ב"ה

Rotzeach uShmirat Nefesh

The Laws of Murderers and the Protection of Life