ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday 12 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Tetzaveh, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 66-68.
Tanya: If so (p. 125)...end of Ch. 13. (p. 127).

It is written: "The gift of man makes room for him and leads him before the great."1

Some are renowned for their wisdom or wealth. But "the gift of man" - when an individual gives his "man," i.e., devotes himself to an undertaking to strengthen Judaism, then not only will he "make room for himself" (releasing him from constrictions and bounds), but it "leads him before the great" (his position will be superior to the great).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
;יום רביעי יב אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: וא"כ הוא - '72' ספי"ג.

כתיב מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. יש לך אנשים שהם גדולי השם בחכמתם או בעשרם, אבל מתן אדם, כשהאדם נותן את האדם שלו באיזה התעסקות בהחזקת הדת, הנה לא זו בלבד כי ירחיב לו, אלא עוד זאת כי לפני גדולים ינחנו.