Genesis Chapter 27

28And may the Lord give you of the dew of the heavens and [of] the fatness of the earth and an abundance of grain and wine.   כחוְיִתֶּן־לְךָ֙ הָֽאֱלֹהִ֔ים מִטַּ֨ל הַשָּׁמַ֔יִם וּמִשְׁמַנֵּ֖י הָאָ֑רֶץ וְרֹ֥ב דָּגָ֖ן וְתִירֽשׁ:
And may the Lord give you: May He give and repeatedly give (444 Gen. Rabbah 66:3). According to its simple meaning, it refers back to the previous topic: “Look, the fragrance of my son” which God has given him, “is like the fragrance of a field, etc.,” and furthermore, “May He give you of the dew of the heavens, etc.”   ויתן לך: יתן ויחזור ויתן. ולפי פשוטו מוסב לענין הראשון ראה ריח בני, שנתן לו הקב"ה, כריח שדה וגו' ועוד יתן לך מטל השמים וגו':
of the dew of the heavens: [It is to be interpreted] according to its simple meaning, and there are Midrashic interpretations of many kinds. (Another explanation: What is the meaning of הָאֱלֹהִים [I.e., why is the Divine Name which signifies God’s attribute of Justice used here? To teach that He will treat you] with justice. If you deserve it, He will give to you, and if not, He will not give to you. But to Esau he said, “The fat places of the earth shall be your dwelling place.” Whether righteous or wicked, He will give to you. And from him [Isaac], Solomon learned; when he built the Temple, he arranged his prayer, [saying that] an Israelite, who has faith and justifies the Divine decree upon himself, will not complain about You; therefore (I Kings 8:39): “and give to every man [Israelite] according to his ways,” for You know what is in his heart. But a gentile lacks faith; therefore [Solomon] said (ibid. verse 43): “You shall hear in heaven, etc., and do according to all that the stranger calls upon You for,” i.e., whether he is deserving or undeserving, give to him, so that he should not complain about You. [This is found] in an old and correct edition of Rashi.) [From Tanchuma Buber, Toledoth 14]   מטל השמים: כמשמעו, ומדרש אגדה יש להרבה פנים:
29Nations shall serve you and kingdoms shall bow down to you; you shall be a master over your brothers, and your mother's sons shall bow down to you. Those who curse you shall be cursed, and those who bless you shall be blessed."   כטיַֽעַבְד֣וּךָ עַמִּ֗ים וְיִשְׁתַּֽחֲו֤וּ (כתיב וישתחו) לְךָ֙ לְאֻמִּ֔ים הֱוֵ֤ה גְבִיר֙ לְאַחֶ֔יךָ וְיִשְׁתַּֽחֲו֥וּ לְ֖ךָ בְּנֵ֣י אִמֶּ֑ךָ אֹֽרֲרֶ֣יךָ אָר֔וּר וּמְבָֽרֲכֶ֖יךָ בָּרֽוּךְ:
your mother’s sons: But Jacob said to Judah, “your father’s sons” because he [Jacob] had sons from many mothers, but here, since he [Isaac] had married only one wife, he said, “your mother’s sons” (Gen. Rabbah 66:4).   בני אמך: ויעקב אמר ליהודה (להלן מט ח) בני אביך, לפי שהיו לו בנים מכמה אמהות, וכאן שלא נשא אלא אשה אחת אמר בני אמך:
Those who curse you shall be cursed, and those who bless you shall be blessed: But concerning Balaam, Scripture says (Num. 24:9): “Those who bless you shall be blessed, and those who curse you shall be cursed” (Gen. Rabbah ibid.). [The reason for this is that, for] the righteous-their beginning is suffering and their end is tranquillity; and thus, those who curse them and cause them pain precede those who bless them. Isaac therefore mentioned the curse of those who curse before the blessing of those who bless. As for the wicked, however, their beginning is tranquillity, and their end is suffering; Balaam, therefore, mentioned the blessing before the curse. [From Gen. Rabbah 66:4]   ארריך ארור ומברכיך ברוך: ובבלעם הוא אומר (במדבר כד ט) מברכיך ברוך ואורריך ארור. הצדיקים תחלתם יסורים וסופן שלוה, ואורריהם ומצעריהם קודמים למברכיהם, לפיכך יצחק הקדים קללת אוררים לברכת מברכים. והרשעים תחלתן שלוה וסופן יסורין, לפיכך בלעם הקדים ברכה לקללה:
30And it came to pass, when Isaac had finished blessing Jacob, and it came to pass Jacob had just left his father Isaac's presence, that his brother Esau came from his hunt.   לוַיְהִ֗י כַּֽאֲשֶׁ֨ר כִּלָּ֣ה יִצְחָק֘ לְבָרֵ֣ךְ אֶת־יַֽעֲקֹב֒ וַיְהִ֗י אַ֣ךְ יָצֹ֤א יָצָא֙ יַֽעֲקֹ֔ב מֵאֵ֥ת פְּנֵ֖י יִצְחָ֣ק אָבִ֑יו וְעֵשָׂ֣ו אָחִ֔יו בָּ֖א מִצֵּידֽוֹ:
had just left: Heb. יָצֹא יָצָא, [lit., going out, had gone out.] This one was leaving, and that one was coming in. [From Gen. Rabbah 66:5]   יצא יצא: זה יוצא וזה בא:  
31And he too had made tasty foods, and he brought [them] to his father, and he said to his father, "Let my father arise and eat of the game of his son, so that your soul will bless me. "   לאוַיַּ֤עַשׂ גַּם־הוּא֙ מַטְעַמִּ֔ים וַיָּבֵ֖א לְאָבִ֑יו וַיֹּ֣אמֶר לְאָבִ֗יו יָקֻ֤ם אָבִי֙ וְיֹאכַל֙ מִצֵּ֣יד בְּנ֔וֹ בַּֽעֲבֻ֖ר תְּבָֽרֲכַ֥נִּי נַפְשֶֽׁךָ:
32And his father Isaac said to him, "Who are you?" And he said, "I am your son, your firstborn, Esau."   לבוַיֹּ֥אמֶר ל֛וֹ יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו מִי־אָ֑תָּה וַיֹּ֕אמֶר אֲנִ֛י בִּנְךָ֥ בְכֹֽרְךָ֖ עֵשָֽׂו:
33And Isaac shuddered a great shudder, and he said, "Who then is the one who hunted game and brought it to me, and I ate of everything while you had not yet come, and I blessed him? He, too, shall be blessed."   לגוַיֶּֽחֱרַ֨ד יִצְחָ֣ק חֲרָדָה֘ גְּדֹלָ֣ה עַד־מְאֹד֒ וַיֹּ֡אמֶר מִֽי־אֵפ֡וֹא ה֣וּא הַצָּֽד־צַ֩יִד֩ וַיָּ֨בֵא לִ֜י וָֽאֹכַ֥ל מִכֹּ֛ל בְּטֶ֥רֶם תָּב֖וֹא וָֽאֲבָֽרֲכֵ֑הוּ גַּם־בָּר֖וּךְ יִֽהְיֶֽה:
And Isaac shuddered: [וַיֶּחרָד is to be explained] as the Targum, וּתְוָה, an expression of bewilderment. According to the Midrash, however, he [actually shuddered because] he saw Gehinnom open beneath him. [From Tanchuma, Vezoth Haberachah 1]   ויחרד: כתרגומו ותוה לשון תימה. ומדרשו ראה גיהנם פתוחה מתחתיו:
Who then: [the word] אֵפוֹא is an expression by itself, which has many usages. Another explanation: אֵפוֹא is a combination of אַיּה [where] and פֹּה [here], [so that מִי אֵפוֹא means]: Who is he and where is he, who hunted game?   מי אפוא: לשון לעצמו, משמש עם כמה דברים. איפוא, איה פה, מי הוא ואיפוא הוא הצד ציד:
and I ate of everything: Any flavors I wished to taste, I tasted in it (Gen. Rabbah 67:2).   ואכל מכל: מכל טעמים שבקשתי לטעום טעמתי בו:
He, too, shall be blessed: That you should not say that had Jacob not deceived his father, he would not have received the blessings. Therefore, he concurred and blessed him intentionally (Gen. Rabbah 67:2).   גם ברוך יהיה: שלא תאמר אילולי שרימה יעקב לאביו לא נטל את הברכות, לכך הסכים וברכו מדעתו:
34When Esau heard his father's words, he cried out a great and bitter cry, and he said to his father, "Bless me too, O my father!"   לדכִּשְׁמֹ֤עַ עֵשָׂו֙ אֶת־דִּבְרֵ֣י אָבִ֔יו וַיִּצְעַ֣ק צְעָקָ֔ה גְּדֹלָ֥ה וּמָרָ֖ה עַד־מְאֹ֑ד וַיֹּ֣אמֶר לְאָבִ֔יו בָּֽרֲכֵ֥נִי גַם־אָ֖נִי אָבִֽי:
35And he said, "Your brother came with cunning and took your blessing."   להוַיֹּ֕אמֶר בָּ֥א אָחִ֖יךָ בְּמִרְמָ֑ה וַיִּקַּ֖ח בִּרְכָתֶֽךָ:
with cunning: with cleverness. [From Targumim]   במרמה: בחכמה:
36And he said, "Is it for this reason that he was named Jacob? For he has deceived me twice; he took my birthright, and behold, now he has taken my blessing." And he said, "Have you not reserved a blessing for me?"   לווַיֹּ֡אמֶר הֲכִי֩ קָרָ֨א שְׁמ֜וֹ יַֽעֲקֹ֗ב וַיַּעְקְבֵ֨נִי֙ זֶ֣ה פַעֲמַ֔יִם אֶת־בְּכֹֽרָתִ֣י לָקָ֔ח וְהִנֵּ֥ה עַתָּ֖ה לָקַ֣ח בִּרְכָתִ֑י וַיֹּאמַ֕ר הֲלֹֽא־אָצַ֥לְתָּ לִּ֖י בְּרָכָֽה:
And he said,“Is it for this reason that he was named Jacob: הִכִי is an expression denoting the interrogative, as in (below 29:15): ”Is it because (הִכִי) you are my kinsman…?“ Was he named Jacob (יַעִקֹב) because of the future, because he was destined to deceive me (לְעָקְבֵנִי)? Midrash Tanchuma (Buber, Toledoth 23) [asks]: Why did Isaac shudder? He said, ”Perhaps I am guilty of an iniquity, for I have blessed the younger son before the older one, and thus altered the order of the relationship.“ [Thereupon], Esau started crying, ”He has already deceived me twice!“ His father said to him, ”What did he do to you?“ He replied, ”He took my birthright.“ He [Isaac] said,”That is why I was troubled and shuddered, for [I was afraid that] perhaps I [had] transgressed the line of strict justice, [but] now [that I know that] I actually blessed the firstborn, ‘he too shall be blessed’."   הכי קרא שמו: לשון תימה הוא, כמו (לקמן כט טו) הכי אחי אתה, שמא לכך נקרא שמו יעקב על שם סופו שהוא עתיד לעקבני. תנחומא (תנחומא ישן כג) למה חרד יצחק, אמר שמא עון יש בי שברכתי הקטן לפני הגדול, ושניתי סדר היחס. התחיל עשו מצעק ויעקבני זה פעמים, אמר לו אביו מה עשה לך, אמר לו את בכורתי לקח, אמר בכך הייתי מצר וחרד שמא עברתי על שורת הדין, עכשיו לבכור ברכתי, גם ברוך יהיה:
for he has deceived me: Heb. וַיַעְקְבֵנִי. [To be explained] according to the Targum וּכַמַנִי [meaning]: and he lay in wait for me. [The word] וְאָרַב [(Deut. 19:11): “and he lies in wait,”] is translated by the Targum as וּכְמַן Others read in the Targum [not וּכַמַנִי, but] וְחַכְּמַנִי [meaning]: he outwitted me.   ויעקבני: כתרגומו וכמני, ארבני. וארב, וכמן. ויש מתרגמין וחכמני נתחכם לי:
reserved: [אָצַלְתּ] an expression of separation, as in וַיָּאצֶל (“and he separated”) (Num. 11:25). (Other editions read: וַיַּצֵּל (below 31:9). [From Targum Onkelos]   אצלת: לשון הפרשה, כמו (במדבר יא כה) ויאצל:
37And Isaac answered and said to Esau, "Behold, I made him a master over you, and I gave him all his brothers as servants, and I have sustained him with corn and wine; so for you then, what shall I do, my son?"   לזוַיַּ֨עַן יִצְחָ֜ק וַיֹּ֣אמֶר לְעֵשָׂ֗ו הֵ֣ן גְּבִ֞יר שַׂמְתִּ֥יו לָךְ֙ וְאֶת־כָּל־אֶחָ֗יו נָתַ֤תִּי לוֹ֙ לַֽעֲבָדִ֔ים וְדָגָ֥ן וְתִיר֖שׁ סְמַכְתִּ֑יו וּלְכָ֣ה אֵפ֔וֹא מָ֥ה אֶֽעֱשֶׂ֖ה בְּנִֽי:
Behold…a master: This is the seventh blessing [given to Jacob] and yet he puts it first? Rather, he said to him, “What use will a blessing be to you? If you acquire property, it will be his, for I have made him a master over you, and whatever a slave acquires, belongs to his master.” [From Gen. 67:5]   הן גביר: ברכה זו שביעית היא והוא עושה אותה ראשונה, אלא אמר לו מה תועלת לך בברכה, אם תקנה נכסים שלו הם, שהרי גביר שמתיו לך ומה שקנה עבד קנה רבו:
so for you then, what shall I do: Where will I seek for something to do for you?   ולכה אפוא מה אעשה: איה פה אבקש מה לעשות לך:
38And Esau said to his father, "Have you [but] one blessing, my father? Bless me too, my father." And Esau raised his voice and wept.   לחוַיֹּ֨אמֶר עֵשָׂ֜ו אֶל־אָבִ֗יו הַֽבֲרָכָ֨ה אַחַ֤ת הִֽוא־לְךָ֙ אָבִ֔י בָּֽרֲכֵ֥נִי גַם־אָ֖נִי אָבִ֑י וַיִּשָּׂ֥א עֵשָׂ֛ו קֹל֖וֹ וַיֵּֽבְךְּ:
Have you [but] one blessing: The “hey” [in הַבִרָכָה] indicates an interrogative expression, as in (Num. 13:19): “are they in open cities (הַבְּמַחֲנַיִם)?;” “is it fat (הַשְּׁמֵנָה);?” (II Sam. 3:33): “[Should Abner die] like the death of (הַכְּמוֹת) a wicked man?”   הברכה אחת: ה"א זו משמשת לשון תמיה, כמו (במדבר יג יט) הבמחנים, (במדבר יג כ) השמנה היא, (ש"ב ג לג) הכמות נבל:
39And his father Isaac answered and said to him, "Behold, your dwelling place shall be the fat places of the earth and of the dew of the heaven from above.   לטוַיַּ֛עַן יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֑יו הִנֵּ֞ה מִשְׁמַנֵּ֤י הָאָ֨רֶץ֙ יִֽהְיֶ֣ה מֽוֹשָׁבֶ֔ךָ וּמִטַּ֥ל הַשָּׁמַ֖יִם מֵעָֽל:
Behold…the fat places of the earth: This is the part of Italy belonging to Greece (from Gen. Rabbah 67:6).   משמני הארץ וגו': זו איטליאה של יון:
40And you shall live by your sword, and you shall serve your brother, and it will be, when you grieve, that you will break his yoke off your neck."   מוְעַל־חַרְבְּךָ֣ תִֽחְיֶ֔ה וְאֶת־אָחִ֖יךָ תַּֽעֲבֹ֑ד וְהָיָה֙ כַּֽאֲשֶׁ֣ר תָּרִ֔יד וּפָֽרַקְתָּ֥ עֻלּ֖וֹ מֵעַ֥ל צַוָּארֶֽךָ:
And…by your sword: וְעַל חַרְבּ‏ְ is the same as בְּחַרְבּ‏ְ [by your sword]. Sometimes עַל takes the place of the letter “beth,” as in (Ezek. 33:26); “You stood by your sword (עַל חַרְבְּכֶם),” [which is the same as] בְּחַרְבְּכֶם (Exod. 6:26); “by their hosts (עַל צִבְאוֹתָם)” [is the same as] בְּצִבְאוֹתָם.   ועל חרבך: כמו בחרבך, יש על שהוא במקום אות ב', כמו (יחזקאל לג כו) עמדתם על חרבכם בחרבכם, (שמות ו כו) על צבאותם בצבאותם:
and it will be, when you grieve: [תָּרִיד] is an expression of pain, as in (Ps. 55:3): “I will lament (אָרִיד) in my speech;” i.e., when the Israelites will transgress the Torah, and you will have cause to grieve about the blessings that he took, “you will break his yoke,” etc. [From Targum Onkelos]   והיה כאשר תריד: לשון צער, כמו (תהלים נה ג) אריד בשיחי, כלומר כשיעברו ישראל את התורה, ויהיה לך פתחון פה להצטער על הברכות שנטל, ופרקת עלו וגו':
41And Esau hated Jacob because of the blessing that his father had blessed him, and Esau said to himself, "Let the days of mourning for my father draw near, I will then kill my brother Jacob. "   מאוַיִּשְׂטֹ֤ם עֵשָׂו֙ אֶת־יַֽעֲקֹ֔ב עַל־הַ֨בְּרָכָ֔ה אֲשֶׁ֥ר בֵּֽרֲכ֖וֹ אָבִ֑יו וַיֹּ֨אמֶר עֵשָׂ֜ו בְּלִבּ֗וֹ יִקְרְבוּ֙ יְמֵי֙ אֵ֣בֶל אָבִ֔י וְאַֽהַרְגָ֖ה אֶת־יַֽעֲקֹ֥ב אָחִֽי:
Let the days of mourning for my father draw near: As its apparent meaning, “that I should not grieve my father,” and there are various Midrashic explanations.   יקרבו ימי אבל אבי: כמשמעו, שלא אצער את אבא. ומדרש אגדה לכמה פנים יש:
42And Rebecca was told of the words of Esau, her elder son, and she sent and called Jacob, her younger son, and she said to him, "Behold, your brother Esau regrets [his relationship] to you [and wishes] to kill you.   מבוַיֻּגַּ֣ד לְרִבְקָ֔ה אֶת־דִּבְרֵ֥י עֵשָׂ֖ו בְּנָ֣הּ הַגָּדֹ֑ל וַתִּשְׁלַ֞ח וַתִּקְרָ֤א לְיַֽעֲקֹב֙ בְּנָ֣הּ הַקָּטָ֔ן וַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו הִנֵּה֙ עֵשָׂ֣ו אָחִ֔יךָ מִתְנַחֵ֥ם לְךָ֖ לְהָרְגֶֽךָ:
And Rebecca was told of: She was told by Divine Inspiration what Esau was thinking in his heart. [From Gen. Rabbah 67:9]   ויגד לרבקה: ברוח הקודש הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו:
regrets [his relationship] to you: Heb. מִתְנַחֵם. He regrets the brotherly relationship, to consider other [than brotherly] thoughts, to behave towards you as a stranger and to kill you. The Midrash Aggadah (Gen. Rabbah 67:9), however, explains [it as an expression of consolation]: In his eyes, you are already dead, and he has drunk a cup of consolation [a cup of wine customarily drunk in the house of mourning] over you. But according to its simple meaning, it is an expression of consolation. By killing you he consoles himself about [losing] the blessings (Tanchuam Buber, Vayetzei 1).   מתנחם לך: נחם על האחוה לחשוב מחשבה אחרת להתנכר לך ולהרגך. ומדרש אגדה כבר אתה מת בעיניו ושתה עליך כוס של תנחומים. ולפי פשוטו לשון תנחומים, מתנחם הוא על הברכות בהריגתך:
43And now, my son, hearken to my voice, and arise, flee to my brother Laban, to Haran.   מגוְעַתָּ֥ה בְנִ֖י שְׁמַ֣ע בְּקֹלִ֑י וְק֧וּם בְּרַח־לְךָ֛ אֶל־לָבָ֥ן אָחִ֖י חָרָֽנָה:
44And you shall dwell with him for a few days until your brother's wrath has subsided.   מדוְיָֽשַׁבְתָּ֥ עִמּ֖וֹ יָמִ֣ים אֲחָדִ֑ים עַ֥ד אֲשֶׁר־תָּשׁ֖וּב חֲמַ֥ת אָחִֽיךָ:
a few days: Heb. אִחָדִים, few.   אחדים: מועטים:
45Until your brother's rage subsides from you, and he forgets what you did to him, and I will send and bring you from there. Why should I be bereft of both of you on one day?"   מהעַד־שׁ֨וּב אַף־אָחִ֜יךָ מִמְּךָ֗ וְשָׁכַח֙ אֵ֣ת אֲשֶׁר־עָשִׂ֣יתָ לּ֔וֹ וְשָֽׁלַחְתִּ֖י וּלְקַחְתִּ֣יךָ מִשָּׁ֑ם לָמָ֥ה אֶשְׁכַּ֛ל גַּם־שְׁנֵיכֶ֖ם י֥וֹם אֶחָֽד:
Why should I be bereft: Heb. אֶשְׁכַּל. I will be bereft of both of you. [This teaches that] one who buries his children is called שָׁכוּל, bereft. And so, concerning Jacob, it is said (below 43:14): “As I am bereft (שָׁכֹלְתִּי), I shall be bereft (שָׁכָלְתּי).”   למה אשכל: אהיה שכולה משניכם. הקובר את בניו קרוי שכול. וכן ביעקב אמר (להלן מג יד) כאשר שכלתי שכלתי:
of both of you: If he rises up against you and you kill him, his sons will rise up and kill you. And the Divine Spirit poured itself upon her and she prophesied that they would die on the same day, as is delineated in the chapter entitled הַמְּקַנֵּא לְאִשְׁתּוֹ (Sotah 13a).   גם שניכם: אם יקום עליך ואתה תהרגנו יעמדו בניו ויהרגוך, ורוח הקדש נזרקה בה ונתנבאה שביום אחד ימותו, כמו שמפורש בפרק המקנא לאשתו (סוטה יג א):
46And Rebecca said to Isaac, "I am disgusted with my life because of the daughters of Heth. If Jacob takes a wife of the daughters of Heth like these, from the daughters of the land, of what use is life to me?"   מווַתֹּ֤אמֶר רִבְקָה֙ אֶל־יִצְחָ֔ק קַ֣צְתִּי בְחַיַּ֔י מִפְּנֵ֖י בְּנ֣וֹת חֵ֑ת אִם־לֹקֵ֣חַ יַֽ֠עֲקֹ֠ב אִשָּׁ֨ה מִבְּנֽוֹת־חֵ֤ת כָּאֵ֨לֶּה֙ מִבְּנ֣וֹת הָאָ֔רֶץ לָ֥מָּה לִּ֖י חַיִּֽים:
I am disgusted with my life: Heb. קַצְתִּי, I am disgusted with my life.   קצתי בחיי: מאסתי בחיי:

Genesis Chapter 28

1And Isaac called Jacob and blessed him, and he commanded him and said to him, "You shall not take a wife of the daughters of Canaan.   אוַיִּקְרָ֥א יִצְחָ֛ק אֶל־יַֽעֲקֹ֖ב וַיְבָ֣רֶךְ אֹת֑וֹ וַיְצַוֵּ֨הוּ֙ וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ לֹֽא־תִקַּ֥ח אִשָּׁ֖ה מִבְּנ֥וֹת כְּנָֽעַן:
2Arise, go to Padan aram, to the house of Bethuel, your mother's father, and take yourself from there a wife of the daughters of Laban, your mother's brother.   בק֥וּם לֵךְ֙ פַּדֶּ֣נָֽה אֲרָ֔ם בֵּ֥יתָה בְתוּאֵ֖ל אֲבִ֣י אִמֶּ֑ךָ וְקַח־לְךָ֤ מִשָּׁם֙ אִשָּׁ֔ה מִבְּנ֥וֹת לָבָ֖ן אֲחִ֥י אִמֶּֽךָ:
to Padan: Heb. פַּדֶּנָה like לְפַדָּן. [From Targum Onkelos]   פדנה: כמו לפדן:
to the house of Bethuel: Heb. בֵּיתָה to the house of (לְבֵית) Bethuel [Targum Onkelos]. Any word that requires a “lamed” at the beginning may take a “hey” at the end instead. [From Yev. 13b] 3.   ביתה בתואל: לבית בתואל. כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה:
3And may the Almighty God bless you and make you fruitful and multiply you, and you shall become an assembly of peoples.   גוְאֵ֤ל שַׁדַּי֨ יְבָרֵ֣ךְ אֹֽתְךָ֔ וְיַפְרְךָ֖ וְיַרְבֶּ֑ךָ וְהָיִ֖יתָ לִקְהַ֥ל עַמִּֽים:
And…the Almighty God: Heb. שַׁדַּי. May He Who has enough (שֶׁדָּי) blessings for those who are blessed from His mouth, bless you.   ואל שדי: מי שדי בברכותיו למתברכין מפיו יברך אותך:
4And may He give you the blessing of Abraham, to you and to your seed with you, that you may inherit the land of your sojournings, which God gave to Abraham."   דוְיִתֶּן־לְךָ֙ אֶת־בִּרְכַּ֣ת אַבְרָהָ֔ם לְךָ֖ וּלְזַרְעֲךָ֣ אִתָּ֑ךְ לְרִשְׁתְּךָ֙ אֶת־אֶ֣רֶץ מְגֻרֶ֔יךָ אֲשֶׁר־נָתַ֥ן אֱלֹהִ֖ים לְאַבְרָהָֽם:
the blessing of Abraham: that He said to him (above 12:2): “And I will make you into a great nation;” (above 22:18): “[And all the nations of the world] will bless themselves with your seed.” May those aforementioned blessings be for you. May that nation and that blessed seed emanate from you. [From Tanchuma, Vezoth Haberachah 1]   את ברכת אברהם: שאמר לו (לעיל יב ב) ואעשך לגוי גדול, (שם כב יח) והתברכו בזרעך. יהיו אותן ברכות האמורות בשבילך, ממך יצא אותו הגוי ואותו הזרע המבורך: