Chapter 6

1Come and let us return to the Lord, for He has torn and He shall heal us; He smites, and He will bind us up.   אלְכוּ֙ וְנָשׁ֣וּבָה אֶל־יְהֹוָ֔ה כִּ֛י ה֥וּא טָרָ֖ף וְיִרְפָּאֵ֑נוּ יַ֖ךְ וְיַחְבְּשֵֽׁנוּ:
Come and let us return: They will say, “Come and let us return etc.”   לכו ונשובה: יאמרו לכו ונשובה וגו':
He smites, and He will bind us up: Heb. יַךְ. It is a present tense. He smites us, and He will bind us up.   יך ויחבשנו: יך ל' הווה הוא, הוא מכה אותנו והוא יחבשנו:
2He will revive us from the two days, on the third day He will set us up, and we will live before Him.   ביְחַיֵּ֖ינוּ מִיֹּמָ֑יִם בַּיּוֹם֙ הַשְּׁלִישִׁ֔י יְקִמֵ֖נוּ וְנִֽחְיֶ֥ה לְפָנָֽיו:
He will revive us from the two days: He will strengthen us from the two retributions which have passed over us from the two sanctuaries that were destroyed.   יחיינו מיומים: יחזקנו משתי פורענות שעברו עלינו משתי מקדשות שחרבו:
on the third day: With the construction of the third Temple, He will set us up.   ביום השלישי: בבנין בית השלישי יקימנו:
from the two days: From the two times that have passed over us.   מיומים: משתי עתים שעברו עלינו:
on the third day: In the third time.   ביום השלישי: בעת השלישי:
3And let us know, let us strive to know the Lord: like the dawn whose going forth is sure, and He will come to us like rain, like the latter rain which satisfies the earth.   גוְנֵֽדְעָ֣ה נִרְדְּפָ֗ה לָדַ֙עַת֙ אֶת־יְהֹוָ֔ה כְּשַׁ֖חַר נָכ֣וֹן מֹֽצָא֑וֹ וְיָב֚וֹא כַגֶּ֙שֶׁם֙ לָ֔נוּ כְּמַלְק֖וֹשׁ י֥וֹרֶה אָֽרֶץ:
to know the Lord: truly and wholeheartedly, as sure as the dawn, whose going forth is sure.   לדעת את ה': באמת ובתמים נכונים כשחר זה אשר נכון מוצאו:
and He will come to us like rain: Like rain which comes to be life for the world, for then He will come to teach life that will come to us.   ויבא כגשם לנו: כגשם הבא להיות חיים לעולם שאז יבא להורות חיים שיבאו לנו:
which satisfies the earth: Heb. אֶרֶץ יוֹרֶה.   יורה ארץ: ירוה ארץ:
4What shall I do for you, Ephraim? What shall I do for you, Judah? For your loving-kindness is like a morning cloud and like the dew that passes away early.   דמָ֚ה אֶֽעֱשֶׂה־לְּךָ֙ אֶפְרַ֔יִם מָ֥ה אֶֽעֱשֶׂה־לְּךָ֖ יְהוּדָ֑ה וְחַסְדְּכֶם֙ כַּֽעֲנַן־בֹּ֔קֶר וְכַטַּ֖ל מַשְׁכִּ֥ים הֹלֵֽךְ:
What shall I do for you: because of the Divine Standard of Justice; how can I bring out your verdicts to the light?   מה אעשה לך: מפני מדת הדין איך אוציא משפטיך לאור:
For your loving-kindness is like a morning cloud: All your goodness and your righteousness is naught.   וחסדכם כענן בוקר: כל טובתכם וצדקתכם אינה כלום:
5Because I have hewed by the prophets, I have put them to death because of the words of My mouth; now will your verdicts come out to the light?   העַל־כֵּ֗ן חָצַ֙בְתִּי֙ בַּנְּבִיאִ֔ים הֲרַגְתִּ֖ים בְּאִמְרֵי־פִ֑י וּמִשְׁפָּטֶ֖יךָ א֥וֹר יֵצֵֽא:
Because I have hewed by the prophets: Heb. עַל-כֵּן. Because I hewed My words upon them through the prophets, but they did not take heed, therefore…   על כן חצבתי בנביאים: על אשר חצבתי עליהם דברי על ידי הנביאים והם לא נזהרו בהם לפיכך:
I have put them to death because of the words of My mouth: Because of the words of My mouth. So did Jonathan translate it.   הרגתים באמרי פי: בשביל אמרי פי כך תירגם יונתן:
Because: Heb. עַל-כֵּן. Like עַל אֲשֶׁר, because of that which. Comp. (Gen. 33:10) “Because (כִּי עַל-כֵּן) I saw your face;” (ibid. 27:36) “because (כִּי עַל-כֵּן) I did not give her to Shelah my son.”   על כן: כמו על אשר וכן כי על כן ראיתי פניך (בראשית ל״ג:י׳) כי על כן לא נתתיה לשלה בני (שם לח):
now will your verdicts come out to the light?: This is a question. Now how will I be able to show you favoritism before the Divine Standard of Justice? This is a continuation of “What shall I do for you?”   ומשפטיך אור יצא: בתמיה ואיך אוכל לשאת לכם פנים מפני מדת הדין ומוסב על מה אעשה לך:
6For I desire loving-kindness, and not sacrifices, and knowledge of God more than burnt offerings.   וכִּ֛י חֶ֥סֶד חָפַ֖צְתִּי וְלֹא־זָ֑בַח וְדַ֥עַת אֱלֹהִ֖ים מֵֽעֹלֽוֹת:
and knowledge of God: I desire more than burnt offerings.   ודעת אלהים: חפצתי מעולות:
7But they, like Adam, transgressed the covenant; there they betrayed Me.   זוְהֵ֕מָּה כְּאָדָ֖ם עָֽבְר֣וּ בְרִ֑ית שָׁ֖ם בָּ֥גְדוּ בִֽי:
like Adam: Heb. כְּאַדָם, like the first man.   כאדם: כאדם הראשון:
there they betrayed Me: In a good land where I settled them, there they betrayed Me, like Adam, whom I brought into the Garden of Eden, and he transgressed My commandment. [from Gen. Rabbah 19:9]   שם בגדו בו: בארץ טובה שהושבתים בה שם בגדו בי כאדם שהכנסתיו לגן עדן ועבר על מצותי:
8Gilead is a city of workers of them that work iniquity, who lurk to shed blood.   חגִּלְעָ֕ד קִרְיַ֖ת פֹּ֣עֲלֵי אָ֑וֶן עֲקֻבָּ֖ה מִדָּֽם:
who lurk to shed blood: Heb. עֲקֻבָּה. Full of people who lurk to murder. Comp. (Jos. 8:13) “and their lyers in wait (עֲקֵבוֹ);” (Gen. 27:36) “and he deceived me (וַיַּעְקְבֵנִי).”   עקובה מדם: מליאה אורבי רציחה כמו ואת עקבו (יהושע ח) ויעקבני (ברא' כז):
9And as a man gathers fish, so do bands; a gang of priests murder on the way in one group, for they devised a plot.   טוּכְחַכֵּ֨י אִ֜ישׁ גְּדוּדִ֗ים חֶבֶר כֹּ֣הֲנִ֔ים דֶּ֖רֶךְ יְרַצְּח֣וּ שֶׁ֑כְמָה כִּ֥י זִמָּ֖ה עָשֽׂוּ:
And as a man gathers fish, so do bands: Heb. וּכְחַכֵּי. And as a fisherman gathers fish, who gathers them with a fishhook together, so do bands gather. Companies of their priests, who gather to go on the road, will all murder there in one group.   וכחכי איש גדודים: וכאסיפת איש ציד דגים האוספם בחכה יחד כן חכי גדודיהם חבורות כהניהם המתחברי' ללכת בדרך ירצחו שם כולם שכם אחד:
for they devised a plot: For this is a plot which they plotted prior to their gathering, to which place they would go to murder and to loot. וּכְחַכֵּי means ajjmedours in O.F, fishermen. And also in mishnaic Hebrew, חַכֵּי is an expression of joining. The Gemara states (Baba Kamma 119b): “And he shall not put into it more than three חַכִּין.” Those are the stitches with which the comber joins together both ends of the garment when he beats it with sticks. This [following] interpretation is mine, and it seems appropriate, and this is the explanation: And when there is a group of five men gathering together, it is a company of priests to murder. The first one is that of Rabbi Meir Sheliach Zibbur o.b.m.   כי זמה עשו: כי עצה היא אשר נתיעצו לפני אסיפת' לאיז' מקום ילכו לרצח ולשלול שלל, וכחכי אימדור"ש בלעז ואף בל' משנה חכי ל' חיבור הוא (ב"ק קי"ט, יע"ש) ולא יטיל בו יותר משלשה חכין הם תפירות שהסורק מחבר בהן שני ראשין מן הבגד יחד כשחובטו במקלות ולשון זה משלי והגון בעיני וכן פירושו וכשיש בהם חבור אדם הנאספים יחד חבר כהנים הוא לרצח והראשון מדברי ר"מ שליח צבור זצ"ל:
in one group: Heb. שֶׁכְמָה, an expression of one group.   שכמה: לשון כת אחת:
10In the house of Israel I have seen a horrible thing: there, harlotry [is found] in Ephraim; Israel has become defiled.   יבְּבֵית֙ יִשְׂרָאֵ֔ל רָאִ֖יתִי שַֽׁעֲרֽוּרִיָּ֑ה (כתיב שַֽׁעֲרֽיּרִיָּ֑ה) שָׁם זְנ֣וּת לְאֶפְרַ֔יִם נִטְמָ֖א יִשְׂרָאֵֽל:
a horrible thing: Heb. שַׁעֲרוּרִיָה. Jonathan renders this as an expression of change, for they changed their way, and so: (Jer. 5:20) “an appalling and horrible thing (שֲעֲרוּרָה).”   שערוריה: י"ת ל' שינוי ששינו את דרכם וכן שמה ושערוריה (ירמיה ה):
11Judah, too, there is a harvest appointed to you, when I will return the backsliding of My people.   יאגַּם־יְהוּדָ֕ה שָׁ֥ת קָצִ֖יר לָ֑ךְ בְּשׁוּבִ֖י שְׁב֥וּת עַמִּֽי:
Judah, too: Since they sinned.   גם יהודה: אף הוא הואיל וקלקל:
appointed: Heb. שָׁת. The appointer appointed a time for retribution for her.   שת: המשית זמן פורענות לה:
when I will return the backsliding of My people: When I admonish them to return from their backsliding.   קציר: עת סילוקה וגלותה כמו עוד מעט ובאה עת הקציר לה (שם נא) בפורענות בבל בספר ירמיה:
harvest: The time of her leaving and her exile. Comp.“A little more time and the time of harvest shall come to her,” in reference to the retribution of Babylon, in the Book of Jeremiah (51:33).   בשובי שבות עמי: בהוכיח אותם לשובב משובותם:
the backsliding of My people: Heb. שְׁבוּת, an expression of the straying of youth and childhood, anwejjsdoure in O.F. Comp. (Jer. 3:14) “backsliding children (שוֹבָבִים);” (ibid. 31:21) “backsliding daughter (הַבַּתהַשׁוֹבֵבָה).”   שבות עמי: לשון משובה נערו' ויולדות אינווייזור"א בלע"ז וכן בנים שובבים (שם ג) הבת השובבה (שם לא):