Chapter 10

1And I saw, and behold on the expanse that was over the heads of the cherubim, [a thing] like a sapphire stone; like the appearance of a throne appeared upon them.   אוָֽאֶרְאֶ֗ה וְהִנֵּ֚ה אֶל־הָֽרָקִ֙יעַ֙ אֲשֶׁר֙ עַל־רֹ֣אשׁ הַכְּרֻבִ֔ים כְּאֶ֣בֶן סַפִּ֔יר כְּמַרְאֵ֖ה דְּמ֣וּת כִּסֵּ֑א נִרְאָ֖ה עֲלֵיהֶֽם:
over the heads of the cherubim: Over the heads of the four living beings of the Chariot. In this chapter, he switches over to calling them [all] cherubim because the face of the ox was transformed into the face of a cherub, as it is written in this chapter. Our Rabbis said (Chag. 13b): Ezekiel begged for mercy and transformed it to a cherub. He said before Him, “Master of the world, an accuser cannot become a defender.”   על ראש הכרובים: על ראש ארבעה חיות המרכבה ובפרשה זו חזר לקרותם כרובי' לפי שנהפכו פני השור לפני כרוב כמו שכתוב בפרשה זו, ואמרו רבותינו יחזקאל בקש רחמי' והפכו לכרוב אמר לפניו רבונו של עולם אין קטיגור נעשה סניגור:
2And He said to the man clothed in linen, and He said, "Come between the wheels under the cherub, and fill your hands with fiery coals from the cherubim, and cast [them] upon the city," and he came, before my eyes.   בוַיֹּ֜אמֶר אֶל־הָאִ֣ישׁ | לְבֻ֣שׁ הַבַּדִּ֗ים וַיֹּ֡אמֶר בֹּא֩ אֶל־בֵּינ֨וֹת לַגַּלְגַּ֜ל אֶל־תַּ֣חַת לַכְּר֗וּב וּמַלֵּ֨א חָפְנֶ֚יךָ גַֽחֲלֵי־אֵשׁ֙ מִבֵּינ֣וֹת לַכְּרֻבִ֔ים וּזְרֹ֖ק עַל־הָעִ֑יר וַיָּבֹ֖א לְעֵינָֽי:
between the wheels: Heb. (בֵּינוֹתלַגַלְגַל) [lit. between the wheel.] Wherever it says, “And he said… and he said,” it is meant only to be expounded upon. The Holy One, blessed be He, told Gabriel [to take the coals], but he [Gabriel] asked the cherub to [take them first and then] give them to him so that the coals would cool and the decree would be mitigated. And this is clearly stated in the chapter (verse 7): “and he picked up [the fire] and gave [it] into the hands of the one clothed in linen.”   בינות לגלגל: בין האופנים כל מקום שנאמ' ויאמר ויאמר אינו אלא לדרוש הקב"ה אמר לגבריאל והוא בקש מן הכרוב לתתם לו כדי שיצטננו הגחלים ותקל הגזירה וכן הוא מפורש בענין וישא ויתן אל חפני לבוש הבדים:
and cast [them] upon the city: He did not cast them immediately, and although the one clothed in linen received them, he did not cast them until six years after he had received them, for the coals were smoldering in his hand for all the six years. And you should know [that this is true] because this prophecy was said in the sixth year, and the city was destroyed in the eleventh year.   וזרוק על העיר: לא זרקם מיד ואע"פ שקבלם לבוש הבדי' לא השליכם עד לאחר שש שנים לקבלתו שנתעממו הגחלים בידו כל שש שנים ותדע שהרי נבואה זו בשנה הששית נאמרה והעיר חרבה בשנת אחת עשרה:
3Now the cherubim were standing at the right of the House when the man came, and the cloud filled the inner court.   גוְהַכְּרֻבִ֗ים עֹֽמְדִ֛ים מִימִ֥ין לַבַּ֖יִת בְּבֹא֣וֹ הָאִ֑ישׁ וְהֶֽעָנָ֣ן מָלֵ֔א אֶת־הֶֽחָצֵ֖ר הַפְּנִימִֽית:
at the right of the House: In the south [of the Temple].   מימין לבית: בדרום:
the inner court: This is the Temple court.   החצר הפנימית: היא העזרה:
4Then the glory of the Lord lifted itself from upon the cherub onto the threshold of the House, and the House was filled with the cloud, and the court was filled with the splendor of the glory of the Lord.   דוַיָּ֚רָם כְּבֽוֹד־יְהֹוָה֙ מֵעַ֣ל הַכְּר֔וּב עַ֖ל מִפְתַּ֣ן הַבָּ֑יִת וַיִּמָּלֵ֚א הַבַּ֙יִת֙ אֶת־הֶ֣עָנָ֔ן וְהֶֽחָצֵר֙ מָ֣לְאָ֔ה אֶת־נֹ֖גַהּ כְּב֥וֹד יְהֹוָֽה:
onto the threshold of the House: That is the very [stage of] evacuation mentioned above (9:3).   על מפתן הבית: הוא הסילוק עצמו האמור למעלה:
5And the sound of the wings of the cherubim was heard until the outer court, like the voice of God Almighty when He speaks.   הוְקוֹל֙ כַּנְפֵ֣י הַכְּרוּבִ֔ים נִשְׁמַ֕ע עַד־הֶֽחָצֵ֖ר הַחִֽיצֹנָ֑ה כְּק֥וֹל אֵֽל־שַׁדַּ֖י בְּדַבְּרֽוֹ:
until the outer court: The Temple Mount. I may think that [it was heard no further] because the sound was low. Therefore, Scripture states: “like the voice of God Almighty when He speaks.” Yet, when it would reach the outer court, it would [suddenly] stop.   עד החצר החיצונה: הר הבית יכול מפני שהקול נמוך ת"ל כקול אל שדי בדברו אלא משהוא מגיע לחצר החיצונה הוא נפסק:
6And it came to pass when He commanded the man clothed in linen, saying, "Take fire from between the wheels, from among the cherubim," he came and stood beside the wheel.   ווַיְהִ֗י בְּצַוֹּתוֹ֙ אֶת־הָאִ֚ישׁ לְבֻֽשׁ־הַבַּדִּים֙ לֵאמֹ֔ר קַ֥ח אֵשׁ֙ מִבֵּינ֣וֹת לַגַּלְגַּ֔ל מִבֵּינ֖וֹת לַכְּרוּבִ֑ים וַיָּבֹא֙ וַיַּֽעֲמֹ֔ד אֵ֖צֶל הָֽאוֹפָֽן:
7And the cherub extended his hand from among the cherubim to the fire that was between the cherubim, and he picked [it] up and gave [it] into the hands of the one clothed in linen, and he took [it] and left.   זוַיִּשְׁלַח֩ הַכְּר֨וּב אֶת־יָד֜וֹ מִבֵּינ֣וֹת לַכְּרוּבִ֗ים אֶל־הָאֵשׁ֙ אֲשֶׁר֙ בֵּינ֣וֹת הַכְּרֻבִ֔ים וַיִּשָּׂא֙ וַיִּתֵּ֔ן אֶל־חָפְנֵ֖י לְבֻ֣שׁ הַבַּדִּ֑ים וַיִּקַּ֖ח וַיֵּצֵֽא:
8And there appeared to be to the cherubim a form of a human hand under their wings.   חוַיֵּרָ֖א לַכְּרֻבִ֑ים תַּבְנִית֙ יַד־אָדָ֔ם תַּ֖חַת כַּנְפֵיהֶֽם:
9And I saw, and behold four wheels beside the cherubim, one wheel beside one cherub and one wheel beside one cherub, and the appearance of the wheels was like the appearance of crystal.   טוָֽאֶרְאֶ֗ה וְהִנֵּ֨ה אַרְבָּעָ֣ה אֽוֹפַנִּים֘ אֵ֣צֶל הַכְּרוּבִים֒ אוֹפַ֣ן אֶחָ֗ד אֵצֶל הַכְּר֣וּב אֶחָ֔ד וְאוֹפַ֣ן אֶחָ֔ד אֵ֖צֶל הַכְּר֣וּב אֶחָ֑ד וּמַרְאֵה֙ הָא֣וֹפַנִּ֔ים כְּעֵ֖ין אֶ֥בֶן תַּרְשִֽׁישׁ:
and behold four wheels: Since one of the faces was changed, it was necessary to repeat here the entire account of the living beings as at first, so that you should not say that it is another Chariot.   והנה ארבעה אופנים: לפי שנשתנית אחת מן הפנים הוזקק לחזור ולשנות כאן כל מעשה החיות כבראשונה שלא תאמר מרכבה אחרת היא:
10As for their appearance-the four of them had one likeness, as a wheel would be within a wheel.   יוּמַ֨רְאֵיהֶ֔ם דְּמ֥וּת אֶחָ֖ד לְאַרְבַּעְתָּ֑ם כַּֽאֲשֶׁ֛ר יִֽהְיֶ֥ה הָאוֹפַ֖ן בְּת֥וֹךְ הָאוֹפָֽן:
11When they went, they would go toward their four sides, they would not turn when they would go, for [to] the place where the head would turn, after him they would go; they would not turn when they went.   יאבְּלֶכְתָּ֗ם אֶל־אַרְבַּ֚עַת רִבְעֵיהֶם֙ יֵלֵ֔כוּ לֹ֥א יִסַּ֖בּוּ בְּלֶכְתָּ֑ם כִּ֣י הַמָּק֞וֹם אֲשֶׁר־יִפְנֶ֚ה הָרֹאשׁ֙ אַֽחֲרָ֣יו יֵלֵ֔כוּ לֹ֥א יִסַּ֖בּוּ בְּלֶכְתָּֽם:
12And all their flesh and their backs and their hubs and their wings, and the wheels were full of colors all around, [so it was] to their four wheels.   יבוְכָל־בְּשָׂרָם֙ וְגַבֵּהֶ֔ם וִֽידֵיהֶ֖ם וְכַנְפֵיהֶ֑ם וְהָאֽוֹפַנִּ֗ים מְלֵאִ֚ים עֵינַ֙יִם֙ סָבִ֔יב לְאַרְבַּעְתָּ֖ם אֽוֹפַנֵּיהֶֽם:
and their hubs: Heb. וִידֵיהֶם of the wheels. They are the hole in which the [axle of the] chariot turns, called boyol, nave, hub. Jonathan, however, renders: וְאֲשְּׁדַתְהוֹן, and their pourings.   וידיהם: של אופנים הם החור שהמרכב' מתגלגל' בתוכן שקורין בויי"ל בלע"ז וי"ת ואשדתהון ושפוכיה':
to their four wheels: To the four wheels of the living beings.   לארבעת': אופניה' לארבעת אופני החיות:
13To the wheels, to them was called hagalgal to my ears.   יגלָאֽוֹפַנִּ֑ים לָהֶ֛ם קוֹרָ֥א הַגַּלְגַּ֖ל בְּאָזְנָֽי:
to them was called hagalgal to my ears: I heard that the angel would call the wheel “galgal.”   להם קורא הגלגל באזני: אני שמעתי שהמלאך היה קורא את האופן גלגל:
was called hagalgal: to them was called the name “galgal.”   קורא הגלגל: להם נקרא שם גלגל:
14Now each one had four faces; the face of one was the face of the cherub, and the face of the second was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.   ידוְאַרְבָּעָ֥ה פָנִ֖ים לְאֶחָ֑ד פְּנֵ֨י הָֽאֶחָ֜ד פְּנֵ֣י הַכְּר֗וּב וּפְנֵ֚י הַשֵּׁנִי֙ פְּנֵ֣י אָדָ֔ם וְהַשְּׁלִישִׁי֙ פְּנֵ֣י אַרְיֵ֔ה וְהָֽרְבִיעִ֖י פְּנֵי־נָֽשֶׁר:
the face of one was the face of the cherub: That was the face of the ox, which was transformed into a cherub.   פני האחד פני הכרוב: הם היו פני השור שנהפכו לכרוב:
15And the cherubim were lifted; it was the living being that I had seen by the river Chebar.   טווַיֵּרֹ֖מּוּ הַכְּרוּבִ֑ים הִ֣יא הַֽחַיָּ֔ה אֲשֶׁ֥ר רָאִ֖יתִי בִּנְהַר־כְּבָֽר:
16And when the cherubim went, the wheels would go beside them, and when the cherubim would lift their wings to rise off the earth, the wheels, too, did not turn away from [being] beside them.   טזוּבְלֶ֙כֶת֙ הַכְּרוּבִ֔ים יֵֽלְכ֥וּ הָאֽוֹפַנִּ֖ים אֶצְלָ֑ם וּבִשְׂאֵ֨ת הַכְּרוּבִ֜ים אֶת־כַּנְפֵיהֶ֗ם לָרוּם֙ מֵעַ֣ל הָאָ֔רֶץ לֹֽא־יִסַּ֧בּוּ הָאֽוֹפַנִּ֛ים גַּם־הֵ֖ם מֵֽאֶצְלָֽם:
17When they stood, they would stand, and when they would rise, they would rise with them, for the will of the living being was in them.   יזבְּעָמְדָ֣ם יַֽעֲמֹ֔דוּ וּבְרוֹמָ֖ם יֵר֣וֹמּוּ אוֹתָ֑ם כִּ֛י ר֥וּחַ הַֽחַיָּ֖ה בָּהֶֽם:
18Then the glory of the Lord went out from upon the threshold of the House, and it stood on the cherubim.   יחוַיֵּצֵא֙ כְּב֣וֹד יְהֹוָ֔ה מֵעַ֖ל מִפְתַּ֣ן הַבָּ֑יִת וַיַּֽעֲמֹ֖ד עַל־הַכְּרוּבִֽים:
19And the cherubim raised their wings and lifted themselves from the earth, before my eyes, when they left, and the wheels corresponded to them, and it stood at the entrance of the eastern gate of the House of the Lord, and the glory of the God of Israel was upon them from above.   יטוַיִּשְׂא֣וּ הַכְּרוּבִ֣ים אֶת־כַּ֠נְפֵיהֶם וַיֵּר֨וֹמּוּ מִן־הָאָ֚רֶץ לְעֵינַי֙ בְּצֵאתָ֔ם וְהָאֽוֹפַנִּ֖ים לְעֻמָּתָ֑ם וַיַּֽעֲמֹ֗ד פֶּ֣תַח שַׁ֚עַר בֵּֽית־יְהֹוָה֙ הַקַּדְמוֹנִ֔י וּכְב֧וֹד אֱלֹהֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל עֲלֵיהֶ֖ם מִלְמָֽעְלָה:
at the entrance of the… gate of the House of the Lord: The entrance of the heichal.   פתח שער בית ה': פתח ההיכל:
the eastern: Heb. הַקַדְמוֹנִי, that is in the east. This was the second stage of the evacuation, from the threshold of the Holy of Holies to the court.   הקדמוני: שבמזרח וזה היה מסע סילוק השני ממפתן בית קדשי הקדשים לעזרה:
20It was the living being that I saw under the God of Israel by the river Chebar, and I knew that they were cherubim.   כהִ֣יא הַֽחַיָּ֗ה אֲשֶׁ֥ר רָאִ֛יתִי תַּ֥חַת אֱלֹהֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בִּנְהַר־כְּבָ֑ר וָֽאֵדַ֕ע כִּ֥י כְרוּבִ֖ים הֵֽמָּה:
It was the living being: Since I saw in this Chariot the entire phenomenon of the first Chariot, I say “[It] is the one I saw by the river Chebar.”   היא החיה: מתוך שראיתי במרכבה זו כל מעשה המרכבה הראשונה אני אומר היא אשר ראיתי בנהר כבר:
and I knew: that the face of the ox was transformed into the face of a cherub, and there were in it two faces of man: a small face of a child and a large face of a man.   ואדע: כי נהפך פני השור לפני כרוב והיו בה שני פני אדם פנים קטנים של ילד ופנים גדולים של אדם:
21Four faces each for every one, and four wings for every one, and the likeness of the hands of a man was beneath their wings.   כאאַרְבָּעָ֨ה אַרְבָּעָ֚ה פָנִים֙ לְאֶחָ֔ד וְאַרְבַּ֥ע כְּנָפַ֖יִם לְאֶחָ֑ד וּדְמוּת֙ יְדֵ֣י אָדָ֔ם תַּ֖חַת כַּנְפֵיהֶֽם:
22As for the likeness of their faces-those were the faces that I saw by the river Chebar-their appearance and themselves; each one would go in the direction he was facing.   כבוּדְמ֣וּת פְּנֵיהֶ֔ם הֵ֣מָּה הַפָּנִ֗ים אֲשֶׁ֚ר רָאִ֙יתִי֙ עַל־נְהַר־כְּבָ֔ר מַרְאֵיהֶ֖ם וְאוֹתָ֑ם אִ֛ישׁ אֶל־עֵ֥בֶר פָּנָ֖יו יֵלֵֽכוּ: