Leviticus Chapter 20

1And the Lord spoke to Moses, saying,   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2And to the children of Israel, you shall say: Any man of the children of Israel or of the strangers who sojourn among Israel, who gives any of his offspring to Molech, shall surely be put to death; the people of the land shall pelt him with stones.   בוְאֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֘ תֹּאמַר֒ אִ֣ישׁ אִישׁ֩ מִבְּנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל וּמִן־הַגֵּ֣ר | הַגָּ֣ר בְּיִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֨ר יִתֵּ֧ן מִזַּרְע֛וֹ לַמֹּ֖לֶךְ מ֣וֹת יוּמָ֑ת עַ֥ם הָאָ֖רֶץ יִרְגְּמֻ֥הוּ בָאָֽבֶן:
And to the children of Israel, you shall say: [i.e., enumerate the following] punishments for the warnings [that were given in chapter 18.].   ואל בני ישראל תאמר: עונשין על האזהרות:
shall surely be put to death: By the court. And if the court is not [physically] powerful [enough to kill him by themselves], “the people of the land” must assist them. — [Torath Kohanim 20:91]   מות יומת: בבית דין, ואם אין כח לבית דין עם הארץ מסייעין אותן:
the people of the land: עַם הָאָרֶץ. [This may be rendered either: “the people of the earth” or “ the people of the land,” as follows:] The people for whose sake the earth was created, the people who are destined to possess the Land [of Israel], through [the observance of] these commandments. — [Torath Kohanim 20:91]   עם הארץ: עם שבגינו נבראת הארץ. דבר אחר עם שעתידין לירש את הארץ ע"י מצות הללו:
3And I will set My attention upon that man, and I will cut him off from amidst his people, because he gave of his offspring to Molech in order to defile My holy ones and to profane My holy Name.   גוַֽאֲנִ֞י אֶתֵּ֤ן אֶת־פָּנַי֙ בָּאִ֣ישׁ הַה֔וּא וְהִכְרַתִּ֥י אֹת֖וֹ מִקֶּ֣רֶב עַמּ֑וֹ כִּ֤י מִזַּרְעוֹ֙ נָתַ֣ן לַמֹּ֔לֶךְ לְמַ֗עַן טַמֵּא֙ אֶת־מִקְדָּשִׁ֔י וּלְחַלֵּ֖ל אֶת־שֵׁ֥ם קָדְשִֽׁי:
And I will set my attention: Heb., פָּנַי, i.e., My leisure (פְּנַאי). I will turn aside (פּוֹנֶה) from all My affairs and occupy Myself with him. — [Torath Kohanim 20:92]   אתן את פני: פנאי שלי, פונה אני מכל עסקי ועוסק בו:
[that] man: But not the [whole] community. — [Torath Kohanim 20:92] [I.e., if the entire community give their offspring over to Molech, they are not punished with excision,] because the entire community are not to be cut off.   באיש: ולא בצבור, שאין כל הצבור נכרתין:
because he gave of his offspring to Molech: [Are not this phrase here, and the phrase in the next verse, “when he gives of his offspring to Molech” superfluous? However,] since Scripture says, “[There shall not be found among you] anyone who passes his son or daughter through fire” (Deut. 18:10), how do we know [that the law applies as well to] his son’s son or his daughter’s son? Scripture, therefore, says, “because he gave of his offspring to Molech.” And how do we know that the law applies even to one’s illegitimate offspring [i.e., one produced from a halachically illegitimate union]? Scripture. therefore says (in the next verse),“when he gives of his offspring to Molech” [to include even his illegitimate offspring]. — [Torath Kohanim 20:93; Sanh. 64b]   כי מזרעו נתן למלך: לפי שנאמר מעביר בנו ובתו באש (דברים יח י), בן בנו ובן בתו מנין, תלמוד לומר כי מזרעו נתן למולך. זרע פסול מנין, תלמוד לומר בתתו מזרעו למולך:
In order to defile My holy ones: Heb. מִקְדָּשִׁי. [This is] the congregation of Israel, which is sanctified to Me. [This reference to Israel as מִקְדָּשִׁי, what is sanctified to Me, is] reminiscent of the expression [referring to the holy sacrifices], “he shall not desecrate My holy things (מִקְדָּשַׁי) ” (Lev. 21:23).   למען טמא את מקדשי: את כנסת ישראל, שהיא מקודשת לי, כלשון (ויקרא כא כג) ולא יחלל את מקדשי:
4But if the people of the land ignore that man when he gives of his offspring to Molech, not putting him to death   דוְאִ֡ם הַעְלֵ֣ם יַעְלִ֩ימוּ֩ עַ֨ם הָאָ֜רֶץ אֶת־עֵֽינֵיהֶם֙ מִן־הָאִ֣ישׁ הַה֔וּא בְּתִתּ֥וֹ מִזַּרְע֖וֹ לַמֹּ֑לֶךְ לְבִלְתִּ֖י הָמִ֥ית אֹתֽוֹ:
But if [the people of the land] ignore [that man]: Heb. הַעְלֵם יַעְלִימוּ. [The double expression intimates that] if they ignore one matter [i.e., even one sin], they will eventually ignore many matters, and if the Small Sanhedrin [of twenty-three judges] ignores the matter, eventually the Great Sanhedrin [of seventy-one judges, in Jerusalem,] will ignore the matter. — [Torath Kohanim 20:94]   ואם העלם יעלימו: אם העלימו בדבר אחד, סוף שיעלימו בדברים הרבה. אם העלימו סנהדרי קטנה, סוף שיעלימו סנהדרי גדולה:
5I will set My attention upon that man, and upon his family, and I will cut him off, and all who stray after him to stray after Molech, from amidst their people.   הוְשַׂמְתִּ֨י אֲנִ֧י אֶת־פָּנַ֛י בָּאִ֥ישׁ הַה֖וּא וּבְמִשְׁפַּחְתּ֑וֹ וְהִכְרַתִּ֨י אֹת֜וֹ וְאֵ֣ת | כָּל־הַזֹּנִ֣ים אַֽחֲרָ֗יו לִזְנ֛וֹת אַֽחֲרֵ֥י הַמֹּ֖לֶךְ מִקֶּ֥רֶב עַמָּֽם:
and upon his family: Rabbi Shimon says: [In] what [way] did the family sin [that they are punished]? However, this teaches you that there is no family in which there is an [unfair] tax collector which may not [be regarded as consisting] entirely of tax collectors, for they all cover up for him. — [Torath Kohanim 20:95; Shev. 39a]   ובמשפחתו: אמר ר' שמעון וכי משפחה מה חטאה, אלא ללמדך שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם מוכסין, שכולם מחפין עליו:
and I will cut him off: Why is this stated? Because since Scripture says, “[I will set My attention upon that man] and upon his family,” one might think that his entire family is included in [the punishment of] excision. Scripture, therefore, says, “[I will cut] him [off]”-that man is to be excised [from the people of Israel], but the entire family is not included in excision, but with suffering. — [Torath Kohanim 20:96]   והכרתי אתו: למה נאמר, לפי שנאמר ובמשפחתו, יכול יהיו כל המשפחה בהכרת, תלמוד לומר אותו. אותו בהכרת ולא כל המשפחה בהכרת, אלא ביסורין:
to stray after Molech: [This phrase comes to] include [in this penalty] any other pagan deity that one worshipped in this manner, even though it is not its mode of worship. — [Sanh. 64b]   לזנות אחרי המלך: לרבות שאר עבודה זרה שעבדה בכך, ואפילו אין זו עבודתה:
6And the person who turns to Ov or Yid'oni, to stray after them I will set My attention upon that person, and I will cut him off from amidst his people.   ווְהַנֶּ֗פֶשׁ אֲשֶׁ֨ר תִּפְנֶ֤ה אֶל־הָֽאֹבֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים לִזְנֹ֖ת אַֽחֲרֵיהֶ֑ם וְנָֽתַתִּ֤י אֶת־פָּנַי֙ בַּנֶּ֣פֶשׁ הַהִ֔וא וְהִכְרַתִּ֥י אֹת֖וֹ מִקֶּ֥רֶב עַמּֽוֹ:
7You shall sanctify yourselves and be holy, for I am the Lord, your God.   זוְהִ֨תְקַדִּשְׁתֶּ֔ם וִֽהְיִיתֶ֖ם קְדשִׁ֑ים כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
You shall sanctify yourselves: This [refers to] separation from idolatry. — [Torath Kohanim 20:100]   והתקדשתם: זו פרישות עבודה זרה: