Yeshayahu (Isaiah) Chapter 54

11O poor tempestuous one, who was not consoled, behold I will set your stones with carbuncle, and I will lay your foundations with sapphires.   יאעֲנִיָּ֥ה סֹֽעֲרָ֖ה לֹ֣א נֻחָ֑מָה הִנֵּ֨ה אָנֹכִ֜י מַרְבִּ֚יץ בַּפּוּךְ֙ אֲבָנַ֔יִךְ וִֽיסַדְתִּ֖יךְ בַּסַּפִּירִֽים:
tempestuous one: whose heart storms with many troubles.   סוערה: שלבה סוער ברובי צרות:
I will set with carbuncle: I pave your floor with carbuncle stones.   מרביץ בפוך: רוצף רצפתך מאבני נופך:
12And I will make your windows of jasper and your gates of carbuncle stones, and all your border of precious stones.   יבוְשַׂמְתִּ֚י כַּֽדְכֹד֙ שִׁמְשֹׁתַ֔יִךְ וּשְׁעָרַ֖יִךְ לְאַבְנֵ֣י אֶקְדָּ֑ח וְכָל־גְּבוּלֵ֖ךְ לְאַבְנֵי־חֵֽפֶץ:
jasper: Heb. כַּדְכֹד, a kind of precious stone.   כדכד: מין אבן טובה:
your windows: Jonathan renders: your woodwork, and Menahem associated it with (Dan. 7:10): “ministered to Him (יְשַׁמְּשׁוּנֵהּ).” (Menahem, apparently renders: your utensils, i.e., the vessels that serve you.) And some interpret it as an expression of a sun (שֶׁמֶשׁ), windows through which the sun shines, and they make opposite it a barrier of kinds of colored glass for beauty, and Midrash Psalms interprets שִׁמְשׁוֹתַיִךְ as well as שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן (Ps. 84:12) as “the pinnacles of the wall.”   שמשותיך: י"ת אמך ומנחם חברו עם ישמשוניה ויש פותרין ל' שמש חלונות שחמה זורחת בהן ועושין כנגדו מחיצה במיני זכוכית צבעים לנוי ומדרש תהלים פותר שמשותיך ושמש ומגן (תהילים פ״ד:י״ב) שיני החומה:
of carbuncle stones: Heb. אֶקְדָּח. Jonathan renders: of gomer stones. Gumrin is the Aramaic translation of גֶּחָלִים, coals. He interprets אֶקְדָּח as an expression similar to (supra 50:11) “who kindle (קֹדְחֵי) fire,” and they are a type of stones that burn like torches and that is the carbuncle (karbokle in O.F.), an expression of a coal. Others interpret it as an expression of a drill, i. e., huge stones of which the entire opening of the doorway is drilled, and the doorposts, the threshold, and the lintel are all hewn from the stone.   לאבני אקדח: י"ת לאבני גמר גומרין תרגום גחלים פתר אקדח לשון קדחי אש והם מין אבנים טובות בוערות כלפידי' והוא קרבונקל"א לשון גחלת ויש פותרין ל' מקדח אבנים גדולות שכל חלל הפתח קדוח בתוכו והמזוזות והמפתן והסף כולן מתוך האבן הם:
of precious stones: Desirable stones [from Jonathan].   לאבני חפץ: לאבני צרוך:
13And all your children shall be disciples of the Lord, and your children's peace shall increase.   יגוְכָל־בָּנַ֖יִךְ לִמּוּדֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְרַ֖ב שְׁל֥וֹם בָּנָֽיִךְ:
14With righteousness shall you be established, go far away from oppression, for you shall not fear, and from ruin, for it will not come near you.   ידבִּצְדָקָ֖ה תִּכּוֹנָ֑נִי רַֽחֲקִ֚י מֵעֹ֙שֶׁק֙ כִּי־לֹ֣א תִירָ֔אִי וּמִ֨מְּחִתָּ֔ה כִּ֥י לֹֽא־תִקְרַ֖ב אֵלָֽיִךְ:
go far away from oppression: [Although grammatically this is the imperative, here it is the future,] like (supra 52:2) “Shake yourself from the dust.” You will be far away from those who oppress you.   רחקי מעושק: כמו (לעיל נב) התנערי מעפר תרחקי מן העושקי' אותך:
[go far away from oppression: You will stay far from oppressing other peoples in the manner the wicked do, that they accumulate money through robbery, but you will not need to rob, for you will not fear poverty or straits, or ruin, for it shall neither come nor shall it approach you. [Abarbanel]]   רחקי מעושק: תרחק מלעשוק בני אדם כדרך שעושים רשעים שאוספי' ממון מגזל אבל אתם לא תצרכו לגזול כי לא תיראו מדלות ועניות וממחתה כי לא תבא ולא תקר' אליך אברבנאל)
[With righteousness: that you will perform, you will be established with an everlasting redemption, and you will be far from people’s oppression for you will not fear; you will not even have terror or fear of them, and you will be far from ruin, for it will not come near you. [Ayalah Sheluchah]]   בצדקה: שתעשה תהיה נכונה בגאולת עולם ותהיה רחוקה מעושק בני אדם כי לא תראי אפי' פחד ויראה לא יהיה לך מהם ותהיה רחוקה ממחתה שלא תקרב אליך, איל"ה שלוח'):
15Behold, the one with whom I am not, shall fear, whoever mobilizes against you shall defect to you.   טוהֵ֣ן גּ֥וֹר יָג֛וּר אֶ֖פֶס מֵֽאוֹתִ֑י מִי־גָ֥ר אִתָּ֖ךְ עָלַ֥יִךְ יִפּֽוֹל:
Behold, the one with whom I am not, shall fear: Heb. גּוֹר יָגוּר. Behold, he shall fear and dread evil decrees, he with whom I am not, i.e., Esau. ([Mss. read:] the wicked Esau and his ilk.)   הן גור יגור אפס מאותי: הן ירא יירא ויגור מגזרת רעו' אותו שאין אני עמו הוא שעיר:
whoever mobilizes against you: Heb. גָר. Whoever mobilizes against you for war. Alternatively, מִי גָר [means:] whoever contends with you (וְנִתְגָּרֶה). And our Rabbis explained it as referring to the proselytes (גֵּרִים) , [i.e.,] to say that we will not accept proselytes in Messianic times. And even according to the simple meaning of the verse it is possible to explain: whoever became sojourners with you in your poverty, shall dwell with you in your wealth. Comp. (Gen. 25:18) “In the presence of all his brethren he dwelt (נָפָל).”   מי גר אתך: מי אשר נאסף עליך למלחמה, או מי גר מי שנתגרה בך, ורבותינו פירשוהו בגרים לומ' שאין מקבלי' גרים לימות משיחנו ואף בפשוטו של מקרא יתכן מי שנעשו גרים אתך בעניותך עליך יפול בעשירותך כמו על פני כל אחיו נפל (בראשית כ״ה:י״ח):
16Behold I have created a smith, who blows on a charcoal fire and produces a weapon for his work, and I have created a destroyer to destroy [it].   טזהִנֵּ֚ה (כתיב הִןֵ֚) אָֽנֹכִי֙ בָּרָ֣אתִי חָרָ֔שׁ נֹפֵ֙חַ֙ בְּאֵ֣שׁ פֶּחָ֔ם וּמוֹצִ֥יא כְלִ֖י לְמַֽעֲשֵׂ֑הוּ וְאָנֹכִ֛י בָּרָ֥אתִי מַשְׁחִ֖ית לְחַבֵּֽל:
Behold I: am He Who created a smith who devises a weapon, and I am He Who has created a destroyer that destroys it. That is, to say: I am He Who incited the enemy against you; I am He Who has prepared retribution for him.   הנה אנכי: אשר בראתי חרש המתקן כלי ואני אשר בראתי משחית המחבלו כלו' אני הוא שגריתי בך את האוי' אני הוא שהתקנתי לו פורעניות:
and produces a weapon for his work: For necessity. He completes it according to all that is necessary.   ומוציא כלי למעשהו: לצורך גומרו כל צורכו:
17Any weapon whetted against you shall not succeed, and any tongue that contends with you in judgment, you shall condemn; this is the heritage of the servants of the Lord and their due reward from Me, says the Lord.   יזכָּל־כְּלִ֞י יוּצַ֚ר עָלַ֙יִךְ֙ לֹ֣א יִצְלָ֔ח וְכָל־לָשׁ֛וֹן תָּֽקוּם־אִתָּ֥ךְ לַמִּשְׁפָּ֖ט תַּרְשִׁ֑יעִי זֹ֡את נַֽחֲלַת֩ עַבְדֵ֨י יְהֹוָ֧ה וְצִדְקָתָ֛ם מֵאִתִּ֖י נְאֻם־יְהֹוָֽה:
Any weapon whetted against you: Any weapon that they will whet and sharpen for you, i.e., to battle with you.   כל כלי יוצר: כל כלי זיין אשר ילטשוהו ויחדדהו בשבילך להלחם בך:
whetted: Heb. יוּצַר, an expression similar to (Jos. 5:2) “sharp knives (חַרְבוֹת צֻרִים),” also (Ps. 89:44) “You have also turned the edge of his sword (צוּר חַרְבּוֹ).”   יוצר: ל' חרבות צורים (יהושע ה׳:ב׳) אף תשיב צור חרבו (תהילים פ״ט:מ״ד):

Yeshayahu (Isaiah) Chapter 55

1Ho! All who thirst, go to water, and whoever has no money, go, buy and eat, and go, buy without money and without a price, wine and milk.   אה֚וֹי כָּל־צָמֵא֙ לְכ֣וּ לַמַּ֔יִם וַֽאֲשֶׁ֥ר אֵין־ל֖וֹ כָּ֑סֶף לְכ֚וּ שִׁבְרוּ֙ וֶֽאֱכֹ֔לוּ וּלְכ֣וּ שִׁבְר֗וּ בְּלוֹא־כֶ֛סֶף וּבְל֥וֹא מְחִ֖יר יַ֥יִן וְחָלָֽב:
Ho! All who thirst: Heb. הוֹי. This word הוֹי is an expression of calling, inviting, and gathering, and there are many in Scripture, [e. g.,] (Zech. 2:10) “Ho! Ho! and flee from the north land.”   הוי כל צמא: הוי זה ל' קריאה וזימון וקיבוץ הוא ויש הרבה במקרא (זכריה ב) הוי הוי ונוסו מארץ צפון:
go to water: to Torah.   לכו למים: לתורה:
buy: Heb. שִׁבְרוּ. Comp. (Gen. 42:3) “To buy (לִשְׁבֹּר) corn,” buy.   שברו: ל' לשבור בר (בראשית מב) קנו:
wine and milk: Teaching better than wine and milk.   יין וחלב: לקח טוב מיין וחלב:
2Why should you weigh out money without bread and your toil without satiety? Hearken to Me and eat what is good, and your soul shall delight in fatness.   בלָ֚מָּה תִשְׁקְלוּ־כֶ֙סֶף֙ בְּלוֹא־לֶ֔חֶם וִיגִיֽעֲכֶ֖ם בְּל֣וֹא לְשָׂבְעָ֑ה שִׁמְע֨וּ שָׁמ֚וֹעַ אֵלַי֙ וְאִכְלוּ־ט֔וֹב וְתִתְעַנַּ֥ג בַּדֶּ֖שֶׁן נַפְשְׁכֶֽם:
Why should you weigh out money: Why should you cause yourselves to weigh out money to your enemies without bread?   למה תשקלו כסף: למה תגרמו לכם לשקול כסף לאויביכם בלא לחם:
3Incline your ear and come to Me, hearken and your soul shall live, and I will make for you an everlasting covenant, the dependable mercies of David.   גהַטּ֚וּ אָזְנְכֶם֙ וּלְכ֣וּ אֵלַ֔י שִׁמְע֖וּ וּתְחִ֣י נַפְשְׁכֶ֑ם וְאֶכְרְתָ֚ה לָכֶם֙ בְּרִ֣ית עוֹלָ֔ם חַסְדֵ֥י דָוִ֖ד הַנֶּאֱמָנִֽים:
the dependable mercies of David: For I will repay David for his mercies.   חסדי דוד: שאגמול לדוד חסדיו:
4Behold, a witness to nations have I appointed him, a ruler and a commander of nations.   דהֵ֛ן עֵ֥ד לְאוּמִּ֖ים נְתַתִּ֑יו נָגִ֥יד וּמְצַוֵּ֖ה לְאֻמִּֽים:
a witness to nations: A prince and a superior over them, and one who will reprove and testify of their ways to their faces. ([Mss., however, read:] One who reproaches them for their ways to their faces.)   לאומים: שר וגדול עליהם ומוכיח ומעיד דרכיהם על פניהם:
5Behold, a nation you do not know you shall call, and a nation that did not know you shall run to you, for the sake of the Lord your God and for the Holy One of Israel, for He glorified you.   ההֵ֣ן גּ֚וֹי לֹֽא־תֵדַע֙ תִּקְרָ֔א וְג֥וֹי לֹֽא־יְדָע֖וּךָ אֵלֶ֣יךָ יָר֑וּצוּ לְמַ֙עַן֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְלִקְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל כִּ֥י פֵֽאֲרָֽךְ:
Behold, a nation you do not know you shall call: to your service, if you hearken to Me, to the name of the Lord that is called upon you.   הן גוי לא תדע תקרא: לשמושך אם אלי תשמעו לשם ה' הנקרא עליך: