Chapter 8

1And Benjamin begot Bela his firstborn, Ashbel the second, and Ahrah the third.   אוּבִ֨נְיָמִ֔ן הוֹלִ֖יד אֶת־בֶּ֣לַע בְּכֹר֑וֹ אַשְׁבֵּל֙ הַשֵּׁנִ֔י וְאַחְרַ֖ח הַשְּׁלִישִֽׁי:
And Benjamin begot Bela his firstborn: He already traced his genealogy (above 7:6-11), but since he wished to trace his genealogy until Saul, he commences to trace it from Benjamin. We read other names here and the entire genealogy above, and whoever wishes to study with exactitude the majority of the Levitic cities and the open land around them - they are in Joshua, because Ezra found various books.  
2Nohah the fourth, and Rapha the fifth.   בנוֹחָה֙ הָֽרְבִיעִ֔י וְרָפָ֖א הַֽחֲמִישִֽׁי:
3And Bela had sons: Adar, and Gera, and Abihud.   גוַיִּֽהְי֥וּ בָנִ֖ים לְבָ֑לַע אַדָּ֥ר וְגֵרָ֖א וַֽאֲבִיהֽוּד:
4And Abishua, and Naaman, and Ahoah.   דוַֽאֲבִישׁ֥וּעַ וְנַֽעֲמָ֖ן וַֽאֲחֽוֹחַ:
5And Gera, and Shephuphan, and Huram.   הוְגֵרָ֥א וּשְׁפוּפָ֖ן וְחוּרָֽם:
6And these were the sons of Ehud: these are the heads of the fathers' [houses] of the inhabitants of Geba, and they exiled them to Manahath.   ווְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י אֵח֑וּד אֵ֣לֶּה הֵ֞ם רָאשֵׁ֚י אָבוֹת֙ לְי֣וֹשְׁבֵי גֶ֔בַע וַיַּגְל֖וּם אֶל־מָנָֽחַת:
And they exiled them to Manahath: Who exiled them? He explains this in the [next] verse: And Naaman and Ahiah and Gera - he exiled them.  
Manahath: This is the name of a province, as it is written (above 2:52): “who ruled over half the Menuhoth,” and it is written (ibid. verse 54): “and half the Manahtites.”  
7And Naaman, and Ahiah, and Gera- he exiled them, and he begot Uzza and Ahihud.   זוְנַֽעֲמָ֧ן וַֽאֲחִיָּ֛ה וְגֵרָ֖א ה֣וּא הֶגְלָ֑ם וְהוֹלִ֥יד אֶת־עֻזָּ֖א וְאֶת־אֲחִיחֻֽד:
8And Shaharaim begot in the field of Moab since he sent them away; Hushim and Baara were his wives.   חוְשַֽׁחֲרַ֗יִם הוֹלִיד֙ בִּשְׂדֵ֣ה מוֹאָ֔ב מִן־שִׁלְח֖וֹ אֹתָ֑ם חוּשִׁ֥ים וְאֶת־בַּֽעֲרָ֖א נָשָֽׁיו:
And Shaharaim begot: He was one of the exiles, and after they sent him out of exile, he begot these.  
Hushim and Baara were his wives.: These were the names of his wives.  
9And from Hodesh his wife he begot: Jobab, and Zibiah, and Mesha, and Malcam.   טוַיּ֖וֹלֶד מִן־חֹ֣דֶשׁ אִשְׁתּ֑וֹ אֶת־יוֹבָב֙ וְאֶת־צִבְיָ֔א וְאֶת־מֵישָׁ֖א וְאֶת־מַלְכָּֽם:
10And Jeuz, and Sachiah, and Mirmah; these are his sons, the heads of the fathers' [houses].   יוְאֶת־יְע֥וּץ וְאֶת־שָֽׂכְיָ֖ה וְאֶת־מִרְמָ֑ה אֵ֥לֶּה בָנָ֖יו רָאשֵׁ֥י אָבֽוֹת:
11And from Hushim he begot Abitub and Elpaal.   יאוּמֵֽחֻשִׁ֛ים הוֹלִ֥יד אֶת־אֲבִיט֖וּב וְאֶת־אֶלְפָּֽעַל:
And from Hushim he begot: This is Hushim his wife, mentioned above, and because there was an interruption with Hodesh his wife.  
12And the sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemed; he built Ono and Lod and its villages.   יבוּבְנֵ֣י אֶלְפַּ֔עַל עֵ֥בֶר וּמִשְׁעָ֖ם וָשָׁ֑מֶד הוּא בָּנָ֣ה אֶת־אוֹנ֔וֹ וְאֶת־לֹ֖ד וּבְנֹתֶֽיהָ:
13And Beriah and Shema-they were the heads of the fathers' [houses] of the inhabitants of Ajalon; they put the inhabitants of Gath to flight.   יגוּבְרִעָ֣ה וָשֶׁ֔מַע הֵמָּה רָאשֵׁ֣י הָֽאָב֔וֹת לְיֽוֹשְׁבֵ֖י אַיָּל֑וֹן הֵ֥מָּה הִבְרִ֖יחוּ אֶת־י֥וֹשְׁבֵי גַֽת:
14And Ahio, Shashak, and Jeremoth.   ידוְאַחְי֥וֹ שָׁשַׁ֖ק וִירֵמֽוֹת:
And Ahio, Shashak: All these were the sons of Elpaal. Another explanation, which is more correct, is that from “Ahio, Shashak” until “and Joha,” all these are the sons of Beriah, and from “Zebadiah” until “Jobab,” all these are the sons of Elpaal, and from “And Jakim,” until “and Shimrath,” all these are the sons of Shimei.  
15And Zebadiah, and Arad, and Eder.   טווּזְבַדְיָ֥ה וַֽעֲרָ֖ד וָעָֽדֶר:
16And Michael, and Ishpah, and Joha-the sons of Beriah.   טזוּמִֽיכָאֵ֧ל וְיִשְׁפָּ֛ה וְיוֹחָ֖א בְּנֵ֥י בְרִיעָֽה:
17And Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber.   יזוּזְבַדְיָ֥ה וּמְשֻׁלָּ֖ם וְחִזְקִ֥י וָחָֽבֶר:
18And Ishmerai, and Izliah, and Jobab-the sons of Elpaal.   יחוְיִשְׁמְרַ֧י וְיִזְלִיאָ֛ה וְיוֹבָ֖ב בְּנֵ֥י אֶלְפָּֽעַל:
19And Jakim, and Zichri, and Zabdi.   יטוְיָקִ֥ים וְזִכְרִ֖י וְזַבְדִּֽי:
20And Elienai, and Zillethai, and Eliel.   כוֶֽאֱלִיעֵינַ֥י וְצִלְּתַ֖י וֶֽאֱלִיאֵֽל:
21And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath-the sons of Shimei.   כאוַֽעֲדָיָ֧ה וּבְרָאיָ֛ה וְשִׁמְרָ֖ת בְּנֵ֥י שִׁמְעִֽי:
22And Ishpan, and Eber, and Eliel.   כבוְיִשְׁפָּ֥ן וָעֵ֖בֶר וֶֽאֱלִיאֵֽל:
23And Abdon, and Zichri, and Hanan.   כגוְעַבְדּ֥וֹן וְזִכְרִ֖י וְחָנָֽן:
24And Hananiah, and Elam, and Anthothiah.   כדוַֽחֲנַנְיָ֥ה וְעֵילָ֖ם וְעַנְתֹֽתִיָּֽה:
25And Iphdiah, and Penuel-the sons of Shashak.   כהוְיִפְדְּיָ֥ה וּפְנוּאֵ֖ל (כתיב וּפְניּאֵ֖ל) בְּנֵ֥י שָׁשָֽׁק:
26And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah.   כווְשַׁמְשְׁרַ֥י וּשְׁחַרְיָ֖ה וַֽעֲתַלְיָֽה:
27And Jaareshiah, and Elijah, and Zichri-the sons of Jeroham.   כזוְיַֽעֲרֶשְׁיָ֧ה וְאֵֽלִיָּ֛ה וְזִכְרִ֖י בְּנֵ֥י יְרֹחָֽם:
28These are the heads of the fathers' [houses] to their generations, the heads-these dwelt in Jerusalem.   כחאֵ֣לֶּה רָאשֵׁ֥י אָב֛וֹת לְתֹֽלְדוֹתָ֖ם רָאשִׁ֑ים אֵ֖לֶּה יָֽשְׁב֥וּ בִירֽוּשָׁלִָֽם:
29And in Gibeon dwelt the leader of Gibeon, and his wife's name was Maacah.   כטוּבְגִבְע֥וֹן יָֽשְׁב֖וּ אֲבִ֣י גִבְע֑וֹן וְשֵׁ֥ם אִשְׁתּ֖וֹ מַֽעֲכָֽה:
And in Gibeon dwelt the leader of Gibeon: This section until (verse 38): “… all these were the sons of Azel,” is written twice in this Book. Also the section (9:2): “And the first settlers, who were in their inheritance in their cities,” and the section (9:10): “And of the priests: Jedaiah and Jehoirib” are likewise in the Book of Nehemiah, as it is written (11: 3): “And these are the heads of the province.” This is what is explained at the end of Megillath Yerushalmi. Ezra found scrolls: the scroll of מְעוֹנִים, the scroll of זַאַטוּטֵי and the scrolls of הָאַחִים, and they rejected the words of the one and accepted the words of the two. Likewise, they found many genealogical records. When they found three or five, they rejected the minority and accepted the majority. When they found an even number, e.g. “And in Gibeon dwelt the leader of Gibeon,” he had to write it twice because the order of their genealogy is not uniform, and likewise, [in] “the first settlers,” he found an even number, which differed one from the other. [Therefore], it was written twice: here and in his [Ezra’s] book. Now why did he not write both of them here, including those that are in Ezra: “And these are the heads of the province, etc.”? Because he traced the genealogy there until, “And these are the priests and the Levites,” and he traced the genealogy here until Jedaiah, who was after Ezra. Now what purpose would it have to explain and to trace the genealogy here in Chronicles, the generations and the genealogy after Ezra, except for those who were alive during the First Temple period?  
30And his firstborn son was Abdon, and Zur, and Kish, and Baal and Nadab.   לוּבְנ֥וֹ הַבְּכ֖וֹר עַבְדּ֑וֹן וְצ֥וּר וְקִ֖ישׁ וּבַ֥עַל וְנָדָֽב:
31And Gedor, and Ahio, and Zecher.   לאוּגְד֥וֹר וְאַחְי֖וֹ וָזָֽכֶר:
32And Mikloth begot Shimah, and they too, opposite their brethren, dwelt in Jerusalem with their brethren.   לבוּמִקְל֖וֹת הוֹלִ֣יד אֶת־שִׁמְאָ֑ה וְאַף־הֵ֗מָּה נֶ֧גֶד אֲחֵיהֶ֛ם יָֽשְׁב֥וּ בִירֽוּשָׁלִַ֖ם עִם־אֲחֵיהֶֽם:
33And Ner begot Kish, and Kish begot Saul, and Saul begot Jonathan, and Malcishua, and Abinadab, and Eshbaal.   לגוְנֵר֙ הוֹלִ֣יד אֶת־קִ֔ישׁ וְקִ֖ישׁ הוֹלִ֣יד אֶת־שָׁא֑וּל וְשָׁא֗וּל הוֹלִ֚יד אֶת־יְהֽוֹנָתָן֙ וְאֶת־מַלְכִּי־שׁ֔וּעַ וְאֶת־אֲבִֽינָדָ֖ב וְאֶת־אֶשְׁבָּֽעַל:
34And Jonathan's son was Merib-Baal, and Merib-baal begot Micah.   לדוּבֶן־יְהֽוֹנָתָ֖ן מְרִ֣יב בָּ֑עַל וּמְרִ֥יב בַּ֖עַל הוֹלִ֥יד אֶת־מִיכָֽה:
35And the sons of Micah: Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.   להוּבְנֵ֖י מִיכָ֑ה פִּית֥וֹן וָמֶ֖לֶךְ וְתַאְרֵ֥עַ וְאָחָֽז:
36And Ahaz begot Jehoaddah, and Jehoaddah begot Alemeth, and Azmaveth, and Zimri, and Zimri begot Moza.   לווְאָחָז֙ הוֹלִ֣יד אֶת־יְהֽוֹעַדָּ֔ה וִיהֽוֹעַדָּ֗ה הוֹלִ֛יד אֶת־עָלֶ֥מֶת וְאֶת־עַזְמָ֖וֶת וְאֶת־זִמְרִ֑י וְזִמְרִ֖י הוֹלִ֥יד אֶת־מוֹצָֽא:
37And Moza begot Binah; Raphah his son, Elasah his son, Azel his son.   לזוּמוֹצָ֖א הוֹלִ֣יד אֶת־בִּנְעָ֑א רָפָ֥ה בְנ֛וֹ אֶלְעָשָׂ֥ה בְנ֖וֹ אָצֵ֥ל בְּנֽוֹ:
38And Azel had six sons, and these are their names: Azrikam his firstborn, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan-all these were the sons of Azel.   לחוּלְאָצֵל֘ שִׁשָּׁ֣ה בָנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֗ם עַזְרִיקָ֥ם| בֹּ֙כְרוּ֙ וְיִשְׁמָעֵ֣אל וּשְׁעַרְיָ֔ה וְעֹֽבַדְיָ֖ה וְחָנָ֑ן כָּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י אָצַֽל:
39And the sons of Ashek, his brother: Ulam his firstborn, Jeush the second, and Eliphelet the third.   לטוּבְנֵ֖י עֵ֣שֶׁק אָחִ֑יו אוּלָ֣ם בְּכֹר֔וֹ יְעוּשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י וֶֽאֱלִיפֶ֖לֶט הַשְּׁלִשִֽׁי:
40And the sons of Ulam were mighty warriors who draw the bow, with many children and grandchildren, one hundred and fifty-all these were the sons of Benjamin.   מוַֽיִּהְי֣וּ בְנֵֽי־א֠וּלָם אֲנָשִׁ֨ים גִּבּֽוֹרֵי־חַ֜יִל דֹּ֣רְכֵי קֶ֗שֶׁת וּמַרְבִּ֚ים בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים מֵאָ֖ה וַֽחֲמִשִּׁ֑ים כָּל־אֵ֖לֶּה מִבְּנֵ֥י בִנְיָמִֽן: