Chapter 6

1And I returned and lifted my eyes and saw-and behold!- four chariots were coming forth from between the two mountains, and the mountains were mountains of copper.   אוָֽאָשֻׁ֗ב וָֽאֶשָּׂ֚א עֵינַי֙ וָֽאֶרְאֶ֔ה וְהִנֵּ֨ה אַרְבַּ֚ע מַרְכָּבוֹת֙ יֹֽצְא֔וֹת מִבֵּ֖ין שְׁנֵ֣י הֶֽהָרִ֑ים וְהֶֽהָרִ֖ים הָרֵ֥י נְחֹֽשֶׁת:
and the mountains were mountains of copper: A sign of the strength of these kingdoms, which came to them from between the two mountains, which are hard and strong, as these four chariots are messengers of the Holy one, blessed be He, to give ruling power to the four kingdoms of Babylon, Media, Greece, and Edom.   וההרים הרי נחושת: סי' על חוזק מלכיות הללו הבא להם מבין שני ההרים שהוא קשה ואמיץ שאלו ד' מרכבות שלוחי הקב"ה לתת ממשלת לד' מלכיות בבל ומדי יון ואדום:
2In the first chariot were red horses, and in the second chariot were black horses.   בבַּמֶּרְכָּבָ֥ה הָרִֽאשֹׁנָ֖ה סוּסִ֣ים אֲדֻמִּ֑ים וּבַמֶּרְכָּבָ֥ה הַשֵּׁנִ֖ית סוּסִ֥ים שְׁחֹרִֽים:
red horses: They were the ones that caused Babylon to mount, for [Babylon] is red, as it is written (Dan. 2:38): “You are the head of gold” [gold having a red tinge].   סוסים אדומים: הם שהרכיבו את בבל שהיא אדומה כמו שכתוב אנת הוא ראשה די דהבא (דניאל ב׳:ל״ח):
black: [Horses,] to cause Media to mount, for they blackened the faces of Israel in the days of Haman.   שחורים: להרכיב את מדי שהשחירה את פניהם של ישראל בימי המן:
3And in the third chariot were white horses, and in the fourth chariot were spotted, ash-colored horses.   גוּבַמֶּרְכָּבָ֥ה הַשְּׁלִשִׁ֖ית סוּסִ֣ים לְבָנִ֑ים וּבַמֶּרְכָּבָה֙ הָֽרְבִעִ֔ית סוּסִ֥ים בְּרֻדִּ֖ים אֲמֻצִּֽים:
white: To cause Persia to mount, and Persia built the Temple.   לבנים: להרכיב את פרס שבנה את הבית:
spotted: They are spotted. [Their function is] to cause Greece to mount, [as Greece] oppressed Israel with various kinds of decrees   ברודים: המה מנומרים להרכיב את יון שעינו את ישראל במיני גזרות משונות זו מזה:
ash-colored: to cause Edom and Ishmael to mount, but I do not know the expression אֲמֻצִּים. Jonathan rendered: ash-colored.   אמוצים: להרכיב ישמעאל (ס"א אדום) ולא ידעתי מהו ל' אמוצים ויונתן תרגם קטמנין:
4And I raised my voice and said to the angel who spoke to me, "What are these, my lord?"   דוָאַ֙עַן֙ וָֽאֹמַ֔ר אֶל־הַמַּלְאָ֖ךְ הַדֹּבֵ֣ר בִּ֑י מָה־אֵ֖לֶּה אֲדֹנִֽי:
5And the angel replied and said to me, "These are the four corners of the heavens coming forth from standing beside the Lord of the entire earth."   הוַיַּ֥עַן הַמַּלְאָ֖ךְ וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֑י אֵ֗לֶּה אַרְבַּע֙ רוּח֣וֹת הַשָּׁמַ֔יִם יוֹצְא֕וֹת מֵֽהִתְיַצֵּ֖ב עַל־אֲד֥וֹן כָּל־הָאָֽרֶץ:
These are the four corners of the heavens: The heavenly princes of the nations that rule over the four corners of the heavens.   אלה ארבע רוחות השמים: שרי העכו"ם מלכיות הקדמוניות המושלות בד' רוחות השמים:
coming forth from standing, etc.: They came before Him, and He gave them permission from His mouth to rule.   יוצאות מהתיצב וגו': באו לפניו ונתן להם רשות מפיו למשול:
6The one [chariot] the black horses were in was going forth to the northland, and the white ones went forth after them. And the spotted ones went forth to the southland.   ואֲשֶׁר־בָּ֞הּ הַסּוּסִ֣ים הַשְּׁחֹרִ֗ים יֹֽצְאִים֙ אֶל־אֶ֣רֶץ צָפ֔וֹן וְהַלְּבָנִ֔ים יָֽצְא֖וּ אֶל־אַֽחֲרֵיהֶ֑ם וְהַ֨בְּרֻדִּ֔ים יָֽצְא֖וּ אֶל־אֶ֥רֶץ הַתֵּימָֽן:
The one [chariot] the black horses were in was going to the northland: to cause Media to ride. Concerning the red ones, he does not write that they were going forth because the kingdom of Babylon had already been destroyed.   אשר בה הסוסים השחורים יוצאים אל ארץ צפון: להרכיב את מדי ועל האדומים לא כתב יוצאים שכבר כלתה לה ממשלת בבל:
and the white ones went forth after them: to cause Persia to mount both of them, in the north, and they ruled over Babylon.   והלבנים יצאו אל אחריהם: להרכיב את פרס שתיהן בצפון ומשלו על בבל:
and the spotted ones went forth to the southland: to cause Greece to mount so that Greece should take the kingdom from Persia. In Rav Saadiah’s interpretation of Daniel, the king of the south (11:5) is identified with the king of Greece.   והברודים יצאו אל ארץ התימן: להרכיב את יון ויטלו המלוכ' מיד פרס ובפתרונו לרב סעדיה בדניאל ראיתי מלך הנגב הוא מלך יון:
7And the ash-colored ones went forth and begged to go to walk to and fro on the earth. And He said, "Go, walk to and fro on the earth." And they walked to and fro on the earth.   זוְהָֽאֲמֻצִּ֣ים יָצְא֗וּ וַיְבַקְשׁוּ֙ לָלֶ֙כֶת֙ לְהִתְהַלֵּ֣ךְ בָּאָ֔רֶץ וַיֹּ֕אמֶר לְכ֖וּ הִתְהַלְּכ֣וּ בָאָ֑רֶץ וַתִּתְהַלַּ֖כְנָה בָּאָֽרֶץ:
And the ash-colored ones went forth and begged: of Him that they have a very long rule, to go throughout all the earth.   והאמוצים יצאו ויבקשו: מלפניו שיהא אורך גדול לממשלתם ללכת בכל הארץ:
And He said, “Go, walk to and fro on the earth”: He gave them permission to rule a great ruling, and that is the kingdom of Edom.   ויאמר לכו התהלכו בארץ: נתן להם רשות למשול ממשל רב והוא מלכות אדום:
8And he cried out to me, saying, "Look, those going forth to the northland have eased My spirit in the northland."   חוַיַּזְעֵ֣ק אֹתִ֔י וַיְדַבֵּ֥ר אֵלַ֖י לֵאמֹ֑ר רְאֵ֗ה הַיּֽוֹצְאִים֙ אֶל־אֶ֣רֶץ צָפ֔וֹן הֵנִ֥יחוּ אֶת־רוּחִ֖י בְּאֶ֥רֶץ צָפֽוֹן:
Look, those going forth to the northland: to cause Media and Persia to mount.   ראה היוצאים אל ארץ צפון: להרכיב מדי ופרס:
eased My spirit: They caused My anger to subside in Babylon when they destroyed Belshazzar and Nebuchadnezzar’s descendants. This is what Isaiah (48:14) said: “The Lord loves him who shall do His will in Babylon, etc.”   הניחו את רוחי: שככו את חמתי בבבל שהשחיתו את בלשצר וזרעו של נבוכדנצר הוא שאמר (ישעיהו מ״ח:י״ד) ה' אהבו ויעשה חפצו בבבל וגו':
9And the word of the Lord came to me, saying:   טוַיְהִ֥י דְבַר־יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר:
10Take from the exiles-from Heldai and from Tobijah and from Jedaiah-and you, yourself, shall come on that day, and you shall come to the house of Josiah the son of Zephaniah, who have come from Babylon.   ילָק֙וֹחַ֙ מֵאֵ֣ת הַגּוֹלָ֔ה מֵֽחֶלְדַּ֕י וּמֵאֵ֥ת טֽוֹבִיָּ֖ה וּמֵאֵ֣ת יְדַעְיָ֑ה וּבָאתָ֚ אַתָּה֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא וּבָ֗אתָ בֵּית יֹֽאשִׁיָּ֣ה בֶן־צְפַנְיָ֔ה אֲשֶׁר־בָּ֖אוּ מִבָּבֶֽל:
Take from the exiles - from Heldai, etc., who have come from Babylon: All these people.   לקוח מאת הגולה מחלדי וגו',: אשר באו מבבל: כל האנשים האלה:
11And you shall take silver and gold, and you shall make crowns, and place [them] upon the head of Joshua the son of Jehozadak, the High Priest.   יאוְלָֽקַחְתָּ֥ כֶֽסֶף־וְזָהָ֖ב וְעָשִׂ֣יתָ עֲטָר֑וֹת וְשַׂמְתָּ֗ בְּרֹ֛אשׁ יְהוֹשֻׁ֥עַ בֶּן־יְהוֹצָדָ֖ק הַכֹּהֵ֥ן הַגָּדֽוֹל:
12And you shall speak to him, saying, "So said the Lord of Hosts, saying: Behold a man whose name is the Shoot, who will spring up out of his place and build the Temple of the Lord.   יבוְאָֽמַרְתָּ֚ אֵלָיו֙ לֵאמֹ֔ר כֹּ֥ה אָמַ֛ר יְהֹוָ֥ה צְבָא֖וֹת לֵאמֹ֑ר הִנֵּה־אִ֞ישׁ צֶ֚מַח שְׁמוֹ֙ וּמִתַּחְתָּ֣יו יִצְמָ֔ח וּבָנָ֖ה אֶת־הֵיכַ֥ל יְהֹוָֽה:
whose name is the Shoot: He is Zerubbabel, mentioned above (3:8): “Behold, I bring My servant, the Shoot,” since his greatness burgeoned little by little. Some interpret this as referring to the King Messiah, but the entire context deals with the [time of the] Second Temple.   צמח שמו: הוא זרובבל האמור למעלה הנני מביא את עבדי צמח ועל שם שצמחה גדולתו מעט מעט ויש פותרים אותו במלך המשיח אבל כל הענין הזה מדבר בבית שני:
who will spring up out of his place: From royal descent.   ומתחתיו יצמח: מזרע המלוכה:
13And he shall build the Temple of the Lord, and he shall bear glory. And he shall sit and rule on his throne, and the priest shall be on his throne. And a counsel of peace shall be between them [both].   יגוְ֠הוּא יִבְנֶ֞ה אֶת־הֵיכַ֚ל יְהֹוָה֙ וְהֽוּא־יִשָּׂ֣א ה֔וֹד וְיָשַׁ֥ב וּמָשַׁ֖ל עַל־כִּסְא֑וֹ וְהָיָ֚ה כֹהֵן֙ עַל־כִּסְא֔וֹ וַֽעֲצַ֣ת שָׁל֔וֹם תִּֽהְיֶ֖ה בֵּ֥ין שְׁנֵיהֶֽם:
and he shall bear glory: The glory of the kingship.   והוא ישא הוד: הוד נשיאות:
And he shall sit: The High Priest [shall sit] on the throne of the priesthood.   וישב: כהן גדול על כסא הכהונה:
And a council of peace, etc.: The king and the Priest shall love one another.   ועצת שלום וגו': הנשיא והכהן יאהבו זה את זה:
14And the crowns shall be for Helem, and for Tobijah, and for Jedaiah, and for Hen the son of Zephaniah, as a memorial in the Temple of the Lord.   ידוְהָֽעֲטָרֹ֗ת תִּֽהְיֶה֙ לְחֵ֙לֶם֙ וּלְטֽוֹבִיָּ֣ה וְלִידַֽעְיָ֔ה וּלְחֵ֖ן בֶּן־צְפַנְיָ֑ה לְזִכָּר֖וֹן בְּהֵיכַ֥ל יְהֹוָֽה:
And the crowns shall be for Helem, etc.: This is a transposed verse. It should be understood as: And the crowns shall be in the Temple of the Lord as a good memorial for Helem and for Tobijah, who donated the silver and the gold. Those crowns were hanging in the windows in the height of the Temple, as we learned in tractate Middoth (36a, 3:8).   והעטרות תהיה לחלם וגו': מקרא מסורס הוא והעטרות תהיינה בהיכל ה' לזכרון טוב לחלם ולטוביה אשר התנדבו הכסף והזהב ואותן עטרות היו תלויות בחלונות בגובה ההיכל כמו ששנינו במסכת מדות.
for Helem: That is Heldai.   חלם: הוא חלדי:
15And distant ones shall come and build in the Temple of the Lord, and you shall know that the Lord of Hosts sent me to you. And it shall come to pass if you hearken to the voice of the Lord your God.   טווּרְחוֹקִ֣ים | יָבֹ֗אוּ וּבָנוּ֙ בְּהֵיכַ֣ל יְהֹוָ֔ה וִֽידַעְתֶּ֕ם כִּֽי־יְהֹוָ֥ה צְבָא֖וֹת שְׁלָחַ֣נִי אֲלֵיכֶ֑ם וְהָיָה֙ אִם־שָׁמ֣וֹעַ תִּשְׁמְע֔וּן בְּק֖וֹל יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
And it shall come to pass if you hearken: And this thing shall come to pass for you if you hearken, etc.   והיה אם שמוע: והיה לכם הדבר הזה אם שמוע תשמעו וגו':