ב"ה

באתי לגני, יו"ד שבט, תשי"א

Knowledge Base » Torah, The » Torah Books » Chassidic Works » Works by The Rebbe » Talks by the Rebbe » Talks from 5711 » באתי לגני, יו"ד שבט, תשי"א
Sort by:
The Rebbe’s Inaugural Address
An overview of the very first Maamar (Chassidic discourse) that the Rebbe delivered on the 10th of Shevat 5711 (January 17, 1951), signaling his formal acceptance of the mantle of leadership of Chabad-Lubavitch. This historic discourse defines and directs...
י"ל י"א ניסן תשי"א
"שכינה" היא ראשית התגלות אוא"ס, וישנה בכל מקום לפי ענינו. ודיוק הלשון "עיקר שכינה" – שהגילוי בתחתונים הי' עיקר ופנימיות השכינה, אור שלפני הצמצום שלמעלה מעולמות. עיקר הסילוק הוא סילוק השכינה מהארץ לרקיע (שנעשה ע"י חטא עץ־הדעת, שהוא עיקר החטאים), וכן עיקר ה...
A Fresh Rendering of Chapter Five of the Classic Maamar, Basi L'Gani
A fresh, very readable adaptation of chapter five of the classic maamar, Basi LeGani.
Farbreng, Episode 1
Basi L’gani, the title of the last Chassidic discourse from the sixth Chabad Rebbe, is customarily studied on the tenth of Shevat, the day of his passing. (From “Messages”—Season 2, Episode 1)
Exploring the chassidic discourse that defines our generation
Which garden? Who’s coming to the garden? And why is this arrival in the garden such an important message for our generation?
Defining our Purpose on Earth
An English translation of the last Chassidic discourse written by Rabbi Yosef Yitzchak Shneersohn, Yud Shvat 1950, and the first Chassidic discourse delivered by Rabbi Menachem M. Schneerson, Yud Shvat 1951.
Bring Heaven Down to Earth
The sages state that “all sevenths are cherished.” This is the reason, they explain, why Moses was the one who merited to bring G-d’s Presence into this world—because he was the seventh from Abraham.
Browse Subjects Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9