Chapter 6

1The sons of Levi: Gershom, Kehath, and Merari.   אבְּנֵ֖י לֵוִ֑י גֵּֽרְשֹׁ֕ם קְהָ֖ת וּמְרָרִֽי:
2And these are the names of the sons of Gershom: Libni and Shimei.   בוְאֵ֛לֶּה שְׁמ֥וֹת בְּֽנֵי־גֵֽרְשׁ֖וֹם לִבְנִ֥י וְשִׁמְעִֽי:
3And the sons of Kehath: Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel.   גוּבְנֵ֖י קְהָ֑ת עַמְרָ֣ם וְיִצְהָ֔ר וְחֶבְר֖וֹן וְעֻזִּיאֵֽל:
4The sons of Merari: Mahli and Mushi, and these are the families of the Levites to their fathers.   דבְּנֵי מְרָרִ֖י מַחְלִ֣י וּמֻשִּׁ֑י וְאֵ֛לֶּה מִשְׁפְּח֥וֹת הַלֵּוִ֖י לַֽאֲבֹתֵיהֶֽם:
5To Gershom; Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son.   הלְגֵֽרְשׁ֑וֹם לִבְנִ֥י בְנ֛וֹ יַ֥חַת בְּנ֖וֹ זִמָּ֥ה בְנֽוֹ:
6Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeathrai his son.   ויוֹאָ֚ח בְּנוֹ֙ עִדּ֣וֹ בְנ֔וֹ זֶ֥רַח בְּנ֖וֹ יְאַֽתְרַ֥י בְּנֽוֹ:
7The sons of Kehath: Amminadab his son, Korah his son, Assir his son.   זבְּנֵ֖י קְהָ֑ת עַמִּֽינָדָ֥ב בְּנ֛וֹ קֹ֥רַח בְּנ֖וֹ אַסִּ֥יר בְּנֽוֹ:
8Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son.   חאֶלְקָנָ֥ה בְנ֛וֹ וְאֶבְיָסָ֥ף בְּנ֖וֹ וְאַסִּ֥יר בְּנֽוֹ:
9Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Saul his son.   טתַּ֚חַת בְּנוֹ֙ אֽוּרִיאֵ֣ל בְּנ֔וֹ עֻזִּיָּ֥ה בְנ֖וֹ וְשָׁא֥וּל בְּנֽוֹ:
10And the sons of Elkanah: Amasai and Ahimoth.   יוּבְנֵי֙ אֶלְקָנָ֔ה עֲמָשַׂ֖י וַֽאֲחִימֽוֹת:
11Elkanah-the sons of Elkanah; Zophai his son and Nahath his son.   יאאֶלְקָנָ֑ה בְּנֵי֙ (כתיב בְּנֵו֙) אֶלְקָנָ֔ה צוֹפַ֥י בְּנ֖וֹ וְנַ֥חַת בְּנֽוֹ:
12Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.   יבאֱלִיאָ֥ב בְּנ֛וֹ יְרֹחָ֥ם בְּנ֖וֹ אֶלְקָנָ֥ה בְנֽוֹ:
13And the sons of Samuel: the firstborn was Vashni and Abiah.   יגוּבְנֵ֧י שְׁמוּאֵ֛ל הַבְּכֹ֥ר וַשְׁנִ֖י וַֽאֲבִיָּֽה:
And the sons of Samuel: the firstborn was Vashni, and Abiah: This Abiah was Joel (below v. 18, I Sam. 8:2), or the meaning is: and the second one (וְהַשֵּׁנִי) was Abiah, i.e., the second to the first was Abiah, and the second to Abiah was Joel, whose name was not written. A similar case [in which the ה הַיְדִיעָה, the definite article, is omitted] is (II Kings 7:10): “… but the horses are tethered and the donkeys (וַחֲמוֹר) are tethered,” like וְהַחֲמוֹר; and similarly (Jud. 6:25): “and the second bull (הַפָּר הַשֵּׁנִי)” similarly, “the first (הָרִאשׁוֹן).”   ובני שמואל הבכור ושני ואביה: ושני זה יואל פתרון והשני אביה כלומר שני לראשון הוא היה אביה ושני לאביה הוא היה יואל שלא נכתב ודוגמתם כי אם הסוס אסור וחמור אסור (מלכים ב' ו') כמו והחמור וכן הפר שני דגדעון וכן הראשון (שופטים ו׳:כ״ו):
14The sons of Merari: Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzzah his son.   ידבְּנֵ֥י מְרָרִ֖י מַחְלִ֑י לִבְנִ֥י בְנ֛וֹ שִׁמְעִ֥י בְנ֖וֹ עֻזָּ֥ה בְנֽוֹ:
15Shimea his son, Haggiah his son, Asaiah his son.   טושִׁמְעָ֥א בְנ֛וֹ חַגִּיָּ֥ה בְנ֖וֹ עֲשָׂיָ֥ה בְנֽוֹ:
16And these are the ones that David stationed to sing in the House of the Lord since the Ark was deposited.   טזוְאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֨ר הֶֽעֱמִ֥יד דָּוִ֛יד עַל־יְדֵי־שִׁ֖יר בֵּ֣ית יְהֹוָ֑ה מִמְּנ֖וֹחַ הָאָרֽוֹן:
And these are the ones that David stationed, etc.: when they returned it from the house of Obed Edom, as it is written (below 16:37): “And he left there before the Ark of the Covenant of the Lord, Asaph and his brothers to serve before the Ark constantly, etc.” And it is written (verse 38f.): “… and Obed Edom the son of Jeduthun and Hosah as gate sentries before the Tabernacle of the Lord in the high place that was in Gibeon, and Solomon stationed them in the Temple in Jerusalem.”   ואלה אשר העמיד דוד וגו': כשהשיבוהו מבית עובד אדום כדכתיב (לקמן ט"ז) ויעזב שם לפני ארון ברית ה' לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון וגו' וכתיב ועובד אדום (שם) בן ידותון וחיסה לשערים וגו' (שם) לפני משכן ה'. בבמה אשר בגבעון, ושלמה העמידן בבית המקדש בירושלים:
17And they were ministering before the Tabernacle of the Tent of Meeting with song until Solomon built the House of the Lord in Jerusalem, and they stood according to their custom at their service.   יזוַיִּֽהְי֨וּ מְשָֽׁרְתִ֜ים לִפְנֵ֨י מִשְׁכַּ֚ן אֹֽהֶל־מוֹעֵד֙ בַּשִּׁ֔יר עַד־בְּנ֧וֹת שְׁלֹמֹ֛ה אֶת־בֵּ֥ית יְהֹוָ֖ה בִּירֽוּשָׁלִָ֑ם וַיַּֽעַמְד֥וּ כְמִשְׁפָּטָ֖ם עַל־עֲבֽוֹדָתָֽם:
according to their custom: according to the custom to which David had stationed them.   ויעמדו כמשפטם על עבודתם: כמשפט אשר העמידן דוד:
18And these are those who stood [at their stations] and their sons; of the sons of the Kehathites, Heman the singer, the son of Joel, the son of Samuel.   יחוְאֵ֥לֶּה הָעֹֽמְדִ֖ים וּבְנֵיהֶ֑ם מִבְּנֵי֙ הַקְּהָתִ֔י הֵימָן֙ הַֽמְשׁוֹרֵ֔ר בֶּן־יוֹאֵ֖ל בֶּן־שְׁמוּאֵֽל:
19The son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah.   יטבֶּן־אֶלְקָנָה֙ בֶּן־יְרֹחָ֔ם בֶּן־אֱלִיאֵ֖ל בֶּן־תּֽוֹחַ:
20The son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai.   כבֶּן־צוּף֙ (כתיב ציּף֙) בֶּן־אֶלְקָנָ֔ה בֶּן־מַ֖חַת בֶּן־עֲמָשָֽׂי:
21The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah.   כאבֶּן־אֶלְקָנָה֙ בֶּן־יוֹאֵ֔ל בֶּן־עֲזַרְיָ֖ה בֶּן־צְפַנְיָֽה:
22The son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah.   כבבֶּן־תַּ֙חַת֙ בֶּן־אַסִּ֔יר בֶּן־אֶבְיָסָ֖ף בֶּן־קֹֽרַח:
23The son of Izhar, the son of Kehath, the son of Levi, the son of Israel.   כגבֶּן־יִצְהָ֣ר בֶּן־קְהָ֔ת בֶּן־לֵוִ֖י בֶּן־יִשְׂרָאֵֽל:
24And his brother Asaph, who stood at his right, Asaph the son of Berechiah, the son of Shimea.   כדוְאָחִ֣יו אָסָ֔ף הָֽעֹמֵ֖ד עַל־יְמִינ֑וֹ אָסָ֥ף בֶּן־בֶּֽרֶכְיָ֖הוּ בֶּן־שִׁמְעָֽא:
And his brother Asaph, who stood at his right: [at the right] of Heman and his sons.   ואחיו אסף העומד על ימינו: של הימן ובניו:
25The son of Michael, the son of Baasiah, the son of Malciah.   כהבֶּן־מִֽיכָאֵ֥ל בֶּן־בַּֽעֲשֵׂיָ֖ה בֶּן־מַלְכִּיָּֽה:
26The son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah.   כובֶּן־אֶתְנִ֥י בֶן־זֶ֖רַח בֶּן־עֲדָיָֽה:
27The son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei.   כזבֶּן־אֵיתָ֥ן בֶּן־זִמָּ֖ה בֶּן־שִׁמְעִֽי:
28The son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.   כחבֶּן־יַ֥חַת בֶּן־גֵּֽרְשֹׁ֖ם בֶּן־לֵוִֽי:
29And the sons of Merari their brethren were on the left; Ethan the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch.   כטוּבְנֵ֧י מְרָרִ֛י אֲחֵיהֶ֖ם עַל־הַשְּׂמֹ֑אול אֵיתָן֙ בֶּן־קִישִׁ֔י בֶּן־עַבְדִּ֖י בֶּן־מַלּֽוּךְ:
And the sons of Merari their brethren were on the left: like what is said (in German, gebreder). On the left of Heman and his sons, for Heman and his sons were in the middle.   ובני מררי אחיהם על השמאול: (אחיהם) דוגמת שאמר בלשון אשכנ"ז גברודי"ר, על השמאל של הימן ובניו שהימן ובניו באמצע:
30The son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah.   לבֶּן־חֲשַׁבְיָ֥ה בֶן־אֲמַצְיָ֖ה בֶּן־חִלְקִיָּֽה:
31The son of Amzi, the son of Bani, the son of Shemer.   לאבֶּן־אַמְצִ֥י בֶן־בָּנִ֖י בֶּן־שָֽׁמֶר:
32The son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.   לבבֶּן־מַחְלִי֙ בֶּן־מוּשִׁ֔י בֶּן־מְרָרִ֖י בֶּן־לֵוִֽי:
33And their brethren the Levites were appointed for the entire service of the Tabernacle of the House of God.   לגוַֽאֲחֵיהֶ֖ם הַֽלְוִיִּ֑ם נְתוּנִ֕ים לְכָֹ֨ל־עֲבוֹדַ֔ת מִשְׁכַּ֖ן בֵּ֥ית הָֽאֱלֹהִֽים:
And their brethren the Levites were appointed for the entire service of the Tabernacle of the House of God: for gate sentries and to flay [the sacrificial animals], as is written further: (II Chron. 35:11): “… and the Levites were flaying.”   ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משכן בית האלהים: לשוערים ולהפשיט כדכתיב לקמן (ד"ה ל"ה) והלוים מפשיטין:
34And Aaron and his sons were offering on the altar of the burnt offerings and on the altar of the incense for all the work of the most holy offerings and to atone for Israel, according to all that Moses the servant of God had commanded.   לדוְאַֽהֲרֹ֨ן וּבָנָ֜יו מַקְטִירִ֨ים עַל־מִזְבַּ֚ח הָֽעוֹלָה֙ וְעַל־מִזְבַּ֣ח הַקְּטֹ֔רֶת לְכֹ֕ל מְלֶ֖אכֶת קֹ֣דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֑ים וּלְכַפֵּר֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל כְּכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר צִוָּ֔ה מֹשֶׁ֖ה עֶ֥בֶד הָֽאֱלֹהִֽים:
35And these are the sons of Aaron: Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son.   להוְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֑ן אֶלְעָזָ֥ר בְּנ֛וֹ פִּֽינְחָ֥ס בְּנ֖וֹ אֲבִישׁ֥וּעַ בְּנֽוֹ:
And these are the sons of Aaron: who were offering on the altar of the burnt offering and on the altar of the incense.   ואלה בני אהרן: המקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטורת:
36Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son.   לובֻּקִּ֥י בְנ֛וֹ עֻזִּ֥י בְנ֖וֹ זְרַחְיָ֥ה בְנֽוֹ:
37Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son.   לזמְרָי֥וֹת בְּנ֛וֹ אֲמַרְיָ֥ה בְנ֖וֹ אֲחִיט֥וּב בְּנֽוֹ:
38Zadok his son, Ahimaaz his son.   לחצָד֥וֹק בְּנ֖וֹ אֲחִימַ֥עַץ בְּנֽוֹ:
Zadok his son, Ahimaaz his son: He enumerates only those who were until Solomon.   צדוק בנו אחימעץ בנו: לא חשב כי אם אותם שהיו עד שלמה:
39And these were their settlements for their palaces in their border: for the sons of Aaron, to the family of the Kehathites, for theirs was the lot.   לטוְאֵ֙לֶּה֙ מֽוֹשְׁבוֹתָ֔ם לְטִֽירוֹתָ֖ם בִּגְבוּלָ֑ם לִבְנֵ֚י אַֽהֲרֹן֙ לְמִשְׁפַּחַ֣ת הַקְּהָתִ֔י כִּ֥י לָהֶ֖ם הָיָ֥ה הַגּוֹרָֽל:
And these were their settlements for their palaces in their border, etc.: until “for theirs was the lot,” i.e., for the Levites and for the priests. All Israel cast lots [to determine] how much of the land of Israel would go to them and to the priests and to the Levites, and the lot fell to Judah first. That is the meaning of “for theirs was the lot;” they were the first to give them the towns mentioned here.   ואלה מושבותם לטירותם בגבולם וגו': עד כי להם היה הגורל ללוים ולכהנים מנחלתם כל ישראל הפילו גורלות על ארץ ישראל כמה מארץ ישראל יבא להם ולכהנים וללוים ויבא ליהודה הגורל מתחלה וזהו כי להם היה הגורל בראשונה לתת להם אותן עיירות שכתוב כאן:
40And they gave them Hebron in the land of Judah and the open land around it.   מוַיִּתְּנ֥וּ לָהֶ֛ם אֶת־חֶבְר֖וֹן בְּאֶ֣רֶץ יְהוּדָ֑ה וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֖יהָ סְבִֽיבֹתֶֽיהָ:
41And the field of the city and its villages they gave to Caleb the son of Jephunneh.   מאוְאֶת־שְׂדֵ֥ה הָעִ֖יר וְאֶת־חֲצֵרֶ֑יהָ נָתְנ֖וּ לְכָלֵ֥ב בֶּן־יְפֻנֶּֽה:
they gave to Caleb: because Moses gave it to him.   נתנו לכלב: כי משה נתן לו:
42And to the sons of Aaron they gave the cities of refuge: Hebron, and Libnah and the open land around it, and Jattir, and Eshtemoa and the open land around it.   מבוְלִבְנֵ֣י אַֽהֲרֹ֗ן נָֽתְנוּ֙ אֶת־עָרֵ֣י הַמִּקְלָ֔ט אֶת־חֶבְר֥וֹן וְאֶת־לִבְנָ֖ה וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־יַתִּ֥ר וְאֶת־אֶשְׁתְּמֹ֖עַ וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
43And Hillen and the open land around it, and Debir and the open land around it.   מגוְאֶת־חִילֵז֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ אֶת־דְּבִ֖יר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
44And Ashan and the open land around it, and Beth-Shemesh and the open land around it.   מדוְאֶת־עָשָׁן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־בֵּ֥ית שֶׁ֖מֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
45And from the tribe of Benjamin, Geba and the open land around it, and Alemeth and the open land around it, and Anathoth and the open land around it; all their cities were thirteen cities among their families.   מהוּמִמַּטֵּ֣ה בִנְיָמִ֗ן אֶת־גֶּ֚בַע וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֙יהָ֙ וְאֶת־עָלֶ֣מֶת וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־עֲנָת֖וֹת וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ כָּל־עָרֵיהֶ֛ם שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה עִ֖יר בְּמִשְׁפְּחֽוֹתֵיהֶֽם:
and to the tribe of Benjamin, Geba: because the lot fell to Benjamin to give these towns.   וממטה בנימין את גבע: כי הגורל נפל לבנימין לתת אלו העיירות:
46And to the sons of Kehath who remained from the family of the tribe: from half the tribe of Manasseh, by lot ten cities.   מווְלִבְנֵ֨י קְהָ֜ת הַנּֽוֹתָרִ֗ים מִמִּשְׁפַּ֣חַת הַמַּטֶּ֡ה מִ֠מַּֽחֲצִית מַטֵּ֨ה חֲצִ֧י מְנַשֶּׁ֛ה בַּגּוֹרָ֖ל עָרִ֥ים עָֽשֶׂר:
And to the sons of Kehath who remained: for the priests came from Kehath, and they already said what they gave to the priests, the sons of Kehath.   ולבני קהת הנותרים: כי הכהנים יצאו מקהת וכבר אמרו מה שנתנו לכהנים בני קהת:
And to the sons of Kehath who remained from the family of the tribe: of Levi.   ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה: של לוי:
from half the tribe of Manasseh, by lot ten cities: And to half the tribe of Manasseh, the lot fell to give the sons of Kehath, the Levites, ten cities.   ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר: ולחצי שבט המנשה נפל הגורל ליתן לבני קהת הלוים ערים עשר:
47And to the sons of Gershom to their families; from the tribe of Issachar, and from the tribe of Asher, and from the tribe of Naphtali, and from the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.   מזוְלִבְנֵ֨י גֵֽרְשׁ֜וֹם לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם מִמַּטֵ֣ה יִ֠שָׂשכָר וּמִמַּטֵּ֨ה אָשֵׁ֜ר וּמִמַּטֵּ֣ה נַפְתָּלִ֗י וּמִמַּטֵּ֚ה מְנַשֶּׁה֙ בַּבָּשָׁ֔ן עָרִ֖ים שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵֽה:
48To the sons of Merari to their families: from the tribe of Reuben, and from the tribe of Gad, and from the tribe of Zebulun, by lot twelve cities.   מחלִבְנֵ֨י מְרָרִ֜י לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם מִמַּטֵּ֣ה רְ֠אוּבֵן וּמִמַּטֵּה־גָ֞ד וּמִמַּטֵּ֚ה זְבֻלוּן֙ בַּגּוֹרָ֔ל עָרִ֖ים שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵֽה:
49And the Children of Israel gave the Levites the cities and their suburbs.   מטוַיִּתְּנ֥וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל לַֽלְוִיִּ֑ם אֶת־הֶֽעָרִ֖ים וְאֶת־מִגְרְשֵׁיהֶֽם:
50And they gave by lot from the tribe of the sons of Judah, and from the tribe of the sons of Simeon, and from the tribe of the sons of Benjamin; these cities that they called by names.   נוַיִּתְּנ֣וּ בַגּוֹרָ֗ל מִמַּטֵּ֚ה בְנֵֽי־יְהוּדָה֙ וּמִמַּטֵּ֣ה בְנֵֽי־שִׁמְע֔וֹן וּמִמַּטֵּ֖ה בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן אֵת הֶעָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁר־יִקְרְא֥וּ אֶתְהֶ֖ם בְּשֵׁמֽוֹת:
And they gave by lot from the tribe of the sons of Judah and from the tribe of the sons of Simeon: Though he did not mention Simeon [in the preceding verses], as giving cities, it gave its share from what Judah gave it. Neither is Judah mentioned above regarding the giving itself, and whatever he mentioned above from (v. 40): “And they gave them Hebron” until (v. 48): “And from the tribe of Benjamin,” the sons of Judah and the sons of Simeon gave; and since he did not mention it above, he mentions it here now.   ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון: אעפ"י שלא הזכיר שמעון בנתינתן הוא נתן חלקו מה שנתן לו יהודה וגם יהודה אינו נזכר למעלה בעיקר הנתינה וכל מה שמזכיר למעלה מויתנו להם את חברון עד וממטה בנימין הכל נתנו בני יהודה ובני שמעון ולפי שלא הזכירו למעלה מזכירו עתה כאן:
that they called by names: That is to say, that they were called by names previously. Since [the tribe of] Benjamin was friendly with the sons of Aaron, [Scripture] mentions them here, even though it had mentioned them previously.   אשר יקראו אתהם בשמות: כלומר אשר קראנו אותם בשמות למעלה לפי שהיה בנימין חבר עמהם לבני אהרן מזכירו אעפ"י שהזכירו כבר:
51And from the families of the sons of Kehath-the cities of their border were from the tribe of Ephraim.   נאוּמִמִּשְׁפְּח֖וֹת בְּנֵ֣י קְהָ֑ת וַיְהִי֙ עָרֵ֣י גְבוּלָ֔ם מִמַּטֵּ֖ה אֶפְרָֽיִם:
And from the families of the sons of Kehath: the cities of… were Although half the tribe of Manasseh gave to them, Ephraim also gave to them by lot.   וממשפחות בני קהת ויהי ערי וגו': אע"פ שנתנו להם חצי שבט מנשה נתנו להם גם אפרים ע"פ הגורל:
52And they gave them the cities of refuge: Shechem and the open land around it in Mount Ephraim, and Gezer and the open land around it.   נבוַיִּתְּנ֨וּ לָהֶ֜ם אֶת־עָרֵ֧י הַמִּקְלָ֛ט אֶת־שְׁכֶ֥ם וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֖יהָ בְּהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וְאֶת־גֶּ֖זֶר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
53And Jokmeam and the open land around it, and Beth-Horon and the open land around it.   נגוְאֶת־יָקְמְעָם֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־בֵּ֥ית חוֹר֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
54And Ajalon and the open land around it, and Gath-Rimmon and the open land around it.   נדוְאֶת־אַיָּלוֹן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־גַּת־רִמּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
55And from half the tribe of Manasseh, Aner and the open land around it, and Bileam and the open land around it, to the family of the remaining sons of Kehath.   נהוּמִמַּֽחֲצִית֙ מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה אֶת־עָנֵר֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־בִּלְעָ֖ם וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ לְמִשְׁפַּ֥חַת לִבְנֵֽי־קְהָ֖ת הַנּֽוֹתָרִֽים:
And from half the tribe of Manasseh, etc.: until “half the tribe of Manasseh” that was in Transjordan and in the land of Israel.   וממחצית מטה מנשה: עד חצי מנשה שבעבר הירדן שבארץ ישראל:
to the family of the remaining sons of Kehath: They are the Levites, and the meaning is that Ephraim and Manasseh gave everything to that remnant mentioned above (verse 46): “And to the sons of Kehath who remained from the family of the tribe.”   למשפחת לבני קהת הנותרים: הם הלוים ופתרון הכל נתנו אפרים ומנשה לאותו הנותר שאמר למעלה ולבני קהת הנותרים ממשפחות המטה:
56To the sons of Gershom, from the family of half the tribe of Manasseh, Golan in Bashan and the open land around it, and Ashtaroth and the open land around it.   נולִבְנֵי֘ גֵּֽרְשׁוֹם֒ מִמִּשְׁפַּ֗חַת חֲצִי֙ מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה אֶת־גּוֹלָ֥ן בַּבָּשָׁ֖ן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־עַשְׁתָּר֖וֹת וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
To the sons of Gershom, from the family of half the tribe of Manasseh: Although they gave to the sons of Kehath by lot, the lot fell to them also to give likewise to the sons of Gershom.   לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה: אע"פ שנתנו לבני קהת ע"פ הגורל נפל גם להם הגורל לתת כמו כן לגרשום:
57And from the tribe of Issachar, Kedesh and the open land around it, Dobrath and the open land around it.   נזוּמִמַּטֵּ֣ה יִשָׂשכָ֔ר אֶת־קֶ֖דֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ אֶת־דָּבְרַ֖ת וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
58And Ramoth and the open land around it, and Anem and the open land around it.   נחוְאֶת־רָאמוֹת֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־עָנֵ֖ם וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
59And from the tribe of Asher, Mashal and the open land around it, and Abdon and the open land around it.   נטוּמִמַּטֵּ֣ה אָשֵׁ֔ר אֶת־מָשָׁ֖ל וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־עַבְדּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
60And Hukok and the open land around it, and Rehob and the open land around it.   סוְאֶת־חוּקֹק֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־רְחֹ֖ב וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
61And from the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee and the open land around it, and Hammon and the open land around it, and Kiriathaim and the open land around it.   סאוּמִמַּטֵּ֣ה נַפְתָּלִ֗י אֶת־קֶ֚דֶשׁ בַּגָּלִיל֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־חַמּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־קִרְיָתַ֖יִם וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
62To the sons of Merari who remained from the tribe of Zebulun, Rimmono and the open land around it, Tabor and the open land around it.   סבלִבְנֵ֣י מְרָרִי֘ הַנּֽוֹתָרִים֒ מִמַּטֵּ֣ה זְבֻל֔וּן אֶת־רִמּוֹנ֖וֹ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ אֶת־תָּב֖וֹר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
To the sons of Merari who remained, from the tribe of Zebulun: i.e., those who did not receive those twelve cities that Reuben, Gad, and Zebulun gave them, and this is the meaning of “who remained from the tribe of Zebzulun” : i.e., from the share of Zebulun, they [the tribe of Naphtali] gave to the remaining sons of Merari.   לבני מררי הנותרים ממטה זבלון: כלומר שלא הגיע להם אותם שתים עשרה עיירות שנתנו להם ראובן וגד וזבולן וזהו הנותרים ממטה זבולן מחלק זבולן נתנו לבני מררי הנותרים:
63And from the other side of the Jordan of Jericho to the east of the Jordan, from the tribe of Reuben, Bezer in the desert and the open land around it, and Jahzah and the open land around it.   סגוּמֵעֵ֜בֶר לְיַרְדֵּ֣ן יְרֵחוֹ֘ לְמִזְרַ֣ח הַיַּרְדֵּן֒ מִמַּטֵּ֣ה רְאוּבֵ֔ן אֶת־בֶּ֥צֶר בַּמִּדְבָּ֖ר וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־יַ֖הְצָה וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
64And Kedemoth and the open land around it, and Mephaath and the open land around it.   סדוְאֶת־קְדֵמוֹת֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־מֵיפַ֖עַת וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
65And from the tribe of Gad, Ramoth in Gilead and the open land around it, and Mahanaim and the open land around it.   סהוּמִ֨מַּטֵּה־גָ֔ד אֶת־רָאמ֥וֹת בַּגִּלְעָ֖ד וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־מַֽחֲנַ֖יִם וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ:
66And Heshbon and the open land around it, and Jazer and the open land around it.   סווְאֶת־חֶשְׁבּוֹן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־יַעְזֵ֖יר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ: