Chapter 26

1Of the divisions of the gate sentries: of the Korahites; Meshelemiah the son of Kore of the sons of Asaph.   אלְמַחְלְק֖וֹת לְשֹֽׁעֲרִ֑ים לַקָּרְחִ֕ים מְשֶֽׁלֶמְיָ֥הוּ בֶן־קֹרֵ֖א מִן־בְּנֵ֥י אָסָֽף:
Of the divisions of the gate sentries: of the Korahites: They do not rotate, but they distributed them according to the gates, and they later cast lots [to determine] who would serve at this gate and who at another gate. In this way it is explained further (verses 13-19).   למחלקות לשערים: אין חוזרים חלילה אלא כנגד שערים חלקים ושוב הפילו גורלות מי לשער זה מי לשער אחר כך מפורש לקמן:
of the Korahites: Meshelemiah the son of Kore of the sons of Asaph: And [we find] a similarity above (9:19): “And Shallum the son of Kore, etc.”   לקרחים משלמיהו בן קורא מן בני אסף: ודוגמא למעלה ושלום בן קורא וגו' (לעיל א' ט'):
2And the sons of Meshelemiah: Zechariah the firstborn; Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth.   בוְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֖הוּ בָּנִ֑ים זְכַרְיָ֚הוּ הַבְּכוֹר֙ יְדִֽיעֲאֵ֣ל הַשֵּׁנִ֔י זְבַדְיָ֙הוּ֙ הַשְּׁלִישִׁ֔י יַתְנִיאֵ֖ל הָֽרְבִיעִֽי:
3Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Eljehoeinai the seventh.   געֵילָ֚ם הַֽחֲמִישִׁי֙ יְהֽוֹחָנָ֣ן הַשִּׁשִּׁ֔י אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י הַשְׁבִיעִֽי:
4And the sons of Obed-Edom: Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, and Sachar the fourth, and Nethanel the fifth.   דוּלְעֹבֵ֥ד אֱדֹ֖ם בָּנִ֑ים שְׁמַעְיָ֚ה הַבְּכוֹר֙ יְהֽוֹזָבָ֣ד הַשֵּׁנִ֔י יוֹאָ֚ח הַשְּׁלִשִׁי֙ וְשָׂכָ֣ר הָֽרְבִיעִ֔י וּנְתַנְאֵ֖ל הַֽחֲמִישִֽׁי:
5Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peullethai the eighth, for God had blessed him.   העַמִּיאֵ֚ל הַשִּׁשִּׁי֙ יִשָּׂשכָ֣ר הַשְּׁבִיעִ֔י פְּעֻלְּתַ֖י הַשְּׁמִינִ֑י כִּ֥י בֵֽרְכ֖וֹ אֱלֹהִֽים:
for God had blessed him: as is stated above (13:14): “… and the Lord blessed the house of Obed-Edom, etc.”   כי ברכו אלהים: כדאמר (לעיל יג) ויברך ה' את בית עובד אדום וגו':
6And to Shemaiah his son were born sons who ruled through their father's house, for they were mighty warriors.   ווְלִשְׁמַֽעְיָ֚ה בְנוֹ֙ נוֹלַ֣ד בָּנִ֔ים הַמִּמְשָׁלִ֖ים לְבֵ֣ית אֲבִיהֶ֑ם כִּֽי־גִבּ֥וֹרֵי חַ֖יִל הֵֽמָּה:
who ruled through their father’s house: The meaning is that those ruling were doing so through their father, and a similarity is [found] at the end of Daniel (11:3): “and rule a great dominion (וּמָשַל מִמְשַל רַב).”   הממשלים לבית אביהם: פתרון אותם מושלים היו על יד אביהם ודוגמא בסוף דניאל ומשל ממשל רב:
7The sons of Shemaiah: Othni, and Raphael, and Obed, Elzabad, his brethren, mighty warriors, Elihu and Semachiah.   זבְּנֵ֣י שְׁמַעְיָ֗ה עָ֠תְנִי וּרְפָאֵ֨ל וְעוֹבֵ֧ד אֶלְזָבָ֛ד אֶחָ֖יו בְּנֵי־חָ֑יִל אֱלִיה֖וּ וּסְמַכְיָֽהוּ:
8All these are of the sons of Obed-Edom; they and their sons and their brethren, valiant men with strength for service-sixty-two to Obed-Edom.   חכָּל־אֵ֜לֶּה מִבְּנֵ֣י| עֹבֵ֣ד אֱדֹ֗ם הֵ֚מָּה וּבְנֵיהֶם֙ וַֽאֲחֵיהֶ֔ם אִֽישׁ־חַ֥יִל בַּכֹּ֖חַ לַֽעֲבֹדָ֑ה שִׁשִּׁ֥ים וּשְׁנַ֖יִם לְעֹבֵ֥ד אֱדֹֽם:
valiant men: Heb. אִיש חַיִל, not with strength and not in war but like a man about whom someone says, “So-and-so is of high esteem,” and similarly, (Ruth 2:1): “… a mighty man of valor, etc., and his name was Boaz.”   איש חיל: לא בכח ולא במלחמה אלא כאדם שאומר עליו פלוני חשוב וכן הלא בועז מודעתנו איש גבור חיל (רות ג׳:ב׳):
9And the sons of Meshelemiah and brethren valiant men, eighteen.   טוְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֗הוּ בָּנִ֧ים וְאַחִ֛ים בְּנֵי־חָ֖יִל שְׁמוֹנָ֥ה עָשָֽׂר:
10And the sons of Hosah of the sons of Merari: Shimri the chief, because although he was not the firstborn, his father made him the chief.   יוּלְחֹסָ֥ה מִן־בְּנֵֽי־מְרָרִ֖י בָּנִ֑ים שִׁמְרִ֚י הָרֹאשׁ֙ כִּ֣י לֹֽא־הָיָ֣ה בְכ֔וֹר וַיְשִׂימֵ֥הוּ אָבִ֖יהוּ לְרֹֽאשׁ:
11Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth; all the sons and brethren of Hosah, thirteen.   יאחִלְקִיָּ֚הוּ הַשֵּׁנִי֙ טְבַלְיָ֣הוּ הַשְּׁלִשִׁ֔י זְכַרְיָ֖הוּ הָֽרְבִעִ֑י כָּל־בָּנִ֧ים וְאַחִ֛ים לְחֹסָ֖ה שְׁלֹשָׁ֥ה עָשָֽׂר:
12To these were the divisions of the gate sentries according to the chiefs of the men, watches corresponding to their brethren, to serve in the House of the Lord.   יבלְ֠אֵלֶּה מַחְלְק֨וֹת הַשֹּֽׁעֲרִ֜ים לְרָאשֵׁ֧י הַגְּבָרִ֛ים מִשְׁמָר֖וֹת לְעֻמַּ֣ת אֲחֵיהֶ֑ם לְשָׁרֵ֖ת בְּבֵ֥ית יְהֹוָֽה:
watches corresponding to their brethren: the chiefs of twenty-four watches.   משמרות לעמת אחיהם: ראשי כ"ד משמרות:
13And they cast lots, the small like the great, to their fathers' houses, for each gate.   יגוַיַּפִּ֨ילוּ גֽוֹרָל֜וֹת כַּקָּטֹ֧ן כַּגָּד֛וֹל לְבֵ֥ית אֲבוֹתָ֖ם לְשַׁ֥עַר וָשָֽׁעַר:
And they cast lots, the small like the great, to their fathers’ houses for each gate: who will receive this gate, and who will receive this gate, to the east, to the west, to the north, to the south, and so to all the gates in the forecourt.   ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער: למי יבוא שער זה ולמי שער זה למזרח למערב לצפון לדרום וכן לכל שערים שבעזרה:
14And the lot to the east fell to Shelemiah, and Zechariah his son, a prudent counselor, cast lots, and his lot came out to the north.   ידוַיִּפֹּ֧ל הַגּוֹרָ֛ל מִזְרָ֖חָה לְשֶֽׁלֶמְיָ֑הוּ וּזְכַרְיָ֨הוּ בְנ֜וֹ יוֹעֵ֣ץ| בְּשֶׂ֗כֶל הִפִּ֙ילוּ֙ גּֽוֹרָל֔וֹת וַיֵּצֵ֥א גֽוֹרָל֖וֹ צָפֽוֹנָה:
15To Obed-Edom to the south, and to his sons the house of the Asuppim.   טולְעֹבֵ֥ד אֱדֹ֖ם נֶ֑גְבָּה וּלְבָנָ֖יו בֵּ֥ית הָֽאֲסֻפִּֽים:
16To Shuppim and to Hosah to the west with the Shallecheth Gate on the ascending highway, a watch corresponding to a watch.   טזלְשֻׁפִּ֚ים וּלְחֹסָה֙ לַמַּֽעֲרָ֔ב עִם שַׁ֣עַר שַׁלֶּ֔כֶת בַּֽמְסִלָּ֖ה הָֽעוֹלָ֑ה מִשְׁמָ֖ר לְעֻמַּ֥ת מִשְׁמָֽר:
17To the east, the Levites were six; to the north every day four, to the south every day four, and to the Asuppim-two each.   יזלַמִּזְרָח֘ הַֽלְוִיִּ֣ם שִׁשָּׁה֒ לַצָּפ֚וֹנָה לַיּוֹם֙ אַרְבָּעָ֔ה לַנֶּ֥גְבָּה לַיּ֖וֹם אַרְבָּעָ֑ה וְלָֽאֲסֻפִּ֖ים שְׁנַ֥יִם שְׁנָֽיִם:
and to the Asuppim: a place named Asuppim.   ולאספיס: מקום ששמו אסופים:
18Toward the outside, to the west; four to the highway, two toward the outside.   יחלַפַּרְבָּ֖ר לַמַּֽעֲרָ֑ב אַרְבָּעָה֙ לַֽמְסִלָּ֔ה שְׁנַ֖יִם לַפַּרְבָּֽר:
Toward the outside: Heb. לַפַּרְבָּר. This is explained in Tractate Tamid (ad loc.): “Said Rava: לַפַּרְבָּר means כְּלַפֵּי בָּר, toward the outside.”   שנים לפרבר: ומפורש במס' תמיד אמר רבא לפרבר כלפי בר:
19These are the divisions of the gate sentries of the sons of the Korahites and of the sons of Merari.   יטאֵ֗לֶּה מַחְלְקוֹת֙ הַשֹּׁ֣עֲרִ֔ים לִבְנֵ֥י הַקָּרְחִ֖י וְלִבְנֵ֥י מְרָרִֽי:
20And the Levites: Ahiah over the treasuries of the House of God and to the treasuries of the hallowed things.   כוְהַֽלְוִיִּ֑ם אֲחִיָּ֗ה עַל־אֽוֹצְרוֹת֙ בֵּ֣ית הָֽאֱלֹהִ֔ים וּלְאֹֽצְר֖וֹת הַקֳּדָשִֽׁים:
And the Levites: Ahiah over the treasuries, etc.: He was appointed over the money with which sacrifices were purchased for the House of God, such as the holy sacrifices (sic).   והלוים אחיה על אוצרות וגו': הוא היה ממונה על מעות שנקנין מהם קרבנות לבית אלהים כגון קרבן קדשים:
21The sons of Ladan, the sons of the Gershonites; to Ladan, the chiefs of the fathers' [houses]; to Ladan the Gershonite, Jehieli.   כאבְּנֵ֣י לַ֠עְדָּן בְּנֵ֨י הַגֵּֽרְשֻׁנִּ֜י לְלַעְדָּ֗ן רָאשֵׁ֧י הָֽאָב֛וֹת לְלַעְדָּ֥ן הַגֵּֽרְשֻׁנִּ֖י יְחִֽיאֵלִֽי:
The sons of Ladan: To Ladan the Gershonite was the chief of the fathers, Jehiel. He is Ladan mentioned above (23:7-9).   בני לעדן: ללעדן הגרשוני היה ראש האבות יחיאל הוא לעדן האמור לעיל:
22The sons of Jehieli: Zetham and Joel his brother over the treasuries of the House of the Lord.   כבבְּנֵ֖י יְחִֽיאֵלִ֑י זֵתָם֙ וְיוֹאֵ֣ל אָחִ֔יו עַל־אֹֽצְר֖וֹת בֵּ֥ית יְהֹוָֽה:
and Joel his brother: The brother of Jehiel, as is written above (23:8): “Jehiel, and Zetham, and Joel.”   ויואל אחיו: אחיו של יחיאל כדכתיב למעלה יחיאל וזתם ויואל:
over the treasuries of the House of the Lord: There were many treasuries in the forecourt, each treasury for its individual purpose, and over each one was one appointee.   על אוצרות בית ה': אוצרות הרבה היו בעזרה כל אוצר ואוצר לתקונו ועל כל אחד ואחד היה ממונה אחד:
23To the Amramites, to the Izharites, to the Hebronites, to the Uzzielites.   כגלָֽעַמְרָמִי֙ לַיִּצְהָרִ֔י לַֽחֶבְרוֹנִ֖י לָֽעָזִּֽיאֵלִֽי:
24And Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was the ruler over the treasuries.   כדוּשְׁבֻאֵל֙ בֶּן־גֵּֽרְשׁ֣וֹם בֶּן־מֹשֶׁ֔ה נָגִ֖יד עַל־הָאֹֽצָרֽוֹת:
And Shebuel the son of Gershom was the ruler over the treasuries: Similarly, [this means] the ruler over one of the treasuries of the forecourt. Others explain [that he was literally] the ruler over the treasuries. All the Temple trustees were under him.   ושבואל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות: כמו כן נגיד על אחד מאוצרות העזרה, ויש מפרשים נגיד על האוצרות כל האמרכלין כולם היו תחתיו:
25And his brethren of Eliezer: Rehabiah his son, and Isaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son.   כהוְאֶחָ֖יו לֶֽאֱלִיעֶ֑זֶר רְחַבְיָ֨הוּ בְנ֜וֹ וִֽישַׁעְיָ֚הוּ בְנוֹ֙ וְיֹרָ֣ם בְּנ֔וֹ וְזִכְרִ֥י בְנ֖וֹ וּשְׁלֹמִ֥ית (כתיב וּשְׁלֹמִ֥ות) בְּנֽוֹ:
26That is Shelomoth and his brethren [who] were over all the treasuries of the hallowed things that King David and the chiefs of the fathers of the princes of the thousands and the hundreds and the generals of the army had hallowed.   כוה֧וּא שְׁלֹמ֣וֹת וְאֶחָ֗יו עַ֣ל כָּל־אֹֽצְר֚וֹת הַקֳּדָשִׁים֙ אֲשֶׁ֨ר הִקְדִּ֜ישׁ דָּוִ֣יד הַמֶּ֗לֶךְ וְרָאשֵׁ֧י הָֽאָב֛וֹת לְשָֽׂרֵי־הָֽאֲלָפִ֥ים וְהַמֵּא֖וֹת וְשָׂרֵ֥י הַצָּבָֽא:
27From the wars and from the spoils they hallowed, to strengthen the House of the Lord.   כזמִן־הַמִּלְחָמ֥וֹת וּמִן־הַשָּׁלָ֖ל הִקְדִּ֑ישׁוּ לְחַזֵּ֖ק לְבֵ֥ית יְהֹוָֽה:
28And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah had hallowed; all that was hallowed was in the hands of Shelomith and his brethren.   כחוְכֹ֨ל הַֽהִקְדִּ֜ישׁ שְׁמוּאֵ֚ל הָֽרֹאֶה֙ וְשָׁא֣וּל בֶּן־קִ֔ישׁ וְאַבְנֵ֣ר בֶּן־נֵ֔ר וְיוֹאָ֖ב בֶּן־צְרוּיָ֑ה כֹּל הַמַּקְדִּ֔ישׁ עַ֥ל יַד־שְׁלֹמִ֖ית וְאֶחָֽיו:
29Of the Izharites: Chenaniah and his sons to the outside work over Israel, of the officers and of the judges.   כטלַיִּצְהָרִ֞י כְּנַנְיָ֣הוּ וּבָנָ֗יו לַמְּלָאכָ֚ה הַחִֽיצוֹנָה֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל לְשֹֽׁטְרִ֖ים וּלְשֹֽׁפְטִֽים:
Of the Izharites: Chenaniah and his sons to the outside work: to the work that was done outside the city, in the forests and in the mountains; to hew cedars and to quarry stones and to plow fields belonging to the Sanctuary.   ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה: מלאכה שעושין חוץ לעיר ביערים ובהרים ולכרות ארזים ולחצוב אבנים ולחרוש שדה של הקדש:
30Of the Hebronites: Hashabiah and his brethren, valiant men-one thousand and seven hundred, over the appointment of Israel from the side of the Jordan to the west, to all the work of the Lord and to the service of the king.   ללַחֶבְרוֹנִ֡י חֲשַׁבְיָהוּ֩ וְאֶחָ֨יו בְּנֵי־חַ֜יִל אֶ֣לֶף וּשְׁבַע־מֵא֗וֹת עַל פְּקֻדַּ֣ת יִשְׂרָאֵ֔ל מֵעֵ֥בֶר לַיַּרְדֵּ֖ן מַֽעֲרָ֑בָה לְכֹל֙ מְלֶ֣אכֶת יְהֹוָ֔ה וְלַֽעֲבֹדַ֖ת הַמֶּֽלֶךְ:
Of the Hebronites: Hashabiah… to all the work of the Lord: They are the officers over those who did the work of the Lord in trans-Jordan.   לחברוני חשביהו: עד לכל מלאכת ה' הם שוטרים על אותם שהיו עושים מלאכת ה' בעבר הירדן:
and to the service of the king: They were also appointed over the dwellers of the king’s heritage and the king’s treasuries, and so [we find] further (v. 32): “for every matter of God and matter of the king.”   ולעבודת המלך: אף הם ממונים על יושבי נחלת המלך אוצרות המלך וכן לפנינו לכל דבר האלהים ודבר המלך:
31Of the Hebronites: Iriah the chief of the Hebronites to his generations to the fathers, in the fortieth year of David's reign they were enquired of, and there were found among them mighty warriors in Jazer- Gilead.   לאלַֽחֶבְרוֹנִי֙ יְרִיָּ֣ה הָרֹ֔אשׁ לַֽחֶבְרוֹנִ֥י לְתֹֽלְדֹתָ֖יו לְאָב֑וֹת בִּשְׁנַ֨ת הָֽאַרְבָּעִ֜ים לְמַלְכ֚וּת דָּוִיד֙ נִדְרָ֔שׁוּ וַיִּמָּצֵ֥א בָהֶ֛ם גִּבּ֥וֹרֵי חַ֖יִל בְּיַעְזֵ֥יר גִּלְעָֽד:
to his generations to the fathers in the fortieth year, etc.: And also all these computations were in the fortieth year.   בשנת הארבעים וגו': וגם כל חשבונות הללו בשנת הארבעים היו:
32And his brethren, valiant men-were two thousand seven hundred, the chiefs of the fathers' [houses], and King David appointed them over the Reubenites and the Gadites and half the tribe of the Manasseh, for every matter of God and matter of the king.   לבוְאֶחָ֣יו בְּנֵי־חַ֗יִל אַלְפַּ֛יִם וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת רָאשֵׁ֣י הָֽאָב֑וֹת וַיַּפְקִידֵ֞ם דָּוִ֣יד הַמֶּ֗לֶךְ עַל־הָרֽאוּבֵנִ֚י וְהַגָּדִי֙ וַֽחֲצִי֙ שֵׁ֣בֶט הַֽמְנַשִּׁ֔י לְכָל־דְּבַ֥ר הָֽאֱלֹהִ֖ים וּדְבַ֥ר הַמֶּֽלֶךְ: