Chapter 40

1Now the Lord answered Job and said,   אוַיַּ֖עַן יְהֹוָ֥ה אֶת־אִיּ֗וֹב וַיֹּֽאמַר:
2"Will one who contends with the Almighty make himself master? He who argues with God, let him answer it."   בהֲרֹב עִם־שַׁדַּ֣י יִסּ֑וֹר מוֹכִ֖יחַ אֱל֣וֹהַּ יַֽעֲנֶֽנָּה:
Will one who contends with the Almighty make himself master?: May a man make himself master to contend with the Almighty?   הרוב עם שדי וסור: האם שדי אדם ישתרר:
He who argues with God, let him answer it: He who comes to argue, let him answer his words.   מוכיח אלוה יעננה: הבא להתווכח יענה דבריו
3Now Job answered the Lord and said,   גוַיַּ֖עַן אִיּ֥וֹב אֶת־יְהֹוָ֗ה וַיֹּֽאמַר:
4"Behold I am of small account; what shall I answer You? I put my hand to my mouth.   דהֵ֣ן קַ֖לֹּתִי מָ֣ה אֲשִׁיבֶ֑ךָּ יָ֜דִ֗י שַׂ֣מְתִּי לְמוֹ־פִֽי:
5I said one [thing] and I will not answer, and two, and I will not add.   האַחַ֣ת דִּ֖בַּרְתִּי וְלֹ֣א אֶֽעֱנֶ֑ה וּ֜שְׁתַּ֗יִם וְלֹ֣א אוֹסִֽיף:
I said one [thing: i.e., I have spoken little and I will add no more. Others explain:   אחת דברתי: כלומר מעט אמרתי ולא אוסיף עוד, ויש פותרים:
I said one: What I said (above 9:22), “[It is all one; therefore I said,] ‘He destroys both the innocent and the wicked,’ ” I will no longer answer.   אחת דברתי: אשר אמרתי (לעיל ט) תם ורשע הוא מכלה לא אענה עוד:
and two: What I said (above 13:20), “Do not do two things to me,” I will not add.   ושתים: שאמרתי (לעיל יג) אל תעש עמדי לא אוסיף:
6Now the Lord answered Job from a tempest and said,   ווַיַּֽעַן־יְהֹוָ֣ה אֶת־אִ֖יּוֹב מִ֥ן | (כתיב מִ֥נ) סְעָרָ֗ה וַיֹּֽאמַר:
7"Now gird your loins like a man; I will ask you and [you] tell Me.   זאֲזָר־נָ֣א כְגֶ֣בֶר חֲלָצֶ֑יךָ אֶ֜שְׁאָֽלְךָ֗ וְהוֹדִיעֵֽנִי:
8Will you even make void My judgment? Will you condemn Me in order that you be justified?   חהַאַף תָּפֵ֣ר מִשְׁפָּטִ֑י תַּ֜רְשִׁיעֵ֗נִי לְמַ֣עַן תִּצְדָּֽק:
(God’s answer from the tempest): Will you even make void My judgment   האף תפר משפטי: האף תוכיח שדבריך להפר משפטי ולהראות שהוא מעוקל:
9Do you have an arm like God, or do you thunder like Him with [your] voice?   טוְאִם־זְר֖וֹעַ כָּאֵ֥ל | לָ֑ךְ וּבְ֜ק֗וֹל כָּמֹ֥הוּ תַרְעֵֽם:
10Bedeck yourself now with pride and excellence, and clothe yourself with glory and beauty.   יעֲדֵ֥ה נָ֣א גָא֣וֹן וָגֹ֑בַהּ וְה֖וֹד וְהָדָ֣ר תִּלְבָּֽשׁ:
Bedeck yourself: Heb. עדה, an expression of an ornament (עדי) and decoration.   עדה: לשון עדי ותכשיט:
11Scatter your raging anger, see any haughty man and humble him.   יאהָפֵץ עֶבְר֣וֹת אַפֶּ֑ךָ וּרְאֵ֥ה כָל־גֵּ֜אֶ֗ה וְהַשְׁפִּילֵֽהוּ:
12See any haughty man and subdue him, and crush the wicked in their place.   יברְאֵ֣ה כָל־גֵּ֖אֶה הַכְנִיעֵ֑הוּ וַֽהֲדֹ֖ךְ רְשָׁעִ֣ים תַּחְתָּֽם:
and crush: Heb. והדך, an expression of (Num. 11:8), “or crushed (דכו) it in mortars.”   והדוך: ל' דכו במדוכה (במדבר טו):
13Hide them in the dust together; bind up their faces in a hidden place.   יגטָמְנֵ֣ם בֶּֽעָפָ֣ר יָ֑חַד פְּ֜נֵיהֶ֗ם חֲבֹ֣שׁ בַּטָּמֽוּן:
14I too will confess to you that your right hand will save you.   ידוְגַם־אֲנִ֥י אוֹדֶ֑ךָּ כִּֽי־תוֹשִׁ֖יעַ לְךָ֣ יְמִינֶֽךָ:
15Behold now the behemoth that I have made with you; he eats grass like cattle.   טוהִנֵּה־נָ֣א בְ֖הֵמוֹת אֲשֶׁר־עָשִׂ֣יתִי עִמָּ֑ךְ חָ֜צִ֗יר כַּבָּקָ֥ר יֹאכֵֽל:
behemoth: Prepared for the future.   בהמות: מוכן לעתיד:
16Behold now his strength is in his loins and his power is in the navel of his belly.   טזהִנֵּה־נָ֣א כֹח֣וֹ בְמָתְנָ֑יו וְ֜אוֹנ֗וֹ בִּשְׁרִירֵ֥י בִטְנֽוֹ:
his strength is in his loins: His testicles are squashed and concealed, and have not been completely torn off.   כחו במתניו: ביציו מעוכים ונסתרים ולא נתקו לגמרי:
in the navel: Heb. בשרירי, like (Song 7:3), “Your navel (שררך).”   בשרירי: כמו שררך (שיר ז):
17His tail hardens like a cedar; the sinews of his testicles are knit together.   יזיַחְפֹּ֣ץ זְנָב֣וֹ כְמוֹ־אָ֑רֶז גִּידֵ֖י פַֽחֲדָ֣יו (כתיב פַֽחֲדָ֣ו) יְשׂרָֽגוּ:
hardens: Heb. יחפץ like יַחְפּוֹז, hardens. Similarly, in the language of the Sages: דַחַפִּיזָא כִּי אוּפְתָּא (Hullin 47b), hard as wood.   יחפוץ: כמו יחפוז מתקשה וכן בלשון חכמים דחפיזא כי אופתא (חולין מז) קשה כעץ:
his testicles: Heb. פַחֲדָיו.   פחדיו: ביציו:
are knit together: Heb. ישרגו, twisted cords, like (Lam. 1:14), “they are knit together (ישתרגו),” or the webbing (שריגי) of a bed in the language of the Mishnah, (Moed Katan 1:8), and it is an expression of twisted cords.   ישורגו: גדילים כמו וישתרגו (איכה א) או שריגי מטה בל' משנה והוא ל' גדיל:
18His limbs are as strong as copper, his bones as a load of iron.   יחעֲצָמָיו אֲפִיקֵ֣י נְחוּשָׁ֑ה גְּ֜רָמָ֗יו כִּמְטִ֥יל בַּרְזֶֽל:
  אפיקי: חוזק:
  גרמיו: עצמיו:
as a load: Heb. כִּמְטִיל, as a burden of iron.   כמטיל: כמשאוי של ברזל:
19His is the first of God's ways; [only] his Maker can draw His sword [against him].   יטה֖וּא רֵאשִׁ֣ית דַּרְכֵי־אֵ֑ל הָ֜עֹשׂוֹ יַגֵּ֥שׁ חַרְבּֽוֹ:
He is the first of God’s ways: He was created at the beginning to be the chief of all animals.   ראשית דרכי אל: מבראשית נברא ראש לבהמות:
his Maker: The Holy One, blessed be He, Himself will slaughter him.   העושו: הקב"ה בעצמו ישחטנו:
20For the mountains bear food for him, and all the beasts of the field play there.   ככִּי־ב֖וּל הָרִ֣ים יִשְׂאוּ־ל֑וֹ וְֽכָל־חַיַּ֥ת הַ֜שָּׂדֶ֗ה יְשַֽׂחֲקוּ־שָֽׁם:
For the mountains bear food for him: And it is written in the Book of Psalms (50:10): “Behemoth upon a thousand mountains.” A thousand mountains bear food for him. He feeds on all of them every day, [and they are grown again the next day].   כי בול הרים ישאו לו: ובספר תהלים כתוב בהמות בהררי אלף, אלף הרים נשאו לו יבול ובכל יום רועה את כולם, (ע"כ יסד רש"י מכאן ואילך אינו ל' רש"י):
21Does he lie under the shadows, in the covert of the reeds and the swamp?   כאתַּֽחַת־צֶֽאֱלִ֥ים יִשְׁכָּ֑ב בְּסֵ֖תֶר קָנֶ֣ה וּבִצָּֽה:
the shadows: the shades of trees.   צאלים: צל אילנות:
22Do the shadows cover him as his shadow? Do the willows of the brook surround him?   כביְסֻכֻּ֣הוּ צֶֽאֱלִ֣ים צִלְל֑וֹ יְ֜סֻבּ֗וּהוּ עַרְבֵי־נָֽחַל:
Do the shadows cover him as his shadow: [Does] the shadow of the covert of the reeds and the swamp, which is entangled [or surrounded-Berechiah] and hedged around with [many] trees.   יסוכהו צאלים צללו: אותו צל של סתר קנה וביצה מסובך ומסוכך באילנות (הרבה):
23Behold, he plunders the river, and [he] does not harden; he trusts that he will draw the Jordan into his mouth.   כגהֵ֚ן יַֽעֲשֹׁ֣ק נָ֖הָר וְלֹ֣א יַחְפּ֑וֹז יִבְטַ֓ח | כִּֽי־יָגִ֖יחַ יַרְדֵּ֣ן אֶל־פִּֽיהוּ:
Behold, he plunders the river, and [he] does not harden: The Euphrates, which is a large river whose waters increase, he oppresses and plunders from the creatures by his drinking.   הן יעשוק נהר ולא יחפוז: פרת שמימיו פרים ורבים והוא נהר גדול עושקו וגוזלו מן הבריות בשתותו:
and [he] does not harden: [His belly does not harden from his drinking, like (verse 17), “His tail hardens.”   ולא יחפוז: לא מתקשה בטנו על שתייתו כמו יחפוז זנבו:
he trusts that he will draw the Jordan: He is confident [of his ability] to draw the whole Jordan into his mouth were he to drink there: like (Ps. 22:10), “ Who drew me (גחי) from the womb.”   יבטח כי יגיח ירדן: בטוח הוא למשוך כל הירדן לפיהו אילו היה שותה שם כמו גוחי מבטן (תלים כב):
24With His eyes He will take him; with snares He will puncture his nostrils.   כדבְּעֵינָ֥יו יִקָּחֶ֑נּוּ בְּ֜מֽוֹקְשִׁ֗ים יִנְקָב־אָֽף:
With His eyes He will take him: The Omnipresent will take him by looking at him, and he quakes from fear of Him.   בעיניו יקחנו: המקום יקחנו בהביטו בו ונרעד מאימתו:
with snares: Fishermen’s tools, with which they catch fish.   במוקשים: כלי אומנו' של ציידים ששולים בהם דגים:
25Can you pull the leviathan with a harpoon, or press down his tongue with a rope?   כהתִּמְשֹׁ֣ךְ לִוְיָתָ֣ן בְּחַכָּ֑ה וּ֜בְחֶ֗בֶל תַּשְׁקִ֥יעַ לְשׁוֹנֽוֹ:
Can you pull the leviathan etc.: When you pull him with a harpoon and insert a fishhook into his nose, will he offer much supplication to you? It means that you are unable to approach him with fishing implements.   תמשך לויתן וגו': כאשר תמשכנו בחכה ותשים אגמון באפו הידבר אליך תחנונים כלו' לא תוכל (להתקרב אליו) בכלי מצודה:
or press down his tongue: Let the rope down (on his tongue) to draw him out of his place.   תשקיע לשונו: תשקיע חבל בלשונו להוציאו ממקומו:
26Can you insert a fishhook into his nose, or pierce his jaw with a barb?   כוהֲתָשִׂ֣ים אַגְמֹ֣ן בְּאַפּ֑וֹ וּ֜בְח֗וֹחַ תִּקֹּ֥ב לֶֽחֱיֽוֹ:
a fishhook: Heb. התשים. It is bent, like (Isa. 9:13),"a large arch and a small arch (אגמן)," and it is made of iron to catch fish with it.   אגמון: הוא כפוף כמו כיפה ואגמון (ישעיה ט') ועשוי של ברזל לצוד בו דגים:
Can you insert: Will you insert a fishhook into his nose to take him out of the sea?   התשים: אם תשים אגמון באפו להוציאו מן הים:
or… with a barb: A fishermen’s implement.   ובחוח: כלי של ציידי דגים:
or pierce: Heb. תִּקּב, like תִּנְקֹב.   תקוב: כמו תנקוב:
27Will he offer much supplication to you, or will he speak soft words to you?   כזהֲיַרְבֶּ֣ה אֵ֖לֶיךָ תַּֽחֲנוּנִ֑ים אִם־יְדַבֵּ֖ר אֵלֶ֣יךָ רַכּֽוֹת:
Will he offer much supplication to you: Will he offer much supplication to you and beseech you to spare his life?   הירבה אליך תחנונים: אם ירבה לך תחנונים ויבקש על נפשו שתניחהו:
or will he speak: This is a repetitious word.   אם ידבר: כפל מלה:
soft words: Words of supplication.   רכות: דברים של תחנונים:
28Will he make a covenant with you? Will you take him as a lifelong slave?   כחהֲיִכְרֹ֣ת בְּרִ֣ית עִמָּ֑ךְ תִּ֜קָּחֶ֗נּוּ לְעֶ֣בֶד עוֹלָֽם:
Will he make a covenant with you: Will he make a covenant to serve you, that you will take him as a lifelong slave?   היכרות ברית עמך: אם יכרות ברית לעבדך שתקחנו להיות לך עבד עולם:
29Will you play with him like a bird or tie him to your maidens?   כטהַֽתְשַׂחֶק־בּ֖וֹ כַּצִּפּ֑וֹר וְ֜תִקְשְׁרֶ֗נּוּ לְנַֽעֲרוֹתֶֽיךָ:
Will you play: Will you play and stroll with him as though he were a small bird, and will you tie him to the necks of (other editions: for the sake of) your young lads, that they should stroll with him as with small birds that they give children to stroll and to placate him?   התשחק: אם תשחק ותטייל בו כאילו הוא צפור קטן ואם תקשרנו לצוארי (ס"א לצורך) נעריך הקטנים שיטיילו בו כצפרים קטנים שנותנין לתינוקות לטייל ולפייסו:
30Will charmers dig pits for him? Will they divide him among the merchants?   ליִכְר֣וּ עָ֖לָיו חַבָּרִ֑ים יֶֽ֜חֱצ֗וּהוּ בֵּ֣ין כְּנַֽעֲנִֽים:
Will charmers dig pits for him: Will charmers and sorcerers dig pits to hunt him? To take him out of the sea by means of sorcery [so] that they can divide him and share him among the merchants, as the sea fishermen do? That is, they catch large fish with their cunning, and the merchants come and purchase from them.   יכרו עליו חברים: אם יכרו ויחכמו עליו חברים ומכשפים לצוד אותו להוציאו מן הים ע"י מכשפות שיחצוהו ויחלקוהו בין תגרים כעניין שעושים ציידי הים שצדין דגים גדולים בחכמתם ובאים התגרים וקונים מהם:
dig pits: Heb. יכרו, an expression of (Jer. 18:22), digging a pit (כורה שוחה).   יכרו: ל' כורה שוחה (ירמיה יח):
charmers: Heb. חַבָרִים, an expression of (Deut. 18:11), “a charmer (וְחבֵר חָבֶר).”   חברים: ל' וחובר חבר:
  כנענים: תגרים:
31Will you fulfill [your desire] to make a tent of his skin or a shade of fishes of his head?   לאהַֽתְמַלֵּ֣א בְשֻׂכּ֣וֹת עוֹר֑וֹ וּבְצִלְצַ֖ל דָּגִ֣ים רֹאשֽׁוֹ:
Will you fulfill: Will you fulfill your desire and make tents of his skin?   התמלא: אם תמלא תאותך ותעשה סוכות מעורו:
or a shade of fishes of his head: Will you make from his head a shade of fish? This is a repetitious expression.   ובצלצל דגים ראשו: ואם תעשה מראשו צלצל דגים כפל לשון:
a shade: Heb. צִלְצַל, a tent of fish. A tent made from his head is called a shade of fish because it is made from him. צִלְצַל is ombre in French. It is an expression of shadow, and that is one of the double words, like: green (ירקרק), red (אדמדם) [both in Lev. 13:49], twisted (פתלתל) [Deut. 32:5], tattoo (קעקע) [Lev. 19:28].   צלצל: סוכת דגים ולסוכה עשויה מראשו קורא אותה צלצל דגים לפי שעשויה ממנו צלצל אמבוריץ בלע"ז ל' צל הוא והוא מתיבות כפולות כמו ירקרק אדמדם (ויקרא יד) פתלתל (דברי' לב) קעקע (ויקרא יט):
32Put your hand over him; remember the battle, do not stop.   לבשִֽׂים־עָלָ֥יו כַּפֶּ֑ךָ זְכֹ֥ר מִ֜לְחָמָ֗ה אַל־תּוֹסַֽף:
Put your hand over him: Strengthen yourself to wage battle against him, that you will put your hand over him to strike him.   שים עליו כפך: התגבר לערוך לפניו שתשים עליו כפיך להכותו:
remember the battle, do not stop: And do not stop. Remember your might to wage war against him and do not [rest] תּוֹסַף is derived from יסף, like (Gen. 38:26), “and he did not cease (יָסַף) being intimate with her” (regrettera in French), will regret. [In the expression] אַל-תּוֹסַף, the “sammech” is vowelized with a “pattah” because of the pause accent, as in (Gen. 49:4), “You shall not gain superiority (תּוֹתַר);” (Ruth 2:14), “and she left over (וַתּתַר),” and many like it.   זכור מלחמה אל תוסף: ואל תוסיף זכור גבורתך להלחם בו במלחמה אל תוסף מן יסף כמו ולא יסף עוד לדעתה (בראשית ל״ח:כ״ו) ובלע"ז רקרייטר"ש, אל תוסף סמ"ך נפתחת מפני סוף פסוק כמו אל תותר (בראשית מט) ותותר (רות ב) וכן הרבה כמוהו: