Chapter 6

1To the conductor with melodies on the sheminith, a song of David.   אלַמְנַצֵּ֣חַ בִּ֖נְגִינוֹת עַל־הַ֜שְּׁמִינִ֗ית מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד:
on the sheminith: A harp of eight strings, known as sheminith, and so we find (in I Chron. 15:21): “So-and-so and his sons on the sheminith to conduct.”   על השמינית: כינור של שמונה נימין ושמינית שמו וכן מצינו (בד"ה א טו) פלוני ובניו על השמינית לנצח:
2O Lord, do not rebuke me in Your anger, and do not chastise me in Your wrath.   ביְהֹוָה אַל־בְּאַפְּךָ֣ תֽוֹכִיחֵ֑נִי וְֽאַל־בַּֽחֲמָֽתְךָ֥ תְיַסְּרֵֽנִי:
3Be gracious to me, O Lord, because I languish; heal me, O Lord, because my bones are frightened.   גחָנֵּ֥נִי יְהֹוָה֘ כִּ֪י אֻמְלַ֫ל אָ֥נִי רְפָאֵ֥נִי יְהֹוָ֑ה כִּ֖י נִבְהֲל֣וּ עֲצָמָֽי:
languish: אמלל, devastated, and poor in strength, konfondouc in Old French, confounded, perplexed as “these feeble Jews (האמללים),” of Ezra (Neh. 3:34).   אומלל: נשחת ודל כח (קופנדו"ן בלעז) כמו היהודים האמללים דעזרא (נחמיה ג׳:ל״ד):
4And my soul is very frightened, and You, O Lord, how long?   דוְנַפְשִׁי נִבְהֲלָ֣ה מְאֹ֑ד וְאַתָּ֥ה (כתיב וְאַתָּ֥) יְ֜הֹוָ֗ה עַד־מָתָֽי:
and You, O Lord, how long: will You look on and not heal [me]?   ואתה ה' עד מתי: תביט ואינך רופא:
5Return, O Lord, rescue my soul; save me for the sake of Your loving-kindness.   השׁוּבָ֣ה יְ֖הֹוָה חַלְּצָ֣ה נַפְשִׁ֑י הֽ֜וֹשִׁיעֵ֗נִי לְמַ֣עַן חַסְדֶּֽךָ:
Return, O Lord: from Your anger.   שובה ה': מחרונך:
rescue my soul: from my illness.   חלצה נפשי: מחוליי:
6For there is no memory of You in death; in the grave, who will thank You?   וכִּ֚י אֵ֣ין בַּמָּ֣וֶת זִכְרֶ֑ךָ בִּ֜שְׁא֗וֹל מִ֣י יֽוֹדֶה־לָּֽךְ:
7I am weary from my sighing; every night I sully my bed; I wet my couch with my tears.   זיָגַ֚עְתִּי בְֽאַנְחָתִ֗י אַשְׂחֶ֣ה בְכָל־לַ֖יְלָה מִטָּתִ֑י בְּ֜דִמְעָתִ֗י עַרְשִׂ֥י אַמְסֶֽה:
every night I sully my bed: Heb. אשׂחה an expression of (Lam. 3:45): “scum (סחי) and refuse;” (Isa. 5:25), “and their corpses were like spittle (כסוחה).” I sully my bed with tears. Menachem (p. 172), however, associated it with (Isa. 25:11): “as the swimmer (השׂחה) spreads out [his hands] to swim (לשׂחות),” and with (Ezek. 47:5), “water to swim in (שׂחו).”   אשחה בכל לילה מטתי: לשון סחי ומאוס (איכ' ג) והיתה נבלתם כסוחה (ישעיהו ה׳:כ״ה) ממאס אני מטתי בדמעות ומנחם חברו עם כאשר יפרש השוחה לשחות (שם כה) ועם מי שחו (יחזקאל מז):
I wet my couch with my tears: I moisten and wet as with water.   בדמעתי ערשי אמסה: אלחלח וארטיב כמו מים:
8My eye is dimmed from anger; it has aged because of all my adversaries.   חעָֽשְׁשָׁ֣ה מִכַּ֣עַס עֵינִ֑י עָֽ֜תְקָ֗ה בְּכָל־צֽוֹרְרָֽי:
is dimmed: Heb. עשׁשׁה, an expression of a lantern (עשׁשׁית), an eye which has impaired vision and seems to see through glass [held] before its eyes. Menachem (p. 139) defines it as an expression of decay, and so every expression of עשׁ, like (below 31:11) “and my bones are wasted away (עשׁשׁו).”   עששה: ל' עששית עין שמאורה כהה ודומה לו כאלו הוא רואה דרך זכוכית שכנגד עיניו ומנחם פירשו לשון רקבון כמו (לקמן לא) ועצמי עששו וכן כל לשון עש:
it has aged: Heb. עתקה. My eye has aged and become old in that its light has dimmed. Menachem (p. 139) associated it with (Gen. 12:8): “And he moved (ויעתק) from there to the mountain.”   עתקה: נתישנה ונזדקנה עיני בכהיית אור ומנחם חברו עם ויעתק משם ההרה (בראשית י״ב:ח׳):
because of all my adversaries: Because of the troubles that distress me.   בכל צוררי: בשביל צרות שמצירין לי:
9Turn away from me, all you workers of iniquity, for the Lord has hearkened to the voice of my weeping.   טס֣וּרוּ מִ֖מֶּנִּי כָּל־פֹּ֣עֲלֵי אָ֑וֶן כִּֽי־שָׁמַ֥ע יְ֜הֹוָ֗ה ק֣וֹל בִּכְיִֽי:
10The Lord has hearkened to my supplication; the Lord has accepted my prayer.   ישָׁמַ֣ע יְ֖הֹוָה תְּחִנָּתִ֑י יְ֜הֹוָ֗ה תְּפִ֘לָּתִ֥י יִקָּֽח:
11All my enemies shall be ashamed and very frightened; they shall return and be ashamed in a moment.   יאיֵ֘בֹ֚שׁוּ וְיִבָּֽהֲל֣וּ מְ֖אֹד כָּל־אֹֽיְבָ֑י יָ֜שֻׁ֗בוּ יֵ֘בֹ֥שׁוּ רָֽגַע:
shall be ashamed and very frightened, etc.: What is the meaning of “they shall return and be ashamed” a second time? Said Rabbi Johanan: In the future the Holy One, blessed be He, will judge the wicked of the nations of the world and sentence them to Gehinnom. Because they will complain to Him, He will take them back and again show them their records, and He returns them to Gehinnom. This is a double embarrassment. Rabbi Shmuel bar Nachmani says: In the future, every nation will call to its god, but it will not answer. Consequently, they will call to the Holy One, blessed be He. He will say to them, “Had you called Me first, I would have answered you. Now you have made the idols of primary importance and Me of secondary import. Therefore, I will not answer,” for it is stated (below 18:42): “They pray, but no one saves them.” This refers to the idols, and afterward, “to the Lord, but He answered them not.” Therefore, it is said: “they shall return and be ashamed.”   יבושו ויבהלו וגו': מהו ישובו יבושו פעם שנייה אמר רבי יוחנן לעתיד לבוא הקב"ה דן את הרשעים ומחייבן לגיהנם והם מתרעמין עליו והקב"ה מחזירן וחוזר ומראה גיליונין שלהם ודן אותם ומתחייבין והוא מחזירן לגיהנם הרי בושה כפולה, ר' שמואל בר נחמני אומר לעתיד לבא כל אומה קוראה לאלהיה ואין עונה וחוזרין וקוראין להקב"ה ואומר להם אילו אלי קראתם תחילה הייתי עונה אתכם עכשיו עשיתם עבודת גלולים עיקר ואותי טפילה לפיכך איני עונה שנאמר ישועו ואין מושיע זו עבודת גלולים ואחר כך אל ה' ולא ענם (לקמן יח) לכך נאמר ישובו יבושו:
in a moment: In a short time.   רגע: במעט זמן: