Chapter 8

1And the Lord spoke to Moses, saying,   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and the sin offering bull, and the two rams, and the basket of unleavened bread,   בקַ֤ח אֶת־אַֽהֲרֹן֙ וְאֶת־בָּנָ֣יו אִתּ֔וֹ וְאֵת֙ הַבְּגָדִ֔ים וְאֵ֖ת שֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֑ה וְאֵ֣ת | פַּ֣ר הַֽחַטָּ֗את וְאֵת֙ שְׁנֵ֣י הָֽאֵילִ֔ים וְאֵ֖ת סַ֥ל הַמַּצּֽוֹת:
Take Aaron: This section was stated seven days before the erection of the Sanctuary, [and should have been stated earlier in Exod. Parashath Pekudei , which discusses the erection and consecration processes. [However], there is no [sequence of] earlier and later events in the Torah [i.e., Scripture does not always follow chronological order].   קח את אהרן: פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה:
Take Aaron: Take him over with [persuasive] words and attract him. — [Torath Kohanim 8:165]   קח את אהרן: קחנו בדברים ומשכהו:
and the sin-offering bull [and the two rams, and the basket of unleavened bread]: [Which sin-offering bull, two rams, etc?] These are the ones mentioned in the section dealing with the command of the investitures in [parashath] וְאַתָּה תְּצַוֶּה, (Exod. Chapter 29), and now, on the first day of the investitures, He came back and urged him [in the matter] at the time they were to be put into practice.   ואת פר החטאת וגו': אלו האמורים בענין צוואת המלואים בואתה תצוה, ועכשיו ביום ראשון למלואים חזר וזרזו בשעת מעשה:
3And assemble the entire community at the entrance of the Tent of Meeting.   גוְאֵ֥ת כָּל־הָֽעֵדָ֖ה הַקְהֵ֑ל אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
Assemble [the entire community] at the entrance of the Tent of Meeting: This is one of the instances where a small [area] accommodated a large [number of people]. — [Lev. Rabbah 10:9]   הקהל אל פתח אהל מועד: זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה:
4And Moses did as the Lord had commanded him, and the community assembled at the entrance of the Tent of Meeting.   דוַיַּ֣עַשׂ משֶׁ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֹת֑וֹ וַתִּקָּהֵל֙ הָֽעֵדָ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
5And Moses said to the community: This is the thing the Lord has commanded to do.   הוַיֹּ֥אמֶר משֶׁ֖ה אֶל־הָֽעֵדָ֑ה זֶ֣ה הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁר־צִוָּ֥ה יְהֹוָה֖ לַֽעֲשֽׂוֹת:
This is the thing [the Lord has commanded to do]: [Moses said to Israel:] “The things you will see me doing before you, have all been commanded to me by the Holy One, blessed is He, that they be done; so do not say that I am doing them for my own honor or for my brother’s honor!” I have explained the entire passage involving the investitures in [parashath] וְאַתָּה תְּצַוֶּה (Exod. 29).   זה הדבר: דברים שתראו שאני עושה לפניכם צוני הקב"ה לעשות, ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה. כל הענין הזה פירשתי בואתה תצוה:
6And Moses brought Aaron and his sons forward and bathed them in water.   ווַיַּקְרֵ֣ב משֶׁ֔ה אֶת־אַֽהֲרֹ֖ן וְאֶת־בָּנָ֑יו וַיִּרְחַ֥ץ אֹתָ֖ם בַּמָּֽיִם:
7And he placed the tunic upon him [Aaron], girded him with the sash, clothed him with the robe, placed the ephod upon him, girded him with the band of the ephod, and adorned him with it.   זוַיִּתֵּ֨ן עָלָ֜יו אֶת־הַכֻּתֹּ֗נֶת וַיַּחְגֹּ֤ר אֹתוֹ֙ בָּֽאַבְנֵ֔ט וַיַּלְבֵּ֤שׁ אֹתוֹ֙ אֶת־הַמְּעִ֔יל וַיִּתֵּ֥ן עָלָ֖יו אֶת־הָֽאֵפֹ֑ד וַיַּחְגֹּ֣ר אֹת֗וֹ בְּחֵ֨שֶׁב֙ הָֽאֵפֹ֔ד וַיֶּאְפֹּ֥ד ל֖וֹ בּֽוֹ:
8And he placed the choshen upon him, and he inserted into the choshen the Urim and the Tummim.   חוַיָּ֥שֶׂם עָלָ֖יו אֶת־הַח֑שֶׁן וַיִּתֵּן֙ אֶל־הַח֔שֶׁן אֶת־הָֽאוּרִ֖ים וְאֶת־הַתֻּמִּֽים:
The Urim: An inscription bearing the explicit Name of God.   את האורים: כתב של שם המפורש:
9And he placed the cap on his [Aaron's] head, and he placed on the cap, towards his face, the golden showplate, the holy crown, as the Lord had commanded Moses.   טוַיָּ֥שֶׂם אֶת־הַמִּצְנֶ֖פֶת עַל־רֹאשׁ֑וֹ וַיָּ֨שֶׂם עַל־הַמִּצְנֶ֜פֶת אֶל־מ֣וּל פָּנָ֗יו אֵ֣ת צִ֤יץ הַזָּהָב֙ נֵ֣זֶר הַקֹּ֔דֶשׁ כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
and he placed on the cap: The sky-blue cords affixed to the showplate he placed over the cap. Thus the showplate was suspended on (עַל) the cap.   וישם על המצנפת: פתילי תכלת הקבועים בציץ נתן על המצנפת, נמצא הציץ תלוי במצנפת:
10And Moses took the anointing oil and anointed the Sanctuary and everything in it and sanctified them.   יוַיִּקַּ֤ח משֶׁה֙ אֶת־שֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וַיִּמְשַׁ֥ח אֶת־הַמִּשְׁכָּ֖ן וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בּ֑וֹ וַיְקַדֵּ֖שׁ אֹתָֽם:
11And he sprinkled from it upon the altar seven times, and he anointed the altar and all its vessels and the washstand and its base, to sanctify them.   יאוַיַּ֥ז מִמֶּ֛נּוּ עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וַיִּמְשַׁ֨ח אֶת־הַמִּזְבֵּ֜חַ וְאֶת־כָּל־כֵּלָ֗יו וְאֶת־הַכִּיֹּ֛ר וְאֶת־כַּנּ֖וֹ לְקַדְּשָֽׁם:
And he sprinkled from it upon the altar: I do not know where [in Scripture] he was commanded to perform these sprinklings.   ויז ממנו על המזבח: לא ידעתי היכן נצטוה בהזאות הללו:
12And he poured some of the anointing oil upon Aaron's head, and he anointed him to sanctify him.   יבוַיִּצֹק֙ מִשֶּׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה עַ֖ל רֹ֣אשׁ אַֽהֲרֹ֑ן וַיִּמְשַׁ֥ח אֹת֖וֹ לְקַדְּשֽׁוֹ:
And he poured…and anointed [him]: At first, he [Moses] poured [the oil] on his [Aaron’s] head, and afterwards, he placed it between his eyelids, and drew it with his finger, from one [eyelid] to the other. — [Ker. 5b]   ויצק, וימשח: בתחלה יוצק על ראשו, ואחר כך נותן בין ריסי עיניו ומושך באצבעו מזה לזה:
13And Moses brought Aaron's sons forward and clothed them with tunics, girded them with sashes, and bound them up with high hats, as the Lord had commanded Moses.   יגוַיַּקְרֵ֨ב משֶׁ֜ה אֶת־בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֗ן וַיַּלְבִּשֵׁ֤ם כֻּתֳּנֹת֙ וַיַּחְגֹּ֤ר אֹתָם֙ אַבְנֵ֔ט וַיַּֽחֲב֥שׁ לָהֶ֖ם מִגְבָּע֑וֹת כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
and bound them up: Heb. וַיַּחִבשׁ, an expression denoting binding.   ויחבש: לשון קשירה:
14And he brought the sin offering bull close, and Aaron and his sons leaned their hands [forcefully] upon the head of the sin offering bull.   ידוַיַּגֵּ֕שׁ אֵ֖ת פַּ֣ר הַֽחַטָּ֑את וַיִּסְמֹ֨ךְ אַֽהֲרֹ֤ן וּבָנָיו֙ אֶת־יְדֵיהֶ֔ם עַל־רֹ֖אשׁ פַּ֥ר הַֽחַטָּֽאת:
15And he slaughtered [it], and Moses took the blood, and placed it on the horns of the altar, around, with his finger, and he purified the altar. And he poured the blood at the base of the altar, and sanctified it [the altar], to effect atonement upon it.   טווַיִּשְׁחָ֗ט וַיִּקַּ֨ח משֶׁ֤ה אֶת־הַדָּם֙ וַ֠יִּתֵּ֠ן עַל־קַרְנ֨וֹת הַמִּזְבֵּ֤חַ סָבִיב֙ בְּאֶצְבָּע֔וֹ וַיְחַטֵּ֖א אֶת־הַמִּזְבֵּ֑חַ וְאֶת־הַדָּ֗ם יָצַק֙ אֶל־יְס֣וֹד הַמִּזְבֵּ֔חַ וַיְקַדְּשֵׁ֖הוּ לְכַפֵּ֥ר עָלָֽיו:
and he purified the altar: He cleansed and purified it [to convert it] from its alien state, into holiness.   ויחטא את המזבח: חטאו וטהרו מזרות להכנס לקדושה:
and sanctified it: with this service.   ויקדשהו: בעבודה זו:
to effect atonement upon it: [i.e., to effect] all atonements from now on.   לכפר עליו: מעתה כל הכפרות:
16And he took all the fat which was on the innards, and the diaphragm with the liver, and the two kidneys together with their fat. And Moses caused [them] to [go up in] smoke on the altar.   טזוַיִּקַּ֗ח אֶת־כָּל־הַחֵ֘לֶב֘ אֲשֶׁ֣ר עַל־הַקֶּ֒רֶב֒ וְאֵת֙ יֹתֶ֣רֶת הַכָּבֵ֔ד וְאֶת־שְׁתֵּ֥י הַכְּלָיֹ֖ת וְאֶת־חֶלְבְּהֶ֑ן וַיַּקְטֵ֥ר משֶׁ֖ה הַמִּזְבֵּֽחָה:
and the diaphragm of the liver: Besides the liver, [meaning] that he took a little of the liver along with the diaphragm.   ואת יתרת הכבד: על הכבד (שמות כט יג) לבד הכבד, שהיה נוטל מעט מן הכבד עמה:
17And the bull, its hide, its flesh, and its waste, he burned with fire outside the camp, as the Lord had commanded Moses.   יזוְאֶת־הַפָּ֤ר וְאֶת־עֹרוֹ֙ וְאֶת־בְּשָׂר֣וֹ וְאֶת־פִּרְשׁ֔וֹ שָׂרַ֣ף בָּאֵ֔שׁ מִח֖וּץ לַמַּֽחֲנֶ֑ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
18And he brought near the burnt offering ram, and Aaron and his sons leaned their hands [forcefully] upon the head of the ram.   יחוַיַּקְרֵ֕ב אֵ֖ת אֵ֣יל הָֽעֹלָ֑ה וַיִּסְמְכ֞וּ אַֽהֲרֹ֧ן וּבָנָ֛יו אֶת־יְדֵיהֶ֖ם עַל־רֹ֥אשׁ הָאָֽיִל:
19And he slaughtered [it], and Moses dashed the blood on the altar, around.   יטוַיִּשְׁחָ֑ט וַיִּזְרֹ֨ק משֶׁ֧ה אֶת־הַדָּ֛ם עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב:
20And he cut up the ram into its pieces, and Moses made the head, the pieces and the fat [go up in] smoke.   כוְאֶ֨ת־הָאַ֔יִל נִתַּ֖ח לִנְתָחָ֑יו וַיַּקְטֵ֤ר משֶׁה֙ אֶת־הָרֹ֔אשׁ וְאֶת־הַנְּתָחִ֖ים וְאֶת־הַפָּֽדֶר:
21But the innards and the legs, he washed in water, and Moses made the entire ram [go up in] smoke on the altar. It was a burnt offering [with] a pleasing fragrance, a fire offering to the Lord, as the Lord had commanded Moses.   כאוְאֶת־הַקֶּ֥רֶב וְאֶת־הַכְּרָעַ֖יִם רָחַ֣ץ בַּמָּ֑יִם וַיַּקְטֵר֩ משֶׁ֨ה אֶת־כָּל־הָאַ֜יִל הַמִּזְבֵּ֗חָה עֹלָ֨ה ה֤וּא לְרֵֽיחַ־נִיחֹ֨חַ֙ אִשֶּׁ֥ה הוּא֙ לַֽיהֹוָ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
22And he brought near the second ram, the ram of the investitures, and Aaron and his sons leaned their hands [forcefully] upon the ram's head.   כבוַיַּקְרֵב֙ אֶת־הָאַ֣יִל הַשֵּׁנִ֔י אֵ֖יל הַמִּלֻּאִ֑ים וַיִּסְמְכ֞וּ אַֽהֲרֹ֧ן וּבָנָ֛יו אֶת־יְדֵיהֶ֖ם עַל־רֹ֥אשׁ הָאָֽיִל:
the ram of the investitures: Heb. אֵיל הַמִּלֻּאִים. [This expression is equivalent to] אֵיל הַשְּׁלָמִים, “the completion ram” [i.e., the word מִלֻּאִים does not mean “inauguration,” but rather,] it denotes שְׁלָמִים, for these rams filled (מְמַלְּאִים) and completed (מַשְׁלִימִים) the [status of the] kohanim in their kehunah. — [see Torat Kohanim 8:184]   איל המלואים: איל השלמים, שמלואים לשון שלמים, שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם:
23And he slaughtered [it], and Moses took some of its blood, and placed it on the cartilage of Aaron's right ear, on the thumb of his right hand and on the big toe of his right foot.   כגוַיִּשְׁחָ֓ט | וַיִּקַּ֤ח משֶׁה֙ מִדָּמ֔וֹ וַיִּתֵּ֛ן עַל־תְּנ֥וּךְ אֹֽזֶן־אַֽהֲרֹ֖ן הַיְמָנִ֑ית וְעַל־בֹּ֤הֶן יָדוֹ֙ הַיְמָנִ֔ית וְעַל־בֹּ֥הֶן רַגְל֖וֹ הַיְמָנִֽית:
24And he brought Aaron's sons forward, and Moses placed some of the blood on the cartilage of their right ears, on the thumbs of their right hands, and on the big toes of their right feet, and Moses dashed the blood on the altar, around.   כדוַיַּקְרֵ֞ב אֶת־בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֗ן וַיִּתֵּ֨ן משֶׁ֤ה מִן־הַדָּם֙ עַל־תְּנ֤וּךְ אָזְנָם֙ הַיְמָנִ֔ית וְעַל־בֹּ֤הֶן יָדָם֙ הַיְמָנִ֔ית וְעַל־בֹּ֥הֶן רַגְלָ֖ם הַיְמָנִ֑ית וַיִּזְרֹ֨ק משֶׁ֧ה אֶת־הַדָּ֛ם עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב:
25And he took the fat, the tail, all the fat which was on the innards, the diaphragm of the liver, the two kidneys together with their fat and the right thigh.   כהוַיִּקַּ֞ח אֶת־הַחֵ֣לֶב וְאֶת־הָֽאַלְיָ֗ה וְאֶת־כָּל־הַחֵ֘לֶב֘ אֲשֶׁ֣ר עַל־הַקֶּ֒רֶב֒ וְאֵת֙ יֹתֶ֣רֶת הַכָּבֵ֔ד וְאֶת־שְׁתֵּ֥י הַכְּלָיֹ֖ת וְאֶת־חֶלְבְּהֶ֑ן וְאֵ֖ת שׁ֥וֹק הַיָּמִֽין:
26And out of the basket of unleavened bread that was before the Lord, he took one loaf of unleavened bread, and one loaf of oily bread, and one wafer, and he placed them on top of the fats and the right thigh.   כווּמִסַּ֨ל הַמַּצּ֜וֹת אֲשֶׁ֣ר | לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֗ה לָ֠קַ֠ח חַלַּ֨ת מַצָּ֤ה אַחַת֙ וְחַלַּ֨ת לֶ֥חֶם שֶׁ֛מֶן אַחַ֖ת וְרָקִ֣יק אֶחָ֑ד וַיָּ֨שֶׂם֙ עַל־הַ֣חֲלָבִ֔ים וְעַ֖ל שׁ֥וֹק הַיָּמִֽין:
and one loaf of oily bread: This refers to the רְבוּכָה, the loaves made by scalding [the dough] with boiling water, [and are called “oily bread,”] because a large quantity of oil was used for it, equal to that used for the loaves and the wafers combined. Thus it is explained in [Tractate] Men. (78a; 89a).   וחלת לחם שמן: היא רבוכה, שהיה מרבה בה שמן כנגד החלות והרקיקין, כך מפורש במנחות (עח א):
27And then he placed it all on Aaron's palms and on his sons' palms, and he waved them as a waving before the Lord.   כזוַיִּתֵּ֣ן אֶת־הַכֹּ֔ל עַ֚ל כַּפֵּ֣י אַֽהֲרֹ֔ן וְעַ֖ל כַּפֵּ֣י בָנָ֑יו וַיָּ֧נֶף אֹתָ֛ם תְּנוּפָ֖ה לִפְנֵ֥י יְהֹוָֽה:
28And Moses took them from their hands and made them [go up in] smoke on the altar along with the burnt offering. They were investiture offerings, as a pleasing fragrance, a fire offering to the Lord.   כחוַיִּקַּ֨ח משֶׁ֤ה אֹתָם֙ מֵעַ֣ל כַּפֵּיהֶ֔ם וַיַּקְטֵ֥ר הַמִּזְבֵּ֖חָה עַל־הָֽעֹלָ֑ה מִלֻּאִ֥ים הֵם֙ לְרֵ֣יחַ נִיחֹ֔חַ אִשֶּׁ֥ה ה֖וּא לַֽיהֹוָֽה:
[And Moses…] caused them to [go up in] smoke on the altar: Moses performed the service throughout all the seven days of investitures, [dressed] in a white robe. — [A.Z. 34a]   ויקטר המזבחה: משה שמש כל שבעת ימי המלואים בחלוק לבן:
along with the burnt-offering: after [he had burnt] the burnt-offering. With the exception of this one, we do not find anywhere [in Scripture], [a case of] a thigh of a peace-offering being offered up [on the altar].   על העלה: אחר העולה. ולא מצינו שוק של שלמים קרב בכל מקום חוץ מזה:
29And Moses took the breast and waved it as a waving before the Lord. It belonged to Moses as a portion from the ram of the investitures, as the Lord had commanded Moses.   כטוַיִּקַּ֤ח משֶׁה֙ אֶת־הֶ֣חָזֶ֔ה וַיְנִיפֵ֥הוּ תְנוּפָ֖ה לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה מֵאֵ֣יל הַמִּלֻּאִ֗ים לְמשֶׁ֤ה הָיָה֙ לְמָנָ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
30And Moses took some of the anointing oil and some of the blood that was on the altar, and he sprinkled it on Aaron and on his garments, and on his sons, and on his sons' garments, and he sanctified Aaron, his garments, his sons and his sons' garments with him.   לוַיִּקַּ֨ח משֶׁ֜ה מִשֶּׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֗ה וּמִן־הַדָּם֘ אֲשֶׁ֣ר עַל־הַמִּזְבֵּ֒חַ֒ וַיַּ֤ז עַל־אַֽהֲרֹן֙ עַל־בְּגָדָ֔יו וְעַל־בָּנָ֛יו וְעַל־בִּגְדֵ֥י בָנָ֖יו אִתּ֑וֹ וַיְקַדֵּ֤שׁ אֶת־אַֽהֲרֹן֙ אֶת־בְּגָדָ֔יו וְאֶת־בָּנָ֛יו וְאֶת־בִּגְדֵ֥י בָנָ֖יו אִתּֽוֹ:
31And Moses said to Aaron and to his sons, "Cook the flesh at the entrance of the Tent of Meeting and eat it there, and the bread that is in the basket of the investiture offerings, as I have commanded, saying, 'Aaron and his sons shall eat it.'   לאוַיֹּ֨אמֶר משֶׁ֜ה אֶל־אַֽהֲרֹ֣ן וְאֶל־בָּנָ֗יו בַּשְּׁל֣וּ אֶת־הַבָּשָׂר֘ פֶּ֣תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵד֒ וְשָׁם֙ תֹּֽאכְל֣וּ אֹת֔וֹ וְאֶ֨ת־הַלֶּ֔חֶם אֲשֶׁ֖ר בְּסַ֣ל הַמִּלֻּאִ֑ים כַּֽאֲשֶׁ֤ר צִוֵּ֨יתִי֙ לֵאמֹ֔ר אַֽהֲרֹ֥ן וּבָנָ֖יו יֹֽאכְלֻֽהוּ:
32And whatever is left over from the flesh and the bread, you shall burn in fire.   לבוְהַנּוֹתָ֥ר בַּבָּשָׂ֖ר וּבַלָּ֑חֶם בָּאֵ֖שׁ תִּשְׂרֹֽפוּ:
33And you shall not leave the entrance of the Tent of Meeting for seven days, until the day of the completion of your investiture days, he will inaugurate you for seven days.   לגוּמִפֶּ֩תַח֩ אֹ֨הֶל מוֹעֵ֜ד לֹ֤א תֵֽצְאוּ֙ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים עַ֚ד י֣וֹם מְלֹ֔את יְמֵ֖י מִלֻּֽאֵיכֶ֑ם כִּ֚י שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים יְמַלֵּ֖א אֶת־יֶדְכֶֽם:
34As he did on this day, so the Lord has commanded to do, to effect atonement for you.   לדכַּֽאֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה בַּיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה צִוָּ֧ה יְהֹוָ֛ה לַֽעֲשׂ֖ת לְכַפֵּ֥ר עֲלֵיכֶֽם:
so the Lord has commanded to do: on all the seven days [of investitures]. And our Rabbis expounded on the verse as follows: [The word] לַעִשׂת alludes to the procedure involving the “red cow”; (see Num. Chapter 19) [the word] לְכַפֵּר alludes to the service of Yom Kippur. And this comes to teach us that [just as there were seven days of the investitures, so too,] the Kohen Gadol [who performed the service on Yom Kippur,] was required to separate [from his home] seven days before Yom Kippur, and so was the kohen who performed the burning of the “red cow.”   צוה ה' לעשת: כל שבעת הימים. ורבותינו ז"ל דרשו לעשות - זה מעשה פרה. לכפר - זה מעשה יום הכפורים, וללמד שכהן גדול טעון פרישה קודם יום הכפורים שבעת ימים, וכן הכהן השורף את הפרה:
35And you shall stay day and night for seven days at the entrance to the Tent of Meeting. You shall observe the Lord's command, so that you will not die, for thus I was commanded.   להוּפֶ֩תַח֩ אֹ֨הֶל מוֹעֵ֜ד תֵּֽשְׁב֨וּ יוֹמָ֤ם וָלַ֨יְלָה֙ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים וּשְׁמַרְתֶּ֛ם אֶת־מִשְׁמֶ֥רֶת יְהֹוָ֖ה וְלֹ֣א תָמ֑וּתוּ כִּי־כֵ֖ן צֻוֵּֽיתִי:
So that you will not die: But if you do not do so, you incur the death penalty.   ולא תמותו: הא אם לא תעשו כן, הרי אתם חייבים מיתה:
36And Aaron and his sons did all the things that the Lord commanded through Moses.   לווַיַּ֥עַשׂ אַֽהֲרֹ֖ן וּבָנָ֑יו אֵ֚ת כָּל־הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁר־צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה בְּיַד־משֶֽׁה:
And Aaron and his sons did [all the things]: To tell their praise, namely, that they did not deviate to the right or to the left.   ויעש אהרן ובניו: להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל: