Chapter 13

1On that day, a spring shall be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem, for purification and for sprinkling.   אבַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ מָק֣וֹר נִפְתָּ֔ח לְבֵ֥ית דָּוִ֖יד וּלְיֹֽשְׁבֵ֣י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם לְחַטַּ֖את וּלְנִדָּֽה:
for purification and for sprinkling: and for sprinkling. So did Jonathan paraphrase: I will forgive their sins as they become purified with sprinkling water and with the ashes of the cow of purification; i.e., with the ashes of purification.   לחטאת ולנדה: לאדיותא וכן ת"י אשבוק לחוביהון כמא דמדכן במי אדיותא ובקטם תורתא דחטאתא באפר חטאת:
2And it shall come to pass on that day, says the Lord of Hosts: I will cut off the names of the idols from the earth, and they shall no longer be mentioned. And also the prophets and the spirit of contamination I will remove from the earth.   בוְהָיָה֩ בַיּ֨וֹם הַה֜וּא נְאֻ֣ם | יְהֹוָ֣ה צְבָא֗וֹת אַכְרִ֞ית אֶת־שְׁמ֚וֹת הָֽעֲצַבִּים֙ מִן־הָאָ֔רֶץ וְלֹ֥א יִזָּֽכְר֖וּ ע֑וֹד וְגַ֧ם אֶת־הַנְּבִיאִ֛ים וְאֶת־ר֥וּחַ הַטֻּמְאָ֖ה אַֽעֲבִ֥יר מִן־הָאָֽרֶץ:
And also the prophets: The false prophets.   וגם את הנביאים: נביאי שיקרא:
and the spirit of contamination: The evil inclination.   רוח הטומאה: יצר הרע:
3And it shall come to pass, if a man still prophesies, that his father and his mother-his parents-shall say to him, "You shall not live, for you have spoken falsely in the name of the Lord." And his father and his mother-his parents-shall thrust him through because of his prophesying.   גוְהָיָ֗ה כִּֽי־יִנָּבֵ֣א אִישׁ֘ עוֹד֒ וְאָֽמְר֣וּ אֵ֠לָיו אָבִ֨יו וְאִמּ֚וֹ יֹֽלְדָיו֙ לֹ֣א תִֽחְיֶ֔ה כִּ֛י שֶׁ֥קֶר דִּבַּ֖רְתָּ בְּשֵׁ֣ם יְהֹוָ֑ה וּדְקָרֻ֜הוּ אָבִ֧יהוּ וְאִמּ֛וֹ יֹֽלְדָ֥יו בְּהִנָּֽבְאֽוֹ:
4And it shall come to pass on that day that the prophets shall be ashamed, each one of his vision when he prophesies; and they will not wear a hairy mantle in order to lie.   דוְהָיָ֣ה | בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יֵבֹ֧שׁוּ הַנְּבִיאִ֛ים אִ֥ישׁ מֵֽחֶזְיֹנ֖וֹ בְּהִנָּֽבְאֹת֑וֹ וְלֹ֧א יִלְבְּשׁ֛וּ אַדֶּ֥רֶת שֵׂעָ֖ר לְמַ֥עַן כַּחֵֽשׁ:
a hairy mantle: So is the custom of those who entice or draw away [the people], to enwrap themselves with mantles as though they are righteous men in order that their lies be accepted.   אדרת שער: כן דרך מסיתים ומדיחי' מתעטפי' בטליתם כאילו הם אנשים צדיקים למען יקובלו כחשיהם:
5And he shall say, "I am not a prophet! I am a tiller of the soil, for a man entrusted me with his cattle from my youth."   הוְאָמַ֕ר לֹ֥א נָבִ֖יא אָנֹ֑כִי אִ֣ישׁ־עֹבֵ֚ד אֲדָמָה֙ אָנֹ֔כִי כִּֽי־אָדָ֖ם הִקְנַ֥נִי מִנְּעוּרָֽי:
for a man entrusted me with his cattle: Menahem (Machbereth p. 156, second definition.) interpreted as an expression of “livestock of flocks and livestock of cattle” (Gen. 26: 14). He entrusted me from my youth to watch his livestock.   כי אדם הקנני: פתר בו מנחם לשון מקנה צאן ובקר כי אני כשאר כל אדם שאינו עסוק בנבואו' הפקידני מנעורי לשמו' את מקנהו:
6And one will say to him, "What are these wounds between your hands?" And he shall say, "That I was smitten in the house of my friends."   ווְאָמַ֣ר אֵלָ֔יו מָ֧ה הַמַּכּ֛וֹת הָאֵ֖לֶּה בֵּ֣ין יָדֶ֑יךָ וְאָמַ֕ר אֲשֶׁ֥ר הֻכֵּ֖יתִי בֵּ֥ית מְאַֽהֲבָֽי:
And one will say to him, “What are these wounds between your hands?”: Between your shoulders. There they flog the sinners.   בין ידיך: בין כתפיך שם מלקין עוברי עבירה:
in the house of my friends: who loved me and reproved me to the straight path.   בית מאהבי: אשר אהובני והוכיחוני לדרך הישרה:
7O sword, awaken against My shepherd and against the man who is associated with Me! says the Lord of Hosts. Smite the shepherd, and the flock shall scatter, and I will return My hand upon the little ones.   זחֶ֗רֶב עוּרִ֚י עַל־רֹעִי֙ וְעַל־גֶּ֣בֶר עֲמִיתִ֔י נְאֻ֖ם יְהֹוָ֣ה צְבָא֑וֹת הַ֚ךְ אֶת־הָֽרֹעֶה֙ וּתְפוּצֶ֣יןָ הַצֹּ֔אן וַֽהֲשִֽׁבֹתִ֥י יָדִ֖י עַל־הַצֹּֽעֲרִֽים:
O sword, awaken against My shepherd: Against the one whom I appointed over the flock of My exile.   חרב עורי על רועי: על אותו שהפקדתיו על צאן גלותי:
and against the man who is associated with Me: whom I associated with Me to watch My flocks as I do.   ועל גבר עמיתי: שחברתיו אלי לשמור צאני כמוני:
Smite the shepherd: The king of the border of wickedness.   הך את הרועה: את מלך רומי הרשעה:
and the flock shall scatter: The flock subjected to his rule; lit. pressed down under his hand.   ותפוצנה הצאן: שכבושה תחת ידו:
and I will return My hand: And I will repeat My blows a second time.   והשיבותי ידי: ואשנה מכותי שנית:
upon the little ones: Upon the rulers who are smaller than the kings. And Jonathan renders:   על הצוערים: על השלטונים הצעירים מן המלכים ויונתן תרגם:
and the flock shall scatter: And the rulers shall scatter, and he renders:   ותפוצנה הצאן: ויתבדרון שלטוניא ותירגם:
upon the little ones: Their officers, who are second to them. And so did Jonathan render this verse as referring to the nations: O sword, reveal yourself against the king and against the ruler, his colleague who is like him, who resembles him, said the Lord of Hosts. Slay the king, and the rulers shall scatter. This wording of the Targum does not apply to Israel, for we do not find in the Targum or in the Scriptures [any words] but “a king and princes” [when referring to Israel], and the Aramaic translation thereof is רַבְרְבִין, great ones.   על הצוערים: ממונים שלהם השניים להם וכן ת"י המקרא הזה באומות חרבא איתגלי על מלכא דבבל ועל שלטוניא חבריה דכוותיה דדמי ליה אמר ה' צבאות קטול ית מלכא דבבל ויתבדרון שלטוניא ואין לשון התרגום הזה נופל על ישראל שלא מצינו בתרגום ובמקרא שלטונין בישראל אלא מלך ושרים ותרגום שלהן רברבין:
8And it shall come to pass throughout all the land, says the Lord, two parts of it shall be cut off. They shall perish, and the third shall remain therein.   חוְהָיָ֚ה בְכָל־הָאָ֙רֶץ֙ נְאֻם־יְהֹוָ֔ה פִּֽי־שְׁנַ֣יִם בָּ֔הּ יִכָּֽרְת֖וּ יִגְוָ֑עוּ וְהַשְּׁלִשִׁ֖ית יִוָּ֥תֶר בָּֽהּ:
and the third shall remain therein: They shall proselytize and live.   והשלישית יותר בה: יתגיירו ויחיו:
9And I will bring the third in fire; and I will refine them as one refines silver, and I will test them as one tests gold. He shall call in My name, and I will respond to him. I said, "He is My people"; and he shall say, "The Lord is my God."   טוְהֵֽבֵאתִ֚י אֶת־הַשְּׁלִשִׁית֙ בָּאֵ֔שׁ וּצְרַפְתִּים֙ כִּצְרֹ֣ף אֶת־הַכֶּ֔סֶף וּבְחַנְתִּ֖ים כִּבְחֹ֣ן אֶת־הַזָּהָ֑ב ה֣וּא | יִקְרָ֣א בִשְׁמִ֗י וַֽאֲנִי אֶֽעֱנֶ֣ה אֹת֔וֹ אָמַ֙רְתִּי֙ עַמִּ֣י ה֔וּא וְה֥וּא יֹאמַ֖ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהָֽי:
And I will bring the third in fire: And I will bring the third in straits in the smelting-pot of fire (Jonathan), so that some of the proselytes should bear the birth pang of the Messiah and the war of Gog and Magog with Israel. From there they shall be tested [as to] whether [or not] they are true proselytes. Then, many of those who previously converted to Judaism shall return to their pre-conversion customs and join Gog. We find [this idea] in the Aggadah (Avodah Zarah 3b; Midrash Psalms 2:5, footnote 29).   והבאתי את השלישית באש: ואעיל ית תליתא בעקא בכור דאשא שיסבלו וישאו מקצת הגרים מהעכו"ם בצרות חבלו של משיח ובמלחמות גוג ומגוג עם ישראל ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי הרבה מן המתיהדים תחלה ישובו לסורם ויתחברו עם גוג כמ"ש באגדה:
and he shall say, “The Lord…”: When he prays, he will pray to the Lord and not to his previous deity.   והוא יאמר ה': כשיתפלל יתפלל לה' ולא לאלהיו הראשון: