Amos Chapter 9

7Are you not like the children of the Cushites to Me, O children of Israel? says the Lord. Did I not bring Israel up from the land of Egypt, and the Philistines from Caphtor and Aram from Kir?   זהֲל֣וֹא כִבְנֵי֩ כֻשִׁיִּ֨ים אַתֶּ֥ם לִ֛י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל נְאֻם־יְהֹוָ֑ה הֲל֣וֹא אֶת־יִשְׂרָאֵ֗ל הֶֽעֱלֵ֙יתִי֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וּפְלִשְׁתִּיִּ֥ים מִכַּפְתּ֖וֹר וַֽאֲרָ֥ם מִקִּֽיר:
Are you not like the children of the Cushites to Me: Why should I refrain from exacting retribution upon you since you do not return to Me? Have you not come from the sons of Noah like the other nations? Like the Cushites whom you resemble, as the matter is stated: (Jer. 13:23) “Will a Cushite change his skin…? So will you be able to improve.”   הלא כבני כושיים אתם לי: למה אמנע מלהפרע מכם אחרי אשר אינכם שבים אלי הלא מן בני נח באתם כשאר עכו"ם ככושיים אשר נדמיתם להם כענין שנאמר (ירמיהו י״ג:כ״ג) היהפוך כושי עורו כך אתם תוכלו להטיב:
Did I not: Was it not out of My goodness, the beginning of My choosing you, My taking you out of the land of Egypt? Now what is that to Me? The Philistines, too, I took out of Caphtor in such a manner when the Caphtorites came upon the Avvites, as the matter is stated (Deut. 2:23) “And the Avvites who lived in open towns up to Gaza etc.” They vanquished also the people of Gaza and the remaining lords of the Philistines under them, and I took them out of their hands, and, even so, I did not make them My people.   הלא: בטובתי תחילת בוחרי בכם היא הוצאה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים ומה לי בכך אף פלשתים כך הוצאתי מכפתור כשבאו כפתורים על עוים כענין שנאמר (דברים ב׳:כ״ג) והעוים היושבים בחצרים עד עזה וגו' כבשו גם בני עזה ושאר סרני פלשתים תחתיהם והוצאתים מידם ואעפ"כ לא עשיתים לי לעם:
and Aram from Kir: And so am I destined to bring Aram up from Kir, where Sennacherib will exile them, and, at the end of days, when the kingdom of Assyria will terminate, they will go out.   וארם מקיר: וכן אני עתיד להעלות את ארם מקיר שיגלם שם סנחריב ולקץ הימים משתבטל מלכות אשור יצאו:
8Behold the eyes of the Lord God are on the sinful kingdom, and I will destroy it from upon the face of the earth; but I will not destroy the house of Jacob, says the Lord.   חהִנֵּ֞ה עֵינֵ֣י | אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֗ה בַּמַּמְלָכָה֙ הַֽחַטָּאָ֔ה וְהִשְׁמַדְתִּ֣י אֹתָ֔הּ מֵעַ֖ל פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֑ה אֶ֗פֶס כִּ֠י לֹ֣א הַשְׁמֵ֥יד אַשְׁמִ֛יד אֶת־בֵּ֥ית יַֽעֲקֹ֖ב נְאֻם־יְהֹוָֽה:
and I will destroy it: The kingdom is the house of Jehu, but I will not destroy the house of Jacob.   והשמדתי אותה: הממלכה הם בית יהוא אבל בית יעקב לא אשמיד:
9For, behold I command, and I will scatter the house of Israel among all the nations; as it is shaken in a sieve, and not a coarse particle falls to the earth.   טכִּֽי־הִנֵּ֚ה אָֽנֹכִי֙ מְצַוֶּ֔ה וַֽהֲנִע֥וֹתִי בְכָל־הַגּוֹיִ֖ם אֶת־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֑ל כַּֽאֲשֶׁ֚ר יִנּ֙וֹעַ֙ בַּכְּבָרָ֔ה וְלֹֽא־יִפּ֥וֹל צְר֖וֹר אָֽרֶץ:
For behold I command: to exile them among all the nations, an unusually great scattering.   כי הנה אנכי מצוה: להגלותם ולהניעם בכל הגוים הנעה רבה ויתירה:
as it is shaken: What they sift with a sieve after the fine bran falls out of it, and there remains the coarse [bran], which cannot come out, and then the one who shakes [it], shakes with all his might.   כאשר ינוע: מה שכוברין בכברה לאחר שנפלו ממנו סובין הדקין ונותרו הגסין שאין יכולין לצאת ואז המנענע מנענע בכל כחו:
it is shaken: by another, and it is impossible to read יָנוּעַ, since that denotes a thing that moves by itself.   ינוע: על ידי אחר ולא יתכן לקרות ינוע שהוא דבר הנע מאליו:
10By the sword shall all the sinful of My people perish, those who say, "The evil shall not soon come upon us. "   יבַּחֶ֣רֶב יָמ֔וּתוּ כֹּ֖ל חַטָּאֵ֣י עַמִּ֑י הָאֹֽמְרִ֗ים לֹֽא־תַגִּ֧ישׁ וְתַקְדִּ֛ים בַּֽעֲדֵ֖ינוּ הָֽרָעָֽה:
“The evil shall not soon come upon us.”: Because of our iniquities, the evil shall not hasten to approach and to come.   לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה: בשביל עוונינו לא תמהר הרעה לגשת ולבא:
11On that day, I will raise up the fallen Tabernacle of David, and I will close up their breaches, and I will raise up its ruins, and build it up as in the days of yore.   יאבַּיּ֣וֹם הַה֔וּא אָקִ֛ים אֶת־סֻכַּ֥ת דָּוִ֖יד הַנֹּפֶ֑לֶת וְגָֽדַרְתִּ֣י אֶת־פִּרְצֵיהֶ֗ן וַֽהֲרִֽסֹתָיו֙ אָקִ֔ים וּבְנִיתִ֖יהָ כִּימֵ֥י עוֹלָֽם:
On that day: And, after all these will befall him, that day will come, the day destined for the redemption, and thereon…   ביום ההוא: אחרי בא עליהם כל אלה יבא יום ההוא המוכן לגאולה ובו:
I will raise up the fallen Tabernacle of David: Jonathan renders: the kingdom of the house of David.   אקים סוכת דוד הנופלת: י"ת מלכותא דבית דוד:
12In order that they inherit the remnant of Edom and all the nations because My Name is called upon them, says the Lord Who does this.   יבלְמַ֨עַן יִֽירְשׁ֜וּ אֶת־שְׁאֵרִ֚ית אֱדוֹם֙ וְכָל־הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁר־נִקְרָ֥א שְׁמִ֖י עֲלֵיהֶ֑ם נְאֻם־יְהֹוָ֖ה עֹ֥שֶׂה זֹּֽאת:
In order that they inherit: [I.e, in order that] Israel [inherit] the remnant of Edom etc.   למען יירשו: ישראל את שארית וגו' ואת כל הגוים:
because My Name is called upon them: Heb. אֲשֶׁר, like כִּי, because.   אשר נקרא שמי עליהם: אשר כמו כי:
13Behold days are coming, says the Lord, that the plowman shall meet the reaper and the treader of the grapes the one who carries the seed, and the mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall melt.   יגהִנֵּ֨ה יָמִ֚ים בָּאִים֙ נְאֻם־יְהֹוָ֔ה וְנִגַּ֚שׁ חוֹרֵשׁ֙ בַּקֹּצֵ֔ר וְדֹרֵ֥ךְ עֲנָבִ֖ים בְּמֹשֵׁ֣ךְ הַזָּ֑רַע וְהִטִּ֚יפוּ הֶֽהָרִים֙ עָסִ֔יס וְכָל־הַגְּבָע֖וֹת תִּתְמוֹגַֽגְנָה:
that the plowman shall meet the reaper: (Lev. 26:5) “And your threshing shall overtake the vintage, and the vintage shall overtake the sowing.” They will not finish plowing until the harvest comes, and they will not finish harvesting until the time of sowing comes.   ונגש חורש בקוצר: והשיג דיש את בציר ובציר ישיג את זרע (ויקרא כ״ו:ה׳) לא יספיקו לחרוש עד שיבא הקציר ולא יספיקו לבצור עד שיבא עת הזרע:
shall melt: Heb. תִּתְמוֹגַגְנָה. Jonathan renders: shall split. Tilled soil splits when rains come.   תתמוגגנה: תרגם יונתן יתפלחן, קרקע עבודה מתמוגגת בבא גשמים:
sweet wine: Heb. עָסִיס. Good and sweet wine.   עסיס: יין טוב ומתוק:
14And I will return the captivity of My people Israel, and they shall rebuild desolate cities and inhabit [them], and they shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their produce.   ידוְשַׁבְתִּי֘ אֶת־שְׁב֣וּת עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וּבָנ֞וּ עָרִ֚ים נְשַׁמּוֹת֙ וְיָשָׁ֔בוּ וְנָֽטְע֣וּ כְרָמִ֔ים וְשָׁת֖וּ אֶת־יֵינָ֑ם וְעָשׂ֣וּ גַנּ֔וֹת וְאָֽכְל֖וּ אֶת־פְּרִיהֶֽם:
15And I will plant them on their land, and they shall no longer be uprooted from upon their land, that I have given them, said the Lord your God.   טווּנְטַעְתִּ֖ים עַל־אַדְמָתָ֑ם וְלֹ֨א יִנָּֽתְשׁ֜וּ ע֗וֹד מֵעַ֚ל אַדְמָתָם֙ אֲשֶׁר־נָתַ֣תִּי לָהֶ֔ם אָמַ֖ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: