Numbers Chapter 10

11On the twentieth of the second month in the second year, the cloud rose up from over the Tabernacle of the Testimony.   יאוַיְהִ֞י בַּשָּׁנָ֧ה הַשֵּׁנִ֛ית בַּחֹ֥דֶשׁ הַשֵּׁנִ֖י בְּעֶשְׂרִ֣ים בַּחֹ֑דֶשׁ נַֽעֲלָה֙ הֶֽעָנָ֔ן מֵעַ֖ל מִשְׁכַּ֥ן הָֽעֵדֻֽת:
Of the second month: Hence, you say that they spent twelve months minus ten days at Horeb, for on the first day of [the month of] Sivan, they encamped there, and did not travel until the twentieth of Iyar of the following year.   בחדש השני: נמצאת אומר שנים עשר חודש חסר עשרה ימים עשו בחורב, שהרי בראש חודש סיון חנו שם ולא נסעו עד עשרים באייר לשנה הבאה:
12The children of Israel traveled on their journeys from the Sinai desert, and the cloud settled in the desert of Paran.   יבוַיִּסְע֧וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל לְמַסְעֵיהֶ֖ם מִמִּדְבַּ֣ר סִינָ֑י וַיִּשְׁכֹּ֥ן הֶֽעָנָ֖ן בְּמִדְבַּ֥ר פָּארָֽן:
On their journeys: In accordance with the regulations set down for the traveling of their banners which should be first and which should be last.]   למסעיהם: כמשפט המפורש למסע דגליהם מי ראשון ומי אחרון:
In the desert of Paran: Kivroth HaTa’avah was in the desert of Paran, and that is where they camped after this journey.   במדבר פארן: קברות התאוה במדבר פארן היה ושם חנו ממסע זה:
13This was the first journey at God's bidding through Moses.   יגוַיִּסְע֖וּ בָּרִֽאשֹׁנָ֑ה עַל־פִּ֥י יְהֹוָ֖ה בְּיַד־משֶֽׁה:
14The banner of the camp of Judah's children traveled first according to their legions. Heading the legion was Nahshon the son of Amminadab.   ידוַיִּסַּ֞ע דֶּ֣גֶל מַֽחֲנֵ֧ה בְנֵֽי־יְהוּדָ֛ה בָּרִֽאשֹׁנָ֖ה לְצִבְאֹתָ֑ם וְעַ֨ל־צְבָא֔וֹ נַחְשׁ֖וֹן בֶּן־עַמִּֽינָדָֽב:
15Heading the legion of the tribe of the children of Issachar was Nethanel the son of Zuar.   טווְעַ֨ל־צְבָ֔א מַטֵּ֖ה בְּנֵ֣י יִשָּׂשכָ֑ר נְתַנְאֵ֖ל בֶּן־צוּעָֽר:
16Heading the legion of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.   טזוְעַ֨ל־צְבָ֔א מַטֵּ֖ה בְּנֵ֣י זְבוּלֻ֑ן אֱלִיאָ֖ב בֶּן־חֵלֹֽן:
17The Tabernacle was dismantled, and the sons of Gershon set out, [together] with the sons of Merari who carried the Tabernacle.   יזוְהוּרַ֖ד הַמִּשְׁכָּ֑ן וְנָֽסְע֤וּ בְנֵי־גֵֽרְשׁוֹן֙ וּבְנֵ֣י מְרָרִ֔י נֹֽשְׂאֵ֖י הַמִּשְׁכָּֽן:
The Tabernacle was dismantled: Once the banner of Judah had set out, Aaron and his sons went in, took down the parocheth curtain and covered the Ark with it, as it says, “When the camp is about to travel, Aaron and his sons shall come” (4:5). The sons of Gershon and the sons of Merari dismantled the Tabernacle and loaded it on wagons. The Ark and the holy utensils, which were carried by the sons of Kohath, stood covered and were placed on poles, until the banner of the camp of Reuben set out. Following this,“the Kohathites… set out” (verse 21).   והורד המשכן: כיון שנוסע דגל יהודה נכנסו אהרן ובניו ופרקו את הפרכת וכסו בה את הארון, שנאמר (במדבר ד, ה) ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה, ובני גרשון ובני מררי פורקין המשכן וטוענין אותו בעגלות ונוסעים, והארון וכלי הקדש של משא בני קהת עומדים מכוסין ונתונין על המוטות עד שנסע דגל מחנה ראובן, ואחר כך ונסעו הקהתים:
18Then the banner of the camp of Reuben set out according to their legions. Heading its legion was Elitzur the son of Shdeur.   יחוְנָסַ֗ע דֶּ֛גֶל מַֽחֲנֵ֥ה רְאוּבֵ֖ן לְצִבְאֹתָ֑ם וְעַ֨ל־צְבָא֔וֹ אֱלִיצ֖וּר בֶּן־שְׁדֵיאֽוּר:
19Heading the legion of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.   יטוְעַ֨ל־צְבָ֔א מַטֵּ֖ה בְּנֵ֣י שִׁמְע֑וֹן שְׁלֻֽמִיאֵ֖ל בֶּן־צוּרִֽישַׁדָּֽי:
20Heading the legion of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.   כוְעַ֨ל־צְבָ֖א מַטֵּ֣ה בְנֵי־גָ֑ד אֶלְיָסָ֖ף בֶּן־דְּעוּאֵֽל:
21The Kohathithes, who carried the holy [equipment] set out, and they had erected the Tabernacle before they had arrived.   כאוְנָֽסְעוּ֙ הַקְּהָתִ֔ים נֹֽשְׂאֵ֖י הַמִּקְדָּ֑שׁ וְהֵקִ֥ימוּ אֶת־הַמִּשְׁכָּ֖ן עַד־בֹּאָֽם:
Carried the holy: They carried the sacred equipment.   נשאי המקדש: נושאי הדברים המקודשים:
And they had erected the Tabernacle: The sons of Gershon and the sons of Merari, who had preceded them [the Kohathites] by the departure of two banners [their own and Reuben’s], erected the Tabernacle as soon as the cloud settled. The signal for camping was seen in the camp of Judah, and when they encamped, the sons of Kohath were still traveling behind them, with the last two banners [Ephraim and Dan]. The sons of Gershon and Merari erected the Tabernacle so that when the sons of Kohath arrived, they found it set up. They brought in the Ark, the Table, the Candelabrum and the altars. This is the meaning of the verse: Those who erected the Tabernacle erected it עַד, [that is,] before the arrival of the Kohathites.   והקימו את המשכן: בני גרשון ובני מררי, שהיו קודמים להם מסע שני דגלים, היו מקימין את המשכן, כשהיה הענן שוכן, וסימן החנייה נראה בדגל מחנה יהודה והם חונים, ועדיין בני קהת באים מאחריהם עם שני דגלים האחרונים, היו בני גרשון ובני מררי מקימין את המשכן, וכשבאים בני קהת מוצאים אותו על מכונו, ומכניסין בו הארון והשלחן והמנורה והמזבחות, וזהו משמעות המקרא והקימו מקימי המשכן אותו עד טרם בואם של בני קהת:
22Then the banner of the camp of Ephraim set out, according to its legions. Heading its legion was Elishama the son of Amihud.   כבוְנָסַ֗ע דֶּ֛גֶל מַֽחֲנֵ֥ה בְנֵֽי־אֶפְרַ֖יִם לְצִבְאֹתָ֑ם וְעַ֨ל־צְבָא֔וֹ אֱלִֽישָׁמָ֖ע בֶּן־עַמִּיהֽוּד:
23Heading the legion of the tribe of the children of Menasseh was Gamliel the son of Pedahzur.   כגוְעַ֨ל־צְבָ֔א מַטֵּ֖ה בְּנֵ֣י מְנַשֶּׁ֑ה גַּמְלִיאֵ֖ל בֶּן־פְּדָהצֽוּר:
24Heading the legion of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gidoni.   כדוְעַ֨ל־צְבָ֔א מַטֵּ֖ה בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן אֲבִידָ֖ן בֶּן־גִּדְעוֹנִֽי:
25Then the banner of the camp of Dan set out, the collector for all the other camps, according to its legions. Heading its legion was Achiezer the son of Amishaddai.   כהוְנָסַ֗ע דֶּ֚גֶל מַֽחֲנֵ֣ה בְנֵי־דָ֔ן מְאַסֵּ֥ף לְכָל־הַמַּֽחֲנֹ֖ת לְצִבְאֹתָ֑ם וְעַל־צְבָא֔וֹ אֲחִיעֶ֖זֶר בֶּן־עַמִּֽישַׁדָּֽי:
The collector for all the other camps: The Jerusalem Talmud [states]: Because the tribe of Dan was numerous they traveled last, and if anyone had lost anything, they would [find it and] return it to him. There is an opinion that they traveled in box-like formation, and he derives this from the [the words], “Just as they camp so shall they travel” (2:17). Another opinion is that they traveled in the form of a beam, and he derives this from [the words], “collector for all the camps.”   מאסף לכל המחנות: תלמוד ירושלמי לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין היה נוסע באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו. אתיא כמאן דאמר כתיבה היו מהלכין, ומפיק לה מן (במדבר ב, יז) כאשר יחנו כן יסעו. ואית דאמרי כקורה היו מהלכין ומפיק לה מן מאסף לכל המחנות:
26Heading the legion of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.   כווְעַ֨ל־צְבָ֔א מַטֵּ֖ה בְּנֵ֣י אָשֵׁ֑ר פַּגְעִיאֵ֖ל בֶּן־עָכְרָֽן:
27Heading the legion of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enon.   כזוְעַ֨ל־צְבָ֔א מַטֵּ֖ה בְּנֵ֣י נַפְתָּלִ֑י אֲחִירַ֖ע בֶּן־עֵינָֽן:
28These are the travels of the children of Israel according to their legions, and then they traveled.   כחאֵ֛לֶּה מַסְעֵ֥י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל לְצִבְאֹתָ֑ם וַיִּסָּֽעוּ:
These are the travels: This is the order in which they traveled.   אלה מסעי: זה סדר מסעיהם:
And then they traveled: On that day they set out.   ויסעו: ביום ההוא נסעו:
29Then Moses said to Hobab the son of Reuel the Midianite, Moses's father-in-law, We are traveling to the place about which the Lord said, I will give it to you. Come with us and we will be good to you, for the Lord has spoken of good fortune for Israel.   כטוַיֹּ֣אמֶר משֶׁ֗ה לְ֠חֹבָ֠ב בֶּן־רְעוּאֵ֣ל הַמִּדְיָנִי֘ חֹתֵ֣ן משֶׁה֒ נֹֽסְעִ֣ים | אֲנַ֗חְנוּ אֶל־הַמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה אֹת֖וֹ אֶתֵּ֣ן לָכֶ֑ם לְכָ֤ה אִתָּ֨נוּ֙ וְהֵטַ֣בְנוּ לָ֔ךְ כִּֽי־יְהֹוָ֥ה דִּבֶּר־ט֖וֹב עַל־יִשְׂרָאֵֽל:
Hobab: This is Jethro, as it says, “Of the children of Hobab, the father-in-law of Moses” (Jud. 4:11). So what does Scripture mean by saying, “They [the daughters of Jethro] came to their father Reuel” (Exod. 2:18)? It teaches that children call their grandfather, ‘father.’ He had many names: 'Jethro’-because through him a portion was added (יֶתֶר) to the Torah; 'Hobab’-because he loved (חֹבָב) the Torah, etc…. [see commentary to Exodus 18:1].   חובב: הוא יתרו, שנאמר (שופטים ד, יא) מבני חובב חותן משה, ומה תלמוד לומר (שמות ב, יח) ותבאנה אל רעואל אביהן, מלמד שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא. ושמות הרבה [ושני שמות] היו לו יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה. חובב על שחבב את התורה וכו':
We are traveling to the place: Immediately, within three days, we will enter the Land. For on this first journey they traveled with the intention of entering the Land of Israel, but [because] they sinned at the episode of the complainers [they were punished and did not enter the Land until much later]. Why did Moses include himself with them [if he wasn’t going to enter the Land]? Because the decree against him [entering the Land] had not yet been issued, and [at that time] he thought he would enter.   נסעים אנחנו אל המקום: מיד עד שלשה ימים אנו נכנסין לארץ, שבמסע זה הראשון נסעו על מנת להכנס לארץ ישראל, אלא שחטאו במתאוננים. ומפני מה שתף משה עצמו עמהם, שעדיין לא נגזרה גזרה עליו וכסבור שהוא נכנס:
30He said to him, I won't go, for I will go to my land and my birthplace.   לוַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו לֹ֣א אֵלֵ֑ךְ כִּ֧י אִם־אֶל־אַרְצִ֛י וְאֶל־מֽוֹלַדְתִּ֖י אֵלֵֽךְ:
To my land and my birthplace: Whether for the sake of my possessions or for the sake of my family.   אל ארצי ואל מולדתי: אם בשביל נכסי, אם בשביל משפחתי:
31He said, Please don't leave us, for because you are familiar with our encampments in the desert and you will be our guide.   לאוַיֹּ֕אמֶר אַל־נָ֖א תַּֽעֲזֹ֣ב אֹתָ֑נוּ כִּ֣י | עַל־כֵּ֣ן יָדַ֗עְתָּ חֲנֹתֵ֨נוּ֙ בַּמִּדְבָּ֔ר וְהָיִ֥יתָ לָּ֖נוּ לְעֵינָֽיִם:
Please don’t leave us: The word נָא is an expression denoting a request. [He made] this [request] as he didn’t want people to say: “Jethro did not convert out of commitment [for Judaism]; rather, he [thought that proselytes have a portion in the Land. Now that he realizes that they have no portion, he has forsaken them and gone his own way.” - [from Sifrei]   אל נא תעזב: אין נא אלא לשון בקשה, שלא יאמרו לא נתגייר יתרו מחבה, סבור היה שיש לגרים חלק בארץ, עכשיו שראה שאין להם חלק הניחם והלך לו:
For because you are familiar with our encampments in the desert: It is fitting for you to do this [i.e., remain with us] since you are familiar with the places in which we will camp in the desert and you saw the miracles and wonders done for us.   כי על כן ידעת חנתנו במדבר: כי נאה לך לעשות זאת על אשר ידעת חנותנו במדבר וראית נסים וגבורות שנעשו לנו:
For because you are familiar…: [The expression…כִּי עַל כֵּן] has the meaning of עַל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ, [because you know], as in, “because (כִּי עַל כֵּן) I did not give her to my son Shelah” (Gen. 38:26); “for because (כִּי עַל כֵּן) you passed by” (ibid. 18:5); “for because (כִּי עַל כֵּן) they came [under the shade of my roof]” (ibid. 19: 8); “for because (כִּי עַל כֵּן) I have seen your face” (ibid. 33:10).   כי על כן ידעת: כמו על אשר ידעת, כמו (בראשית לח, כו) כי על כן לא נתתיה לשלה בני, כי על כן עברתם (שם יח, ה), כי על כן באו (שם יט, ח), כי על כן ראיתי פניך (שם לג, י):
You will be our guide: The verse has the past tense, [and] as the Targum renders, [it means: all the wonders wrought for us, you have seen with your eyes.] Another explanation: [It is in] the future tense-If anything should be hidden from our eyes, you shall enlighten us [with your guidance]. A further interpretation: You shall be as beloved to us as the pupils of our eyes, as it says, “You shall love the proselyte” (Deut. 10:9).   והיית לנו לעינים: לשון עבר כתרגומו. דבר אחר לשון עתיד, כל דבר ודבר שיתעלם מעינינו תהיה מאיר עינינו. דבר אחר שתהא חביב עלינו כגלגל עינינו, שנאמר (דברים י, יט) ואהבתם את הגר:
32And if you go with us, then we will bestow on you the good which God grants us.   לבוְהָיָ֖ה כִּֽי־תֵלֵ֣ךְ עִמָּ֑נוּ וְהָיָ֣ה | הַטּ֣וֹב הַה֗וּא אֲשֶׁ֨ר יֵיטִ֧יב יְהֹוָ֛ה עִמָּ֖נוּ וְהֵטַ֥בְנוּ לָֽךְ:
Then we will bestow on you the good: What good did they actually bestow upon him? They said, when Israel apportioned the Land, there was a fertile area of Jericho measuring five hundred by five hundred cubits, and they refrained from allocating it. They said, the one in whose portion the Temple will be built shall take it. Meanwhile, they gave it to the descendants of Jethro, to Jonadab the son of Rehab, as it says, “The sons of Keini, Moses’ father-in-law, went up from the city of dates [namely, Jericho]” (Jud. 1:16). - [from Sifrei]   והיה הטוב ההוא וגו': מה טובה הטיבו לו, אמרו כשהיו ישראל מחלקין את הארץ היה דושנה של יריחו חמש מאות אמה על ת"ק אמה והניחוהו מלחלוק, אמרו מי שיבנה בית המקדש בחלקו הוא יטלנו, בין כך ובין כך נתנוהו לבני יתרו ליונדב בן רכב, שנאמר ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים וגו' (שופטים א, טז):
33They traveled a distance of three days from the mountain of the Lord, and the Ark of the Lord's covenant traveled three days ahead of them to seek for them a place to settle.   לגוַיִּסְעוּ֙ מֵהַ֣ר יְהֹוָ֔ה דֶּ֖רֶךְ שְׁל֣שֶׁת יָמִ֑ים וַֽאֲר֨וֹן בְּרִֽית־יְהֹוָ֜ה נֹסֵ֣עַ לִפְנֵיהֶ֗ם דֶּ֚רֶךְ שְׁל֣שֶׁת יָמִ֔ים לָת֥וּר לָהֶ֖ם מְנוּחָֽה:
A distance of three days: They completed a distance of three days travel in one day, for the Holy One wanted to bring them to the Land immediately. - [from Sifrei]   דרך שלשת ימים: מהלך שלשת ימים הלכו ביום אחד, שהיה הקב"ה חפץ להכניסם לארץ מיד:
The Ark of the Lord’s covenant traveled three days ahead of them: This was the Ark that accompanied them in battle. The broken pieces of the [first set of] Tablets lay in them. It preceded them by three days of travel to prepare for them a place to encamp. - [from Sifrei]   וארון ברית ה' נסע לפניהם דרך שלשת ימים: זה הארון היוצא עמהם למלחמה ובו שברי לוחות מונחים ומקדים לפניהם דרך שלשת ימים לתקן להם מקום חנייה:
34The cloud of the Lord was above them by day, when they traveled from the camp.   לדוַֽעֲנַ֧ן יְהֹוָ֛ה עֲלֵיהֶ֖ם יוֹמָ֑ם בְּנָסְעָ֖ם מִן־הַמַּֽחֲנֶֽה:
The cloud of the Lord was above them: Seven clouds are recorded in the account of their travels: four from the four sides, one above, one below, and one in front of them which would flatten the high land, raise the hollows and destroy snakes and scorpions - [from Sifrei].   וענן ה' עליהם יומם: שבעה עננים כתובים במסעיהם. ארבע מארבע רוחות, ואחד למעלה, ואחד למטה, ואחד לפניהם מנמיך את הגבוה ומגביה את הנמוך והורג נחשים ועקרבים:
From the camp: From the place where they encamped.   מן המחנה: ממקום חנייתן: