Leviticus Chapter 8

1And the Lord spoke to Moses, saying,   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and the sin offering bull, and the two rams, and the basket of unleavened bread,   בקַ֤ח אֶת־אַֽהֲרֹן֙ וְאֶת־בָּנָ֣יו אִתּ֔וֹ וְאֵת֙ הַבְּגָדִ֔ים וְאֵ֖ת שֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֑ה וְאֵ֣ת | פַּ֣ר הַֽחַטָּ֗את וְאֵת֙ שְׁנֵ֣י הָֽאֵילִ֔ים וְאֵ֖ת סַ֥ל הַמַּצּֽוֹת:
Take Aaron: This section was stated seven days before the erection of the Sanctuary, [and should have been stated earlier in Exod. Parashath Pekudei , which discusses the erection and consecration processes. [However], there is no [sequence of] earlier and later events in the Torah [i.e., Scripture does not always follow chronological order].   קח את אהרן: פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה:
Take Aaron: Take him over with [persuasive] words and attract him. — [Torath Kohanim 8:165]   קח את אהרן: קחנו בדברים ומשכהו:
and the sin-offering bull [and the two rams, and the basket of unleavened bread]: [Which sin-offering bull, two rams, etc?] These are the ones mentioned in the section dealing with the command of the investitures in [parashath] וְאַתָּה תְּצַוֶּה, (Exod. Chapter 29), and now, on the first day of the investitures, He came back and urged him [in the matter] at the time they were to be put into practice.   ואת פר החטאת וגו': אלו האמורים בענין צוואת המלואים בואתה תצוה, ועכשיו ביום ראשון למלואים חזר וזרזו בשעת מעשה:
3And assemble the entire community at the entrance of the Tent of Meeting.   גוְאֵ֥ת כָּל־הָֽעֵדָ֖ה הַקְהֵ֑ל אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
Assemble [the entire community] at the entrance of the Tent of Meeting: This is one of the instances where a small [area] accommodated a large [number of people]. — [Lev. Rabbah 10:9]   הקהל אל פתח אהל מועד: זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה:
4And Moses did as the Lord had commanded him, and the community assembled at the entrance of the Tent of Meeting.   דוַיַּ֣עַשׂ משֶׁ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֹת֑וֹ וַתִּקָּהֵל֙ הָֽעֵדָ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
5And Moses said to the community: This is the thing the Lord has commanded to do.   הוַיֹּ֥אמֶר משֶׁ֖ה אֶל־הָֽעֵדָ֑ה זֶ֣ה הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁר־צִוָּ֥ה יְהֹוָה֖ לַֽעֲשֽׂוֹת:
This is the thing [the Lord has commanded to do]: [Moses said to Israel:] “The things you will see me doing before you, have all been commanded to me by the Holy One, blessed is He, that they be done; so do not say that I am doing them for my own honor or for my brother’s honor!” I have explained the entire passage involving the investitures in [parashath] וְאַתָּה תְּצַוֶּה (Exod. 29).   זה הדבר: דברים שתראו שאני עושה לפניכם צוני הקב"ה לעשות, ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה. כל הענין הזה פירשתי בואתה תצוה:
6And Moses brought Aaron and his sons forward and bathed them in water.   ווַיַּקְרֵ֣ב משֶׁ֔ה אֶת־אַֽהֲרֹ֖ן וְאֶת־בָּנָ֑יו וַיִּרְחַ֥ץ אֹתָ֖ם בַּמָּֽיִם:
7And he placed the tunic upon him [Aaron], girded him with the sash, clothed him with the robe, placed the ephod upon him, girded him with the band of the ephod, and adorned him with it.   זוַיִּתֵּ֨ן עָלָ֜יו אֶת־הַכֻּתֹּ֗נֶת וַיַּחְגֹּ֤ר אֹתוֹ֙ בָּֽאַבְנֵ֔ט וַיַּלְבֵּ֤שׁ אֹתוֹ֙ אֶת־הַמְּעִ֔יל וַיִּתֵּ֥ן עָלָ֖יו אֶת־הָֽאֵפֹ֑ד וַיַּחְגֹּ֣ר אֹת֗וֹ בְּחֵ֨שֶׁב֙ הָֽאֵפֹ֔ד וַיֶּאְפֹּ֥ד ל֖וֹ בּֽוֹ:
8And he placed the choshen upon him, and he inserted into the choshen the Urim and the Tummim.   חוַיָּ֥שֶׂם עָלָ֖יו אֶת־הַח֑שֶׁן וַיִּתֵּן֙ אֶל־הַח֔שֶׁן אֶת־הָֽאוּרִ֖ים וְאֶת־הַתֻּמִּֽים:
The Urim: An inscription bearing the explicit Name of God.   את האורים: כתב של שם המפורש:
9And he placed the cap on his [Aaron's] head, and he placed on the cap, towards his face, the golden showplate, the holy crown, as the Lord had commanded Moses.   טוַיָּ֥שֶׂם אֶת־הַמִּצְנֶ֖פֶת עַל־רֹאשׁ֑וֹ וַיָּ֨שֶׂם עַל־הַמִּצְנֶ֜פֶת אֶל־מ֣וּל פָּנָ֗יו אֵ֣ת צִ֤יץ הַזָּהָב֙ נֵ֣זֶר הַקֹּ֔דֶשׁ כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
and he placed on the cap: The sky-blue cords affixed to the showplate he placed over the cap. Thus the showplate was suspended on (עַל) the cap.   וישם על המצנפת: פתילי תכלת הקבועים בציץ נתן על המצנפת, נמצא הציץ תלוי במצנפת:
10And Moses took the anointing oil and anointed the Sanctuary and everything in it and sanctified them.   יוַיִּקַּ֤ח משֶׁה֙ אֶת־שֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וַיִּמְשַׁ֥ח אֶת־הַמִּשְׁכָּ֖ן וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בּ֑וֹ וַיְקַדֵּ֖שׁ אֹתָֽם:
11And he sprinkled from it upon the altar seven times, and he anointed the altar and all its vessels and the washstand and its base, to sanctify them.   יאוַיַּ֥ז מִמֶּ֛נּוּ עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וַיִּמְשַׁ֨ח אֶת־הַמִּזְבֵּ֜חַ וְאֶת־כָּל־כֵּלָ֗יו וְאֶת־הַכִּיֹּ֛ר וְאֶת־כַּנּ֖וֹ לְקַדְּשָֽׁם:
And he sprinkled from it upon the altar: I do not know where [in Scripture] he was commanded to perform these sprinklings.   ויז ממנו על המזבח: לא ידעתי היכן נצטוה בהזאות הללו:
12And he poured some of the anointing oil upon Aaron's head, and he anointed him to sanctify him.   יבוַיִּצֹק֙ מִשֶּׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה עַ֖ל רֹ֣אשׁ אַֽהֲרֹ֑ן וַיִּמְשַׁ֥ח אֹת֖וֹ לְקַדְּשֽׁוֹ:
And he poured…and anointed [him]: At first, he [Moses] poured [the oil] on his [Aaron’s] head, and afterwards, he placed it between his eyelids, and drew it with his finger, from one [eyelid] to the other. — [Ker. 5b]   ויצק, וימשח: בתחלה יוצק על ראשו, ואחר כך נותן בין ריסי עיניו ומושך באצבעו מזה לזה:
13And Moses brought Aaron's sons forward and clothed them with tunics, girded them with sashes, and bound them up with high hats, as the Lord had commanded Moses.   יגוַיַּקְרֵ֨ב משֶׁ֜ה אֶת־בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֗ן וַיַּלְבִּשֵׁ֤ם כֻּתֳּנֹת֙ וַיַּחְגֹּ֤ר אֹתָם֙ אַבְנֵ֔ט וַיַּֽחֲב֥שׁ לָהֶ֖ם מִגְבָּע֑וֹת כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
and bound them up: Heb. וַיַּחִבשׁ, an expression denoting binding.   ויחבש: לשון קשירה: