ב"ה

Bnei Heichala

Sort by:
Transliteration B’nei Heicholo, d’ch’sifin, l’mechezei ziv di-z’ir anpin. Y’hon hacha, b’hai taka, d’vei malka b’gilufin. Tz’vu lachada, b’hai va-ada, b’go irin v’chol gadfin. Chadu hashta, b’hai shata, d’vei ra-ava v’leis za-afin. Krivu li, chazu cheili,...
The Rebbe instructs chasidim to sing the nigun “Bnei Heichala”. Customarily sung at the conclusion of Shabbos, it’s one of the ten nigunim of the Alter Rebbe.
Browse Subjects Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9