ב"ה

U’lkachtem Lachem B’Yom HaRishon 5739

Sukkos