ב"ה

Bar Mitzra (Neighbor's right of first refusal)

Knowledge Base » Torah, The » Halacha (Torah law) » Halachic Concepts & Issues » Bar Mitzra (Neighbor's right of first refusal)
Sort by:
Bar Mitzra (Neighbor's right of first refusal): (Aramaic, lit. "the one on the boundary"); a neighbor who is granted certain rights with regard to the purchase of adjoining property
Related Topics
Anus (2)
Arvut (11)
Beard (28)
Beit Din (7)
Bittul (5)
Chazakah (3)
Cheirem (1)
Eruv (16)
Keli (3)
Kilayim (35)
Kinyan (11)
Mikveh, the (140)
Nazirite (20)
Orlah (18)
Terumah (26)
Apikores (3)
Karet (1)
A SciFi/Fantasy version of the classic story of Moses' battle with the angels to receive the Torah.
The classic case, Ministering Angels v. Moses, reported in the Talmud, has been public knowledge for millennia. Only recently, however, has the complete story come to light. Here is the entire dialogue as reconstructed from some of the declassified transc...
The day Moses outmaneuvered the Heavenly Choir! (Tractate Shabbat, pg 88b)
בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה רוצה ליתנה לבשר ודם, מה אנוש כי תזכרנו ... אשר תנה הודך על השמים When Moshe as...
The Gemara says.Shabbos 88b ff. that when Moshe ascended to receive the Torah, the angels wanted to know what he was doing there. When G-d told them Moshe had come to receive the Torah, the angels protested: “This beautiful concealed thing [Torah] You des...
By the Grace of G‑d 3rd of Adar I, 5733 [February 5, 1973] Brooklyn, New York Master... Sholom uBrocho: I was pleased to be informed of your forthcoming Bar Mitzvah celebration. You surely realize the significance of reaching the age of maturity as a full...
Browse Subjects Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9