ב"ה

Kiddushin

Sort by:
Kiddushin: (a) Betrothal. The first stage of the Torah-mandated wedding process. Kiddushin is accomplished beneath the chupah (wedding canopy) when the groom giving the bride the ring. Kiddushin actually renders the bride and groom full- fledged husband and wife except that the couple may not live together as husband and wife until the second stage, the nisu'in, is completed. (b) A tractate of the Talmud that discusses the laws of kiddushin.
Related Topics
Kiddushin (17)
Nisu'in (4)
The chupah is a combination of two distinct and complex halachic processes. This article will navigate you through the first part -- Kiddushin.
The Jewish marriage is a two-stage process. What is the legal and mystical significance of these two stages?
Which came first? The ring or the betrothal? In this third installment of the Rebbe's Teachings, we will be taking a deep-dive into the nitty gritty of Jewish legal code. From how to order marriage rites through the legalities of divorce, we will explore ...
Before the betrothal, the officiating rabbi recites the following blessings: בָּרוּךְ אַתָּה יְ-יָ אֱלֹהֵ-ינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן. בָּרוּךְ אַתָּה יְ-יָ אֱלֹהֵ-ינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל הָע...
Analysis of two halachic perspectives on marriage; teach us about two dimensions of our relationship with G-d. (Based on Likkutei Sichos vol. 19 Ki-Teitzei)
Women Learn Sefer HaMitzvot
Women Learn Sefer HaMitzvot
For the Haftarah of Bamidbar, From the Teachings of the Rebbe
The haftarah for Bamidbar is a prophecy about the time of Moshiach from the book of Hoshea (Hosea). It begins by telling us that when Moshiach comes, we will be so many, so numerous that we will be uncountable, and that the two kingdoms of Judah and Israe...
Halachic components of betrothal and marriage, and their mystical dimension
Browse Subjects Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9