ב"ה

Priestly Blessing (Birkat Kohanim)

Sort by:
"והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו" “They shall confess the sin that they committed; he shall make restitution for his guilt in its principal amount and add its fifth to it, and give it to the one to whom he is ...
During the recent Jewish holidays, I noticed that when the priestly blessing, the birkat kohanim, is being sung, the congregation says a prayer to “transform” their bad dreams into good dreams. Why pray for them specifically during the holidays?
Browse Subjects Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9