Numbers Chapter 18

21And to the descendants of Levi, I have given all tithes of Israel as an inheritance, in exchange for their service which they perform-the service of the Tent of Meeting.   כאוְלִבְנֵ֣י לֵוִ֔י הִנֵּ֥ה נָתַ֛תִּי כָּל־מַֽעֲשֵׂ֥ר בְּיִשְׂרָאֵ֖ל לְנַֽחֲלָ֑ה חֵ֤לֶף עֲבֹֽדָתָם֙ אֲשֶׁר־הֵ֣ם עֹֽבְדִ֔ים אֶת־עֲבֹדַ֖ת אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
22The children of Israel shall therefore no longer approach the Tent of Meeting, lest they bear sin and die.   כבוְלֹֽא־יִקְרְב֥וּ ע֛וֹד בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד לָשֵׂ֥את חֵ֖טְא לָמֽוּת:
23The Levites shall perform the service of the Tent of Meeting, and they will bear their iniquity; it is an eternal statute for your generations, but among the children of Israel they shall have no inheritance.   כגוְעָבַ֨ד הַלֵּוִ֜י ה֗וּא אֶת־עֲבֹדַת֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וְהֵ֖ם יִשְׂא֣וּ עֲו‍ֹנָ֑ם חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם וּבְתוֹךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א יִנְחֲל֖וּ נַֽחֲלָֽה:
and they: The Levites shall bear the iniquity of the Israelites, for it is their duty to warn outsiders against approaching them.   והם: הלוים ישאו עונם של ישראל, שעליהם להזהיר הזרים מגשת אליהם:
24For the tithes of the children of Israel, which they shall set aside for the Lord as a gift, I have given to the Levites as an inheritance. Thus, I have said to them that they shall have no inheritance among the children of Israel.   כדכִּ֞י אֶת־מַעְשַׂ֣ר בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֨ר יָרִ֤ימוּ לַֽיהֹוָה֙ תְּרוּמָ֔ה נָתַ֥תִּי לַֽלְוִיִּ֖ם לְנַֽחֲלָ֑ה עַל־כֵּן֙ אָמַ֣רְתִּי לָהֶ֔ם בְּתוֹךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א יִנְחֲל֖וּ נַֽחֲלָֽה:
which they shall set aside for the Lord as a gift: Heb. תְּרוּמָה. Scripture calls it תְּרוּמָה, a gift, until he separates a gift [for the kohanim] from the tithes [received by the Levite from an Israelite]. — [Sifrei Korach 53]   אשר ירימו לה' תרומה: הכתוב קראו תרומה עד שיפריש ממנו תרומת מעשר:
25The Lord spoke to Moses, saying:   כהוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
26Speak to the Levites and tell them, "When you take the tithe from the children of Israel which I have given you from them as your inheritance, you shall set aside from it a gift for the Lord, a tithe of the tithe.   כווְאֶל־הַֽלְוִיִּ֣ם תְּדַבֵּר֘ וְאָֽמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶם֒ כִּֽי־תִ֠קְח֠וּ מֵאֵ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַמַּֽעֲשֵׂ֗ר אֲשֶׁ֨ר נָתַ֧תִּי לָכֶ֛ם מֵֽאִתָּ֖ם בְּנַֽחֲלַתְכֶ֑ם וַֽהֲרֵֽמֹתֶ֤ם מִמֶּ֨נּוּ֙ תְּרוּמַ֣ת יְהֹוָ֔ה מַֽעֲשֵׂ֖ר מִן־הַמַּֽעֲשֵֽׂר:
27Your gift shall be considered for you as grain from the threshing-floor and as the produce of the vat.   כזוְנֶחְשַׁ֥ב לָכֶ֖ם תְּרֽוּמַתְכֶ֑ם כַּדָּגָן֙ מִן־הַגֹּ֔רֶן וְכַֽמְלֵאָ֖ה מִן־הַיָּֽקֶב:
Your gift shall be considered for you, as grain from the threshing-floor: Your gift separated from the tithe is forbidden to outsiders and to ritually unclean [people], and they incur the death penalty and [if eaten unintentionally] and [they are liable to pay] an additional fifth, just as in the case of the gift set aside by Israelites for the kohanim, which is called the first grain from the threshing-floor. — [Midrash Aggadah]   ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן: תרומת מעשר שלכם אסורה לזרים ולטמאים וחייבין עליה מיתה וחומש כתרומה גדולה שנקראת ראשית דגן מן הגורן:
and the produce of the vat: Like the gifts of wine and oil taken from the vats.   וכמלאה מן היקב: כתרומת תירוש ויצהר הניטלת מן היקבים:
produce: Heb. מְלֵאָה, lit., fullness, a term denoting ripening produce which has grown to its full [size].   מלאה: לשון בישול תבואה שנתמלאת:
vat: Heb. יֶקֶב. This is the pit in front of the press into which the wine flows. The term יֶקֶב always denotes an excavation in the ground. Similarly, “the pits (יִקְבֵי) of the king” (Zech. 14:10), referring to the ocean-an excavation ‘dug’ by the King of the world. - [Peskita d’Rav Kahana p. 143; see also Song Rabbah 7:3, Mattenoth Kehunnah, Redal]   יקב: הוא הבור שלפני הגת שהיין יורד לתוכו. וכל לשון יקב חפירת קרקע הוא, וכן (זכריה יד, י) יקבי המלך, הוא ים אוקיינוס חפירה שחפר מלכו של עולם:
28So shall you too set aside a gift for the Lord from all the tithes you take from the children of Israel, and you shall give thereof the Lord's gift to Aaron the priest.   כחכֵּ֣ן תָּרִ֤ימוּ גַם־אַתֶּם֙ תְּרוּמַ֣ת יְהֹוָ֔ה מִכֹּל֙ מַעְשְׂרֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֣ר תִּקְח֔וּ מֵאֵ֖ת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וּנְתַתֶּ֤ם מִמֶּ֨נּוּ֙ אֶת־תְּרוּמַ֣ת יְהֹוָ֔ה לְאַֽהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵֽן:
So shall you too set aside: Just as the Israelites set aside [a portion] from their threshing-floors and from their wine vats [for the kohanim], so shall you, too, set aside [a portion] from your tithes, for that is your inheritance.   כן תרימו גם אתם: כמו שישראל מרימים מגרנם ומיקביהם תרימו גם אתם ממעשר שלכם, כי הוא נחלתכם:
29From all your gifts, you shall set aside every gift of the Lord, from its choicest portion, that part of it which is to be consecrated."   כטמִכֹּל֙ מַתְּנֹ֣תֵיכֶ֔ם תָּרִ֕ימוּ אֵ֖ת כָּל־תְּרוּמַ֣ת יְהֹוָ֑ה מִכָּ֨ל־חֶלְבּ֔וֹ אֶת־מִקְדְּשׁ֖וֹ מִמֶּֽנּוּ:
From all that is given to you, you shall set aside all God’s gifts: Scripture refers to terumah gedolah [the gift set aside by the Israelites for the kohanim]. If the Levite preceded the kohen to the bin and accepted his tithes before the kohen took his terumah gedolah from the storage bin, the Levite must first separate one fiftieth from the tithe as terumah gedolah and then again separate another gift from the tithe. — [Shab. 127b]   מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת ה': בתרומה גדולה הכתוב מדבר, שאם הקדים לוי את הכהן בכרי וקבל מעשרותיו קודם שיטול כהן תרומה גדולה מן הכרי, צריך להפריש הלוי מן המעשר תחלה אחד מחמשים לתרומה גדולה, ויחזור ויפריש תרומת מעשר:
30Say to them, "When you separate its choicest part, it shall be considered for the Levites as produce from the threshing-floor and as produce from the vat.   לוְאָֽמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם בַּֽהֲרִֽימְכֶ֤ם אֶת־חֶלְבּוֹ֙ מִמֶּ֔נּוּ וְנֶחְשַׁב֙ לַֽלְוִיִּ֔ם כִּתְבוּאַ֥ת גֹּ֖רֶן וְכִתְבוּאַ֥ת יָֽקֶב:
When you separate its choicest part: After you have separated a gift from the tithes.   בהרימכם את חלבו ממנו: לאחר שתרימו תרומת מעשר ממנו:
it shall be considered: The remainder shall be for the Levites and contain no sanctity whatsoever.   ונחשב: המותר ללוים חולין גמורין:
As produce from the threshing-floor: For the Israelites. So that you should not say: Since Scripture calls it תְּרוּמָה, “a gift,” as it says, “For the tithes of the children of Israel, which they shall set aside for the Lord as a gift” (18:24), one might think it is completely forbidden [i.e., that it would retain its sanctity]. Thus, Scripture tells us that it shall be considered to the Levites like the produce of the threshing-floor; just as that of the Israelites is non-sacred [after the terumah gift has been set aside from it], so is that of the Levites non-sacred. — [Sifrei Korach 70]   כתבואת גרן: לישראל, שלא תאמר הואיל וקראו הכתוב תרומה שנאמר כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה, יכול יהא כולו אסור, תלמוד לומר ונחשב ללוים כתבואת גרן, מה של ישראל חולין, אף של לוי חולין:
31You and your household may eat it anywhere, for it is your wage for you in exchange for your service in the Tent of Meeting.   לאוַֽאֲכַלְתֶּ֤ם אֹתוֹ֙ בְּכָל־מָק֔וֹם אַתֶּ֖ם וּבֵֽיתְכֶ֑ם כִּֽי־שָׂכָ֥ר הוּא֙ לָכֶ֔ם חֵ֥לֶף עֲבֹֽדַתְכֶ֖ם בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
Anywhere: Even in a cemetery. — [Sifrei Korach 71, Yev. 86b]   בכל מקום: אפילו בבית הקברות:
32After you separate the choicest part from it, you shall not bear any sin on account of it, but you shall not profane the sacred [offerings] of the children of Israel, so that you shall not die.   לבוְלֹֽא־תִשְׂא֤וּ עָלָיו֙ חֵ֔טְא בַּֽהֲרִֽימְכֶ֥ם אֶת־חֶלְבּ֖וֹ מִמֶּ֑נּוּ וְאֶת־קָדְשֵׁ֧י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל לֹ֥א תְחַלְּל֖וּ וְלֹ֥א תָמֽוּתוּ:
You shall not bear any sin on account of it: However, if you do not set aside [a portion], you will bear a sin. — [Yev. 89b, Rashi]   ולא תשאו עליו חטא וגו': הא אם לא תרימו תשאו חטא:
So that you shall not die: However, if you do profane it, you shall die. — [Bech. 26b]   ולא תמותו: הא אם תחללו תמותו: