ב"ה

Priestly Blessing (Birkat Kohanim)

Sort by:
"והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו" “They shall confess the sin that they committed; he shall make restitution for his guilt in its principal amount and add its fifth to it, and give it to the one to whom he is ...
See the explanations of the Priestly Blessing in the Shemoneh Esreh.ליקוטי שיחות / כרך לט / 378נאָכמער: ברכת כהנים האָט אין זיך דעם אויפטו, אַז נוסף צו דער מעלה פון ברכה בכלל - וועלכע איז מגלה וממשיך פון המקור (של הברכה) 24 - האָט עס אויך די מעלה פון תפלה...
Browse Subjects Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9