Chapter 45

1So said the Lord to His anointed one, to Cyrus, whose right hand I held, to flatten nations before him, and the loins of kings I will loosen, to open portals before him, and gates shall not be closed.   אכֹּֽה־אָמַ֣ר יְהֹוָה֘ לִמְשִׁיחוֹ֘ לְכ֣וֹרֶשׁ אֲשֶׁר־הֶֽחֱזַ֣קְתִּי בִֽימִינ֗וֹ לְרַד־לְפָנָיו֙ גּוֹיִ֔ם וּמָתְנֵ֥י מְלָכִ֖ים אֲפַתֵּ֑חַ לִפְתֹּ֚חַ לְפָנָיו֙ דְּלָתַ֔יִם וּשְׁעָרִ֖ים לֹ֥א יִסָּגֵֽרוּ:
to His anointed one: Every title of greatness is called anointing. Comp. (Num. 18:8) “To you I have given them for greatness (לְמָשְׁחָה).” Our Sages, however, said: To the King Messiah, the Holy One, blessed be He, says, “I complain to you about Cyrus,” as it is stated in Tractate Megillah 12a.   למשיחו: כל שם גדולה קרויה משיחה כמו לך נתתיה למשחה (במדבר י״ח:ח׳) ורבותינו אמרו למלך המשיח אומר הקב"ה קובל אני לך על כורש כדאיתא במסכת מגילה:
to flatten nations before him: Heb. לְרַד, to spread out and to flatten nations before him. לְרַד is equivalent to לְרַדֵּד, to spread out.   לרד לפניו גוים: להרקיע ולרדד לפניו גוים, לרד לשטוח:
and the loins of kings I will loosen: This is an expression of weakness and breaking strength, for girding the loins constitutes arming with strength. Comp. (Job 38:3) “Gird up your loins like a mighty man;” (Jer. 1:17) “And you gird up your loins;” (Job 12:21) “And the belt of the mighty He loosens;” an expression of breaking strength.   ומתני מלכים אפתח: לשון חלשות הוא זה ושבר כח כי חגורת מתנים הוא זירוז כח כמו אזר נא כגבר חלציך (איוב מ׳:ז׳) ואתה תאזר מתניך (ירמיהו א׳:י״ז) ומזיח אפיקים ריפה (איוב י״ב:כ״א) ל' שברון כח:
to open… before him: the portals of the gates of Babylon. Gates are the space of the opening of the gate; portals are those with which they open and lock the gate.   לפתוח לפניו: דלתי שערי בבל, שערים הוא חלל פתח השער, דלתים הם הפותחים ונועלין בהן את השער:
2I will go before you, and I will straighten out crooked paths; I will break portals of copper and cut off bars of iron.   באֲנִי֙ לְפָנֶ֣יךָ אֵלֵ֔ךְ וַֽהֲדוּרִ֖ים אֲיַשֵּׁ֑ר (כתיב אֲוַשֵּׁ֑ר) דַּלְת֚וֹת נְחוּשָׁה֙ אֲשַׁבֵּ֔ר וּבְרִיחֵ֥י בַרְזֶ֖ל אֲגַדֵּֽעַ:
and I will straighten out crooked paths: Heb. וַהֲדוּרִים אֲיַשֵּׁר. Jonathan renders: I will level the walls. Comp. (Shab. 77b) “the surrounding area (הדר הדרנא),” since the wall surrounds the city. The word may also be explained as: I will straighten out crooked paths before him.   והדורים אישר: ת"י ושורייא אכבש כמו הדר הדרנה על שם שסובבת החומה את העיר ויש לפרש הדורים אורחות מקלקלות איישר לפניו:
3And I will give you treasures of darkness, and riches hidden in secret places, in order that you know that I am the Lord Who calls [you] by your name-the Holy One of Israel.   גוְנָתַתִּ֚י לְךָ֙ אֽוֹצְר֣וֹת חֹ֔שֶׁךְ וּמַטְמֻנֵ֖י מִסְתָּרִ֑ים לְמַ֣עַן תֵּדַ֗ע כִּ֣י אֲנִ֧י יְהֹוָ֛ה הַקּוֹרֵ֥א בְשִׁמְךָ֖ אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
Who calls [you] by your name: You are not yet born, and I call you by the name Cyrus.   הקורא בשמך: עדיין לא נולדת ואני קורא לך שם כורש:
4For the sake of My servant Jacob, and Israel My chosen one, and I called to you by your name; I surnamed you, yet you have not known Me.   דלְמַ֙עַן֙ עַבְדִּ֣י יַֽעֲקֹ֔ב וְיִשְׂרָאֵ֖ל בְּחִירִ֑י וָֽאֶקְרָ֚א לְךָ֙ בִּשְׁמֶ֔ךָ אֲכַנְּךָ֖ וְלֹ֥א יְדַעְתָּֽנִי:
For the sake of My servant Jacob: that you take him out of Babylonian exile.   למען עבדי יעקב: שתוציאהו מגלות בבל:
yet you have not known Me: You did not do My will, for I said, (infra v. 13) “He shall build My city,” but he when he assumed the throne said, “Whoever among you is from all His people, may ascend.” He gave them permission to go, but he cast off all the trouble from upon his neck.   ולא ידעתני: לא עשית רצוני כי אני אמרתי הוא יבנה עירי והוא כשעמד אמר מי בכם מכל עמו רשות נתן להם לילך וכל הטורח פורק מעל צוארו:
5I am the Lord, and there is no other; besides Me there is no God: I will strengthen you although you have not known Me.   האֲנִ֚י יְהֹוָה֙ וְאֵ֣ין ע֔וֹד זֽוּלָתִ֖י אֵ֣ין אֱלֹהִ֑ים אֲאַזֶּרְךָ֖ וְלֹ֥א יְדַעְתָּֽנִי:
6In order that they know from the shining of the sun and from the west that there is no one besides Me; I am the Lord and there is no other.   ולְמַ֣עַן יֵֽדְע֗וּ מִמִּזְרַח־שֶׁ֙מֶשׁ֙ וּמִמַּ֣עֲרָבָ֔ה כִּי־אֶ֖פֶס בִּלְעָדָ֑י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה וְאֵ֥ין עֽוֹד:
7Who forms light and creates darkness, Who makes peace and creates evil; I am the Lord, Who makes all these.   זיוֹצֵ֥ר אוֹר֙ וּבוֹרֵ֣א חֹ֔שֶׁךְ עֹשֶׂ֥ה שָׁל֖וֹם וּב֣וֹרֵא רָ֑ע אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה עֹשֶׂ֥ה כָל־אֵֽלֶּה:
Who forms light: for the righteous.   יוצר אור: לצדיקים:
and creates darkness: for Babylon, and the same applies to “Who makes peace and creates evil.”   ובורא חושך: לבבל וכן עושה שלום ובורא רע:
8Cause the heavens above to drip, and let the skies pour down righteousness; let the earth open, and let salvation and righteousness be fruitful; let it cause them to sprout together; I, the Lord, have created it.   חהַרְעִ֚יפוּ שָׁמַ֙יִם֙ מִמַּ֔עַל וּשְׁחָקִ֖ים יִזְּלוּ־צֶ֑דֶק תִּפְתַּח־אֶ֣רֶץ וְיִפְרוּ־יֶ֗שַׁע וּצְדָקָ֚ה תַצְמִ֙יחַ֙ יַ֔חַד אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה בְּרָאתִֽיו:
Cause the heavens to drip: Righteousness, mentioned in the verse, is the object of the dripping and the pouring. Make the heavens drip righteousness and the skies shall pour righteousness, i.e., from Me shall come the righteousness to benefit them from the heavens.   הרעיפו שמים וגו': צדק האמור במקרא מוסב על הנזל ועל הרעיפה הרעיפו שמים צדק ושחקים יזלו צדק כלומר מאתי יבא הצדק להיטיב להם מן השמים:
created it: I created this thing.   בראתיו: בראתי את הדבר הזה:
9Woe to him who contends with his Creator, a potsherd among the potsherds of the earth, shall the clay say to its potter, "What do you make? And your work has no place."   טה֗וֹי רָב אֶת־יֹ֣צְר֔וֹ חֶ֖רֶשׂ אֶת־חַרְשֵׂ֣י אֲדָמָ֑ה הֲיֹאמַ֨ר חֹ֚מֶר לְיֹֽצְרוֹ֙ מַֽה־תַּֽעֲשֶׂ֔ה וּפָֽעָלְךָ֖ אֵין־יָדַ֥יִם לֽוֹ:
Woe to him who contends with his Creator: Isaiah prophesied concerning Habakkuk, who was destined to stand and complain about the length of Nebuchadnezzar’s success (1:2): “How long, O Lord, have I entreated [You]?…” (v. 14) “And [why] have You made man like the fish of the sea?” And the Holy One, blessed be He, said to Isaiah, Why does this one come to contend with Me? Does he think that I do not give thought to save My people? When the time lapses, “that the land will appease its sabbaths” (Lev. 26:34).   הוי רב את יצרו: נתנבא ישעיה על חבקוק שעתיד לעמוד ולקרו' תגר על אורך הצלחתו של נבוכדנצר עד אנה ה' שועתי וגו' ותעשה אדם כדגי הים (חבקוק א׳:ב׳) והקב"ה אמר לישעיה למה זה בא לריב אתי סבור הוא שאיני שם על לב להושיע את עמי לעת מלאת אשר תרצה הארץ את שבתותיה (ויקרא כ״ו:ל״ד):
has no place: [lit. has no hands,] has no place.   אין ידים לו: אין מקום לו:
10Woe to him who says to a father, "What do you beget?" and to a woman, "Why do you experience birth pangs?"   יה֛וֹי אֹמֵ֥ר לְאָ֖ב מַה־תּוֹלִ֑יד וּלְאִשָּׁ֖ה מַה־תְּחִילִֽין:
Woe to him who says to a father, “What do you beget?”: He thinks that he has more pity on the son than his father. Another explanation is: Woe is the son who says to his father, “Why have you begotten?” He is analogous to the one who contends with his Creator.   הוי אומר לאב מה תוליד: כסבור הוא להיות מרחם על הבן יותר מאביו, ד"א הוי בן האומר לאב למה הולדת דומה הוא לזה שהוא רב את יוצרו:
11So said the Lord, the Holy One of Israel, and his Creator, "Ask Me about the signs; concerning My children and the work of My hands do you command Me?   יאכֹּֽה־אָמַ֧ר יְהֹוָ֛ה קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל וְיוֹצְר֑וֹ הָאֹֽתִיּ֣וֹת שְׁאָל֔וּנִי עַל־בָּנַ֛י וְעַל־פֹּ֥עַל יָדַ֖י תְּצַוֻּֽנִי:
Ask Me about the signs etc.: Heb. הָאוֹתִיוֹת. The ‘heh’ is voweled with a ‘kamatz.’ This indicates that it is not the interrogative, but this is its explanation: If you have come to ask Me, you and the prophets, ask Me about the signs of the heavens and the wonders that you see coming about on the earth; about them you may ask Me, what they are, but about My children and about the work of My hands, Israel, for whose sake I formed everything, shall you come to command Me and to complain before Me?   האותיות שאלוני וגו': ה"א נקודה קמץ למדת שאינה תמיהה וכן פירשו אם באתם לשאול לי אתם הנביאים שאלוני על אותות שמי' ומופתי' אשר אתם רואים נולדים בארץ עליהם היו שואלים אותי מה הם אבל על בני ועל פועל ידי ישרים שבשבילם יצרתי את הכל אתם באים לצוותי ולקרוא לפני תגר:
do you command Me?: This is the interrogative. Must you command Me concerning My children? I have already created the salvation for them in the thought that has entered My mind [lit. has come before Me]. How so? I aroused him with righteousness. This is stated regarding Cyrus.   תצוני: תמוה הוא וכי עליכם לצוות על בני אני כבר בראתי להם הישועה במחשבה שעלתה לפני כיצד אנכי העירותיהו בצדק על כורש הוא אומר:
12I made the earth, and I created man upon it; as for Me-My hands stretched out the heavens, and I ordained their host.   יבאָֽנֹכִי֙ עָשִׂ֣יתִי אֶ֔רֶץ וְאָדָ֖ם עָלֶ֣יהָ בָרָ֑אתִי אֲנִ֗י יָדַי֙ נָט֣וּ שָׁמַ֔יִם וְכָל־צְבָאָ֖ם צִוֵּֽיתִי:
I made the earth: and gave it to whoever pleased Me [lit. was straight in My eyes].   אנכי עשיתי ארץ: ונתתיה לאשר ישר בעיני:
13I aroused him with righteousness, and all his ways I will straighten out. He shall build My city and free My exiles, neither for a price nor for a bribe," said the Lord of Hosts.   יגאָֽנֹכִי֙ הַעִֽירֹתִ֣הוּ בְצֶ֔דֶק וְכָל־דְּרָכָ֖יו אֲיַשֵּׁ֑ר הֽוּא־יִבְנֶ֚ה עִירִי֙ וְגָֽלוּתִ֣י יְשַׁלֵּ֔חַ לֹ֚א בִמְחִיר֙ וְלֹ֣א בְשֹׁ֔חַד אָמַ֖ר יְהֹוָ֥ה צְבָאֽוֹת:
14So said the Lord, "The toil of Egypt and the merchandise of Cush and the Sabeans, men of stature, shall come over to you and shall be yours; they shall follow you; they shall come over in chains, and they shall prostrate themselves before you, they shall pray to you, "Only in you is God and there is no other god.   ידכֹּ֣ה | אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה יְגִ֨יעַ מִצְרַ֥יִם וּֽסֲחַר־כּוּשׁ֘ וּסְבָאִים֘ אַנְשֵׁ֣י מִדָּה֒ עָלַ֚יִךְ יַֽעֲבֹ֙רוּ֙ וְלָ֣ךְ יִֽהְי֔וּ אַֽחֲרַ֣יִךְ יֵלֵ֔כוּ בַּזִּקִּ֖ים יַֽעֲבֹ֑רוּ וְאֵלַ֚יִךְ יִשְׁתַּֽחֲווּ֙ אֵלַ֣יִךְ יִתְפַּלָּ֔לוּ אַ֣ךְ בָּ֥ךְ אֵ֛ל וְאֵ֥ין ע֖וֹד אֶ֥פֶס אֱלֹהִֽים:
The toil of Egypt etc.: I have informed how I will save My children from the hand of Babylon, for I have aroused Cyrus for that purpose with My righteousness. I further inform you of the salvation from Sennacherib that will take place in the days of Hezekiah. When he returns (supra 36:36) from marching upon Tirhaka, king of Cush, he will return to Jerusalem with all the valuable treasures of Cush, and Egypt, who will go to aid Cush, in his possession, and he will come with those spoils and fall in Jerusalem, and Hezekiah and his people will plunder everything. So is it delineated in Seder Olam (ch. 23) that it is stated concerning Sennacherib.   יגיע מצרים וגו': הרי הודעתי אתכם במה אושיע את בני מיד בבל כי כורש לכך העירותיהו בצדקי ועוד אני מודיעכם תשועת סנחריב בימי חזקיהו כאשר ישוב (לעיל לז) מעל תרהקה מלך כוש יבא לירושלים וחמדת כל אוצרות כוש ומצרים שילכו לעזור את כוש בידו ויבא עם אותו השלל ויפול בירושלים וחזקיהו ועמו יבזו את הכל כן מפורש בסדר עולם שעל סנחריב נאמר:
men of stature: Tall people.   אנשי מדה: גובהי קומה
over to you: Jerusalem.   עליך: ירושלים:
they shall come over in chains: For Sennacherib brought them there, with neck-irons fastened to them, and after his defeat, Hezekiah stood and released all those captives, who became converted to Judaism and recognized the kingdom of Heaven.   בזקים יעבורו: שהביאם שם סנחריב שלולים בקולרים ולאחר מפלתו עמד חזקיהו ופטר את כל השבוים ונתגיירו והכירו מלכות שמים:
Only in you is God: They will acknowledge that there is no God but the Lord alone. ([Mss. and K’li Paz read:] but to Israel.)   אך בך אל: יהו מודים שאין אלוה אלא ה' לבדו:
15Indeed, You are a God Who conceals Himself, the God of Israel, the Savior.   טואָכֵ֕ן אַתָּ֖ה אֵ֣ל מִסְתַּתֵּ֑ר אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל מוֹשִֽׁיעַ:
Indeed, You are a God Who conceals Himself: And so they shall say to the Holy One, blessed be He, “Indeed, You have given us to understand (we understand [Mss. and K’li Paz]) that to collect the debts of Your people, You conceal yourself from showing Your victory. So to speak, You have not the ability, and when Your mercy is aroused, You are the God of Israel, the Savior.” So it is explained in Mechilta (Ex. 14:4).   אכן אתה אל מסתתר: וכן יאמרו להקב"ה אכן הבנתנו כי לגבות חובותיהן של עמך אתה מסתתר מלהראות נצחונך כביכול אין בך יכולת ובהתעורר רחמיך אתה אלהי ישראל מושיע כך מפורש במכילתא:
16They shall be ashamed, yea disgraced, all of them the master painters shall go together in disgrace.   טזבּ֥וֹשׁוּ וְגַם־נִכְלְמ֖וּ כֻּלָּ֑ם יַחְדָּו֙ הָֽלְכ֣וּ בַכְּלִמָּ֔ה חָֽרָשֵׁ֖י צִירִֽים:
master painters: Heb. צִירִים חָרָשֵׁי, the master painters of the idols, from among the pagans.   חרשי צירים: אומני ציורים של פסילים של עכו"ם ומזלות:
17Israel shall be saved by the Lord [with] an everlasting salvation; you shall neither be ashamed nor disgraced to all eternity.   יזיִשְׂרָאֵל֙ נוֹשַׁ֣ע בַּֽיהֹוָ֔ה תְּשׁוּעַ֖ת עֽוֹלָמִ֑ים לֹֽא־תֵב֥שׁוּ וְלֹֽא־תִכָּֽלְמ֖וּ עַד־ע֥וֹלְמֵי עַֽד:
18For so said the Lord, the Creator of heaven, Who is God, Who formed the earth and made it, He established it; He did not create it for a waste, He formed it to be inhabited, "I am the Lord and there is no other.   יחכִּי־כֹ֣ה אָמַר־יְ֠הֹוָה בּוֹרֵ֨א הַשָּׁמַ֜יִם ה֣וּא הָֽאֱלֹהִ֗ים יֹצֵ֨ר הָאָ֚רֶץ וְעֹשָׂהּ֙ ה֣וּא כֽוֹנְנָ֔הּ לֹֽא־תֹ֥הוּ בְרָאָ֖הּ לָשֶׁ֣בֶת יְצָרָ֑הּ אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה וְאֵ֥ין עֽוֹד:
He did not create it for a waste: but He formed it to be inhabited.   לא תוהו בראה: כי לשבת יצרה:
19Not in secret did I speak, in a place of a land of darkness; I did not say to the seed of Jacob, Seek Me, in vain; I am the Lord, Who speaks righteousness, declares things that are right.   יטלֹ֧א בַסֵּ֣תֶר דִּבַּ֗רְתִּי בִּמְקוֹם֙ אֶ֣רֶץ חֹ֔שֶׁךְ לֹ֥א אָמַ֛רְתִּי לְזֶ֥רַע יַֽעֲקֹ֖ב תֹּ֣הוּ בַקְּשׁ֑וּנִי אֲנִ֚י יְהֹוָה֙ דֹּבֵ֣ר צֶ֔דֶק מַגִּ֖יד מֵֽישָׁרִֽים:
Not in secret did I speak: When I gave the Torah, and I did not say for naught and in vain to the seed of Jacob, Seek Me, but to receive great reward.   לא בסתר דברתי: כשנתתי את התורה ולא אמרתי על תהו על חנם: לזרע יעקב בקשוני כי אם לקבל שכר גדול:
I am the Lord Who speaks righteousness: Since I commenced to speak to them concerning My righteousness, to inform them of the giving of their reward, afterwards I told them things that are right, My statutes and My laws, for before the giving of the Torah it was said to them, “And now, if you heed, etc., you shall be for Me a treasure… a kingdom of priests, etc.” (Ex. 19:5).   אני ה' דובר צדק: מאחר שפתחתי להם בדבר צדקי להודיעם מתן שכרן אחר כן הגדתי להם מישרים חוקי ותורתי שקודם מתן תורה נאמר להם (שמות יא) ועתה אם שמוע וגו' והייתם לי סגולה וממלכת כהנים וגו':
20Assemble and come, approach together, you survivors of the nations; those who carry their graven wooden image and pray to a god who does not save, do not know.   כהִקָּֽבְצ֥וּ וָבֹ֛אוּ הִתְנַגְּשׁ֥וּ יַחְדָּ֖ו פְּלִיטֵ֣י הַגּוֹיִ֑ם לֹ֣א יָֽדְע֗וּ הַנֹּֽשְׂאִים֙ אֶת־עֵ֣ץ פִּסְלָ֔ם וּמִתְפַּלְּלִ֔ים אֶל־אֵ֖ל לֹ֥א יוֹשִֽׁיעַ:
approach: Heb. הִתְנַגְּשׁוּ, an expression of approaching (הַגָּשָׁה) and the ‘nun’ is attached to it, as one says “they were struck (הִתְנַגְּפוּ);” “they will be struck (יִתְנַגְּפוּ).”   התנגשו: לשון הגשה והנו"ן טפילה בו כאשר יאמר התנגפו:
you survivors of the nations: who survived the sword of Nebuchadnezzar.   פליטי הגוים: אשר נשארו מחרבו של נבוכדנצר:
who carry their graven wooden image… do not know: to understand knowledge.   לא ידעו הנושאים את עץ פסלם: להבין דעת:
21Declare and present, let them even take counsel together; who announced this from before, [who] declared it from then? Is it not I, the Lord, and there are no other gods besides Me, a just and saving God there is not besides Me.   כאהַגִּ֣ידוּ וְהַגִּ֔ישׁוּ אַ֥ף יִוָּֽעֲצ֖וּ יַחְדָּ֑ו מִ֣י הִשְׁמִיעַ֩ זֹ֨את מִקֶּ֜דֶם מֵאָ֣ז הִגִּידָ֗הּ הֲל֨וֹא אֲנִ֚י יְהֹוָה֙ וְאֵֽין־ע֚וֹד אֱלֹהִים֙ מִבַּלְעָדַ֔י אֵל־צַדִּ֣יק וּמוֹשִׁ֔יעַ אַ֖יִן זֽוּלָתִֽי:
who announced this from before: Who of your idols is it that announced from before that your God brought salvation, each one to its worshipers?   השמיע זאת מקדם: מי בפסיליכם אשר השמיע מקדם להביא אלהיכם תשועה איש איש לעובדיו:
Is it not I, the Lord, and there are no other: For I announce what I am destined to do for My people, and I fulfill My words.   הלא אני ה' ואין עוד: שאני מודיע מה אני עתיד לעשות לעמי ואקיים דברי:
22Turn to Me and be saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is no other.   כבפְּנֽוּ־אֵלַ֥י וְהִוָּֽשְׁע֖וּ כָּל־אַפְסֵי־אָ֑רֶץ כִּ֥י אֲנִי־אֵ֖ל וְאֵ֥ין עֽוֹד:
Turn to Me: and abandon your graven images, all the ends of the earth, and, thereby, you shall be saved.   פנו אלי: והניחו פסילכם כל אפסי ארץ ובכך תושעו:
23By Myself I swore, righteousness emanated from My mouth, a word, and it shall not be retracted, that to Me shall every knee kneel, every tongue shall swear."   כגבִּ֣י נִשְׁבַּ֔עְתִּי יָצָ֨א מִפִּ֧י צְדָקָ֛ה דָּבָ֖ר וְלֹ֣א יָשׁ֑וּב כִּי־לִי֙ תִּכְרַ֣ע כָּל־בֶּ֔רֶךְ תִּשָּׁבַ֖ע כָּל־לָשֽׁוֹן:
By Myself I swore: and righteousness emanated from My mouth to accept all those who return to Me. I spoke a word, and it will not be retracted. What is the righteousness that emanated from My mouth? That to Me shall every knee kneel, and I will accept them, as the matter is stated (Zeph. 3:9): “For then will I change for the people a pure language, to call all of them in the name of the Lord…”   בי נשבעתי: ויצא מפי צדקה לקבל כל השבים אלי דבר דברתי ולא ישוב מהו הצדקה אשר יצאת מפי כי לי תכרע כל ברך ואני אקבלם כענין שנאמר כי אז אהפוך אל עמים וגו' (צפניה ג׳:ט׳):
24But to me did He say by the Lord righteousness and strength, to Him shall come and be ashamed all who are incensed against Him.   כדאַ֧ךְ בַּֽיהֹוָ֛ה לִ֥י אָמַ֖ר צְדָק֣וֹת וָעֹ֑ז עָדָיו֙ יָב֣וֹא וְיֵבֹ֔שׁוּ כֹּ֖ל הַנֶּֽחֱרִ֥ים בּֽוֹ:
But to me did He say by the Lord: Heb. אַךְ בַה׳ לִי אָמַר [lit. but by the Lord to me He said]. This verse is inverted, and thus is its interpretation: But to me did He say by the Lord righteousness and strength. Although all the nations shall prostrate themselves before Him [correct reading according to Warsaw edition, K’li Paz, and mss.], but to me alone, the congregation of Israel, has been promised by the Lord righteousness and strength, and other nations shall not be included in my glory.   אך בה' לי אמר: המקרא זה מסורס וכן פתרונו אך לי בה' אמר צדקות ועוז אע"פ שכל הגוים ישתחוו לפניו אך לי לבדי כנסת ישראל בה' הובטח לי צדקות ועוז ולא יבאו מכחישי תורה לחלל כבודי:
to Him shall come and be ashamed etc.: All who were incensed against the Holy One, blessed be He, shall come to Him to regret what they did in their lifetimes and be ashamed.   עדיו יבוא ויבשו וגו': כל הנחרים בהקב"ה יבואו עדיו להתחרט על מה שעשו בחייהם ויבושו:
all who are incensed: Heb. כֹּל הַנֶּחֱרִים בּוֹ, all who are incensed.   הנחרים: המתגרים:
25Through the Lord shall all the seed of Israel find righteousness and boast.   כהבַּיהֹוָ֛ה יִצְדְּק֥וּ וְיִתְהַֽלְל֖וּ כָּל־זֶ֥רַע יִשְׂרָאֵֽל:
Through the Lord… find righteousness and boast: Through the promise of the support of His love they shall find righteousness and boast of His strength.   בה' יצדקו ויתהללו: בהבטחת משען אהבתו ימצאו צדקה ויתפארו במעוז
boast: Heb. וְיִתְהַלְלוּ, porvantir in O.F.   ויתהללו: פרוונטי"ר בלע"ז: