Ovadiah (Obadiah) Chapter 1

1The vision of Obadiah; So said the Lord God concerning Edom; We have heard tidings from the Lord, and a messenger has been sent among the nations, "Arise and let us rise up against them in war!"   א חֲז֖וֹן עֹֽבַדְיָ֑ה כֹּֽה־אָמַר֩ אֲדֹנָ֨י יֱהֹוִ֜ה לֶֽאֱד֗וֹם שְׁמוּעָ֨ה שָׁמַ֜עְנוּ מֵאֵ֚ת יְהֹוָה֙ וְצִיר֙ בַּגּוֹיִ֣ם שֻׁלָּ֔ח ק֛וּמוּ וְנָק֥וּמָה עָלֶ֖יהָ לַמִּלְחָמָֽה:
The vision of Obadiah: Why is Obadiah different that he was chosen to prophesy concerning Edom and did not prophesy any other prophecy? Our Sages of blessed memory stated: Obadiah was an Edomite proselyte. Said the Holy One, blessed be He: From them and in them will I bring upon them. Let Obadiah, who dwelt between two wicked people, Ahab and Jezebel, and did not learn from their deeds, come and impose retribution upon Esau, who dwelt between two righteous people, Isaac and Rebecca, and did not learn from their deeds. [from Sanhedrin 39b]   חזון עובדיה: מאי שנא עובדיה לאדום ולא ניבא נבואה אחרת אמרו חכמי' עובדיה גר אדומי היה אמר הקב"ה מהם ובהם אביא עליהם יבא עובדיה שדר בין שני רשעים אחאב ואיזבל ולא למד ממעשיהם ויפרע מעשו הרשע שדר בין שני צדיקים יצחק ורבק' ולא למד ממעשיה':
2Behold I have made you small among the nations; you are very despised.   בהִנֵּ֥ה קָטֹ֛ן נְתַתִּ֖יךָ בַּגּוֹיִ֑ם בָּז֥וּי אַתָּ֖ה מְאֹֽד:
Behold I have made you small: In contrast with what his father called him, his big son, and his mother called him her big son, the Holy One, blessed be He, says: In My eyes, he is small (Pesikta d’Rav Kahana p. 56; Pesikta Rabbathi, ed. Meir Ish Shalom p. 79a; Pesikta Rabbathi ed. Warsaw p. 144; Gen. Rabbah 65:11). And our Sages (Avodah Zarah 10a) expounded: small for they have neither script nor language. [from Avodah Zarah 10a]   הנה קטן נתתיך: כלפי שקראו אביו בנו הגדול ואמו בנה הגדול אמר הקב"ה לפני קטן הוא רבותינו דרשו קטן שלא היה להם לא כתב ולא לשון:
despised: That they did not crown a king the son of a king.   בזוי: שלא היו מעמידין מלך בן מלך:
3The wickedness of your heart enticed you, who dwell in the clefts of the rock, whose habitation is high, who says to himself, "Who will bring me down to the earth?"   גזְד֚וֹן לִבְּךָ֙ הִשִּׁיאֶ֔ךָ שֹֽׁכְנִ֥י בְחַגְוֵי־סֶ֖לַע מְר֣וֹם שִׁבְתּ֑וֹ אֹמֵ֣ר בְּלִבּ֔וֹ מִ֥י יֽוֹרִידֵ֖נִי אָֽרֶץ:
who dwell in the clefts of the rock: Who relies on the support of his ancestors, Abraham and Isaac, but they shall not avail him.   שוכני בחגוי סלע: סומך על משענת אבותיו אברהם ויצחק והם לא יועילו לו:
the clefts: Heb. חַגְוֵי. Cf. (Isa. 19:17) “And the land of Judah shall be to Egypt for a dread (לְחָגָּא),” frayteyne [or fraite] in O.F., a cleft of a rock. And do not wonder about the “vav” of (Gen. 21:16) “like a shot (כִּמְטַחֲוֵי);” in which there is no radical in the word but the “teth” and the “heth.”   חגוי: כמו (ישעיה יט) והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא ברייטיינ"א בלעז ואל תתמה על וי"ו של חגוי שהיא כוי"ו של קצוי (תהלים סה) וכוי"ו של כמטחוי (בראשית כא) שאין יסוד בתיבה אלא טי"ת וחי"ת:
4If you go up high like an eagle, and if you place your nest among the stars, from there I will bring you down, says the Lord.   דאִם־תַּגְבִּ֣יהַּ כַּנֶּ֔שֶׁר וְאִם־בֵּ֥ין כּֽוֹכָבִ֖ים שִׂ֣ים קִנֶּ֑ךָ מִשָּׁ֥ם אוֹרִֽידְךָ֖ נְאֻם־יְהֹוָֽה:
5Did thieves come upon you, did plunderers of the night? How were you silent? Will they not steal till they have enough? If vintagers came upon you, would they not leave over some gleaning grapes?   האִם־גַּנָּבִ֚ים בָּא֚וּ לְךָ֙ אִם־שׁ֣וֹדְדֵי לַ֔יְלָה אֵ֣יךְ נִדְמֵ֔יתָה הֲל֥וֹא יִגְנְב֖וּ דַּיָּ֑ם אִם־בֹּֽצְרִים֙ בָּ֣אוּ לָ֔ךְ הֲל֖וֹא יַשְׁאִ֥ירוּ עֹֽלֵלֽוֹת:
come upon you: Heb. בָּאוּ לְךָ, lit., came to you.   באו לך: עליך:
How were you silent?: Why were you sleeping soundly and still until they stole all they desired?   איך נדמיתה: למה נרדמתה דומם עד שגנבו כל רצונם:
would (the vintagers) not leave over some gleaning grapes?: But these will not leave you anything, for they will search and reveal and seek out your hidden things.   הלא בוצרים ישאירו עוללות: ואלה לא ישאירו לך כלום כי יחפשוך ויגלו וידרשו מצפוניך:
6How Esau was searched out, how his hidden things were revealed!   ואֵיךְ נֶחְפְּשׂ֣וּ עֵשָׂ֔ו נִבְע֖וּ מַצְפֻּנָֽיו:
were revealed: Heb. נִבְעוּ. Jonathan rendered: were revealed, and it is an Aramaic expression: נִבְעוּ means “sought out.” Cf. (Isa. 21:12) “If you will request, request (אִם תִּבְעָיוּן בְּעָיוּ).”   נבעו: תרגום יונתן איתגליין ולשון ארמית נבעו נתבקשו וכן אם תבעיון בעיו (ישעיהו כ״א:י״ב):
7Until the border all your allies escorted you; your friends enticed you, yea prevailed against you; your food they lay as a wound under you; there is no discernment in them.   זעַד־הַגְּב֣וּל שִׁלְּח֗וּךָ כֹּל אַנְשֵׁ֣י בְרִיתֶ֔ךָ הִשִּׁיא֛וּךָ יָֽכְל֥וּ לְךָ֖ אַנְשֵׁ֣י שְׁלֹמֶ֑ךָ לַחְמְךָ֗ יָשִׂ֚ימוּ מָזוֹר֙ תַּחְתֶּ֔יךָ אֵ֥ין תְּבוּנָ֖ה בּֽוֹ:
Until the border… escorted you: Those who promised to aid you, came with you and escorted you to the border of your land, to the boundary, whence they came upon you in war, and with this they enticed you and succeeded.   עד הגבול שלחוך: אותם שהבטיחוך לעזרה באו עמך ולווך עד גבול ארצך עד הספר ששם באו עליך למלחמה ובזאת השיאוך והצליחו:
they prevailed against you: to entice you to leave, and they deserted you.   יכלו לך: לפתותך לצאת ושבו מאחריך:
your food they lay as a wound under you: Even your food your brother Jacob made for you as a wound, for he gave you bread and a pottage of lentils, and thereby you despised the birthright.   לחמך ישימו מזור תחתיך: אף מאכלך שם לך אחיך יעקב למזור שנתן לך לחם ונזיד עדשים ועל ידו בזית הבכורה:
wound: Heb. מָזוֹר.   מזור: חולי:
8Shall I not in that day-says the Lord-destroy wise men from Edom and discernment from the mountain of Esau?   חהֲל֛וֹא בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא נְאֻם יְהֹוָ֑ה וְהַֽאֲבַדְתִּ֚י חֲכָמִים֙ מֵֽאֱד֔וֹם וּתְבוּנָ֖ה מֵהַ֥ר עֵשָֽׂו:
9And your mighty men shall be dismayed, O dwellers of the southland, in order that every man be cut off from the mountain of Esau by slaughter.   טוְחַתּ֥וּ גִבּוֹרֶ֖יךָ תֵּימָ֑ן לְמַ֧עַן יִכָּֽרֶת־אִ֛ישׁ מֵהַ֥ר עֵשָׂ֖ו מִקָּֽטֶל:
And your mighty men shall be dismayed: They shall be dismayed and frightened to flee to the land of Israel [Malbim: to the land of Edom]. And Jonathan rendered: And your mighty men shall be dismayed, dwellers of the southland.   וחתו גבוריך תימן: יחתו ויפחדו לנוס אל ארץ ישמעאל וי"ת ויתברון גברך יתבי ארעא דרומא:
in order that every man be cut off: I.e, every mighty man. [from Targum Jonathan]   למען יכרת: כל איש גבור:
from the mountain of Esau by slaughter: By the great slaughter that will come upon them.   מהר עשו מקטל: מרוב הרג שיבא עליכם:
10Because of the violence of your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever.   ימֵֽחֲמַ֛ס אָחִ֥יךָ יַֽעֲקֹ֖ב תְּכַסְּךָ֣ בוּשָׁ֑ה וְנִכְרַ֖תָּ לְעוֹלָֽם:
Because of the violence of your brother Jacob: Because of the violence you inflicted upon Jacob.   מחמס אחיך יעקב: בשביל חמס שעשית ליעקב:
11On that day you stood from afar, on the day strangers captured his possessions, and foreigners came into his cities, and on Jerusalem they cast lots; you, too, are like one of them.   יאבְּיוֹם֙ עֲמָֽדְךָ֣ מִנֶּ֔גֶד בְּי֛וֹם שְׁב֥וֹת זָרִ֖ים חֵיל֑וֹ וְנָכְרִ֞ים בָּ֣אוּ שְׁעָרָ֗יו (כתיב שְׁעָרָ֗ו) וְעַל־יְרֽוּשָׁלִַ֙ם֙ יַדּ֣וּ גוֹרָ֔ל גַּם־אַתָּ֖ה כְּאַחַ֥ד מֵהֶֽם:
On the day you stood from afar: that you did not come to aid him.   ביום עמדך מנגד: שלא באת לעזור לו:
you, too, are like one of them: I account it for you as though you were one of their attackers.   גם אתה כאחד מהם: אעלה אני עליך כאילו אתה מן הבאים עליהם:
12And you should not have looked on the day of your brother on the day of his being delivered, and you should not have rejoiced about the children of Judah on the day of their destruction, and you should not have spoken proudly on the day of distress.   יבוְאַל־תֵּ֚רֶא בְיֽוֹם־אָחִ֙יךָ֙ בְּי֣וֹם נָכְר֔וֹ וְאַל־תִּשְׂמַ֥ח לִבְנֵֽי־יְהוּדָ֖ה בְּי֣וֹם אָבְדָ֑ם וְאַל־תַּגְדֵּ֥ל פִּ֖יךָ בְּי֥וֹם צָרָֽה:
And you should not have looked on the day of your brother: You should not have looked and stood from afar.   ואל תרא ביום אחיך: לא היה לך (להביט) ולעמוד מנגד:
on the day of his being delivered: Heb. נָכְרוֹ. On the day of his being delivered into the hands of the heathens. And so does Scripture state concerning Saul: (I Sam. 23:7)נִכַּר אֹתוֹ אֱלֹהִים בְּיָדְי”, “He has delivered him into my hand.”   ביום נכרו: ביום הסגירו ביד אויב הוא הבבליים וכן הוא אומר בשאול (שמואל א כ״ג:ז׳) נכר אותו אלהים בידי הסגיר אותו בידי:
13You should not have come into the gate of My people on the day of their misfortune; you too should not have looked at their affliction on the day of their misfortune, and you should not have stretched out [your hand] upon their possessions on the day of their misfortune.   יגאַל־תָּב֚וֹא בְשַֽׁעַר־עַמִּי֙ בְּי֣וֹם אֵידָ֔ם אַל־תֵּ֧רֶא גַם־אַתָּ֛ה בְּרָֽעָת֖וֹ בְּי֣וֹם אֵיד֑וֹ וְאַל־תִּשְׁלַ֥חְנָה בְחֵיל֖וֹ בְּי֥וֹם אֵידֽוֹ:
and you should not have stretched out upon their possessions: You should not have stretched out your hand upon their possessions. So did Jonathan render. And this is an ellipsis, to which we must add: “your hands.”   ואל תשלחנה בחילו: אל תשלחנה ידך בנכסיו כן תרגם יונתן ומקרא קצר הוא וצריך להוסיף עליו ידך:
14And you should not have stood by the gap to cut off their fugitives, neither should you have delivered their survivors on the day of distress.   ידוְאַל־תַּֽעֲמֹד֙ עַל־הַפֶּ֔רֶק לְהַכְרִ֖ית אֶת־פְּלִיטָ֑יו וְאַל־תַּסְגֵּ֥ר שְׂרִידָ֖יו בְּי֥וֹם צָרָֽה:
And you should not have stood by the gap: Heb. הַפֶּרֶק. The place through which the escapees emerge to escape, and in French they call it “trou.”   ואל תעמוד על הפרק: מקום שהבורחים יוצאים דרך שם לימלט ובלשון לע"ז קוראים אותו טרו"ג:
And you should not have stood by the gap: From here [we learn] that one may not interrupt between one paragraph and another in reading the “Shema.” [Haggadah of Rabbi Akiva]   (אל תעמוד על הפרק: מכאן שאסור להפסיק בק"ש בין פרק לפרק הג"ה דר"ע):
15For the day of the Lord over all the nations is close; as you have done shall be done to you; your recompense shall be returned upon your head.   טוכִּֽי־קָר֥וֹב יֽוֹם־יְהֹוָ֖ה עַל־כָּל־הַגּוֹיִ֑ם כַּֽאֲשֶׁ֚ר עָשִׂ֙יתָ֙ יֵעָ֣שֶׂה לָּ֔ךְ גְּמֻֽלְךָ֖ יָשׁ֥וּב בְּרֹאשֶֽׁךָ:
16For, as you drank on My Holy Mount, shall all the nations drink constantly, and they shall drink and be stunned, and they shall be as though they were not.   טזכִּ֗י כַּֽאֲשֶׁ֚ר שְׁתִיתֶם֙ עַל־הַ֣ר קָדְשִׁ֔י יִשְׁתּ֥וּ כָל־הַגּוֹיִ֖ם תָּמִ֑יד וְשָׁת֣וּ וְלָע֔וּ וְהָי֖וּ כְּל֥וֹא הָיֽוּ:
For, as you drank on My Holy Mount: Just as you rejoiced concerning the destruction of My Holy Mount. [from Jonathan]   כאשר שתיתם על הר קדשי: כמה דחדיתון על מחת טורא דקודשי:
and be stunned: Heb. יְלָעוּ. As the Targum renders: וְיִסְתַּלְעֲמוּן, an expression of confusion, amazement, and benumbing the mind; etourdissant in French-stunning.   ולעו: כתרגומו ויסתלעמון ל' מהומה ושממון וטירוף דעת אישטורדישו"ן בלע"ז:
17And on Mount Zion there shall be a remnant, and it shall be holy, and the house of Jacob shall inherit those who inherited them.   יזוּבְהַ֥ר צִיּ֛וֹן תִּֽהְיֶ֥ה פְלֵיטָ֖ה וְהָ֣יָה קֹ֑דֶשׁ וְיָֽרְשׁוּ֙ בֵּ֣ית יַֽעֲקֹ֔ב אֵ֖ת מוֹרָֽשֵׁיהֶֽם:
those who inherited them: The possessions of the people who inherited them. [from Targum Jonathan]   את מורשיהם: נכסי עממיא דהוו מחסנין להון:
18And the house of Jacob shall be fire and the house of Joseph a flame, and the house of Esau shall become stubble, and they shall ignite them and consume them, and the house of Esau shall have no survivors, for the Lord has spoken.   יחוְהָיָה֩ בֵֽית־יַֽעֲקֹ֨ב אֵ֜שׁ וּבֵ֧ית יוֹסֵ֣ף לֶֽהָבָ֗ה וּבֵ֚ית עֵשָׂו֙ לְקַ֔שׁ וְדָֽלְק֥וּ בָהֶ֖ם וַֽאֲכָל֑וּם וְלֹֽא־יִֽהְיֶ֚ה שָׂרִיד֙ לְבֵ֣ית עֵשָׂ֔ו כִּ֥י יְהֹוָ֖ה דִּבֵּֽר:
for the Lord has spoken: Now where did He speak? (Num. 24:19) “Out of Jacob shall come a ruler, and he shall destroy him that remains in the city.” [from Mechilta Bo 12:16, Pirkei d’Rabbi Eliezer ch.37]   כי ה' דבר: והיכן דבר (במדבר כ״ד:י״ט) וירד מיעקב והאביד שריד וגו':
19And [the inhabitants of] the southland shall inherit the mountain of Esau, and [the inhabitants of] the plain, the Philistines, and they shall inherit the field of Ephraim and the field of Samaria, and Benjamin [with the inhabitants of] Gilead.   יטוְיָֽרְשׁ֨וּ הַנֶּ֜גֶב אֶת־הַ֣ר עֵשָׂ֗ו וְהַשְּׁפֵלָה֙ אֶת־פְּלִשְׁתִּ֔ים וְיָֽרְשׁוּ֙ אֶת־שְׂדֵ֣ה אֶפְרַ֔יִם וְאֵ֖ת שְׂדֵ֣ה שֹֽׁמְר֑וֹן וּבִנְיָמִ֖ן אֶת־הַגִּלְעָֽד:
And [the inhabitants of] the southland shall inherit: Israel, who were dwelling in the south of Eretz Israel, shall inherit the mountain of Esau, which is at the southern boundary; and the people of the plain shall inherit the land of the Philistines and Mt. Ephraim and Mt. Shomeron.   וירשו הנגב: ישראל שהיו יושבין בדרומה של ארץ ישראל ירשו את הר עשו שהוא במצר דרום ובני השפלה ירשו את ארץ פלשתים ואת הר אפרים ואת הר שומרון:
and Benjamin with [the inhabitants of] Gilead: And the children of Manasseh, whose territory was the land of Gilead, shall spread beyond the borders of Eretz Israel on the east.   ובנימין את הגלעד: ובני מנשה שהיתה ארץ גלעד שלהם יפשטו להם מהלאה לגבולותיה של ארץ ישראל במזרחה:
20And this exiled host of the children of Israel who are [with] the Canaanites as far as Zarephath and the exile of Jerusalem which is in Sepharad shall inherit the cities of the southland.   כוְגָלֻ֣ת הַֽחֵל־הַ֠זֶּה לִבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֚ל אֲשֶֽׁר־כְּנַֽעֲנִים֙ עַד־צָ֣רְפַ֔ת וְגָלֻ֥ת יְרֽוּשָׁלִַ֖ם אֲשֶׁ֣ר בִּסְפָרַ֑ד יִֽרְשׁ֕וּ אֵ֖ת עָרֵ֥י הַנֶּֽגֶב:
And this exiled host: Heb. הַחֵל. Jonathan renders: This people. הַחֵל, An expression of a host. Cf. (Isa. 36:2) “And he came (sic) to Jerusalem with an army (חֵיל) of a great multitude,” which deals with Rabshakeh, only that this one is missing a “yud.” It is also possible to explain גָלֻת הַחֵל as “the exile of this valley.”   וגלות החל הזה: תרגם יונתן עמא הדין, החל לשון חיל כמו (ישעיהו ל״ו:ב׳) ויבא ירושלמה בחיל כבד דרבשקה אלא שזה חסר יו"ד ויש עוד לפרש החל הזה גלות הגיא הזה:
who are [with] the Canaanites as far as Zarephath: The exile which is of the children of Israel who were exiled from the ten tribes to the land of the Canaanites as far as Zarephath   לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת: גלות אשר הוא מבני ישראל שגלו מעשרת השבטים לארץ כנענים עד צרפת:
and the exile of Jerusalem which is in Sepharad: who are of the people of Judah who were exiled to Sepharad - they shall inherit the cities of the southland, which are in the southern part of Eretz Israel. The exegetes claim that Zarephath is the kingdom called France in French.   וגלות ירושלים אשר בספרד: שהם מבני יהודה אשר גלו לספרד הם ירשו את ערי הנגב שבדרומה של ארץ ישראל. ואומרי' הפותרים צרפת הוא המלכות שקורין פרנצ"א בלע"ז:
Sepharad: Jonathan renders: Spain.   ספרד: תרגם יונתן אספמיא:
21And saviors shall ascend Mt. Zion to judge the mountain of Esau, and the Lord shall have the kingdom.   כאוְעָל֚וּ מֽוֹשִׁעִים֙ בְּהַ֣ר צִיּ֔וֹן לִשְׁפֹּ֖ט אֶת־הַ֣ר עֵשָׂ֑ו וְהָֽיְתָ֥ה לַֽיהֹוָ֖ה הַמְּלוּכָֽה:
shall ascend: Princes of Israel as saviors on Mt. Zion.   ועלו: שרי ישראל מושיעים בהר ציון:
to judge the mountain of Esau: to exact retribution from the mountain of Esau for what they did to Israel.   לשפוט את הר עשו: ליפרע מהר עשו אשר עשו לישראל:
to judge: Heb. לִשְׁפֹּט. joustiser in O.F.   לשפוט: יושטיציי"ר בלע"ז:
the mountain of Esau: Jonathan renders: the great city of Esau.   הר עשו: י"ת כרכא רבא דעשו:
and the Lord shall have the kingdom: This teaches you that His kingdom will not be complete until He exacts retribution from Amalek.   והיתה לה' המלוכה: לימדך שאין מלכותו שלימה עד שיפרע מעמלק: