Chapter 37

1Of David. Do not compete with the evildoers; do not envy those who commit injustice.   אלְדָוִ֨ד | אַל־תִּתְחַ֥ר בַּמְּרֵעִ֑ים אַל־תְּ֜קַנֵּ֗א בְּעֹשֵׂ֥י עַוְלָֽה:
Do not compete with the evildoers: He reproves Israel that they should not compete with the success of the evildoers to do as their deeds, as (in Jer. 12:5): “how will you compete (תתחרה) with horses,” to run as they run, a atir in Old French, to compete.   אל תתחר במרעים: מוכיח את ישראל הוא שלא יתחרו בהצלחת המרעים לעשות כמעשיה' כמו (ירמיה י"ב) ואיך תתחרה את הסוסים לרוץ במרוצתם, האטיר בלע"ז:
do not envy those who commit injustice: to commit injustice like them.   אל תקנא בעושי עולה: לעשות עולה כמותם:
2For they will be speedily cut off like grass and wither like green vegetation.   בכִּ֥י כֶֽ֖חָצִיר מְהֵרָ֣ה יִמָּ֑לוּ וּכְיֶ֥רֶק דֶּ֜֗שֶׁא יִבּוֹלֽוּן:
they will be… cut off: Heb. ימלו, seront tronke in Old French, they will be cut off, an expression of cutting off.   ימלו: שרו"נט טראנקיי"ץ בלע"ז, ל' כריתה:
3Trust in the Lord and do good; dwell in the land and be nourished by faith.   גבְּטַ֥ח בַּֽ֖יהֹוָה וַֽעֲשֵׂה־ט֑וֹב שְׁכָן־אֶ֜֗רֶץ וּרְעֵ֥ה אֱמוּנָֽה:
Trust in the Lord: and do not say, “If I do not rob and steal,” or “If I give charity to a poor man, how will I sustain myself?”   בטח בה': ואל תאמר אם לא אגזול ואגנוב או אתן לעני צדקה במה אתפרנס:
and do good: Then you will dwell in the land for a long time.   ועשה טוב: ואז תשכון ארץ לאורך ימים:
and be nourished by faith: You will eat and be sustained from the reward of [your] faith, that you believed in the Holy One, blessed be He, to rely on Him and do good.   ורעה אמונה: תאכל ותתפרנס משכר האמונה שהאמנת בהקדוש ברוך הוא לסמוך עליו ולעשות טוב:
4So shall you delight in the Lord, and He will give you what your heart desires.   דוְהִתְעַנַּ֥ג עַל־יְהֹוָ֑ה וְיִֽתֶּן־לְ֜ךָ֗ מִשְׁאֲלֹ֥ת לִבֶּֽךָ:
So shall you delight in the Lord: Enjoy delights by being supported by the Holy One, blessed be He.   והתענג על ה': התענג בתפנוקי' על משענתו של הקדוש ברוך הוא:
5Commit your way to the Lord, and trust in Him and He will act.   הגּ֣וֹל עַל־יְהֹוָ֣ה דַּרְכֶּ֑ךָ וּבְטַ֥ח עָ֜לָ֗יו וְה֣וּא יַֽעֲשֶֽׂה:
Commit your way to the Lord: Commit all your needs to Him.   גול על ה' דרכך: גלגל עליו כל צרכיך:
6And He will reveal your righteousness like the light, and your judgments like noon.   ווְהוֹצִ֣יא כָא֣וֹר צִדְקֶ֑ךָ וּ֜מִשְׁפָּטֶ֗ךָ כַּֽצָּֽהֳרָֽיִם:
7Wait for the Lord and hope for Him; do not compete with one whose way prospers, with a man who executes malicious plans.   זדּ֚וֹם֙ | לַֽיהֹוָה֘ וְהִתְח֪וֹלֵ֫ל ל֥וֹ אַל־תִּ֖תְחַר בְּמַצְלִ֣יחַ דַּרְכּ֑וֹ בְּ֜אִ֗ישׁ עֹשֶׂ֥ה מְזִמּֽוֹת:
Wait for the Lord: Heb. דום. Wait for His salvation, as (in I Sam. 14:9): “If they say thus to us, ‘Wait (דמו)!’ ” mentioned regarding Jonathan. Menachem (p. 64), however, associates it as an expression of silence, as (in Lev. 10:3): “and Aaron was silent (וידם).” He likewise interpreted (Lam. 3:26): "It is good that one should wait quietly (ודומם) in this manner, and Dunash (p. 27) concurs with him.   דום לה': המתן לישועתו כמו (שמואל א י״ד:ט׳) אם כה יאמרו אלינו דומו דיהונתן, ומנחם חברו לשון דממה כמו וידם אהרן (ויקרא י׳:ג׳) וגם כן פתר טוב ויחיל ודומם (איכה ג׳:כ״ו) ודונש מודה לו:
and hope: Heb. והתחולל, an expression of hope (תוחלת).   והתחולל: לשון תוחלת:
do not compete: saying, “I will be as wicked as he, and I will prosper as he does.”   אל תתחר: לאמר ארשיע כמותו ואצליח כמותו:
8Desist from anger and forsake wrath; do not compete only to do evil.   חהֶ֣רֶף מֵ֖אַף וַֽעֲזֹ֣ב חֵמָ֑ה אַל־תִּ֜תְחַ֗ר אַךְ־לְהָרֵֽעַ:
Desist from anger: Desist from being wicked so that anger does not come upon you.   הרף מאף: הרף מהרשיע שלא יבא עליך אף:
and forsake: a matter that will bring upon you the wrath of the Holy One, blessed be He.   ועזוב: דבר המביא עליך חמתו של הקב"ה:
9For evildoers shall be cut off, and those who hope for the Lord-they will inherit the land.   טכִּֽי־מְרֵעִ֥ים יִכָּֽרֵת֑וּן וְקוֵֹ֥י יְ֜הֹוָ֗ה הֵ֣מָּה יִֽירְשׁוּ־אָֽרֶץ:
For evildoers: whom you now see prospering, they will be cut off.   כי מרעים: שאתה רואה עתה מצליחים הם יכרתון:
10A short while longer and the wicked man is not here, and you shall look at his place and he is not there.   יוְע֣וֹד מְ֖עַט וְאֵ֣ין רָשָׁ֑ע וְהִתְבּוֹנַ֖נְתָּ עַל־מְקוֹמ֣וֹ וְאֵינֶֽנּוּ:
A short while longer: When you wait a little longer, you will see that the wicked man is not here.   ועוד מעט: כשתמתין עוד מעט תראה כי אין הרשע:
and you shall look at his place: and you shall look at the place where he was, and he is not there, because he has died and has perished.   והתבוננת על מקומו: ותסתכל על מקום שהיה שם ואיננו כי מת ואבד:
11But the humble shall inherit the land, and they shall delight in much peace.   יאוַֽעֲנָוִ֥ים יִֽירְשׁוּ־אָ֑רֶץ וְ֜הִתְעַנְּג֗וּ עַל־רֹ֥ב שָׁלֽוֹם:
12The wicked man plots against the righteous and gnashes his teeth at him.   יבזֹמֵ֣ם רָ֖שָׁע לַצַּדִּ֑יק וְחֹרֵ֖ק עָלָ֣יו שִׁנָּֽיו:
and gnashes: Heb. וחרק, as (in Lam. 2:16): “and gnashed (ויחרקו) their teeth”; e rechineynt in Old French.   וחרק: כמו חרקו שן ארקי"נט בלע"ז, (איכה יד):
13The Lord will scoff at him because He saw that his day will come.   יגאֲדֹנָ֥י יִשְׂחַק־ל֑וֹ כִּֽי־רָ֜אָ֗ה כִּֽי־יָבֹ֥א יוֹמֽוֹ:
14The wicked initiated war and bent their bow to cast down the poor and the needy, to slay those who walk on a straight path.   ידחֶ֚רֶב | פָּֽתְח֣וּ רְשָׁעִים֘ וְדָֽרְכ֪וּ קַ֫שְׁתָּ֥ם לְ֖הַפִּיל עָנִ֣י וְאֶבְי֑וֹן לִ֜טְב֗וֹחַ יִשְׁרֵי־דָֽרֶךְ:
initiated war: the wicked initiated quarrel and strife without previous provocation.   חרב פתחו: הרשעי' פתחו, אנקומנצירנט בלע"ז תגר וחרום מתחילים הרשעים מאליהם:
15Their sword shall enter their heart, and their bows shall be broken.   טוחַרְבָּם תָּב֣וֹא בְלִבָּ֑ם וְ֜קַשְּׁתוֹתָ֗ם תִּשָּׁבַֽרְנָה:
16The few of the righteous are better than the multitude of many wicked men.   טזט֣וֹב מְ֖עַט לַצַּדִּ֑יק מֵֽ֜הֲמ֗וֹן רְשָׁעִ֥ים רַבִּֽים:
The few of the righteous are better: The few men who go to the aid of the righteous are better.   טוב מעט לצדיק: טובים מעט אנשים שהולכים לעזרת הצדיקים:
than the multitude of many wicked men: Amraphel and his allies initiated a war in the world for the purpose of capturing Lot and provoking Abraham, but the few who were with Abraham succeeded and wiped out all those armies.   מהמון רשעים רבים: אמרפל וחביריו שהתחילו מלחמ' בעולם בשביל לשבות את לוט ולהתגרות באברהם מעט אנשים שהיו עם אברה' הצליחו והרגו כל אותן האוכלסין:
17For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord supports the righteous.   יזכִּ֚י זְרוֹע֣וֹת רְ֖שָׁעִים תִּשָּׁבַ֑רְנָה וְסוֹמֵ֖ךְ צַדִּיקִ֣ים יְהֹוָֽה:
18The Lord knows the days of the innocent, and their inheritance will be forever.   יחיוֹדֵ֣עַ יְ֖הֹוָה יְמֵ֣י תְמִימִ֑ם וְ֜נַֽחֲלָתָ֗ם לְעוֹלָ֥ם תִּֽהְיֶֽה:
The Lord knows the days of the innocent: He recognizes the deeds of their days, and their inheritance and the reception of their reward from Him shall be forever.   יודע ה' ימי תמימים: מכי' את מעשי ימיהם ונחלתם וקבול שכר' מאתו לעול' תהיה:
19They will not be ashamed in time of calamity, and in days of famine they shall still be satisfied.   יטלֹֽא־יֵ֖בֹשׁוּ בְּעֵ֣ת רָעָ֑ה וּבִימֵ֖י רְעָב֣וֹן יִשְׂבָּֽעוּ:
20For the wicked will perish, and the enemies of the Lord are like disappearing light on the plains; they are consumed in smoke, yea they are consumed.   ככִּ֚י רְשָׁעִ֨ים | יֹאבֵ֗דוּ וְאֹֽיְבֵ֣י יְ֖הֹוָה כִּיקַ֣ר כָּרִ֑ים כָּל֖וּ בֶֽעָשָׁ֣ן כָּֽלוּ:
like disappearing light on the plains: Heb. כרים כיקר, like the light of the morning cloud, which appears at dawn and glistens on the broad plains, which does not last. כרים means a plain, as (in Isa. 30:23): “a wide plain (כר נרחב).” כיקר is an expression of “disappearing light (אור יקרות)” (as in Zech. 14:6). Others interpret כיקר כרים: like the glory of lambs that are fattened for the slaughter.   כיקר כרים: כאור ענן בקר הנראה שחרית מלבין על מרחבי בקעה שאינו מתקיים, כרים מישור כמו כר נרחב (ישעיה ל') כיקר לשון אור יקרות (זכריה י״ד:ו׳), ויש פותרין כיקר כרים, ככבוד כבשים שמפטמין אותן לטבח:
21A wicked man borrows and does not pay, but the Righteous one is gracious and gives.   כאלוֶֹ֣ה רָ֖שָׁע וְלֹ֣א יְשַׁלֵּ֑ם וְ֜צַדִּ֗יק חוֹנֵ֥ן וְנוֹתֵֽן:
A wicked man borrows and does not pay, but the Righteous is gracious and gives: The Holy One, blessed be He, Who is the Righteous One of the world, is gracious with His own and gives it to the one who lent what he [the borrower] stole from him.   לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן: הקב"ה שהוא צדיקו של עולם חונן משלו ונותן לזה שהלוה מה שהוא גוזל ממנו:
22For those blessed by Him will inherit the land, and those cursed by Him will be cut off.   כבכִּ֣י מְ֖בֹֽרָכָיו יִ֣ירְשׁוּ אָ֑רֶץ וּ֜מְקֻלָּלָ֗יו יִכָּרֵֽתוּ:
For those blessed by Him: By the Righteous One of the world, shall inherit the land.   כי מבורכיו: של צדיקו של עולם יירשו ארץ:
23From the Lord a mighty man's steps are established, for He delights in his way.   כגמֵֽיְהֹוָה מִֽצְעֲדֵי־גֶ֥בֶר כּוֹנָ֗נוּ וְדַרְכּ֥וֹ יֶחְפָּֽץ:
a mighty man’s steps: He who is mighty in the fear of the Holy One, blessed be He; les pas du fort in French, the steps of the strong one.   מצעדי גבר: מי שהוא גבור ביראת הקדוש ברוך הוא ליש פאש דופורט בלע"ז:
are established: Fureut afettetes in French, are prepared for reality.   כוננו: פורי"נט אפיטייץ בלע"ז:
24If he falls, he will not be cast down, for the Lord supports his hand.   כדכִּֽי־יִפֹּ֥ל לֹֽא־יוּטָ֑ל כִּֽי־יְ֜הֹוָ֗ה סוֹמֵ֥ךְ יָדֽוֹ:
If he falls: Heb. יפל, aluverjera in Old French, falters, an expression of (Gen. 24: 64): “and she fell off the camel.”   יפול: לבורג"א בלע"ז, לשון ותפול מעל הגמל (בראשית כ״ד:ס״ד):
If: Heb. כי, like אם.   כי: כמו אם:
he will not be cast down: He will not be cast away to be forsaken.   לא יוטל: לא יושלך להיות נעזב:
25I was young, I also aged, and I have not seen a righteous man forsaken and his seed seeking bread.   כהנַ֚עַר | הָיִ֗יתִי גַּם־זָ֫קַ֥נְתִּי וְֽלֹא־רָ֖אִיתִי צַדִּ֣יק נֶֽעֱזָ֑ב וְ֜זַרְע֗וֹ מְבַקֶּשׁ־לָֽחֶם:
I was young: This verse was recited by the Prince of the World (the chief angel), for if it was David, he was not so old.   נער הייתי: פסוק זה שר העולם אמרו דאילו דוד לא קשיש כולי האי:
26All day long he is gracious and lends, and his seed is due for a blessing.   כוכָּל־ הַ֖יּוֹם חוֹנֵ֣ן וּמַלְוֶ֑ה וְ֜זַרְע֗וֹ לִבְרָכָֽה:
All day long: the righteous man is gracious to the poor and lends to them.   כל היום: הצדיק חונן עניים ומלוה להם:
and his seed: This seed that he sows with his charity will ultimately be blessed.   וזרעו: זה שהוא זורע לצדקה סופו לברכה:
27Shun evil and do good, and dwell forever.   כזס֣וּר מֵ֖רָע וַֽעֲשֵׂה־ט֜֗וֹב וּשְׁכֹ֥ן לְעוֹלָֽם:
28For the Lord loves justice, and He shall not forsake His pious ones; they will be guarded forever, but the seed of the wicked shall be cut off.   כחכִּ֚י יְהֹוָ֨ה | אֹ֘הֵ֚ב מִשְׁפָּ֗ט וְלֹא־יַֽעֲזֹ֣ב אֶת־חֲ֖סִידָיו לְעוֹלָ֣ם נִשְׁמָ֑רוּ וְזֶ֖רַע רְשָׁעִ֣ים נִכְרָֽת:
29The righteous shall inherit the land and dwell forever in it.   כטצַדִּיקִ֥ים יִֽירְשׁוּ־אָ֑רֶץ וְיִשְׁכְּנ֖וּ לָעַ֣ד עָלֶֽיהָ:
30The righteous man's mouth utters wisdom, and his tongue speaks judgment.   לפִּֽי־צַ֖דִּיק יֶהְגֶּ֣ה חָכְמָ֑ה וּ֜לְשׁוֹנ֗וֹ תְּדַבֵּ֥ר מִשְׁפָּֽט:
The righteous man’s mouth utters: at first words of wisdom in his heart to see the law that the Torah decided for each thing, and afterwards his tongue speaks judgment.   פי צדיק יהגה: תחלה בלבו חכמה לראות דין שפסקה תורה לכל דבר, ואח"כ לשונו תדבר משפט:
31The law of his God is in his heart; his feet do not falter.   לאתּוֹרַ֣ת אֱלֹהָ֣יו בְּלִבּ֑וֹ לֹ֖א תִמְעַ֣ד אֲשֻׁרָֽיו:
his feet do not falter: His steps do not slip.   לא תמעד אשוריו: לא יחליקו צעדיו:
32The wicked man watches for the righteous man and seeks to put him to death.   לבצוֹפֶ֣ה רָ֖שָׁע לַצַּדִּ֑יק וּ֜מְבַקֵּ֗שׁ לַֽהֲמִיתֽוֹ:
33The Lord shall not leave him in his hands, and He shall not condemn him [the righteous] when he [the wicked] is judged.   לגיְהֹוָה לֹא־יַֽעַזְבֶ֣נּוּ בְיָד֑וֹ וְלֹ֥א יַ֜רְשִׁיעֶ֗נּוּ בְּהִשָּׁפְטֽוֹ:
34Hope to the Lord and keep His way; He will exalt you to inherit the land, and you will witness the destruction of the wicked.   לדקַוֵּ֚ה אֶל־יְהֹוָ֨ה | וּשְׁמֹ֬ר דַּרְכּ֗וֹ וִירֽוֹמִמְךָ לָרֶ֣שֶׁת אָ֑רֶץ בְּהִכָּרֵ֖ת רְשָׁעִ֣ים תִּרְאֶֽה:
35I saw a wicked man, powerful, well-rooted as a native who is fresh.   להרָאִיתִי רָשָׁ֣ע עָרִ֑יץ וּ֜מִתְעָרֶ֗ה כְּאֶזְרָ֥ח רַֽעֲנָֽן:
well-rooted: Heb. ומתערה, rooted, as (in Isa. 19:7): “the well-rooted plants (ערות) by the stream.” In the language of the Mishnah there are many [examples]: e.g. (Oktzin 3:8): “A tree that was cut off but is yet rooted by its bark.”   ומתערה: משריש כמו (ישעיהו י״ט:ז׳) ערות על יאור, ובלשון משנה יש הרבה אילן שנפשח ומעורה בקליפה:
as a native who is fresh: As one of the natives of the land who are well-rooted and abounding with property. And so did Menachem (p. 20) explain it: כאזרח רענן moist and growing like a well-rooted tree, and the native (אזרח) of the natives (מאזרחי) of humans are men of roots.   כאזרח רענן: כאחד מאזרחי הארץ הנשרשין וממולאים בנכסים וכן פירש מנחם כאזרח רענן מתלחלח ומתצמח כאשל הנשרש ואזרח מאזרחי בני אדם אנשי שרשים המה (סא"א):
36And he passed away and behold! he is not here, and I sought him and he was not found.   לווַיַּֽעֲבֹר וְהִנֵּ֣ה אֵינֶ֑נּוּ וָֽ֜אֲבַקְשֵׁ֗הוּ וְלֹ֣א נִמְצָֽא:
37Observe the innocent and see the upright, for there is a future for the man of peace.   לזשְׁמָר־תָּ֖ם וּרְאֵ֣ה יָשָׁ֑ר כִּי־אַֽחֲרִ֖ית לְאִ֣ישׁ שָׁלֽוֹם:
Observe the innocent: Scrutinize the ways of the innocent to learn from their deeds.   שמר תם: הסתכלו בדרכי התמימים ללמוד ממעשיהם:
for there is a future for the man of peace: If he has no beginning, he has a future, but the transgressors, the sinners and the wicked their future has been cut off and they have been destroyed together.   כי אחרית לאיש שלום: אם ראשית אין לו אחרית יש לו, אבל פושעים וחטאים ורשעים אחרית' נכרת' ונשמדו יחדיו:
38But transgressors were destroyed together; the future of the wicked was cut off.   לחוּפֹ֣שְׁעִים נִשְׁמְד֣וּ יַחְדָּ֑ו אַֽחֲרִ֖ית רְשָׁעִ֣ים נִכְרָֽתָה:
39But the salvation of the righteous is from the Lord, their stronghold in time of distress.   לטוּתְשׁוּעַ֣ת צַ֖דִּיקִים מֵֽיְהֹוָ֑ה מָֽ֜עוּזָּ֗ם בְּעֵ֣ת צָרָֽה:
40The Lord helped them and rescued them; He rescued them from the wicked and saved them because they took refuge in Him.   מוַיַּעְזְרֵ֥ם יְהֹוָ֗ה וַיְפַ֫לְּטֵ֥ם יְפַלְּטֵ֣ם מֵֽ֖רְשָׁעִים וְיֽוֹשִׁיעֵ֑ם כִּ֖י חָ֣סוּ בֽוֹ: