Chapter 8

1And these are the heads of their father's houses and the lineage of those who ascended with me in the kingdom of King Artaxerxes from Babylon.   אוְאֵ֛לֶּה רָאשֵׁ֥י אֲבֹֽתֵיהֶ֖ם וְהִתְיַחְשָׂ֑ם הָֽעֹלִ֣ים עִמִּ֗י בְּמַלְכ֛וּת אַרְתַּחְשַׁ֥סְתְּא הַמֶּ֖לֶךְ מִבָּבֶֽל:
And these are the heads of their fathers’ houses: of the immigrants.   ואלה ראשי אבותיהם: של עולים:
and the lineage: and their lineage to which they attributed their descent.   והתיחשם: את יחוסם אשר היו מתייחשים בהם:
Artaxerxes: He is Darius.   ארתחשסתא: הוא דריוש:
2Of the sons of Phinehas, Gershom: of the sons of Ithamar, Daniel; of the sons of David, Hattush.   במִבְּנֵ֚י פִֽינְחָס֙ גֵּֽרְשֹׁ֔ם מִבְּנֵ֥י אִֽיתָמָ֖ר דָּֽנִיֵּ֑אל מִבְּנֵ֥י דָוִ֖יד חַטּֽוּשׁ:
3Of the sons of Shechaniah, of the sons of Parosh, Zechariah, and with him one hundred and fifty males traced their lineage.   גמִבְּנֵ֣י שְׁכַנְיָ֔ה מִבְּנֵ֥י פַרְעֹ֖שׁ זְכַרְיָ֑ה וְעִמּ֛וֹ הִתְיַחֵ֥שׂ לִזְכָרִ֖ים מֵאָ֥ה וַֽחֲמִשִּֽׁים:
Of the sons of Shechaniah, of the sons of Parosh: That is one family, and Zechariah was the head of the family.   מבני שכניה מבני פרעש: משפחה אחת היא וזכריה הוא ראש המשפחה:
and with him: With his lineage, the males of his family traced their lineage.   ועמו: ועם יחס שלו היו מתיחסים הזכרים של משפחתו:
4Of the sons of Pahath-Moab, Eliehoenai the son of Zerahiah, and with him two hundred males.   דמִבְּנֵי֙ פַּחַ֣ת מוֹאָ֔ב אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י בֶּן־זְרַחְיָ֑ה וְעִמּ֖וֹ מָאתַ֥יִם הַזְּכָרִֽים:
5Of the sons of Shechaniah, the son of Jahaziel, and with him three hundred males.   המִבְּנֵ֥י שְׁכַנְיָ֖ה בֶּן־יַֽחֲזִיאֵ֑ל וְעִמּ֕וֹ שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת הַזְּכָרִֽים:
6And of the sons of Adin, Ebed the son of Jonathan, and with him fifty males.   ווּמִבְּנֵ֣י עָדִ֔ין עֶ֖בֶד בֶּן־יוֹנָתָ֑ן וְעִמּ֖וֹ חֲמִשִּׁ֥ים הַזְּכָרִֽים:
Ebed the son of Jonathan: That was his name.   עבד בן יונתן: כך שמו:
7And of the sons of Elam, Jeshaiah the son of Athaliah, and with him seventy males.   זוּמִבְּנֵ֣י עֵילָ֔ם יְשַֽׁעְיָ֖ה בֶּן־עֲתַלְיָ֑ה וְעִמּ֖וֹ שִׁבְעִ֥ים הַזְּכָרִֽים:
8And of the sons of Shephatiah, Zebadiah the son of Michael, and with him eighty males.   חוּמִבְּנֵ֣י שְׁפַטְיָ֔ה זְבַדְיָ֖ה בֶּן־מִֽיכָאֵ֑ל וְעִמּ֖וֹ שְׁמֹנִ֥ים הַזְּכָרִֽים:
9Of the sons of Joab, Obadiah the son of Jehiel, and with him two hundred and eighteen males.   טמִבְּנֵ֣י יוֹאָ֔ב עֹֽבַדְיָ֖ה בֶּן־יְחִיאֵ֑ל וְעִמּ֕וֹ מָאתַ֛יִם וּשְׁמֹנָ֥ה עָשָׂ֖ר הַזְּכָרִֽים:
10And of the sons of Shelomith, the son of Josephiah, and with him a hundred and sixty males.   יוּמִבְּנֵ֥י שְׁלוֹמִ֖ית בֶּן־יֽוֹסִפְיָ֑ה וְעִמּ֕וֹ מֵאָ֥ה וְשִׁשִּׁ֖ים הַזְּכָרִֽים:
11And of the sons of Bebai, Zechariah the son of Bebai, and with him twenty-eight males.   יאוּמִבְּנֵ֣י בֵבָ֔י זְכַרְיָ֖ה בֶּן־בֵּבָ֑י וְעִמּ֕וֹ עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁמֹנָ֖ה הַזְּכָרִֽים:
12And of the sons of Azgad, Johanan the son of Hakkatan, and with him a hundred and ten males.   יבוּמִבְּנֵ֣י עַזְגָּ֔ד יֽוֹחָנָ֖ן בֶּן־הַקָּטָ֑ן וְעִמּ֕וֹ מֵאָ֥ה וַֽעֲשָׂרָ֖ה הַזְּכָרִֽים:
13And of the sons of Adonikam the last ones, and these are their names: Eliphelet, Jeiel, and Shemaiah, and with them were sixty males.   יגוּמִבְּנֵ֣י אֲדֹֽנִיקָם֘ אַֽחֲרֹנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֔ם אֱלִיפֶ֖לֶט יְעִיאֵ֣ל וּשְׁמַעְיָ֑ה וְעִמָּהֶ֖ם שִׁשִּׁ֥ים הַזְּכָרִֽים:
the last ones: who were the last ones to go after Ezra.   אחרונים: שהיו אחרונים ללכת אחרי עזרא:
14And of the sons of Bigvai, Uthai and Zaccur, and with them were seventy males.   ידוּמִבְּנֵ֥י בִגְוַ֖י עוּתַ֣י וְזַכּ֑וּר (כתיב וְזַבּ֑וּד) וְעִמָּ֖הֶם שִׁבְעִ֥ים הַזְּכָרִֽים:
15And I gathered them to the flowing river, to Ahavah, and we encamped there for three days, and I surveyed the people and the priests, and of the sons of Levi I did not find there.   טווָֽאֶקְבְּצֵ֗ם אֶל־הַנָּהָר֙ הַבָּ֣א אֶֽל־אַֽהֲוָ֔א וַנַּֽחֲנֶ֥ה שָׁ֖ם יָמִ֣ים שְׁלֹשָׁ֑ה וָֽאָבִ֚ינָה בָעָם֙ וּבַכֹּ֣הֲנִ֔ים וּמִבְּנֵ֥י לֵוִ֖י לֹא־מָצָ֥אתִי שָֽׁם:
to the flowing river: Heb. הַבָּא אֶל הַנָהָר, lit. to the coming river.   אל הנהר הבא: אל הנהר הנובע:
to Ahava: to that river.   אל אהוא: אל אותו הנהר:
and we encamped there: and we were camping there.   ונחנה שם: והיינו חונים שם:
and I surveyed the people: I directed my attention to survey the people who had gathered with me.   ואבינה בעם: נתתי לבי להבין בעם אשר נקבצו עמי:
16And I sent to Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zechariah, and Meshullam, the heads, and Joiarib and Elnathan, the wise men.   טזוָֽאֶשְׁלְחָ֡ה לֶֽאֱלִיעֶ֡זֶר לַֽאֲרִיאֵ֡ל לִ֠שְׁמַעְיָה וּלְאֶלְנָתָ֨ן וּלְיָרִ֜יב וּלְאֶלְנָתָ֧ן וּלְנָתָ֛ן וְלִזְכַרְיָ֥ה וְלִמְשֻׁלָּ֖ם רָאשִׁ֑ים וּלְיֽוֹיָרִ֥יב וּלְאֶלְנָתָ֖ן מְבִינִֽים:
And I sent to Eliezer… the heads: the great men.   ואשלחה לאליעזר וגו': ראשים, גדולים:
the wise men: Heb. מְבִינִים, lit. understanding. They were wise men.   מבינים: חכמים היו:
17And I commanded them to [go to] Iddo, the head in the place Casiphia, and I put words into their mouth to speak to Iddo [and] to Ahiv, who were settled in the place Casiphia to bring us servants for the House of our God.   יזוַאֲצַוֶּ֚ה (כתיב וַאֲוַּצֶ֚אה) אוֹתָם֙ עַל־אִדּ֣וֹ הָרֹ֔אשׁ בְּכָֽסִפְיָ֖א הַמָּק֑וֹם וָֽאָשִׂימָה֩ בְפִיהֶ֨ם דְּבָרִ֜ים לְ֗דַבֵּר אֶל־אִדּ֨וֹ אָחִ֚יו הַנְּתִינִים֙ (כתיב הַנְּתִונִים֙) בְּכָֽסִפְיָ֣א הַמָּק֔וֹם לְהָֽבִיא־לָ֥נוּ מְשָׁרְתִ֖ים לְבֵ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ:
And I commanded them, etc.: I sent them and commanded them to speak to Iddo, who was the greatest and most esteemed in Casiphia.   ואצוה אותם וגו': שלחתים וצויתים לדבר אל אדו שהוא גדול וחשוב אשר בכספיא:
to Iddo: Heb. עַל אִדוֹ, lit. about Iddo.   על אדו: אל אדו:
and I put… into their mouth: I put into their mouth words to speak as my emissary to Iddo and his brother, who were placed and settled in Casiphia, to bring us servants to serve in the Temple.   ואשימה בפיהם: שמתי בפיהם דברים לדבר בשליחותי אל אדו ואחיו שהם נתונים ומיושבים בכספיא להביא לנו משרתים לעבוד בבית המקדש:
in Casiphia: the name of a place in Babylon.   בכספיא: שם מקום בבבל:
Ahiv: the name of a man.   אל אדו אחיו: שם אדם:
who were settled: Heb. הַנְתִינִים, like הַנְתוּנִים, those who were settled. Therefore, it is written with a “vav.”   הנתינים: כמו הנתינים ועל כן נכתב בוי"ו:
18And they brought us according to the hand of our God, which was good over us, a man of intellect, of the sons of Mahli, the son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah and his sons and his brothers, eighteen.   יחוַיָּבִ֨יאוּ לָ֜נוּ כְּיַד־אֱלֹהֵ֨ינוּ הַטּוֹבָ֚ה עָלֵ֙ינוּ֙ אִ֣ישׁ שֶׂ֔כֶל מִבְּנֵ֣י מַחְלִ֔י בֶּן־לֵוִ֖י בֶּן־יִשְׂרָאֵ֑ל וְשֵֽׁרֵבְיָ֛ה וּבָנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁמֹנָ֥ה עָשָֽׂר:
according to the hand of our God: just as the success of the Holy One, blessed be He, was upon us.   כיד אלהינו: כאשר היתה הצלחתו של הקדוש ברוך הוא עלינו:
a man of intellect: a wise man.   איש שכל: חכם:
of the sons of Mahli…: All these were Levites.   מבני מחלי וגו': כולם הללו לוים:
19And Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brothers and their sons, twenty.   יטוְאֶ֨ת־חֲשַׁבְיָ֔ה וְאִתּ֥וֹ יְשַׁעְיָ֖ה מִבְּנֵ֣י מְרָרִ֑י אֶחָ֥יו וּבְנֵיהֶ֖ם עֶשְׂרִֽים:
20And of the Nethinites, whom King David had appointed, and the chiefs, for the service of the Levites, Nethinites [were] two hundred and twenty-all of them specified by name.   כוּמִן־הַנְּתִינִ֗ים שֶׁנָּתַ֨ן דָּוִ֚יד וְהַשָּׂרִים֙ לַֽעֲבֹדַ֣ת הַֽלְוִיִּ֔ם נְתִינִ֖ים מָאתַ֣יִם וְעֶשְׂרִ֑ים כֻּלָּ֖ם נִקְּב֥וּ בְשֵׁמֽוֹת:
And of the Nethinites: And of the slaves, the Nethnites that King David had appointed, and the chefs of Israel ascended with them.   ומן הנתינים: ומן העבדים נתינים שנתן דוד המלך ושרי ישראל עלו עמהם:
21And I proclaimed there a fast by the river Ahava, to fast before our God, to beseech Him for a straight way for us and for our children and for all our belongings.   כאוָאֶקְרָ֨א שָׁ֥ם צוֹם֙ עַל־הַנָּהָ֣ר אַֽהֲוָ֔א לְהִתְעַנּ֖וֹת לִפְנֵ֣י אֱלֹהֵ֑ינוּ לְבַקֵּ֚שׁ מִמֶּ֙נּוּ֙ דֶּ֣רֶךְ יְשָׁרָ֔ה לָ֥נוּ וּלְטַפֵּ֖נוּ וּלְכָל־רְכוּשֵֽׁנוּ:
to fast: Heb. לְהִתְעַנוֹת to fast.   להתענות: לישב בתענית:
a straight way: that the Omnipresent lead us in peace.   דרך ישרה: שיוליכני המקום לשלום:
22For I was ashamed to request of the king an army and horsemen to aid us from enemies on the way, for we had said to the king, "The hand of our God is upon all who seek Him for good, and His power and His wrath are upon all who forsake Him."   כבכִּ֣י בֹ֗שְׁתִּי לִשְׁא֚וֹל מִן־הַמֶּ֙לֶךְ֙ חַ֣יִל וּפָרָשִׁ֔ים לְעָזְרֵ֥נוּ מֵֽאוֹיֵ֖ב בַּדָּ֑רֶךְ כִּֽי־אָמַ֨רְנוּ לַמֶּ֜לֶךְ לֵאמֹ֗ר יַד־אֱלֹהֵ֚ינוּ עַל־כָּל־מְבַקְשָׁיו֙ לְטוֹבָ֔ה וְעֻזּ֣וֹ וְאַפּ֔וֹ עַ֖ל כָּל־עֹזְבָֽיו:
For I was ashamed: For I was ashamed of the king, and I did not wish to request of him chariots and horsemen in order to guide us.   כי בושתי: שהרי נתביישתי מן המלך שלא רציתי לשאול לו רכב ופרשים כדי לתיירנו:
for we had said: For we had already said to King Darius that the Holy One, blessed be He, benefits those who seek Him and pours out His wrath and His anger upon those who forsake Him.   כי אמרנו: שהרי כבר אמרנו אל דריוש המלך שהקב"ה מטיב למבקשיו ושופך אפו וחמתו על עוזביו:
23And we fasted and beseeched our God concerning this, and He accepted our prayer.   כגוַנָּצ֛וּמָה וַנְּבַקְשָׁ֥ה מֵֽאֱלֹהֵ֖ינוּ עַל־זֹ֑את וַיֵּֽעָתֵ֖ר לָֽנוּ:
and He accepted our prayer: for we arrived safely in Jerusalem.   ויעתר לנו: וקבל תפלתינו שבאנו לירושלים לשלום:
24And I separated twelve of the chiefs of the priests, Sherebiah, Hashabiah, and with them, ten of their brothers.   כדוָֽאַבְדִּ֛ילָה מִשָּׂרֵ֥י הַכֹּֽהֲנִ֖ים שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֑ר לְשֵֽׁרֵֽבְיָה חֲשַׁבְיָ֔ה וְעִמָּהֶ֥ם מֵֽאֲחֵיהֶ֖ם עֲשָׂרָֽה:
And I separated: And when I was there by the river Ahava, I separated some of the chiefs of the priests and weighed out the silver and the gold for them to deposit into the treasuries of the House of the Lord.   ואבדילה: וכאשר הייתי שם על נהר אהוא הבדלתי משרי הכהנים ושקלתי להם הכסף והזהב ליתן באוצרות בית ה':
25And I weighed out for them the silver and the gold and the vessels, the offering for the House of our God, which the king, his advisers, his chiefs, and all Israel who were present, had offered.   כהוָֽאֶשְׁקֳלָ֣ה (כתיב וָֽאֶשְׁקֳולָ֣ה) לָהֶ֔ם אֶת־הַכֶּ֥סֶף וְאֶת־הַזָּהָ֖ב וְאֶת־הַכֵּלִ֑ים תְּרוּמַ֣ת בֵּֽית־אֱלֹהֵ֗ינוּ הַֽהֵרִ֙ימוּ֙ הַמֶּ֙לֶךְ֙ וְיֹֽעֲצָ֣יו וְשָׂרָ֔יו וְכָל־יִשְׂרָאֵ֖ל הַנִּמְצָאִֽים:
which… had offered: which those living in Babylon had offered.   ההרימו: אשר הרימו הנמצאים בבבל:
26And I weighed out upon their hands six hundred and fifty talents of silver, and one hundred silver vessels by talents, [and] one hundred talents of gold.   כווָֽאֶשְׁקֲלָ֨ה עַל־יָדָ֜ם כֶּ֗סֶף כִּכָּרִים֙ שֵֽׁשׁ־מֵא֣וֹת וַֽחֲמִשִּׁ֔ים וּכְלֵי־כֶ֥סֶף מֵאָ֖ה לְכִכָּרִ֑ים זָהָ֖ב מֵאָ֥ה כִכָּֽר:
and one hundred silver vessels by talents: one talent for each vessel.   וכלי כסף מאה לככרים: ככר בכל כלי:
27And twenty sprinkling bowls of gold of one thousand darics, and two vessels of fine golden copper, precious as gold.   כזוּכְפֹרֵ֚י זָהָב֙ עֶשְׂרִ֔ים לַֽאֲדַרְכֹנִ֖ים אָ֑לֶף וּכְלֵ֨י נְח֜שֶׁת מֻצְהָ֚ב טוֹבָה֙ שְׁנַ֔יִם חֲמוּד֖וֹת כַּזָּהָֽב:
And… sprinkling bowls: bowls for sprinkling [the blood of the sacrifices].   וכפורי: מזרקים:
of one thousand darics: a type of coin. There were one thousand darics in these twenty sprinkling bowls of gold.   לאדרכונים אלף: מין מטבע אלף דרכונים היו בב' כפורי זהב הללו:
golden: of golden copper (or) a type of copper coin.   מוצהב: משל נחושת מוצהב (או) מין מטבע של נחושת:
fine: Heb. טוֹבָה, the feminine form, modifying copper (נְחֹשֶּׁת).   טובה: ל' נקבה קורא לנחושת:
two: two vessels.   שנים: שני כלים:
precious as gold: Heb. חֲמוּדוֹת כַּזָהָב. He calls the vessels חֲמוּדוֹת in the feminine form.   חמודות כזהב: הכלים קורא חמודות בל' נקבה:
28And I said to them, "You are holy to the Lord, and the vessels are holy, and the silver and the gold are a donation to the Lord God of your forefathers.   כחוָאֹֽמְרָ֣ה אֲלֵהֶ֗ם אַתֶּ֥ם קֹ֙דֶשׁ֙ לַֽיהֹוָ֔ה וְהַכֵּלִ֖ים קֹ֑דֶשׁ וְהַכֶּ֚סֶף וְהַזָּהָב֙ נְדָבָ֔ה לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹֽתֵיכֶֽם:
to them: to these chiefs of the priests.   אליהם: לאותן שרי הכהנים:
29Hasten and guard [them] until you weigh [them] out before the chiefs of the priests and the Levites, and the chiefs of the fathers' [houses] of Israel in Jerusalem, [to deposit in] the chambers of the House of the Lord."   כטשִׁקְד֣וּ וְשִׁמְר֗וּ עַד־תִּשְׁקְל֡וּ לִפְנֵי֩ שָׂרֵ֨י הַכֹּֽהֲנִ֧ים וְהַֽלְוִיִּ֛ם וְשָׂרֵֽי־הָֽאָב֥וֹת לְיִשְׂרָאֵ֖ל בִּירֽוּשָׁלִָ֑ם הַלִּשְׁכ֖וֹת בֵּ֥ית יְהֹוָֽה:
the chambers of the House of the Lord: in order to deposit them in the chambers of the Temple.   הלשכות בית ה': כדי ליתן בלשכות הבית:
30And the priests and the Levites received by weight the silver, the gold, and the vessels, to bring to Jerusalem for the House of our God.   לוְקִבְּלוּ֙ הַכֹּֽהֲנִ֣ים וְהַֽלְוִיִּ֔ם מִשְׁקָ֛ל הַכֶּ֥סֶף וְהַזָּהָ֖ב וְהַכֵּלִ֑ים לְהָבִ֥יא לִירֽוּשָׁלִַ֖ם לְבֵ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ:
31Then we traveled from the river Ahava on the twelfth of the first month to go to Jerusalem, and the hand of our God was upon us, and He saved us from the clutches of the enemy and those who lie in wait on the way.   לאוַנִּסְּעָ֞ה מִנְּהַ֣ר אַֽהֲוָ֗א בִּשְׁנֵ֚ים עָשָׂר֙ לַחֹ֣דֶשׁ הָֽרִאשׁ֔וֹן לָלֶ֖כֶת יְרֽוּשָׁלִָ֑ם וְיַד־אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ הָיְתָ֣ה עָלֵ֔ינוּ וַיַּ֨צִּילֵ֔נוּ מִכַּ֥ף אוֹיֵ֛ב וְאוֹרֵ֖ב עַל־הַדָּֽרֶךְ:
on the twelfth of the first month: on the twelfth of Nissan   בשנים עשר לחודש הראשון: בשנים עשר לניסן:
the hand of our God was upon us: to cause us to succeed in the way that we traversed.   ויד אלהינו היתה עלינו: להצליחנו על הדרך אשר הלכנו עליה:
32And we came to Jerusalem and stayed there three days.   לבוַנָּבֹ֖א יְרֽוּשָׁלִָ֑ם וַנֵּ֥שֶׁב שָׁ֖ם יָמִ֥ים שְׁלֹשָֽׁה:
33And on the fourth day, the silver, the gold, and the vessels were weighed in the House of our God onto the hand of Meremoth the son of Uriah the priest, and with him Eleazar the son of Phinehas, and with them Josebad the son of Jeshua, and Noadiah the son of Binnui, the Levites.   לגוּבַיּ֣וֹם הָרְבִיעִ֡י נִשְׁקַ֣ל הַכֶּסֶף֩ וְהַזָּהָ֨ב וְהַכֵּלִ֜ים בְּבֵ֣ית אֱלֹהֵ֗ינוּ עַ֠ל יַד־מְרֵמ֚וֹת בֶּן־אֽוּרִיָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְעִמּ֖וֹ אֶלְעָזָ֣ר בֶּן־פִּֽינְחָ֑ס וְעִמָּהֶ֞ם יֽוֹזָבָ֧ד בֶּן־יֵשׁ֛וּעַ וְנֽוֹעַדְיָ֥ה בֶן־בִּנּ֖וּי הַלְוִיִּֽם:
34Everything was counted and weighed and the entire weight was written at that time.   לדבְּמִסְפָּ֥ר בְּמִשְׁקָ֖ל לַכֹּ֑ל וַיִּכָּתֵ֥ב כָּל־הַמִּשְׁקָ֖ל בָּעֵ֥ת הַהִֽיא:
Everything was counted and weighed: The number of the vessels and their weights was the same when they received them as when they itemized them.   במספר במשקל לכל: מספר הכלים ומשקלם כאשר קבלוהו כך היה נשקל כולו כאשר פרעוהו:
35Those coming from captivity, the people of the exile, offered up burnt offerings to the God of Israel, twelve bulls for all Israel, ninety-six rams, seventy-seven lambs, and twelve he-goats for sin-offerings, all this was a burnt offering to the Lord.   לההַ֠בָּאִים מֵֽהַשְּׁבִ֨י בְנֵֽי־הַגּוֹלָ֜ה הִקְרִ֥יבוּ עֹל֣וֹת | לֵֽאלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל פָּרִ֨ים שְׁנֵֽים־עָשָׂ֚ר עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל֙ אֵילִ֣ים | תִּשְׁעִ֣ים וְשִׁשָּׁ֗ה כְּבָשִׂים֙ שִׁבְעִ֣ים וְשִׁבְעָ֔ה צְפִירֵ֥י חַטָּ֖את שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֑ר הַכֹּ֖ל עוֹלָ֥ה לַֽיהֹוָֽה:
Those coming from captivity, the people of the exile: those who came with Ezra.   הבאים מהשבי בני הגולה: הללו אשר באו עם עזרא:
offered up burnt offerings: all were burnt offerings, and it was a temporary ruling.   הקריבו עולות: הכל עולה והוראת שעה היתה:
36And they gave the king's decrees to the satraps of the king and the governors of the land beyond the river, and they exalted the people and the House of God.   לווַיִּתְּנ֣וּ | אֶת־דָּתֵ֣י הַמֶּ֗לֶךְ לַֽאֲחַשְׁדַּרְפְּנֵי֙ הַמֶּ֔לֶךְ וּפַֽחֲו֖וֹת עֵ֣בֶר הַנָּהָ֑ר וְנִשְּׂא֥וּ אֶת־הָעָ֖ם וְאֶת־בֵּֽית־הָֽאֱלֹהִֽים:
And they gave the king’s decrees: These returnees from exile related King Darius’s mandate to the officers of the king, those who see his face.   ויתנו את דתי המלך: הללו עולי גולה ספרו מצות דריוש המלך לגדולי המלך רואי פניו:
and the governors: Heb. וּפַחֲווֹת, like וְפַחוֹת.   ופחוות: כמו ופחות:
the land beyond the river: those on the side of the land of Israel, who are considered as being beyond the river of the inhabitants of Babylon.   עבר הנהר: אותן של צד ארץ ישראל הן בעבר הנהר ליושבי בבל:
and they exalted: They were exalting and assisting.   ונשאו: שהיו מנשאין ומסייעין: