ב"ה

The Unveiling

Sort by:
Related Topics
Scenes from the unveiling ceremony for Rabbi Shemaryahu Gurary, the Rebbe’s brother-in-law.
Browse Subjects Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9