Chapter 25

1Of David. To You, O Lord, I will lift up my soul.   אלְדָוִ֡ד אֵלֶ֥יךָ יְ֜הֹוָ֗ה נַפְשִׁ֥י אֶשָּֽׂא:
I will lift up my soul: I will direct my heart.   נפשי אשא: אכוון לבי:
2My God, I trusted in You; let me not be ashamed. Nor shall my enemies rejoice over me.   באֱֽלֹהַ֗י בְּךָ֣ בָ֖טַחְתִּי אַל־אֵב֑וֹשָׁה אַל־יַֽעַלְצ֖וּ אוֹיְבַ֣י לִֽי:
3Neither shall any of those who hope for You be ashamed; let those who betray [to the extent of] destitution be ashamed.   גגַּ֣ם כָּל־ק֖וֶֹיךָ לֹ֣א יֵבֹ֑שׁוּ יֵ֜בֹ֗שׁוּ הַבּֽוֹגְדִ֥ים רֵיקָֽם:
those who betray [to the extent of] destitution: Robbers and impounders, who leave the poor destitute of their property, as (above 7:5): “and I stripped my adversary into emptiness (ריקם).”   הבוגדים ריקם: הגזלנים החמסנים המושיבים את העניים ריקם מנכסיהם כמו (לעיל ז') ואחלצה צוררי ריקם:
4O Lord, let me know Your ways; teach me Your paths.   דדְּרָכֶ֣יךָ יְ֖הֹוָה הֽוֹדִיעֵ֑נִי אֹ֖רְחוֹתֶ֣יךָ לַמְּדֵֽנִי:
5Direct me with Your truth and teach me, for You are the God of my salvation; I hope for You all day long.   ההַדְרִיכֵ֚נִי בַֽאֲמִתֶּ֨ךָ | וְֽלַמְּדֵ֗נִי כִּי־אַ֖תָּה אֱלֹהֵ֣י יִשְׁעִ֑י אֽוֹתְךָ֥ קִ֜וִּ֗יתִי כָּל־הַיּֽוֹם:
Direct me: Heb. הדריבני, adreza moy in Old French.   הדריכני: אדריצימו"י בלעז:
I hope for You all day long: That is this world, which is day for the nations of the world and night for Israel.   אותך קויתי כל היום: הוא העה"ז שהוא יום לאומות ולילה לישראל:
6Remember Your mercies, O Lord, and Your kindnesses, for they have been since time immemorial.   וזְכֹר־רַֽחֲמֶ֣יךָ יְ֖הֹוָה וַֽחֲסָדֶ֑יךָ כִּ֖י מֵֽעוֹלָ֣ם הֵֽמָּה:
for they have been since time immemorial: Since the days of Adam, to whom You said, (Gen. 2:17), “for on the day that you eat from it you must die,” but You gave him Your day, which is a thousand years.   כי מעולם המה: מימות אדם הראשון שאמרת לו ביום אכלך ממנו מות תמות (בראשית ב׳:י״ז) ונתת לו יום משלך שהוא אלף שנים:
7The sins of my youth and my transgressions, do not remember; what is worthy of Your kindness, You remember for me, for the sake of Your goodness, O Lord.   זחַטֹּ֚אות נְעוּרַ֨י | וּפְשָׁעַ֗י אַל־תִּ֫זְכֹּ֥ר כְּֽחַסְדְּךָ֥ זְכָר־לִי־אַ֑תָּה לְמַ֖עַן טֽוּבְךָ֣ יְהֹוָֽה:
what is worthy of Your kindness, You remember for me: What is deserving of Your kindness remember for me. These are the good deeds on my record.   כחסדך זכר לי: הראוי לחסדך זכור לי אלו מעשים טובים שבידי:
8The Lord is good and upright; therefore, He leads sinners on the road.   חט֣וֹב וְיָשָׁ֥ר יְהֹוָ֑ה עַל־כֵּ֚ן יוֹרֶ֖ה חַטָּאִ֣ים בַּדָּֽרֶךְ:
The Lord is good and upright: and wishes to exonerate His creatures.   טוב וישר ה': וחפץ להצדיק בריותיו:
therefore, He leads sinners on the road: of repentance. Another explanation: He leads sinners, meaning murderers [who flee to the cities of refuge], as it is said (in Deut. 19:3): “You shall prepare for yourself the road, etc.” Refuge, refuge," was written at the crossroads, etc., as is stated in Makkoth, chapter 2 (10b).   על כן יורה חטאים בדרך: תשובה, ד"א יורה חטאים הרוצחים שנאמר תכין לך הדרך וגו' (דברים י״ט:ג׳) מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כו' כדאיתא במכות:
9He leads the humble with just rules and He teaches the humble His way.   טיַדְרֵ֣ךְ עֲ֖נָוִים בַּמִּשְׁפָּ֑ט וִֽילַמֵּ֖ד עֲנָוִ֣ים דַּרְכּֽוֹ:
10All the Lord's ways are kindness and truth for those who keep His covenant and His testimonies.   יכָּל־אָרְח֣וֹת יְ֖הֹוָה חֶ֣סֶד וֶֽאֱמֶ֑ת לְנֹֽצְרֵ֥י בְ֜רִית֗וֹ וְעֵֽדֹתָֽיו:
11For Your name's sake, O Lord, You shall forgive my iniquity, for it is great.   יאלְמַֽעַן־שִׁמְךָ֥ יְהֹוָ֑ה וְסָֽלַחְתָּ֥ לַֽ֜עֲו‍ֹנִ֗י כִּ֣י רַב־הֽוּא:
For Your name’s sake: [For the sake of Your] great [name], forgive my iniquity…   למען שמך: הרב סלח לעוני:
for it is great: For it is fitting for a great One to forgive great iniquity.   כי רב הוא: כי נאה לרב לסלוח עון רב:
12Who is this man who fears the Lord? He will guide him on the road that he chooses.   יבמִ֤י זֶ֣ה הָ֖אִישׁ יְרֵ֣א יְהֹוָ֑ה י֜וֹרֶ֗נּוּ בְּדֶ֣רֶךְ יִבְחָֽר:
Who is this man who fears the Lord?: The Holy One, blessed be He, will guide him on the road that he chooses; that is the good road.   מי זה האיש ירא ה': הקב"ה יורנו בדרך שהוא יבחר הוא דרך הטוב:
13His soul shall abide in prosperity, and his seed shall inherit the earth.   יגנַפְשׁוֹ בְּט֣וֹב תָּלִ֑ין וְ֜זַרְע֗וֹ יִ֣ירַשׁ אָֽרֶץ:
His soul shall abide in prosperity: When he abides in the grave, his soul shall abide in prosperity.   נפשו בטוב תלין: כשילין בקבר תלין בטובה נפשו:
14The secret of the Lord is with those who fear Him, and His covenant is to let them know [it].   ידס֣וֹד יְ֖הֹוָה לִֽירֵאָ֑יו וּ֜בְרִית֗וֹ לְהֽוֹדִיעָֽם:
15My eyes are always to God for He will take my feet out of the net.   טועֵינַי תָּמִ֣יד אֶל־יְהֹוָ֑ה כִּי־ה֤וּא יוֹצִ֖יא מֵרֶ֣שֶׁת רַגְלָֽי:
16Turn to me and be gracious to me, for I am alone and poor.   טזפְּנֵה־אֵלַ֥י וְחָנֵּ֑נִי כִּֽי־יָחִ֖יד וְעָנִ֣י אָֽנִי:
for I am alone and poor: and the eyes of the public are directed toward me, and compared to them, I am a single person. Therefore, turn to me and be gracious to me because my prayer is necessary for the salvation of all Israel.   כי יחיד ועני אני: ועון רבים תלוי בי ולנגדן אני יחיד לפיכך פנה אלי וחנני כי תפלתי צריכה לתשועת כל ישראל:
17The troubles of my heart have increased; deliver me from my straits.   יזצָר֣וֹת לְבָבִ֣י הִרְחִ֑יבוּ מִ֜מְּצֽוּקוֹתַ֗י הֽוֹצִיאֵֽנִי:
18See my affliction and my toil, and forgive all my sins.   יחרְאֵֽה־עָנְיִ֥י וַֽעֲמָלִ֑י וְ֜שָׂ֗א לְכָל־חַטֹּאותָֽי:
See my affliction and my toil: and through them, forgive all my sins.   ראה עניי ועמלי: ועל ידיהם שא לכל חטאתי:
19See my enemies for they have increased, and they hate me with unjust hatred.   יטרְאֵ֣ה אֹֽיְבַ֥י כִּי־רָ֑בּוּ וְשִׂנְאַ֖ת חָמָ֣ס שְׂנֵאֽוּנִי:
and they hate me with unjust hatred: Heb. חמס, unlawful.   ושנאת חמס: שלא כדין:
20Guard my soul and save me; let me not be shamed for I have taken refuge in You.   כשָׁמְרָ֣ה נַ֖פְשִׁי וְהַצִּילֵ֑נִי אַל־אֵ֜ב֗וֹשׁ כִּֽי־חָסִ֥יתִי בָֽךְ:
21Sincerity and uprightness shall guard me, for I have hoped for You.   כאתֹּם־וָיֹ֥שֶׁר יִצְּר֑וּנִי כִּ֜י֗ קִוִּיתִֽיךָ:
shall guard me: Heb. יצרוני, shall watch me.   יצרוני: ישמרוני:
22O God, redeem Israel from all its troubles.   כבפְּדֵה־אֱלֹהִ֥ים אֶת־יִשְׂרָאֵ֑ל מִ֜כֹּ֗ל צָֽרוֹתָֽיו: