Chapter 92

1A song with musical accompaniment for the Sabbath day.   אמִזְמ֥וֹר שִׁ֜֗יר לְי֣וֹם הַשַּׁבָּֽת:
A song with musical accompaniment: of the Levites.   מזמור שיר: של לוים (נביאים):
for the Sabbath day: that they would recite on Sabbaths, and it deals with the world to come, which is entirely Sabbath.   ליום השבת: שאומרי' אותו בשבתות והוא מדבר בענין העולם הבא שכולו שבת:
2It is good to give thanks to the Lord, and to sing to Your name, O Most High.   בט֗וֹב לְהֹד֥וֹת לַֽיהֹוָ֑ה וּלְזַמֵּ֖ר לְשִׁמְךָ֣ עֶלְיֽוֹן:
3To declare in the morning Your kindness and Your faith at night.   גלְהַגִּ֣יד בַּבֹּ֣קֶר חַסְדֶּ֑ךָ וֶֽ֜אֱמוּנָֽתְךָ֗ בַּלֵּילֽוֹת:
To declare in the morning Your kindness: At the time of the Redemption.   להגיד בבקר חסדך: בעת הגאולה:
and Your faith at night: And during the distress of the exile, to believe in You that You will keep Your promise, all this is splendid and good.   ואמונתך בלילות: ובעוד צרת הגלות להאמין בך שתשמור הבטחתך כל זה נאה וטוב:
4Upon a ten-stringed harp and upon a psaltery, with speech upon a harp.   דעֲלֵֽי־עָ֖שׂוֹר וַֽעֲלֵי־נָ֑בֶל עֲלֵ֖י הִגָּי֣וֹן בְּכִנּֽוֹר:
Upon a ten-stringed harp and upon a psaltery: Heb. עשור, a harp of ten strings.   עלי עשור ועלי נבל: כנור של עשרה נימין:
5For You have made me happy O Lord, with Your work; with the work of Your hands I shall exult.   הכִּ֚י שִׂמַּחְתַּ֣נִי יְהֹוָ֣ה בְּפָֽעֳלֶ֑ךָ בְּמַֽעֲשֵׂ֖י יָדֶ֣יךָ אֲרַנֵּֽן:
6How great are Your works, O Lord! Your thoughts are very deep.   ומַה־גָּֽדְל֣וּ מַֽעֲשֶׂ֣יךָ יְהֹוָ֑ה מְ֜אֹ֗ד עָֽמְק֥וּ מַחְשְׁבֹתֶֽיךָ:
7A boorish man does not know; neither does a fool understand this.   זאִ֣ישׁ בַּ֖עַר לֹ֥א יֵדָ֑ע וּ֜כְסִ֗יל לֹֽא־יָבִ֥ין אֶת־זֹֽאת:
A boorish man does not know: What is stated below.   איש בער לא ידע: את האמור למטה:
8When the wicked flourish like grass, and all workers of violence blossom, only to be destroyed to eternity.   חבִּפְרֹ֚חַ רְשָׁעִ֨ים | כְּֽמ֥וֹ עֵ֗שֶׂב וַ֖יָּצִיצוּ כָּל־פֹּ֣עֲלֵי אָ֑וֶן לְהִשָּֽׁמְדָ֥ם עֲדֵי־עַֽד:
When the wicked flourish like grass: they do not know that their flourishing is only to destroy them to eternity, for He recompenses His enemies to their face to destroy them.   בפרח רשעים כמו עשב: אינם יודעי' שהפרחת' אינה אלא להשמידם עדי עד שמשלם לשונאיו על פניהם להאבידם:
9But You remain on high forever, O Lord.   טוְאַתָּ֥ה מָ֜ר֗וֹם לְעֹ֘לָ֥ם יְהֹוָֽה:
But You remain on high: In all Your judgments, You have the upper hand, for all justify Your judgments.   ואתה מרום: בכל משפטיך ידך על העליונה שהכל מצדיקים עליהם את דינך:
10For behold Your enemies, O Lord, for behold Your enemies will perish; all workers of violence will scatter.   יכִּ֚י הִנֵּ֪ה אֹֽיְבֶ֡יךָ | יְֽהוָ֗ה כִּֽי־הִנֵּ֣ה אֹֽיְבֶ֣יךָ יֹאבֵ֑דוּ יִ֜תְפָּֽרְד֗וּ כָּל־פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן:
11But You have raised my horn like that of a wild ox; to soak me with fresh oil.   יאוַתָּ֣רֶם כִּרְאֵ֣ים קַרְנִ֑י בַּ֜לֹּתִ֗י בְּשֶׁ֣מֶן רַֽעֲנָֽן:
to soak me with fresh oil: Heb. בלתי. To soak me with the oil of dominion. בַלֹתִי is like (Num. 15:9): “mingled (בלולה) with oil.”   בלותי בשמן רענן: לבלותי בשמן של שררה בלותי כמו (במדבר טו) בלול בשמן:
12My eye has gazed upon those who stare at me [with envy]; when evildoers rise up against me, my ears hear [them].   יבוַתַּבֵּ֥ט עֵינִ֗י בְּשׁ֫וּרָ֥י בַּקָּמִ֣ים עָלַ֣י מְרֵעִ֑ים תִּשְׁמַ֥עְנָה אָזְנָֽי:
upon those who stare at me: Heb. בשורי, at those who stare at me, as (5:9): “those who lie in wait for me (בשוררי).”   בשורי: בעוייני כמו בשוררי:
when evildoers rise up against me: About the wicked who rise up against me, my ears heard from behind the “veil” that they will not succeed in destroying us [perhaps, David and his men]. So I heard.   בקמים עלי מרעים: על הרשעים הקמים עלי שמעו אזני מאחורי הפרגוד שלא יועילו לכלות אותנו, כך שמעתי:
13The righteous one flourishes like the palm; as a cedar in Lebanon he grows.   יגצַדִּיק כַּתָּמָ֣ר יִפְרָ֑ח כְּאֶ֖רֶז בַּלְּבָנ֣וֹן יִשְׂגֶּֽה:
The righteous one flourishes like the palm, etc.: Like the palm that produces fruit, and like the cedar insofar as its trunk renews itself.   צדיק כתמר יפרח וגו': כתמר לעשות פירות וכארז בלבנון להחליף גזעו:
14Planted in the house of the Lord, in the courts of our God they will flourish.   ידשְׁתוּלִים בְּבֵ֣ית יְהֹוָ֑ה בְּחַצְר֖וֹת אֱלֹהֵ֣ינוּ יַפְרִֽיחוּ:
Planted: The righteous will be [planted] in the house of the Lord.   שתולים: יהיו הצדיקים בבית ה':
15They will yet grow in old age; fat and fresh will they be.   טוע֖וֹד יְנוּב֣וּן בְּשֵׂיבָ֑ה דְּשֵׁנִ֖ים וְרַֽעֲנַנִּ֣ים יִֽהְיֽוּ:
will… grow: Heb. ישגה, will grow.   ינובון: יצמחון:
fat: Heb. דשנים, They will be fat and fresh, and then they will declare that the Lord is upright.   דשנים: שמנים ורעננים יהיו ואז יגידו כי ישר ה':
16To declare that the Lord is upright, my rock in Whom there is no injustice.   טזלְהַגִּיד כִּֽי־יָשָׁ֣ר יְהֹוָ֑ה צ֜וּרִ֗י וְֽלֹא־עַוְלָ֥תָה (כתיב עַלָ֥תָה) בּֽוֹ: