ב"ה

Eshet Chayil

Sort by:
Eshet Chayil: Eshet Chayil (Woman of Valor) is a beautiful 22-verse hymn and alphabetic acrostic from the book of Proverbs. It is traditionally sung in many Jewish homes on Friday night before kiddush.
Learn all about the beautiful Woman of Valor hymn, which is popularly sung in Jewish homes prior to reciting kiddush Friday night.
Learn the layers of meaning in the Eshet Chayil hymn, which is sung on Friday night prior to Kiddush. These beautiful verses are from the book of Mishlei (Proverbs) chapter 31, verses 10-31.
Although I have not seen it documented, it seems that this originated with the mystics of Safed.
Hebrew Transliteration: Eshet chayil mee yimtza Verachok mi’pninim michra Batach ba lev baala Veshalal lo yechsar Gemelat’hu tov velo ra, Kol yemay chayeha Darsha tzemer ufishtim, Vatas bechefetz kapeha Hayta ka’aniyot socher, Memerchak tavee lachma Vatak...
After the evening service, we gather round the Shabbat table and sing Sholom Aleichem. The Talmud relates, “Two angels accompany a person on the eve of the Shabbat from the synagogue to his home.” The Sholom Aleichem song greets these Shabbat angels, requ...
The commencement of the Shabbat meal--the kiddush (sanctification)--sets the tone for the meal and day and defines what makes it special
Aishet Chayil is a special tribute to the Jewish woman. This song, written by King Solomon, sings the praises of the “woman of valor,” extolling her for her loves and labors and the light she brings to the Jewish home.
The glorious words in “Eishet Chayil” beckon the potential within, which waits to be revealed in every woman . . .
Browse Subjects Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9