Deuteronomy Chapter 18

14For these nations, which you are to possess, hearken to diviners of [auspicious] times and soothsayers, but as for you, the Lord, your God, has not given you [things] like these.   ידכִּ֣י | הַגּוֹיִ֣ם הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ יוֹרֵ֣שׁ אוֹתָ֔ם אֶל־מְעֹֽנְנִ֥ים וְאֶל־קֹֽסְמִ֖ים יִשְׁמָ֑עוּ וְאַתָּ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן לְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:
[But…] the Lord your God has not given you: to hearken to diviners of auspicious times and soothsayers, for He caused His Divine Presence to rest upon the prophets and upon the Urim and Tummim. — [Targum Jonathan]   לא כן נתן לך ה' אלהיך: לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים:
15A prophet from among you, from your brothers, like me, the Lord, your God will set up for you; you shall hearken to him.   טונָבִ֨יא מִקִּרְבְּךָ֤ מֵֽאַחֶ֨יךָ֙ כָּמֹ֔נִי יָקִ֥ים לְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ אֵלָ֖יו תִּשְׁמָעֽוּן:
[A prophet] from among you, from your brothers, like me: This means: Just as I am among you, from your brothers, so will He set up for you [another prophet] in my stead, and so on, from prophet to prophet.   מקרבך מאחיך כמוני: כמו שאני מקרבך מאחיך יקים לך תחתי, וכן מנביא לנביא:
16According to all that you asked of the Lord, your God, in Horeb, on the day of the assembly, saying, "Let me not continue to hear the voice of the Lord, my God, and let me no longer see this great fire, so that I will not die."   טזכְּכֹ֨ל אֲשֶׁר־שָׁאַ֜לְתָּ מֵעִ֨ם יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ בְּחֹרֵ֔ב בְּי֥וֹם הַקָּהָ֖ל לֵאמֹ֑ר לֹ֣א אֹסֵ֗ף לִשְׁמֹ֨עַ֙ אֶת־קוֹל֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י וְאֶת־הָאֵ֨שׁ הַגְּדֹלָ֥ה הַזֹּ֛את לֹֽא־אֶרְאֶ֥ה ע֖וֹד וְלֹ֥א אָמֽוּת:
17And the Lord said to me, "They have done well in what they have spoken.   יזוַיֹּ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑י הֵיטִ֖יבוּ אֲשֶׁ֥ר דִּבֵּֽרוּ:
18I will set up a prophet for them from among their brothers like you, and I will put My words into his mouth, and he will speak to them all that I command him.   יחנָבִ֨יא אָקִ֥ים לָהֶ֛ם מִקֶּ֥רֶב אֲחֵיהֶ֖ם כָּמ֑וֹךָ וְנָֽתַתִּ֤י דְבָרַי֙ בְּפִ֔יו וְדִבֶּ֣ר אֲלֵיהֶ֔ם אֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר אֲצַוֶּֽנּוּ:
19And it will be, that whoever does not hearken to My words that he speaks in My name, I will exact [it] of him.   יטוְהָיָ֗ה הָאִישׁ֙ אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־יִשְׁמַע֙ אֶל־דְּבָרַ֔י אֲשֶׁ֥ר יְדַבֵּ֖ר בִּשְׁמִ֑י אָֽנֹכִ֖י אֶדְר֥שׁ מֵֽעִמּֽוֹ:
20But the prophet who intentionally speaks a word in My name, which I did not command him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die.   כאַ֣ךְ הַנָּבִ֡יא אֲשֶׁ֣ר יָזִיד֩ לְדַבֵּ֨ר דָּבָ֜ר בִּשְׁמִ֗י אֵ֣ת אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־צִוִּיתִיו֙ לְדַבֵּ֔ר וַֽאֲשֶׁ֣ר יְדַבֵּ֔ר בְּשֵׁ֖ם אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֑ים וּמֵ֖ת הַנָּבִ֥יא הַהֽוּא:
which I did not command him to speak: But which I commanded his fellow prophet [to speak].   אשר לא צויתיו לדבר: אבל צויתיו לחבירו:
or who speaks in the name of other gods: Even though his words coincide with the halachah [Jewish law], forbidding what is forbidden or permitting what is permissible. — [San. 89a]   ואשר ידבר בשם אלהים אחרים: אפילו כיון את ההלכה, לאסור את האסור ולהתיר את המותר:
[That prophet] shall die: By strangulation. Three [sinful prophets] are executed by man [i.e., by the court]: One who prophesies what he has not heard, one who prophesies what was not told to him but was told to his fellow [prophet], and one who prophesies in the name of a pagan deity. However, one who suppresses his prophecy [i.e., does not announce it], or one who transgresses the words of a prophet, or a prophet who transgresses his own words [of prophecy]-their death is by the hands of Heaven, for it is said (verse 19), “I shall exact [it] from him.” - [San. 89a]   ומת: בחנק. שלשה מיתתן בידי אדם, המתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו ונאמר לחבירו, והמתנבא בשם עבודה זרה. אבל הכובש את נבואתו והעובר על דברי נביא והעובר על דברי עצמו מיתתן בידי שמים, שנאמר (פסוק יט) אנכי אדרוש מעמו:
21Now if you say to yourself, "How will we know the word that the Lord did not speak?"   כאוְכִ֥י תֹאמַ֖ר בִּלְבָבֶ֑ךָ אֵיכָה֙ נֵדַ֣ע אֶת־הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־דִבְּר֖וֹ יְהֹוָֽה:
Now if you say to yourself, [“How will we know the word the Lord did not speak?”]?: [This verse alludes to a future time when Israel will want to know which prophet is speaking the word of God. It means:] You are destined to say this when Hananiah, the son of Azzur [a false prophet], came and prophesied, “Behold the vessels of the house of the Lord will be returned from Babylon now hastily” (Jer. 27:16), and Jeremiah stood and cried (Jer. 27:19-22), “concerning the pillars, concerning the sea,… and concerning the remainder of the vessels…” which had not been exiled, ‘they shall be brought to Babylon’ "together with the exile of Zedekiah. — [Sifrei]   וכי תאמר בלבבך: עתידין אתם לומר, כשיבא חנניא בן עזור ומתנבא הנה כלי בית ה' מושבים מבבלה עתה מהרה (ירמיה כז, טז) וירמיהו עומד וצווח על העמודים ועל הים ועל יתר הכלים שלא גלו עם יכניה, בבלה יובאו (שם כז, כב) עם גלות צדקיהו:
22If the prophet speaks in the name of the Lord, and the thing does not occur and does not come about, that is the thing the Lord did not speak. The prophet has spoken it wantonly; you shall not be afraid of him.   כבאֲשֶׁר֩ יְדַבֵּ֨ר הַנָּבִ֜יא בְּשֵׁ֣ם יְהֹוָ֗ה וְלֹא־יִֽהְיֶ֤ה הַדָּבָר֙ וְלֹ֣א יָבֹ֔א ה֣וּא הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־דִבְּר֖וֹ יְהֹוָ֑ה בְּזָדוֹן֙ דִּבְּר֣וֹ הַנָּבִ֔יא לֹ֥א תָג֖וּר מִמֶּֽנּוּ:
If the prophet speaks [in the Name of the Lord]: And says, “This thing is destined to happen to you,” and you see [afterwards] that it does not come about, “that is the thing the Lord did not speak” ; so execute him. But you might say, “This applies to one who prophesies regarding the future. However, suppose one comes and says ‘Do such and such a thing, and I am telling you this by the command of the Holy One, blessed is He,’ [how do we know whether he is speaking the truth? Regarding such a case,] they were already commanded that if someone comes to make you stray from any of the commandments, ”Do not hearken to him“ (Deut. 13:4), unless you are certain that he is a perfectly righteous person, e.g., Elijah on Mount Carmel, who sacrificed on a high place when high places were forbidden, [but did so] in order to control Israel [against idolatry]. Everything must be done according to the needs of the time, and the need for preventive measures to protect against breaches [in the religion]. Therefore [with respect to this authentic prophet], it is stated,”hearken to him" (verse 15). - [San. 89a]   אשר ידבר הנביא: ויאמר דבר זה עתיד לבוא עליכם, ותראו שלא יבא, הוא הדבר אשר לא דברו ה' והרוג אותו. ואם תאמר זו במתנבא על העתידות, הרי שבא ואמר עשו כך וכך ומפי הקב"ה אני אומר, כבר נצטוו שאם בא להדיחך מאחת מכל המצות לא תשמע לו, אלא אם כן מומחה הוא לך שהוא צדיק גמור, כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות כדי לגדור את ישראל. הכל לפי צורך השעה וסייג הפרצה, לכך נאמר אליו תשמעון:
you shall not be afraid of him: I.e., do not restrain yourselves from advocating his guilt, and do not fear that you will be punished for this [when your advocating leads to his death]. — [Sifrei]   לא תגור ממנו: לא תמנע עצמך מללמד עליו חובה ולא תירא ליענש עליו:

Deuteronomy Chapter 19

1When the Lord, your God, cuts off the nations, whose land the Lord, your God, is giving you, and you inherit them, and dwell in their cities and in their houses,   אכִּֽי־יַכְרִ֞ית יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֶת־הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ אֶת־אַרְצָ֑ם וִֽירִשְׁתָּ֕ם וְיָֽשַׁבְתָּ֥ בְעָֽרֵיהֶ֖ם וּבְבָֽתֵּיהֶֽם:
2you shall separate three cities for yourself in the midst of your land, which the Lord, your God, is giving you to possess.   בשָׁל֥וֹשׁ עָרִ֖ים תַּבְדִּ֣יל לָ֑ךְ בְּת֣וֹךְ אַרְצְךָ֔ אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ לְרִשְׁתָּֽהּ:
3Prepare the road for yourself and divide into three parts the boundary of your land, which the Lord, your God, is giving you as an inheritance, and it will be for every killer to flee there.   גתָּכִ֣ין לְךָ֘ הַדֶּ֒רֶךְ֒ וְשִׁלַּשְׁתָּ֙ אֶת־גְּב֣וּל אַרְצְךָ֔ אֲשֶׁ֥ר יַנְחִֽילְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְהָיָ֕ה לָנ֥וּס שָׁ֖מָּה כָּל־רֹצֵֽחַ:
Prepare for yourself the way: “Refuge! Refuge!” was inscribed at each crossroads [directing the way to the nearest refuge city]. — [Mak . 10b]   תכין לך הדרך: מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים:
and divide into three parts the boundary of your land: so that [the distance] from the beginning of the border to the first refuge city should be the same as the distance from this first city to the second, and so from the second to the third and from the third to the opposite border of Israel. — [Mak. 9b]   ושלשת את גבול ארצך: שיהא מתחלת הגבול עד העיר הראשונה של עיר מקלט, כשיעור מהלך שיש ממנה עד השניה. וכן משניה, לשלישית. וכן מן השלישית, עד הגבול השני של ארץ ישראל:
4And this is the case of the killer who will flee there, so that he may live: Whoever strikes his fellow [to death] unintentionally, whom he did not hate in times past.   דוְזֶה֙ דְּבַ֣ר הָֽרֹצֵ֔חַ אֲשֶׁר־יָנ֥וּס שָׁ֖מָּה וָחָ֑י אֲשֶׁ֨ר יַכֶּ֤ה אֶת־רֵעֵ֨הוּ֙ בִּבְלִי־דַ֔עַת וְה֛וּא לֹֽא־שׂנֵ֥א ל֖וֹ מִתְּמֹ֥ל שִׁלְשֹֽׁם:
5As when a man goes with his fellow into the forest to chop wood, and his hand swings the ax to cut down the tree, and the iron flies off the handle, and it reaches his fellow, and he dies he shall flee to one of these cities, and live.   הוַֽאֲשֶׁר֩ יָבֹ֨א אֶת־רֵעֵ֥הוּ בַיַּ֘עַר֘ לַחְטֹ֣ב עֵצִים֒ וְנִדְּחָ֨ה יָד֤וֹ בַגַּרְזֶן֙ לִכְרֹ֣ת הָעֵ֔ץ וְנָשַׁ֤ל הַבַּרְזֶל֙ מִן־הָעֵ֔ץ וּמָצָ֥א אֶת־רֵעֵ֖הוּ וָמֵ֑ת ה֗וּא יָנ֛וּס אֶל־אַחַ֥ת הֶֽעָרִֽים־הָאֵ֖לֶּה וָחָֽי:
And his hand swings [the ax]: when he was about to let the ax fall on the tree. The Targum renders this as וְתִתְמְרֵיג יְדֵּיּהּ meaning, וְנִשְׁמְטָה יָדוֹ his hand swayed while letting the stroke of the ax fall upon the tree. [Similarly,] the words הַבָּקָר כִּי שָׁמְטוּ (II Sam. 6:6), are rendered in Targum Jonathan as: אֲרֵי מַרְגוּהִי תּוֹרַיָּא “for the oxen swayed.”   ונדחה ידו: כשבא להפיל הגרזן על העץ, ותרגומו ותתמריג ידיה, לשון ונשמטה ידו להפיל מכת הגרזן על העץ. כי שמטו הבקר (שמואל ב' ו ו) תרגם יונתן ארי מרגוהי תוריא:
and the iron flies off the handle: Heb. וְנָשַׁל הַבַּרְזֶל מִן-הָעֵץ. Some of our Rabbis say that this means that the iron head [of the ax] slipped off its handle, while others say, the ax chipped a splinter of wood off the tree which was being chopped, and it ricocheted, killing [the victim]. — [Mak. 7b]   ונשל הברזל מן העץ: יש מרבותינו אומרים נשמט הברזל מקתו, ויש מהם אומרים שישל הברזל חתיכה מן העץ המתבקע, והיא נתזה והרגה:
6Lest the avenger of the blood pursue the killer, while his heart is hot, and overtake him, because the way is long, and he strikes him to death, whereas he was not deserving of death, for he had not hated him in times past.   ופֶּן־יִרְדֹּף֩ גֹּאֵ֨ל הַדָּ֜ם אַֽחֲרֵ֣י הָֽרֹצֵ֗חַ כִּ֣י יֵחַם֘ לְבָבוֹ֒ וְהִשִּׂיג֛וֹ כִּֽי־יִרְבֶּ֥ה הַדֶּ֖רֶךְ וְהִכָּ֣הוּ נָ֑פֶשׁ וְלוֹ֙ אֵ֣ין מִשְׁפַּט־מָ֔וֶת כִּ֠י לֹ֣א שׂנֵ֥א ה֛וּא ל֖וֹ מִתְּמ֥וֹל שִׁלְשֽׁוֹם:
Lest the avenger of the blood pursue [the killer]: This is why I am telling you prepare a way for yourself, and [to prepare] many refuge cities.   פן ירדוף גואל הדם: לכך אני אומר להכין לך דרך, וערי מקלט רבים:
7Therefore, I command you, saying, "You shall separate for yourself three cities."   זעַל־כֵּ֛ן אָֽנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ לֵאמֹ֑ר שָׁל֥שׁ עָרִ֖ים תַּבְדִּ֥יל לָֽךְ:
8And when the Lord, your God, expands your boundary, as He swore to your forefathers, and He gives you all the land of which He spoke to give to your forefathers;   חוְאִם־יַרְחִ֞יב יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֶת־גְּבֻ֣לְךָ֔ כַּֽאֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לַֽאֲבֹתֶ֑יךָ וְנָ֤תַן לְךָ֙ אֶת־כָּל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֖ר לָתֵ֥ת לַֽאֲבֹתֶֽיךָ:
And when [the Lord your God] expands [your boundary]: As He swore to give you the land of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites.   ואם ירחיב: כאשר נשבע לתת לך ארץ קיני וקנזי וקדמוני:
9if you will keep all this commandment to perform it, which I command you this day, to love the Lord, your God, and to walk in His ways all the days, you shall add three more cities for yourself, in addition to these three,   טכִּֽי־תִשְׁמֹר֩ אֶת־כָּל־הַמִּצְוָ֨ה הַזֹּ֜את לַֽעֲשׂתָ֗הּ אֲשֶׁ֨ר אָֽנֹכִ֣י מְצַוְּךָ֘ הַיּוֹם֒ לְאַֽהֲבָ֞ה אֶת־יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ וְלָלֶ֥כֶת בִּדְרָכָ֖יו כָּל־הַיָּמִ֑ים וְיָֽסַפְתָּ֙ לְךָ֥ עוֹד֙ שָׁל֣שׁ עָרִ֔ים עַ֖ל הַשָּׁל֥שׁ הָאֵֽלֶּה:
you shall add three more [cities] for yourself: Thus, [altogether you will have] nine: The three on the other side of the Jordan, the three in the land of Canaan, and three more in the future [when God will expand your boundary]. — [Sifrei]   ויספת לך עוד שלש: הרי תשע. שלש שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען ושלש לעתיד לבא:
10so that innocent blood will not be shed in the midst of your land which the Lord, your God, gives you for an inheritance which would deem you guilty of [having shed this] blood.   יוְלֹ֤א יִשָּׁפֵךְ֙ דַּ֣ם נָקִ֔י בְּקֶ֣רֶב אַרְצְךָ֔ אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָ֑ה וְהָיָ֥ה עָלֶ֖יךָ דָּמִֽים:
11But if a man hates his fellow, lies in wait for him, rises up against him, and strikes him mortally, and he flees to one of these cities,   יאוְכִי־יִֽהְיֶ֥ה אִישׁ֙ שׂנֵ֣א לְרֵעֵ֔הוּ וְאָ֤רַב לוֹ֙ וְקָ֣ם עָלָ֔יו וְהִכָּ֥הוּ נֶ֖פֶשׁ וָמֵ֑ת וְנָ֕ס אֶל־אַחַ֖ת הֶֽעָרִ֥ים הָאֵֽל:
But if a man hates his fellow [and lies in wait for him…]: Through this man’s hatred of his fellow, he comes to “lie in wait for him.” From here our Rabbis derived the maxim: If a man transgresses a minor commandment, he will ultimately transgress a major commandment. [Here,] since he transgressed the command: “You shall not hate your brother in your heart” (Lev. 19:17), he ultimately came to shed blood. This is why it says here, “But if a man hates his fellow,” for it should have written only: “But if a man rises up and lies in wait for his fellow and strikes him mortally.” - [Sifrei]   וכי יהיה איש שונא לרעהו: על ידי שנאתו הוא בא לידי וארב לו. מכאן אמרו עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מצוה חמורה. לפי שעבר על לא תשנא, סופו לבא לידי שפיכות דמים. לכך נאמר כי יהיה איש שונא לרעהו וגו', שהיה לו לכתוב וכי יקום איש וארב לרעהו והכהו נפש:
12the elders of his city shall send and take him from there and deliver him into the hand of the avenger of the blood, that he may die.   יבוְשָֽׁלְחוּ֙ זִקְנֵ֣י עִיר֔וֹ וְלָֽקְח֥וּ אֹת֖וֹ מִשָּׁ֑ם וְנָֽתְנ֣וּ אֹת֗וֹ בְּיַ֛ד גֹּאֵ֥ל הַדָּ֖ם וָמֵֽת:
13And you shall not pity him, but you shall abolish [the shedding of] the blood of the innocent from Israel, and it will be good for you.   יגלֹֽא־תָח֥וֹס עֵֽינְךָ֖ עָלָ֑יו וּבִֽעַרְתָּ֧ דַם־הַנָּקִ֛י מִיִּשְׂרָאֵ֖ל וְט֥וֹב לָֽךְ:
And you shall not pity him: I.e., you should not say, “The first [person] has already been killed; why should we kill this one too and cause two Israelites to be killed?” - [Sifrei]   לא תחוס עינך: שלא תאמר הראשון כבר נהרג, למה אנו הורגים את זה ונמצאו שני ישראלים הרוגים: