Chapter 28

1And it came to pass in that year, in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, in the fourth year in the fifth month, Hananiah the son of Azzur, the prophet who was from Gibeon, said to me in the house of the Lord before the eyes of the priests and all the people, saying:   אוַיְהִ֣י | בַּשָּׁנָ֣ה הַהִ֗יא בְּרֵאשִׁית֙ מַמְלֶ֙כֶת֙ צִדְקִיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֔ה בַּשָּׁנָה֙ (כתיב בַּשָּׁנָת֙) הָֽרְבִעִ֔ית בַּחֹ֖דֶשׁ הַֽחֲמִישִׁ֑י אָמַ֣ר אֵלַ֡י חֲנַנְיָה֩ בֶן־עַזּ֨וּר הַנָּבִ֜יא אֲשֶׁ֚ר מִגִּבְעוֹן֙ בְּבֵ֣ית יְהֹוָ֔ה לְעֵינֵ֧י הַכֹּֽהֲנִ֛ים וְכָל־הָעָ֖ם לֵאמֹֽר:
And it came to pass in that year: When that time arrived that Nebuchadnezzar gave Zedekiah dominion over the five kings to whom Jeremiah stated his message and sent the thongs and the bars to the kings by the hand of their ambassadors.   ויהי בשנה ההיא: כשהגיע אותו הזמן שהשליט נבוכדנצר את צדקיהו על חמשת מלכים שהיה ירמיה אומר שליחותו ומשלח המוסרות והמוטות אל המלכים ביד מלאכיהם:
in the beginning of the reign of Zedekiah: In the beginning of his dominion over the five kings. But it is impossible to say that it means at the beginning of his reign, since it says, “in the fourth year.” In that year, he went down to greet Nebuchadnezzar in Babylon, and Seraiah the receptionist was with him, as is stated at the end of the Book (51:59), and he gave him dominion over the kings.   בראשית ממלכת צדקיה: בתחלה שהשליטו על חמשת המלכים וא"א לומר בתחלת מלכותו שהרי נאמר בשנה הרביעית אותה שנה ירד להקביל את פני נבוכדנצר בבבל ושריה שר המנוחה עמו וכמו שנא' בסוף הספר והשליטו על המלכים:
said to me: Our Sages state: Who misled Hananiah? He heard Jeremiah prophesying in the upper street, “Behold I am breaking the bow of Elam” (49:35). And this prophecy was said in the beginning of the reign of Zedekiah, as is explained there, and since Elam is adjacent to Babylon, he stood in the lower street, and expounded. And he derived a major case from a minor one. If Elam, who came only to aid the Chaldeans, the Holy One, blessed be He, said, “Behold I am breaking the bow of Elam,” how much more is this so with the Chaldeans themselves? He came into the lower street and said: So said the Lord: I have broken the yoke of the king of Babylon, as it is in Sanhedrin (89a).   אמר אלי וגו': אמרו רבותינו מי הטעה את חנניה שמע שהיה ירמיה מתנב' בשוק העליון הנני שובר את קשת עילם (לקמן מט) ונבואה זו בסוף הספר נאמרה בראשית ממלכת צדקיהו כמו שמפורש שם ולפי שעילם סמוכה לבבל עמד הוא בשוק התחתון ודרש ודן קל וחומר ומה עילם שלא באה אלא לעזור את הכשדים וכו' כמה שהיא בסנהדרין:
2So said the Lord of Hosts, the God of Israel, saying: I have broken the yoke of the king of Babylon.   בכֹּֽה־אָמַ֞ר יְהֹוָ֧ה צְבָא֛וֹת אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר שָׁבַ֕רְתִּי אֶת־עֹ֖ל מֶ֥לֶךְ בָּבֶֽל:
3In another two years, I will restore to this place all the vessels of the house of the Lord, that Nebuchadnezzar the king of Babylon has taken from this place and brought to Babylon.   גבְּע֣וֹד | שְׁנָתַ֣יִם יָמִ֗ים אֲנִ֚י מֵשִׁיב֙ אֶל־הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֔ה אֶת־כָּל־כְּלֵ֖י בֵּ֣ית יְהֹוָ֑ה אֲשֶׁ֨ר לָקַ֜ח נְבֽוּכַדְנֶאצַּ֚ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶל֙ מִן־הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֔ה וַיְבִיאֵ֖ם בָּבֶֽל:
4And Jeconiah the son of Jehoiakim the king of Judah and all the exile of Judah coming to Babylon, I will restore to this place, says the Lord, for I will break the yoke of the king of Babylon.   דוְאֶת־יְכָנְיָ֣ה בֶן־יְהֽוֹיָקִ֣ים מֶֽלֶךְ־יְ֠הוּדָה וְאֶת־כָּל־גָּל֨וּת יְהוּדָ֜ה הַבָּאִ֣ים בָּבֶ֗לָה אֲנִ֥י מֵשִׁ֛יב אֶל־הַמָּק֥וֹם הַזֶּ֖ה נְאֻם־יְהֹוָ֑ה כִּ֣י אֶשְׁבֹּ֔ר אֶת־עֹ֖ל מֶ֥לֶךְ בָּבֶֽל:
5And Jeremiah the prophet said to Hananiah the prophet before the eyes of the priests and before the eyes of all the people standing in the house of the Lord.   הוַיֹּ֙אמֶר֙ יִרְמְיָ֣ה הַנָּבִ֔יא אֶל־חֲנַנְיָ֖ה הַנָּבִ֑יא לְעֵינֵ֚י הַכֹּֽהֲנִים֙ וּלְעֵינֵ֣י כָל־הָעָ֔ם הָעֹֽמְדִ֖ים בְּבֵ֥ית יְהֹוָֽה:
6And Jeremiah the prophet said, "Amen! So may the Lord do. May the Lord fulfill your words that you have prophesied, to return the vessels of the house of the Lord and all the exile from Babylon to this place.   ווַיֹּ֙אמֶר֙ יִרְמְיָ֣ה הַנָּבִ֔יא אָמֵ֕ן כֵּ֖ן יַֽעֲשֶׂ֣ה יְהֹוָ֑ה יָקֵ֚ם יְהֹוָה֙ אֶת־דְּבָרֶ֔יךָ אֲשֶׁ֣ר נִבֵּ֗אתָ לְהָשִׁ֞יב כְּלֵ֚י בֵֽית־יְהֹוָה֙ וְכָל־הַגּוֹלָ֔ה מִבָּבֶ֖ל אֶל־הַמָּק֥וֹם הַזֶּֽה:
may… do: Fasse in French.   יעשה: פאצ"א בלע"ז:
May… fulfill: An expression of prayer. (These three lines up to “and he brought him to the prison” were not arranged by the author.)   יקם: ל' תפלה (של"ש שטי"ן אלו ע"ד והביא"ו לבית הכל"א לא סדר"ן הר"ב המחב"ר):
Amen! So may the Lord do, etc.: Amen! The scholars of Aggadah say: So did he say to him: If only your words were fulfilled! I gain and you lose. I am a priest, and I eat the food hallowed in the name of Heaven if the Temple remains standing. But you are a Gibeonite, as it is written [here], “who was from Gibeon.” And you will be a slave to me, chopping wood and drawing water (Pesikta Rabbathi 27:4, Yalkut Shimoni ad loc.). But Moreh Zedek who did not explain, adopted the reason of our Sages (Sotah 41b) who learned from here that whoever flatters a wicked man will ultimately fall into his hands or into the hands of his son or into the hands of his son’s son, for Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah seized him and brought him to prison.   אמן כן יעשה וגו': (אמן כן יעשה וגו' בעלי אגדה אומרים כך אמר לו הלואי ויתקיימו דבריך אני משתכר ואתה נפסד אני כהן ואוכל קדשי שמים אם יעמוד הבית בבניינו ואתה גבעוני כדכתיב כאן) אשר מגבעון ותהיה לי עבד חוטב עצים ושואב מים (ומורה צדק שלא פי' נקיט ליה טעם רבותינו שלמדו מכאן כל המחניף לרשע סוף נופל בידו או ביד בנו או ביד בן בנו שכן יראייה בן שלמיה בן חנניה תפשו לבסוף והביאו לבית הכלא):
7But, hearken now to this thing that I speak in your ears and in the ears of all the people.   זאַךְ־שְׁמַע־נָא֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י דֹּבֵ֣ר בְּאָזְנֶ֑יךָ וּבְאָזְנֵ֖י כָּל־הָעָֽם:
But, hearken now… The prophet who would prophesy for peace.: He said: I prophesy retribution. If it does not come, I am not a liar, for the Holy One, blessed be He, renounces the evil, but the prophet who prophesies for peace, etc., when the word of the prophet comes, etc., but if his word does not come, he is a liar, as it is said, “God is not a man that He should lie, etc.” (Num. 23:19). In this manner Rabbi Tanhuma (Vayera 13) expounded.   אך שמע נא וגו': עד הנביא אשר ינבא לשלום, אמר אני מתנבא פורעניות אם לא יבא איני שקרן הקב"ה נחם על הרעה אבל הנביא אשר ינבא לשלום וגו' בבא דבר הנביא יודע וגו' אבל אם לא יבא דברו שקרן הוא שנאמר לא איש אל ויכזב וגו' (במדבר כ״ג:י״ט) כך דרש רבי תנחומא:
8The prophets who were before me and before you of old, and prophesied concerning many lands and great kingdoms for war and for evil and for pestilence   חהַנְּבִיאִ֗ים אֲשֶׁ֨ר הָי֧וּ לְפָנַ֛י וּלְפָנֶ֖יךָ מִן־הָֽעוֹלָ֑ם וַיִּנָּ֨בְא֜וּ אֶל־אֲרָצ֚וֹת רַבּוֹת֙ וְעַל־מַמְלָכ֣וֹת גְּדֹל֔וֹת לְמִלְחָמָ֖ה וּלְרָעָ֥ה וּלְדָֽבֶר:
9The prophet who would prophesy for peace, when the word of the prophet would come, the prophet whom the Lord had truly sent would be known.   טהַנָּבִ֕יא אֲשֶׁ֥ר יִנָּבֵ֖א לְשָׁל֑וֹם בְּבֹא֙ דְּבַ֣ר הַנָּבִ֔יא יִוָּדַע֙ הַנָּבִ֔יא אֲשֶׁר־שְׁלָח֥וֹ יְהֹוָ֖ה בֶּֽאֱמֶֽת:
10And Hananiah the prophet took the bar off the neck of Jeremiah the prophet and broke it.   יוַיִּקַּ֞ח חֲנַנְיָ֚ה הַנָּבִיא֙ אֶת־הַמּוֹטָ֔ה מֵעַ֕ל צַוַּ֖אר יִרְמְיָ֣ה הַנָּבִ֑יא וַיִּשְׁבְּרֵֽהוּ:
11And Hananiah said before the eyes of all the people, saying: So said the Lord: So will I break the yoke of Nebuchadnezzar king of Babylon, in another two full years, off the neck of all the nations. And Jeremiah the prophet went on his way.   יאוַיֹּ֣אמֶר חֲנַנְיָה֩ לְעֵינֵ֨י כָל־הָעָ֜ם לֵאמֹ֗ר כֹּה֘ אָמַ֣ר יְהֹוָה֒ כָּ֣כָה אֶשְׁבֹּ֞ר אֶת־עֹ֣ל | נְבֻֽכַדְנֶאצַּ֣ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֗ל בְּעוֹד֙ שְׁנָתַ֣יִם יָמִ֔ים מֵעַ֕ל־צַוַּ֖אר כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וַיֵּ֛לֶךְ יִרְמְיָ֥ה הַנָּבִ֖יא לְדַרְכּֽוֹ:
12And the word of the Lord came to Jeremiah after Hananiah the prophet had broken the bar off the neck of Jeremiah the prophet, saying:   יבוַיְהִ֥י דְבַר־יְהֹוָ֖ה אֶל־יִרְמְיָ֑ה אַֽ֠חֲרֵי שְׁב֞וֹר חֲנַנְיָ֚ה הַנָּבִיא֙ אֶת־הַמּוֹטָ֔ה מֵעַ֗ל צַוַּ֛אר יִרְמְיָ֥ה הַנָּבִ֖יא לֵאמֹֽר:
13Go and say to Hananiah, saying: So said the Lord: Bars of wood have you broken, and you shall make in their stead bars of iron.   יגהָלוֹךְ֩ וְאָֽמַרְתָּ֨ אֶל־חֲנַנְיָ֜ה לֵאמֹ֗ר כֹּה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה מוֹטֹ֥ת עֵ֖ץ שָׁבָ֑רְתָּ וְעָשִׂ֥יתָ תַחְתֵּיהֶ֖ן מֹט֥וֹת בַּרְזֶֽל:
14For so said the Lord of Hosts, the God of Israel; An iron yoke have I placed upon the neck of all these nations to serve Nebuchadnezzar king of Babylon, and they shall serve him, and also the beasts of the field have I given to him.   ידכִּ֣י כֹֽה־אָמַר֩ יְהֹוָ֨ה צְבָא֜וֹת אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל עֹ֣ל בַּרְזֶ֡ל נָתַ֜תִּי עַל־צַוַּ֣אר | כָּל־הַגּוֹיִ֣ם הָאֵ֗לֶּה לַֽעֲבֹ֛ד אֶת־נְבֻֽכַדְנֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֖ל וַֽעֲבָדֻ֑הוּ וְגַ֛ם אֶת־חַיַּ֥ת הַשָּׂדֶ֖ה נָתַ֥תִּי לֽוֹ:
the beasts of the field have I given to him: He rode on a lion and tied a serpent on its head.   את חית השדה נתתי לו: שרכב על ארי וקשר תנין בראשו:
15And Jeremiah the prophet said to Hananiah the prophet: The Lord did not send you, and you assured this people with a lie.   טווַיֹּ֨אמֶר יִרְמְיָ֧ה הַנָּבִ֛יא אֶל־חֲנַנְיָ֥ה הַנָּבִ֖יא שְׁמַֽע־נָ֣א חֲנַנְיָ֑ה לֹֽא־שְׁלָֽחֲךָ֣ יְהֹוָ֔ה וְאַתָּ֗ה הִבְטַ֛חְתָּ אֶת־הָעָ֥ם הַזֶּ֖ה עַל־שָֽׁקֶר:
16Therefore, so said the Lord: Behold I send you off the face of the earth; this year you shall die, for you have spoken perversion against the Lord.   טזלָכֵ֗ן כֹּה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה הִֽנְנִי֙ מְשַׁלֵּֽחֲךָ֔ מֵעַ֖ל פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֑ה הַשָּׁנָה֙ אַתָּ֣ה מֵ֔ת כִּֽי־סָרָ֥ה דִבַּ֖רְתָּ אֶל־יְהֹוָֽה:
this year you shall die: And next year you shall be buried.   השנה אתה מת: ובשנה הבאה תקבר:
17And Hananiah the prophet died in that year, in the seventh month.   יזוַיָּ֛מָת חֲנַנְיָ֥ה הַנָּבִ֖יא בַּשָּׁנָ֣ה הַהִ֑יא בַּחֹ֖דֶשׁ הַשְּׁבִיעִֽי:
in that year, in the seventh month: Is it not so that the seventh month is not of the year? Rather, he died on the day preceding Rosh Hashanah and commanded his children to hurry him after Rosh Hashanah, but not before, and they should conceal his death on that day in order to make Jeremiah’s prophecy appear false.   בשנה ההיא בחדש השביעי: והלא אין חדש שביעי מן השנה אלא מת ער"ה וצוה לבניו שיקברוהו לאחר ר"ה ולא קודם ויעלימו את מיתתו אותו היום כדי לעשות נבואת ירמיה שקר: