Chapter 8

1To the conductor, on the gittith, a song of David.   אלַמְנַצֵּ֥חַ עַל־הַ֜גִּתִּ֗ית מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד:
the gittith: A musical instrument that came from Gath, where craftsmen were found to make it (Machbereth Menachem p. 60). But our Sages said (Mid. Ps. 8:1): Concerning a nation [Edom] that is destined to be trodden like a winepress, as it is written (in Isaiah 63:3): “A winepress I trod alone.” However, the contents of the psalm do not indicate it.   הגתית: כלי זמר שבא מגת שם מצוים אומנים לעשותם ורבותינו אמרו על אדום שעתידה לידרך כגת כמו שנאמר פורה דרכתי לבדי (ישעי' סג) אך ענין המזמור אינו מוכיח:
2O Lord, our Master, how mighty is Your name in all the earth, for which You should bestow Your majesty upon the heavens.   ביְהֹוָ֚ה אֲדֹנֵ֗ינוּ מָֽה־אַדִּ֣יר שִׁ֖מְךָ בְּכָל־הָאָ֑רֶץ אֲשֶׁר־תְּנָ֥ה הֽ֜וֹדְךָ֗ עַל־הַשָּׁמָֽיִם:
how mighty is Your name: more than the strength of the measure of the earthlings. The earthlings did not deserve that You should cause Your Shechinah to rest among them.   מה אדיר שמך: יותר מכדי כח מדת התחתונים לא היו התחתונים כדאי שתשרה שכינתך ביניהם:
for which You should bestow Your majesty upon the heavens: It is fitting that You bestow it upon the heavens. But You, with Your great humility…   אשר תנה הודך על השמים: ראוי שתתנהו על השמים ואתה בענותך הגדולה יסדת עוז וגו':
3Out of the mouth of babes and sucklings You have established strength because of Your adversaries, in order to put an end to enemy and avenger.   גמִפִּ֚י עֽוֹלְלִ֨ים | וְֽיֹנְקִים֘ יִסַּ֪דְתָּ֫ עֹ֥ז לְמַ֥עַן צֽוֹרְרֶ֑יךָ לְהַשְׁבִּ֥ית א֜וֹיֵ֗ב וּמִתְנַקֵּֽם:
Out of the mouth of babes and sucklings You have established strength: You caused Your Shechinah to rest in the Temple, and You decreed that we thank You. This is strength [that emerges] from the mouth of the Levites and the priests, who are people raised in filth like babes and sucklings. [The word] עוללים is an expression of (Job 16:15) “and sullied my radiance in the dust,” and because of the filth, all infants are called עוללים.   יסדת עוז מפי עוללים ויונקים: השרית שכינתך במקדש ותקנת להודות לך עוז מפי הלוים והכהנים שהם בני אדם גדלים בליכלוך, כעוללים ויונקי שדים, עוללים לשון ועוללתי בעפר קרני (איוב ט״ז:ט״ו) וע"ש הלכלוך נקראו כל תינוקות עוללים:
because of Your adversaries: To inform them that we are Your people.   למען צורריך: להודיעם כי עמך אנחנו:
to put an end to: the disgrace of the enemy and avenger, who says, “You are no better than the other nations.” But I, when I see Your heavens, etc.,… I wonder in my heart, what is man that You should remember him?   להשבית: חרפת אויב ומתנקם האומר לא טובים אתם מהאומו' ואני כשאני רואה שמיך וגו' אני תמה בלבי מה אנוש כי תזכרנו:
4When I see Your heavens, the work of Your fingers, the moon and stars that You have established,   דכִּֽי־אֶרְאֶ֣ה שָׁ֖מֶיךָ מַֽעֲשֵׂ֣ה אֶצְבְּעֹתֶ֑יךָ יָרֵ֥חַ וְ֜כֽוֹכָבִ֗ים אֲשֶׁ֣ר כּוֹנָֽנְתָּה:
5what is man that You should remember him, and the son of man that You should be mindful of him?   המָֽה־אֱ֖נוֹשׁ כִּֽי־תִזְכְּרֶ֑נּוּ וּבֶן־אָ֜דָ֗ם כִּ֣י תִפְקְדֶֽנּוּ:
6Yet You have made him slightly less than the angels, and You have crowned him with glory and majesty.   ווַתְּחַסְּרֵ֣הוּ מְ֖עַט מֵֽאֱלֹהִ֑ים וְכָב֖וֹד וְהָדָ֣ר תְּעַטְּרֵֽהוּ:
Yet You have made him slightly less than the angels, etc.: Heb. מאלהים, which is an expression of angels, for You gave power to Joshua to still the sun and to dry up the Jordan, and to Moses to split the waters of the Sea of Reeds and to ascend to the heavens, and to Elijah to resurrect the dead.   ותחסרהו מעט מאלהים וגו': מאלהים ל' מלאכים שנתת כח ביהושע להדמים החמה וליבש את הירדן במשה לקרוע מי ים סוף ולעלות למרום ובאליהו להחיות את המת:
7You give him dominion over the work of Your hands; You have placed everything beneath his feet.   זתַּמְשִׁילֵֽהוּ בְּמַֽעֲשֵׂ֣י יָדֶ֑יךָ כֹּ֜ל שַׁ֣תָּה תַֽחַת־רַגְלָֽיו:
8Flocks and cattle, all of them, and also the beasts of the field;   חצֹנֶ֣ה וַֽאֲלָפִ֣ים כֻּלָּ֑ם וְ֜גַ֗ם בַּֽהֲמ֥וֹת שָׂדָֽי:
Flocks and cattle: Heb. צנה ואלפים [equivalent to] צאן ובקר, like (Deut. 7:13), “the young of your cattle (אלפך).” צנה is an expression of industry, as (in Num. 32:24), “and enclosures for your flocks (לצנאכם);” oveyledic in Old French, enclosures to pen the small livestock. There are many Aggadic midrashim, but they do not fit the verses.   צנה ואלפים: צאן ובקר כמו (דברים כה) שגר אלפיך, צנה לשון פעולה הוא כמו (במדבר ל״ב:כ״ד) וגדרות לצנאכם, אוביילדי"ץ בלעז, יש מדרשי אגדה ואינם מתיישבין לפי המקראות:
9the birds of the sky and the fish of the sea, he traverses the ways of the seas.   טצִפּ֣וֹר שָׁ֖מַיִם וּדְגֵ֣י הַיָּ֑ם עֹ֜בֵ֗ר אָרְח֥וֹת יַמִּֽים:
10O Lord, our Master, how mighty is Your name in all the earth!   ייְהֹוָ֥ה אֲדֹנֵ֑ינוּ מָֽה־אַדִּ֥יר שִׁ֜מְ֗ךָ בְּכָל־הָאָֽרֶץ: