ב"ה

Shmos

Shmos; Exodus 1:1 - 6:1
Va'eira; Exodus 6:2-9:35
Bo; Exodus 10:1-13:16
Beshallach; Exodus 13:17 - 17:16
Yisro; Exodus 18:1-20:23
Terumah; Exodus 25:1-27:19
Tetzavah; Exodus 27:20-30:10
Vayakhel; Exodus 35:1-38:20
Pekudei; Exodus 38:21-40:38

Related Topics