Chapter 24

1And of the sons of Aaron, their divisions: the sons of Aaron [were] Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.   אוְלִבְנֵ֥י אַֽהֲרֹ֖ן מַחְלְקוֹתָ֑ם בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֔ן נָדָב֙ וַֽאֲבִיה֔וּא אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר:
And of the sons of Aaron: The meaning is: These are the sons of Aaron, etc. according to their divisions.   ולבני אהרן: פתרון אלה בני אהרן וגומר על מחלקותם:
2And Nadab and Abihu died before their father, and they had no sons, and Eleazar and Ithamar served as priests.   בוַיָּ֨מָת נָדָ֚ב וַֽאֲבִיהוּא֙ לִפְנֵ֣י אֲבִיהֶ֔ם וּבָנִ֖ים לֹֽא־הָי֣וּ לָהֶ֑ם וַיְכַֽהֲנ֔וּ אֶלְעָזָ֖ר וְאִֽיתָמָֽר:
And Nadab and Abihu died, etc., and they had no sons: Since they had no sons, Eleazar and Ithamar served as priests in their stead, but if Nadab and Abihu had had children, they would have preceded Eleazar and Ithamar in the high priesthood, for so we find with Ezra (3:9), for Jehozadak was Joshua’s father, and Jehozadak and Ezra were the sons of Seraiah, as it is written: (above 5:41): “… and Seraiah begot Jehozadak.” And in Ezra (7:1), it is written: “Ezra the son of Seraiah.” And Jehozadak went into exile to Babylon, and when they came up from Babylon, Joshua went up and served, but Ezra did not serve because Jehozadak was the firstborn, and the son of his firstborn brother preceded him, as is written in the prophecy of Haggai (1:1): “Joshua the son of Jehozadak, the High Priest.”   וימת נדב ואביהוא וגו': ובנים לא היו להם לפי שלא היו להם בנים כיהנו אלעזר ואיתמר במקומם אבל אם היו לנדב ואביהו בנים היו קודמים לאלעזר ואיתמר בכהונה גדולה שכן מצינו (בעזרא ג') שהרי יהוצדק אביו של יהושע היה ויהוצדק ועזרא בני שריה היו דכתיב (לעיל ח') ושריה הוליד את יהוצדק ובעזרא (ה) כתיב עזרא בן שריה ויהוצדק הלך בגולה לבבל וכשעלו מבבל עלה יהושע ושימש ולא שימש עזרא לפי שהיה יהוצדק הבכור וקדמו בין אחיו הבכור כדכתיב בנבואת חגי (ז) יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול:
3And David divided them, and Zadok was of the sons of Eleazar, and Ahimelech was of the sons of Ithamar, for their appointment in their work.   גוַיֶּֽחָלְקֵ֣ם דָּוִ֔יד וְצָדוֹק֙ מִן־בְּנֵ֣י אֶלְעָזָ֔ר וַֽאֲחִימֶ֖לֶךְ מִן־בְּנֵ֣י אִֽיתָמָ֑ר לִפְקֻדָּתָ֖ם בַּֽעֲבֹֽדָתָֽם:
and Ahimelech was of the sons of Ithamar: This is Ahimelech the son of Ebiathar, as is proven immediately following (verse 6): “And Shemaiah, etc. wrote them… ” until “and Ahimelech the son of Ebiathar.”   ואחימלך מן בני איתמר: זה אחימלך בן אביתר כדמוכח בסמוך (כד ו) ויכתבם שמעיה וגו' עד ואחימלך בן אביתר:
4And the sons of Eleazar were found to be more-according to [the count of] the heads of the people-than the sons of Ithamar, and thus they were divided; of the sons of Eleazar there were sixteen heads of the fathers' houses; and of the sons of Ithamar, according to their fathers' houses, eight.   דוַיִּמָּֽצְא֣וּ בְנֵֽי־אֶלְעָזָ֡ר רַבִּ֞ים לְרָאשֵׁ֧י הַגְּבָרִ֛ים מִן־בְּנֵ֥י אִֽיתָמָ֖ר וַיַּחְלְק֑וּם לִבְנֵ֨י אֶלְעָזָ֜ר רָאשִׁ֚ים לְבֵֽית־אָבוֹת֙ שִׁשָּׁ֣ה עָשָׂ֔ר וְלִבְנֵ֧י אִֽיתָמָ֛ר לְבֵ֥ית אֲבוֹתָ֖ם שְׁמוֹנָֽה:
and thus they were divided: of the sons of Eleazar there were sixteen heads of the fathers’ houses: Originally, in the Tabernacle of Shiloh, there were no more than sixteen watches: eight from Eleazar and eight from Ithamar, as is delineated in Tractate Taanith (27), but when David saw that the men of Eleazar were many, he divided each watch of Eleazar into two and made them sixteen watches, but the watch of the sons of Ithamar he left as the watches had originally been, viz. of eight watches. This is proven immediately following (verse 6): “… one father’s house established for Eleazar, and what was established for Ithamar remained established,” i.e., as it was established [that they] be stationed as a watch in the Tabernacle, so did David station them now in the Temple."   ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר: מתחלה במשכן שילה לא היו כ"א י"ו משמרו' ח' מאלעזר וח' מאיתמר כמפורש במסכ' תענית וכשראה דוד שהיו ראשי הגבורים לאלעזר רבים חלקם לכל משמר ומשמר של אלעזר לשנים והעמידם על י"ו משמרות ומשמרת בני איתמר העמיד על מעמד משמר כבראשונה על שמנה משמרות וכן מוכיח בסמוך בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר, כלומר כאחוז למעמד למשמרת שבמשכן כמו כן העמידן דוד עתה בבית המקדש:
5And they divided them by lots, these with those, because they were princes of the Sanctuary and princes of God of the sons of Eleazar and of the sons of Ithamar.   הוַיַּחְלְק֥וּם בְּגֽוֹרָל֖וֹת אֵ֣לֶּה עִם־אֵ֑לֶּה כִּֽי־הָי֚וּ שָֽׂרֵי־קֹ֙דֶשׁ֙ וְשָׂרֵ֣י הָֽאֱלֹהִ֔ים מִבְּנֵ֥י אֶלְעָזָ֖ר וּבִבְנֵ֥י אִיתָמָֽר:
And they divided them by lots, these with those: to whom the lot would fall to be first or second or third or fourth, and so all of them.   ויחלקום בגורלות אלה עם אלה: למי יפול הגורל להיות ראשון או שני או שלישי או רביעי וכן כולם:
6And Shemaiah the son of Nethanel the scribe, of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Ebiathar, and the leaders of the fathers' [houses] of the priests and of the Levites; one father's house established for Eleazar and what was established for Ithamar remained established.   ווַיִּכְתְּבֵ֡ם שְֽׁמַעְיָה֩ בֶן־נְתַנְאֵ֨ל הַסּוֹפֵ֜ר מִן־הַלֵּוִ֗י לִפְנֵ֨י הַמֶּ֚לֶךְ וְהַשָּׂרִים֙ וְצָד֣וֹק הַכֹּהֵ֔ן וַֽאֲחִימֶ֙לֶךְ֙ בֶּן־אֶבְיָתָ֔ר וְרָאשֵׁי֙ הָֽאָב֔וֹת לַכֹּֽהֲנִ֖ים וְלַֽלְוִיִּ֑ם בֵּֽית־אָ֣ב אֶחָ֗ד אָחֻז֙ לְאֶלְעָזָ֔ר וְאָחֻ֥ז| אָחֻ֖ז לְאִֽיתָמָֽר:
And Shemaiah… wrote them: to be a reminder for them who was first, who second, and so all of them.   ויכתבם שמעיה: להיות להם לזכרון מי ראשון ומי שני וכן כולם:
7And the first lot came out to Jehoiarib, to Jedaiah the second.   זוַיֵּצֵ֞א הַגּוֹרָ֚ל הָֽרִאשׁוֹן֙ לִיה֣וֹיָרִ֔יב לִֽידַעְיָ֖ה הַשֵּׁנִֽי:
8To Harim the third, to Seorim the fourth.   חלְחָרִם֙ הַשְּׁלִישִׁ֔י לִשְׂעֹרִ֖ים הָֽרְבִעִֽי:
9To Malciah the fifth, to Miamin the sixth.   טלְמַלְכִּיָּה֙ הַֽחֲמִישִׁ֔י לְמִיָּמִ֖ן הַשִּׁשִּֽׁי:
10To Hakkoz the seventh, to Abijah the eighth.   ילְהַקּוֹץ֙ הַשְּׁבִעִ֔י לַֽאֲבִיָּ֖ה הַשְּׁמִינִֽי:
11To Jeshua the ninth, to Shechaniah the tenth.   יאלְיֵשׁ֙וּעַ֙ הַתְּשִׁעִ֔י לִשְׁכַנְיָ֖הוּ הָֽעֲשִׂרִֽי:
12To Eliashib the eleventh, to Jakim the twelfth.   יבלְאֶלְיָשִׁיב֙ עַשְׁתֵּ֣י עָשָׂ֔ר לְיָקִ֖ים שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר:
13To Huppah the thirteenth, to Jeshebab the fourteenth.   יגלְחֻפָּה֙ שְׁלֹשָׁ֣ה עָשָׂ֔ר לְיֶֽשֶׁבְאָ֖ב אַרְבָּעָ֥ה עָשָֽׂר:
14To Bilgah the fifteenth, to Immer the sixteenth.   ידלְבִלְגָּה֙ חֲמִשָּׁ֣ה עָשָׂ֔ר לְאִמֵּ֖ר שִׁשָּׁ֥ה עָשָֽׂר:
15To Hezir the seventeenth, to Happizzez the eighteenth.   טולְחֵזִיר֙ שִׁבְעָ֣ה עָשָׂ֔ר לְהַפִּצֵּ֖ץ שְׁמוֹנָ֥ה עָשָֽׂר:
16To Pethahiah the nineteenth, to Ezekiel the twentieth.   טזלִפְתַחְיָה֙ תִּשְׁעָ֣ה עָשָׂ֔ר לִֽיחֶזְקֵ֖אל הָֽעֶשְׂרִֽים:
17To Jachin the twenty-first, to Gamul the twenty second.   יזלְיָכִין֙ אֶחָ֣ד וְעֶשְׂרִ֔ים לְגָמ֖וּל שְׁנַ֥יִם וְעֶשְׂרִֽים:
18To Delaiah the twenty-third, to Maaziah the twenty fourth.   יחלִדְלָיָ֙הוּ֙ שְׁלֹשָׁ֣ה וְעֶשְׂרִ֔ים לְמַֽעַזְיָ֖הוּ אַרְבָּעָ֥ה וְעֶשְׂרִֽים:
19These are their appointment[s] to their service, to come to the House of the Lord according to their ordinance by the hand of Aaron their father, as the Lord God of Israel had commanded him.   יטאֵ֣לֶּה פְקֻדָּתָ֞ם לַֽעֲבֹֽדָתָ֗ם לָב֚וֹא לְבֵֽית־יְהֹוָה֙ כְּמִשְׁפָּטָ֔ם בְּיַ֖ד אַֽהֲרֹ֣ן אֲבִיהֶ֑ם כַּֽאֲשֶׁ֣ר צִוָּ֔הוּ יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
These are their appointment[s] to their service: Those who are written here are the heads of the watches. Their appointments were over the watches.   אלה פקדתם לעבדתם: אלו שכתובין כאן ראשי משמרות פקודתם על משמרות היו:
20And of the remaining sons of Levi: of the sons of Amram: Shubael, of the sons of Shubael; Jehdeiah.   כוְלִבְנֵ֥י לֵוִ֖י הַנּֽוֹתָרִ֑ים לִבְנֵ֚י עַמְרָם֙ שֽׁוּבָאֵ֔ל לִבְנֵ֥י שֽׁוּבָאֵ֖ל יֶחְדְּיָֽהוּ:
21Of Rehabiah: of the sons of Rehabiah; the chief was Ishiah.   כאלִרְחַבְיָ֑הוּ לִבְנֵ֣י רְחַבְיָ֔הוּ הָרֹ֖אשׁ יִשִּׁיָּֽה:
22Of the Izharites: Shelomoth; of the sons of Shelomoth; Jahath.   כבלַיִּצְהָרִ֖י שְׁלֹמ֑וֹת לִבְנֵ֥י שְׁלֹמ֖וֹת יָֽחַת:
23And the sons of Iriah: Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.   כגוּבְנֵ֖י יְרִיָּ֑הוּ אֲמַרְיָ֙הוּ֙ הַשֵּׁנִ֔י יַֽחֲזִיאֵל֙ הַשְּׁלִישִׁ֔י יְקַמְעָ֖ם הָֽרְבִיעִֽי:
24The sons of Uzziel, Micah; of the sons of Micah: Shamir.   כדבְּנֵ֚י עֻזִּיאֵל֙ מִיכָ֔ה לִבְנֵ֥י מִיכָ֖ה שָׁמִֽיר (כתיב שָׁמִֽור) :
25The brother of Micah: Ishiah; of the sons of Ishiah: Zechariah.   כהאֲחִ֚י מִיכָה֙ יִשִּׁיָּ֔ה לִבְנֵ֥י יִשִּׁיָּ֖ה זְכַרְיָֽהוּ:
26The sons of Merari: Mahli and Mushi; the sons of Jaaziah his son.   כובְּנֵ֚י מְרָרִי֙ מַחְלִ֣י וּמוּשִׁ֔י בְּנֵ֥י יַֽעֲזִיָּ֖הוּ בְּנֽוֹ:
27The sons of Merari: of Jaaziah his son, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.   כזבְּנֵ֚י מְרָרִ֨י לְיַֽעֲזִיָּ֣הוּ בְנ֔וֹ וְשֹׁ֥הַם וְזַכּ֖וּר וְעִבְרִֽי:
28Of Mahli: Eleazar, and he had no sons.   כחלְמַחְלִי֙ אֶלְעָזָ֔ר וְלֹא־הָ֥יָה ל֖וֹ בָּנִֽים:
29Of Kish: the sons of Kish; Jerahmeel.   כטלְקִ֖ישׁ בְּנֵי־קִ֥ישׁ יְרַחְמְאֵֽל:
30And the sons of Mushi: Mahli, and Eder, and Jerimoth; these are the sons of the Levites according to their fathers' houses.   לוּבְנֵ֣י מוּשִׁ֔י מַחְלִ֥י וְעֵ֖דֶר וִֽירִימ֑וֹת אֵ֛לֶּה בְּנֵ֥י הַֽלְוִיִּ֖ם לְבֵ֥ית אֲבֹֽתֵיהֶֽם:
31And they too cast lots opposite their brethren, the sons of Aaron, before King David, and Zadok, and Ahimelech, and heads of the fathers' [houses] of the priests and of the Levites; Aboth the leader opposite his small brother.   לאוַיַּפִּילוּ֩ גַם־הֵ֨ם גּֽוֹרָל֜וֹת לְעֻמַּ֣ת| אֲחֵיהֶ֣ם בְּנֵֽי־אַֽהֲרֹ֗ן לִפְנֵ֨י דָוִ֚יד הַמֶּ֙לֶךְ֙ וְצָד֣וֹק וַֽאֲחִימֶ֔לֶךְ וְרָאשֵׁי֙ הָֽאָב֔וֹת לַכֹּֽהֲנִ֖ים וְלַֽלְוִיִּ֑ם אָב֣וֹת הָרֹ֔אשׁ לְעֻמַּ֖ת אָחִ֥יו הַקָּטָֽן: