Chapter 84

1For the conductor, on the gittith, of the sons of Korah, a song.   אלַֽמְנַצֵּ֥חַ עַל־הַגִּתִּ֑ית לִבְנֵי־קֹ֥רַח מִזְמֽוֹר:
2How beloved are Your dwelling places, O Lord of Hosts!   במַה־יְּדִיד֥וֹת מִשְׁכְּנוֹתֶ֗יךָ יְהֹוָ֥ה צְבָאֽוֹת:
How beloved are Your dwelling places: How beloved and dear are Your dwelling places!   מה ידידות משכנותיך: כמה אהובות וחביבות משכנותיך:
3My soul yearns, yea, it pines for the courts of the Lord; my heart and my flesh pray fervently to the living God.   גנִכְסְפָ֬ה וְגַם־כָּלְתָ֨ה | נַפְשִׁי֘ לְחַצְר֪וֹת יְהֹ֫וָ֥ה לִבִּ֥י וּבְשָׂרִ֑י יְ֜רַנְּנ֗וּ אֶל־אֵ֥ל חָֽי:
yearns: Heb. נכספה Desires.   נכספה: נחמדה:
pines: Heb. כלתה, desires, as (II Sam. 13:39): “And [the soul of] King David longed (ותכל) to go forth to Absalom.”   כלתה: נתאותה כמו (שמואל ב י״ג:ל״ט) ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום:
for the courts of the Lord: for they have been destroyed, and he says this regarding the exile.   לחצרות ה': כי חרבו ועל הגלות אמרה:
my heart and my flesh pray fervently: They pray for this.   לבי ובשרי ירננו: יתפללו על זאת:
4Even a bird found a house and a swallow her nest, where she placed her chicks upon Your altars, O Lord of Hosts, my King and my God.   דגַּם־צִפּ֨וֹר | מָ֪צְאָה בַ֡יִת וּדְר֚וֹר קֵ֥ן | לָהּ֘ אֲשֶׁר־שָׁ֪תָה אֶפְרֹ֫חֶ֥יהָ אֶת־מִ֖זְבְּחוֹתֶיךָ יְהֹוָ֣ה צְבָא֑וֹת מַ֜לְכִּ֗י וֵֽאלֹהָֽי:
Even a bird found a house: In its ruins, the birds have nested. According to Midrash Aggadah (Mid. Ps. 84:2), it speaks of [the Temple] when it is built, and the bird is the nation of Israel.   גם צפור מצאה בית: בחרבנו קננו בו הצפרים, ומדרש אגדה בבניינו מדבר והצפור היא כנסת ישראל:
Where she placed: There.   אשר שתה: שמה:
5Fortunate are those who stay in Your house; they will continually praise You forever.   האַשְׁרֵי יֽוֹשְׁבֵ֣י בֵיתֶ֑ךָ ע֜֗וֹד יְהַֽלְל֥וּךָ סֶּֽלָה:
Fortunate: is he who will yet merit to dwell in Your house, and they will yet praise you in its midst.   אשרי: מי שיגיע עוד לישב בביתך ועוד יהללוך בתוכו:
6Fortunate is the man who has strength in You, in whose heart are the highways.   ואַשְׁרֵ֣י אָ֖דָם ע֣וֹז לוֹ־בָ֑ךְ מְ֜סִלּ֗וֹת בִּלְבָבָֽם:
who has strength in You: Who has made You the strength of his trust.   עוז לו בך: אשר שם אותך עוז מבטחו:
in whose heart are the highways: Who thinks in his heart the paving of his ways, to straighten his way.   מסלות בלבבם: מחשב בלבו מסלות דרכיו ליישר את דרכו:
7Transgressors in the valley of weeping make it into a fountain; also with blessings they enwrap [their] Teacher.   זעֹֽבְרֵ֚י | בְּעֵ֣מֶק הַ֖בָּכָא מַעְיָ֣ן יְשִׁית֑וּהוּ גַּם־בְּ֜רָכ֗וֹת יַעְטֶּ֥ה מוֹרֶֽה:
Transgressors in the valley of weeping: Those who transgress Your law behold, they are in the depth of Gehinnom with weeping and wailing.   עוברי בעמק הבכא: אותם העוברים על דתך והנם בעומקה של גיהנם בבכי ויללה:
make it into a fountain: with the tears of their eyes.   מעין ישיתוהו: בדמעות עיניהם:
also with blessings they enwrap [their] Teacher: They bless and thank His name and say, “He judged us fairly, and His judgment is true.” (Another explanation: Shem Ephraim) And the one who taught us to follow the good way enwraps us with blessings, but we did not obey him.   גם ברכות יעטה מורה: מברכים ומודים לשמו ואומרים יפה דן אותנו ואמת דינו וברכות יעטה לנו המורים אותנו ללכת בדרך הטוב ולא שמענו לו:
8They go from host to host; he will appear to God in Zion.   חיֵֽלְכוּ מֵחַ֣יִל אֶל־חָ֑יִל יֵֽרָאֶ֖ה אֶל־אֱלֹהִ֣ים בְּצִיּֽוֹן:
They go from host to host: Those mentioned above, who dwell in Your house, in whose heart are the highways.   ילכו מחיל אל חיל: אותם הנזכרים למעלה יושבי ביתך אשר מסילות בלבבם:
from host to host: From the study-hall to the synagogue, and their host and army will appear to the Holy One, blessed be He, in Zion.   מחיל אל חיל: מבית המדרש לב"ה ויראה צבאם וחילם אל הקב"ה בציון:
9O Lord, God of Hosts, hearken to my prayer; bend Your ear, O God of Jacob, forever.   טיְהֹוָ֚ה אֱלֹהִ֣ים צְ֖בָאוֹת שִׁמְעָ֣ה תְפִלָּתִ֑י הַֽאֲזִ֨ינָה אֱלֹהֵ֖י יַֽעֲקֹ֣ב סֶֽלָה:
hearken to my prayer: to build Your house.   שמעה תפלתי: לבנות ביתך:
10See our shield, O God, and look at the face of Your anointed.   ימָ֣גִנֵּנוּ רְאֵ֣ה אֱלֹהִ֑ים וְ֜הַבֵּ֗ט פְּנֵ֣י מְשִׁיחֶֽךָ:
our shield: That is the Temple, which protects us.   מגננו: הוא בית המקדש המגין עלינו:
look at the face of: David Your anointed, and ponder his acts of kindness and his toil, by which he toiled and wearied himself in its building.   והבט פני: (דוד) משיחך והסתכל בחסדיו ובטרחו אשר טרח וייגע על בנינו:
11For a day in Your courts is better than a thousand; I chose to sit on the threshold of the house of My God rather than dwell in tents of wickedness.   יאכִּ֚י טוֹב־י֥וֹם בַּֽחֲצֵרֶ֗יךָ מֵ֫אָ֥לֶף בָּחַ֗רְתִּי הִ֖סְתּוֹפֵף בְּבֵ֣ית אֱלֹהַ֑י מִ֜דּ֗וּר בְּאָֽהֳלֵי־רֶֽשַׁע:
For a day is better: [To live] one [day] in Your courts and die the next [is better than] to live a thousand years someplace else.   כי טוב יום: אחד בחצריך ולמחר ימות מלחיות אלף שנים במקום אחר:
I chose to sit on the threshold: Heb. הסתופף, to sit habitually on the threshold and by the doorpost.   בחרתי הסתופף: על הסף ועל המזוזות לשקוד:
rather than dwell in tents of wickedness: rather than dwell tranquilly in the tents of the wicked Esau, to cleave to them.   מדור באהלי רשע: מלהיות דר בשלוה באהלי עשו הרשע להדבק בהם:
12For a sun and a shield is the Lord God; the Lord will give grace and glory; He will not withhold good from those who go with sincerity.   יבכִּ֚י שֶׁ֨מֶשׁ | וּמָגֵן֘ יְהֹוָ֪ה אֱלֹ֫הִ֥ים חֵ֣ן וְ֖כָבוֹד יִתֵּ֣ן יְהֹוָ֑ה לֹֽא־יִמְנַ֥ע ט֜֗וֹב לַהֹֽלְכִ֥ים בְּתָמִֽים:
For a sun and a shield: שמש may be interpreted according to its apparent meaning, but Midrash Psalms interprets it as an expression of the points of the wall.   כי שמש ומגן: יש לפתור שמש כמשמעו, ומדרש תהלים פותרו ל' שיני חומה:
13O Lord of Hosts, fortunate is the man who trusts in You.   יגיְהֹוָ֥ה צְבָא֑וֹת אַשְׁרֵ֥י אָ֜דָ֗ם בֹּטֵ֥חַ בָּֽךְ: