Exodus Chapter 18

1Now Moses' father in law, Jethro, the chieftain of Midian, heard all that God had done for Moses and for Israel, His people that the Lord had taken Israel out of Egypt.   אוַיִּשְׁמַ֞ע יִתְר֨וֹ כֹהֵ֤ן מִדְיָן֙ חֹתֵ֣ן משֶׁ֔ה אֵת֩ כָּל־אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה אֱלֹהִים֙ לְמשֶׁ֔ה וּלְיִשְׂרָאֵ֖ל עַמּ֑וֹ כִּֽי־הוֹצִ֧יא יְהוָֹ֛ה אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל מִמִּצְרָֽיִם:
Now…Jethro…heard: What news did he hear that [made such an impression that] he came? The splitting of the Red Sea and the war with Amalek. — [from Zev. 116a, and Mechilta, combining the views of Rabbi Joshua and Rabbi Eliezer]   וישמע יתרו: מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק:
Jethro: He was called by seven names: Reuel, Jether, Jethro [i.e., Yithro], Hobab, Heber, Keni, [and] Putiel (Mechilta). [He was called] Jether (יֶתֶר) because he [caused] a section to be added (יִתֵּר) to the Torah [namely]: “But you shall choose” (below verse 21). [He was called] Jethro (יִתְרוֹ) [to indicate that] when he converted and fulfilled the commandments, a letter was added to his name. [He was called] Hobab (חוֹבָב) [which means lover] because he loved (חִבָּב) the Torah. Hobab was indeed Jethro, as it is said: “of the children of Hobab, Moses’ father-in-law” (Jud. 4:11). Others say that Reuel was Jethro’s father. [If so,] what [is the meaning of] what it [Scripture] says [referring to the daughters of Jethro]: “They came to their father Reuel” (Exod. 2:18)? Because [young] children call their grandfather “Father.” [This appears] in Sifrei (Beha’alothecha 10:29).   יתרו: שבע שמות נקראו לו רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל. יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה (להלן פסוק כא) ואתה תחזה. יתרו לכשנתגייר וקיים המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו. חובב שחבב את התורה. וחובב הוא יתרו, שנאמר (שופטים ד יא) מבני חובב חותן משה. ויש אומרים רעואל אביו של יתרו היה, ומה הוא אומר (שמות ב יח) ותבאנה אל רעואל אביהן, שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא. בספרי:
Moses’ father-in-law: Here Jethro prides himself on [his relationship to] Moses, [saying,] “I am the king’s father-in-law.” In the past, Moses attributed the greatness to his father-in-law, as it is said: “Moses went and returned to Jether, his father-in-law” (Exod. 4:18). [from Mechilta]   חתן משה: כאן היה יתרו מתכבד במשה, אני חותן המלך ולשעבר היה משה תולה הגדולה בחמיו, שנאמר (שמות ד יח) וישב אל יתר חותנו:
for Moses and for Israel: Moses was equal to all of Israel. [Mechilta]   למשה ולישראל: שקול משה כנגד כל ישראל:
all that…had done: for them with the descent of the manna, with the well, and with Amalek.   את כל אשר עשה: להם בירידת המן ובבאר ובעמלק:
that the Lord had taken Israel out…: This was the greatest of them all. — [from Mechilta]   כי הוציא ה' וגו': זו גדולה על כולם:
2So Moses' father in law, Jethro, took Zipporah, Moses' wife, after she had been sent away,   בוַיִּקַּ֗ח יִתְרוֹ֙ חֹתֵ֣ן משֶׁ֔ה אֶת־צִפֹּרָ֖ה אֵ֣שֶׁת משֶׁ֑ה אַחַ֖ר שִׁלּוּחֶֽיהָ:
after she had been sent away: When the Holy One, blessed be He, said to him in Midian, “Go, return to Egypt” (Exod. 4: 19), “and Moses took his wife and his sons, etc.” (Exod. 4:20), and Aaron went forth “and met him on the mount of God” (Exod. 4:27), he [Aaron] said to him [Moses], “Who are these?” He [Moses] replied, “This is my wife, whom I married in Midian, and these are my sons.” "And where are you taking them?" he [Aaron] asked. “To Egypt,” he replied. He [Aaron] retorted, “We are suffering with the first ones, and you come to add to them?” He [Moses] said to her [Zipporah], “Go home to your father.” She took her two sons and went away. — [from Mechilta]   אחר שלוחיה: כשאמר לו הקב"ה במדין (שמות ד יט) לך שוב מצרימה, (שם כ) ויקח משה את אשתו ואת בניו גו' ויצא אהרן לקראתו, (שם כז) ויפגשהו בהר הא-להים. אמר לו מי הם הללו. אמר לו זו היא אשתי שנשאתי במדין ואלו בני. אמר לו והיכן אתה מוליכן. אמר לו למצרים. אמר לו על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא להוסיף עליהם. אמר לה לכי אל בית אביך, נטלה שני בניה והלכה לה:
3and her two sons, one of whom was named Gershom, because he [Moses] said, "I was a stranger in a foreign land,"   גוְאֵ֖ת שְׁנֵ֣י בָנֶ֑יהָ אֲשֶׁ֨ר שֵׁ֤ם הָֽאֶחָד֙ גֵּֽרְשֹׁ֔ם כִּ֣י אָמַ֔ר גֵּ֣ר הָיִ֔יתִי בְּאֶ֖רֶץ נָכְרִיָּֽה:
4and one who was named Eliezer, because [Moses said,] "The God of my father came to my aid and rescued me from Pharaoh's sword."   דוְשֵׁ֥ם הָֽאֶחָ֖ד אֱלִיעֶ֑זֶר כִּֽי־אֱלֹהֵ֤י אָבִי֙ בְּעֶזְרִ֔י וַיַּצִּלֵ֖נִי מֵחֶ֥רֶב פַּרְעֹֽה:
and rescued me from Pharaoh’s sword: When Dathan and Abiram informed [Pharaoh] about the incident of the Egyptian [whom Moses had slain], and he [Pharaoh] sought to slay Moses, his [Moses’] neck became [as hard] as a marble pillar. — [from Exod. Rabbah 1:31, Deut. Rabbah 2:27]   ויצלני מחרב פרעה: כשגילו דתן ואבירם על דבר המצרי ובקש להרוג את משה, נעשה צוארו כעמוד של שיש:
5Now Moses' father in law, Jethro, and his [Moses'] sons and his wife came to Moses, to the desert where he was encamped, to the mountain of God.   הוַיָּבֹ֞א יִתְר֨וֹ חֹתֵ֥ן משֶׁ֛ה וּבָנָ֥יו וְאִשְׁתּ֖וֹ אֶל־משֶׁ֑ה אֶל־הַמִּדְבָּ֕ר אֲשֶׁר־ה֛וּא חֹנֶ֥ה שָׁ֖ם הַ֥ר הָֽאֱלֹהִֽים:
to the desert: [We too know that he was in the desert [without the text stating it explicitly], but the text is speaking of Jethro’s praise, that he lived amidst the greatest honor of the world, but his heart prompted him to go forth to the desert wasteland to hear words of Torah. — [from Mechilta]   אל המדבר: אף אנו יודעין שבמדבר היו, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת אל המדבר, מקום תהו, לשמוע דברי תורה:
6And he said to Moses, "I, Jethro, your father in law, am coming to you, and [so is] your wife and her two sons with her. "   ווַיֹּ֨אמֶר֙ אֶל־משֶׁ֔ה אֲנִ֛י חֹֽתֶנְךָ֥ יִתְר֖וֹ בָּ֣א אֵלֶ֑יךָ וְאִ֨שְׁתְּךָ֔ וּשְׁנֵ֥י בָנֶ֖יהָ עִמָּֽהּ:
And he said to Moses: through a messenger. — [from Mechilta, view of Rabbi Eleazar the Modite]   ויאמר אל משה: על ידי שליח:
I, Jethro, your father-in-law…: If you will not come out for my sake, come out for your wife’s sake, and if you will not come out for your wife’s sake, come out for the sake of her two sons. — [from Mechilta]   אני חתנך יתרו וגו': אם אין אתה יוצא בגיני צא בגין אשתך, ואם אין אתה יוצא בגין אשתך צא בגין שני בניה:
7So Moses went out toward Jethro, prostrated himself and kissed him, and they greeted one another, and they entered the tent.   זוַיֵּצֵ֨א משֶׁ֜ה לִקְרַ֣את חֹֽתְנ֗וֹ וַיִּשְׁתַּ֨חוּ֙ וַיִּשַּׁק־ל֔וֹ וַיִּשְׁאֲל֥וּ אִֽישׁ־לְרֵעֵ֖הוּ לְשָׁל֑וֹם וַיָּבֹ֖אוּ הָאֹֽהֱלָה:
So Moses went out: Jethro was afforded great honor at that time. Since Moses went out, Aaron, Nadab, and Abihu also went out, and who [was it who] saw these [men] going out and did not go out? [Thus, everyone went out to greet Jethro.]-[from unknown midrashic source similar to Mechilta and Tanchuma Yithro 6]   ויצא משה: כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה, כיון שיצא משה יצא אהרן נדב ואביהוא, ומי הוא שראה את אלו יוצאין ולא יצא:
prostrated himself and kissed him: I do not know who prostrated himself to whom. [But] when it says, “one another (אִישׁ לְרֵעֵהוּ),” [lit., a man to his friend,] who is called "a man"? This is Moses, as it is said: “But the man (וְהָאִישׁ) Moses” (Num. 12:3). [from Mechilta]   וישתחו וישק לו: איני יודע מי השתחוה למי, כשהוא אומר איש לרעהו, מי הקרוי איש, זה משה, שנאמר (במדבר יב ג) והאיש משה:
8Moses told his father in law [about] all that the Lord had done to Pharaoh and to the Egyptians on account of Israel, [and about] all the hardships that had befallen them on the way, and [that] the Lord had saved them.   חוַיְסַפֵּ֤ר משֶׁה֙ לְחֹ֣תְנ֔וֹ אֵת֩ כָּל־אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה יְהוָֹה֙ לְפַרְעֹ֣ה וּלְמִצְרַ֔יִם עַ֖ל אוֹדֹ֣ת יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֤ת כָּל־הַתְּלָאָה֙ אֲשֶׁ֣ר מְצָאָ֣תַם בַּדֶּ֔רֶךְ וַיַּצִּלֵ֖ם יְהוָֹֽה:
Moses told his father-in-law: to attract his heart, to draw him near to the Torah. — [from Mechilta]   ויספר משה לחתנו: למשוך את לבו לקרבו לתורה:
all the hardships: By the sea and [the hardship] of Amalek. — [from Mechilta]   את כל התלאה: שעל הים ושל עמלק:
the hardships: Heb. הַתְּלָאָה. “Lammed aleph” comprise the root of the word. The “tav” is both formative and basic and sometimes is omitted from it. Similarly, separation (תְּרוּמָה), waving (תְּנוּפָה), rising (תְּקוּמָה), removing (תְּנוּאָה).‭   התלאה: למ"ד אל"ף מן היסוד של התיבה והתי"ו הוא תיקון ויסוד הנופל ממנו לפרקים, וכן תרומה, תנופה, תקומה, תנואה:
9Jethro was happy about all the good that the Lord had done for Israel, that He had rescued them from the hands of the Egyptians.   טוַיִּ֣חַדְּ יִתְר֔וֹ עַ֚ל כָּל־הַטּוֹבָ֔ה אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה יְהוָֹ֖ה לְיִשְׂרָאֵ֑ל אֲשֶׁ֥ר הִצִּיל֖וֹ מִיַּ֥ד מִצְרָֽיִם:
Jethro was happy: Heb. וַיִחַדּ, and Jethro rejoiced. This is its simple meaning. The Aggadic midrash, however, [explains that] his flesh became prickly [i.e., gooseflesh (חִדּוּדִין חִדּוּדִּין)] [because] he was upset about the destruction of the Egyptians. This is [the source of] the popular saying: Do not disgrace a gentile in the presence of a convert, [even] up to the tenth generation [after the conversion]. — [from Sanh. 94a]   ויחד יתרו: וישמח יתרו, זהו פשוטו ומדרשו נעשה בשרו חדודין חדודין, מיצר על איבוד מצרים, היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפיה:
about all the good: The good of the manna, the well [of water that went with them], and the Torah, and above all, that He rescued them from the hands of the Egyptians. Until now, no slave had been able to escape from Egypt because the [border of the] land was locked, but these [people] fled six hundred thousand strong. — [from Mechilta]   על כל הטובה: טובת המן והבאר והתורה. ועל כולן אשר הצילו מיד מצרים, עד עכשיו לא היה עבד יכול לברוח ממצרים, שהיתה הארץ מסוגרת, ואלו יצאו ששים רבוא:
10[Thereupon,] Jethro said, "Blessed is the Lord, Who has rescued you from the hands of the Egyptians and from the hand of Pharaoh, Who has rescued the people from beneath the hand of the Egyptians.   יוַיֹּ֘אמֶר֘ יִתְרוֹ֒ בָּר֣וּךְ יְהֹוָ֔ה אֲשֶׁ֨ר הִצִּ֥יל אֶתְכֶ֛ם מִיַּ֥ד מִצְרַ֖יִם וּמִיַּ֣ד פַּרְעֹ֑ה אֲשֶׁ֤ר הִצִּיל֙ אֶת־הָעָ֔ם מִתַּ֖חַת יַד־מִצְרָֽיִם:
Who has rescued you from the hands of the Egyptians: A strong nation.   אשר הציל אתכם מיד מצרים: אומה קשה:
and from the hand of Pharaoh: A strong king.   ומיד פרעה: מלך קשה:
from beneath the hand of the Egyptians: As the Targum [Onkelos] renders: [from beneath the control of the Egyptians,] an expression of tyrannization and domination. [The verse is referring to] the hand, which they [the Egyptians] laid heavily upon you [the Israelites]; the slavery.   מתחת יד מצרים: כתרגומו לשון רידוי ומרות היד שהיו מכבידים עליהם, היא העבודה:
11Now I know that the Lord is greater than all the deities, for with the thing that they plotted, [He came] upon them."   יאעַתָּ֣ה יָדַ֔עְתִּי כִּֽי־גָד֥וֹל יְהוָֹ֖ה מִכָּל־הָֽאֱלֹהִ֑ים כִּ֣י בַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר זָד֖וּ עֲלֵיהֶֽם:
Now I know: I recognized Him in the past, but now [I recognize Him] even more. — [from Mechilta]   עתה ידעתי: מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר:
than all the deities: This teaches us that he [Jethro] was knowledgeable about every type of idolatry in the world, and there was no pagan deity that he did not worship. — [from Mechilta]   מכל הא-להים: מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה:
for with the thing that they plotted, [He came] upon them: Heb. זָדוּ. [To be explained] according to its [Aramaic] translation. [Onkelos renders: For with the thing that the Egyptians plotted to judge Israel, with that He judged them.] With water, they planned to destroy them, and they [themselves] were destroyed with water.   כי בדבר אשר זדו עליהם: כתרגומו במים דמו לאבדם והם נאבדו במים:
that they plotted: That they planned wickedly. Our Rabbis, however, interpreted it [זָדוּ] as an expression related to “Now Jacob cooked (וַיָזֶר)” (Gen. 25:29) [and thus to infer that] in the very pot in which they cooked, they themselves were cooked. [from Sotah 11a]   אשר זדו: אשר הרשיעו. ורבותינו דרשוהו לשון (בראשית כה כט) ויזד יעקב נזיד, בקדרה אשר בשלו בה, נתבשלו:
12Then Moses' father in law, Jethro, sacrificed burnt offering[s] and [peace] offerings to God, and Aaron and all the elders of Israel came to dine with Moses' father in law before God.   יבוַיִּקַּ֞ח יִתְר֨וֹ חֹתֵ֥ן משֶׁ֛ה עֹלָ֥ה וּזְבָחִ֖ים לֵֽאלֹהִ֑ים וַיָּבֹ֨א אַֽהֲרֹ֜ן וְכֹ֣ל | זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל לֶֽאֱכָל־לֶ֛חֶם עִם־חֹתֵ֥ן משֶׁ֖ה לִפְנֵ֥י הָֽאֱלֹהִֽים:
burnt offering[s]: Heb. עֹלָה. As its apparent meaning, because it [the offering] was completely (כֻּלָּה) burned [on the altar].   עלה: כמשמעה שהיא עולה כליל:
and [peace] offerings: Peace offerings.   וזבחים: שלמים:
And Aaron came: And where did Moses go? [Why is he not mentioned here as partaking of the feast?] He was standing and serving them. — [from Mechilta, Jonathan]   ויבא אהרן וגו': ומשה היכן הלך, והלא הוא שיצא לקראתו וגרם לו את כל הכבוד, אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם:
before God: From here [we learn] that if one derives pleasure from a feast at which Torah scholars are seated, it is as if he has derived pleasure from the splendor of the Shechinah. — [from Ber. 64a, Mechilta]   לפני הא-להים: מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה כאלו נהנה מזיו השכינה: