Exodus Chapter 29

19And you shall take the second ram, and Aaron and his sons shall lean their hands upon the ram's head.   יטוְלָ֣קַחְתָּ֔ אֵ֖ת הָאַ֣יִל הַשֵּׁנִ֑י וְסָמַ֨ךְ אַֽהֲרֹ֧ן וּבָנָ֛יו אֶת־יְדֵיהֶ֖ם עַל־רֹ֥אשׁ הָאָֽיִל:
20You shall slaughter the ram, take [some] of its blood and put it upon the cartilage of Aaron's right ear and upon the cartilage of Aaron's sons' right ears, upon the thumbs of their right hands, and upon the big toes of their right feet, and you shall sprinkle the blood upon the altar all around.   כוְשָֽׁחַטְתָּ֣ אֶת־הָאַ֗יִל וְלָֽקַחְתָּ֤ מִדָּמוֹ֙ וְנָֽתַתָּ֡ה עַל־תְּנוּךְ֩ אֹ֨זֶן אַֽהֲרֹ֜ן וְעַל־תְּנ֨וּךְ אֹ֤זֶן בָּנָיו֙ הַיְמָנִ֔ית וְעַל־בֹּ֤הֶן יָדָם֙ הַיְמָנִ֔ית וְעַל־בֹּ֥הֶן רַגְלָ֖ם הַיְמָנִ֑ית וְזָֽרַקְתָּ֧ אֶת־הַדָּ֛ם עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב:
cartilage: Heb. ךְתְּנוּ. That is the cartilage, the middle wall within the ear, which is known [in Old French] as tendron, tendrum, tenron, tenrum, or teneros.   תנוך: הוא הסחוס האמצעי שבתוך האוזן שקורין טנדרו"ם [סחוס]:
the thumbs of their… hands: Heb. בֹּהֶן יָדָם This is the thumb, and [the blood was to be applied to] the middle joint. -[from Sifra on Lev. 8:24]   בהן ידם: הגודל ובפרק האמצעי:
21You shall [then] take [some] of the blood that is upon the altar and [some] of the anointing oil, and sprinkle it upon Aaron and upon his garments, upon his sons and upon the garments of his sons with him; thus he will become holy along with his garments, and his sons and their garments with him.   כאוְלָֽקַחְתָּ֞ מִן־הַדָּ֨ם אֲשֶׁ֥ר עַל־הַמִּזְבֵּ֘חַ֘ וּמִשֶּׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָה֒ וְהִזֵּיתָ֤ עַל־אַֽהֲרֹן֙ וְעַל־בְּגָדָ֔יו וְעַל־בָּנָ֛יו וְעַל־בִּגְדֵ֥י בָנָ֖יו אִתּ֑וֹ וְקָדַ֥שׁ הוּא֙ וּבְגָדָ֔יו וּבָנָ֛יו וּבִגְדֵ֥י בָנָ֖יו אִתּֽוֹ:
22And you shall take out of the ram the fat and the fat tail and the fat that covers the innards, the diaphragm of the liver, the two kidneys along with the fat that is upon them, and the right thigh, for it is a ram of perfection.   כבוְלָֽקַחְתָּ֣ מִן־הָ֠אַ֠יִל הַחֵ֨לֶב וְהָֽאַלְיָ֜ה וְאֶת־הַחֵ֣לֶב | הַמְכַסֶּ֣ה אֶת־הַקֶּ֗רֶב וְאֵ֨ת יֹתֶ֤רֶת הַכָּבֵד֙ וְאֵ֣ת | שְׁתֵּ֣י הַכְּלָיֹ֗ת וְאֶת־הַחֵ֨לֶב֙ אֲשֶׁ֣ר עֲלֵיהֶ֔ן וְאֵ֖ת שׁ֣וֹק הַיָּמִ֑ין כִּ֛י אֵ֥יל מִלֻּאִ֖ים הֽוּא:
the fat: This is the fat on the intestines or [the fat on] the maw [the obomasum, or the last stomach of a ruminant animal]. [from Chullin 49a, b]   החלב: זה חלב הדקים או הקיבה:
and the fat tail: Below the kidneys, as is explained in [parshath] Vayikra, as it is said: “opposite the atzeh (הֶעָצֶה) he shall remove it” (Lev. 3:9), [meaning] the place where the kidneys give advice (יוֹעִצוֹת) (Chul. 11a). In connection with the sacrificial parts of the bull, however, the fat tail is not mentioned, because the fat tail is sacrificed only with a male lamb, a ewe lamb, and a ram, but a bull and a goat do not require the [sacrifice of] the fat tail. [In fact, bulls and goats have no fat tails. Rashi means that the tail need not be sacrificed.]   והאליה: מן הכליות ולמטה, כמו שמפורש בויקרא (ג ט) שנאמר לעומת העצה יסירנה, מקום שהכליות יועצות, ובאמורי הפר לא נאמר אליה, שאין אליה קריבה אלא בכבש וכבשה ואיל, אבל שור ועז אין טעונים אליה:
and the right thigh: We do not find that the right thigh should be sent up in smoke with the sacrificial parts except this one alone.   ואת שוק הימין: לא מצינו הקטרה בשוק הימין עם האמורים אלא זו בלבד:
for it is a ram of perfection: Heb. מִלֻאִים, [the same as] שְׁלָמִים, an expression denoting perfection שְׁלֵמוּת i.e., it has been completed with everything. Scripture informs [us] that the perfection offering is a peace offering, because it makes peace for the altar, for the one who performs the service, and for the owner (Mid. Tanchuma, Tzav 4; Sifra 8:19). Therefore, I [God] require that the breast be given to the one who performs the service, as a portion. This was Moses, who officiated at the investiture rites, and the rest was eaten by Aaron and his sons, who were the owners [of the sacrifices], as is explained in [the section dealing with] this topic.   כי איל מלאים הוא: שלמים, לשון שלמות שמושלם בכל. מגיד הכתוב שהמלואים שלמים, שמשימים שלום למזבח ולעובד העבודה ולבעלים, לכך אני מצריכו החזה להיות לו לעובד העבודה למנה, וזהו משה ששימש במלואים, והשאר אכלו אהרן ובניו שהם בעלים, כמפורש בענין:
23And one loaf of bread, one loaf of oil bread, and one wafer from the basket of matzoth that stands before the Lord,   כגוְכִכַּ֨ר לֶ֜חֶם אַחַ֗ת וְחַלַּ֨ת לֶ֥חֶם שֶׁ֛מֶן אַחַ֖ת וְרָקִ֣יק אֶחָ֑ד מִסַּל֙ הַמַּצּ֔וֹת אֲשֶׁ֖ר לִפְנֵ֥י יְהֹוָֽה:
and one loaf of bread: of the loaves.   וככר לחם: מן החלות:
one loaf of oil bread: of the kind [of bread known as] the scalded dough. -[from Men. 78a]   וחלת לחם שמן: ממין הרבוכה:
and one wafer: of the wafers, one out of ten of each kind (Men. 76a). We do not find that the offering of bread that comes with any sacrifice should be burned except this [bread] only, for the offering of the loaves of the thanksgiving offering and the ram of the Nazirite are given to the kohanim with the breast and the thigh, but from this [sacrifice] Moses had for [his] portion only the breast.   ורקיק: מן הרקיקין, אחד מעשרה שבכל מין ומין ולא מצינו תרומת לחם הבא עם זבח נקטרת אלא זו בלבד, שתרומת לחמי תודה ואיל נזיר נתונה לכהנים עם חזה ושוק, ומזה לא היה למשה למנה אלא חזה בלבד:
24and you shall place it all upon Aaron's palms and upon his sons' palms, and you shall wave them as a waving before the Lord.   כדוְשַׂמְתָּ֣ הַכֹּ֔ל עַ֚ל כַּפֵּ֣י אַֽהֲרֹ֔ן וְעַ֖ל כַּפֵּ֣י בָנָ֑יו וְהֵֽנַפְתָּ֥ אֹתָ֛ם תְּנוּפָ֖ה לִפְנֵ֥י יְהֹוָֽה:
upon Aaron’s palms…, and you shall wave: Both of them were engaged in the waving, the owner [of the animal] and the kohen. How so? The kohen placed his hand under the owner’s hand and waved (Men. 61b). In this case, Aaron and his sons were the owners, and Moses was the kohen.   על כפי אהרן וגו' והנפת: שניהם עסוקים בתנופה, הבעלים והכהן. הא כיצד, כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, ובזה היו אהרן ובניו בעלים, ומשה כהן:
as a waving: He would wave it to and fro to the One to Whom the four directions of the world belong. The waving keeps back and does away with punishment and harmful winds. The lifting up [consisted of] raising and lowering, to the One to Whom the heavens and earth belong, and it keeps back harmful dews. -[from Men. 62a]   תנופה: מוליך ומביא למי שארבע רוחות העולם שלו, ותנופה מעכבת רוחות רעות. תרומה מעלה ומוריד למי שהשמים וארץ שלו, ומעכבת טללים רעים:
25You shall then take them from their hand[s] and make them go up in smoke upon the altar with the burnt offering as a spirit of satisfaction before the Lord; it is a fire offering for the Lord.   כהוְלָֽקַחְתָּ֤ אֹתָם֙ מִיָּדָ֔ם וְהִקְטַרְתָּ֥ הַמִּזְבֵּ֖חָה עַל־הָֽעֹלָ֑ה לְרֵ֤יחַ נִיח֨וֹחַ֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה אִשֶּׁ֥ה ה֖וּא לַֽיהֹוָֽה:
with the burnt offering: With the first ram that you [already] offered up as a burnt offering.   על העולה: על האיל הראשון שהעלית עולה:
as a spirit of satisfaction: Heb. לְרֵיחַ נִיחוֹחַ, as satisfaction for the One Who commanded and [saw that] His will was performed.   לריח ניחוח: לנחת רוח למי שאמר ונעשה רצונו:
a fire offering: It is given to the fire.   אשה: לאש נתן:
for the Lord: For the name of the Omnipresent.   לה': לשמו של מקום:
26And you shall take the breast of the ram of perfection which is Aaron's, and wave it as a waving before the Lord, and it will become your portion.   כווְלָֽקַחְתָּ֣ אֶת־הֶֽחָזֶ֗ה מֵאֵ֤יל הַמִּלֻּאִים֙ אֲשֶׁ֣ר לְאַֽהֲרֹ֔ן וְהֵֽנַפְתָּ֥ אֹת֛וֹ תְּנוּפָ֖ה לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְהָיָ֥ה לְךָ֖ לְמָנָֽה:
waving: Heb. תְּנוּפָה, an expression of moving to and fro, vantiler or ventiller in Old French, to make [horizontal] movements to and fro.   תנופה: לשון הולכה והובאה, וינטילי"ר בלעז [להניף:
27And you shall sanctify the breast of the waving and the thigh of the uplifting, which was waved and which was lifted up, of the ram of perfection, of that which is Aaron's and of that which is his sons'.   כזוְקִדַּשְׁתָּ֞ אֵ֣ת | חֲזֵ֣ה הַתְּנוּפָ֗ה וְאֵת֙ שׁ֣וֹק הַתְּרוּמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר הוּנַ֖ף וַֽאֲשֶׁ֣ר הוּרָ֑ם מֵאֵיל֙ הַמִּלֻּאִ֔ים מֵֽאֲשֶׁ֥ר לְאַֽהֲרֹ֖ן וּמֵֽאֲשֶׁ֥ר לְבָנָֽיו:
And you shall sanctify the breast of the waving and the thigh of the uplifting, etc.: Sanctify them for generations [to come], that their uplifting and their waving shall prevail like the breast and the thigh of the peace offering, but not [in reference] to the burning. Rather, [in the future, the ram’s breast and thigh] “shall remain for Aaron and his sons” (verse 28) to eat.   וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה וגו': קדשם לדורות, להיות נוהגת תרומתם והנפתם כחזה ושוק של שלמים, אבל לא להקטרה, אלא והיה לאהרן ולבניו לאכול:
waving: Heb. ךְתְּנוּפָה, an expression of moving to and fro, vantiler or ventiller in Old French, to make [horizontal] movements to and fro.   תנופה: לשון הולכה והובאה, וינטילי"ר בלעז [להניף]:
was lifted up: Heb. הוּרָם, an expression of raising and lowering.   הורם: לשון מעלה ומוריד:
28And so it shall remain for Aaron and his sons as a perpetual allotment from the children of Israel; for it is an offering, and it shall remain an offering from the children of Israel of their peace offerings; it is their offering to the Lord.   כחוְהָיָה֩ לְאַֽהֲרֹ֨ן וּלְבָנָ֜יו לְחָק־עוֹלָ֗ם מֵאֵת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כִּ֥י תְרוּמָ֖ה ה֑וּא וּתְרוּמָ֞ה יִֽהְיֶ֨ה מֵאֵ֤ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ מִזִּבְחֵ֣י שַׁלְמֵיהֶ֔ם תְּרֽוּמָתָ֖ם לַֽיהֹוָֽה:
as a perpetual allotment from the children of Israel: [i. e.,] that the peace offerings shall belong to the owners [of the animals], but the breast and the thigh they shall give to the kohen.   לחק עולם מאת בני ישראל: שהשלמים לבעלים, ואת החזה ואת השוק יתנו לכהן:
for it is an offering: This breast and thigh.   כי תרומה הוא: החזה ושוק הזה:
29The holy garments that are Aaron's shall be for his sons after him, to be exalted through them and invested with full authority through them.   כטוּבִגְדֵ֤י הַקֹּ֨דֶשׁ֙ אֲשֶׁ֣ר לְאַֽהֲרֹ֔ן יִֽהְי֥וּ לְבָנָ֖יו אַֽחֲרָ֑יו לְמָשְׁחָ֣ה בָהֶ֔ם וּלְמַלֵּא־בָ֖ם אֶת־יָדָֽם:
for his sons after him: for [the one] who comes into greatness after him.   לבניו אחריו: למי שבא בגדולה אחריו:
to be exalted: Heb. לְמָשְׁחָה, [which usually means “for anointment,” here signifies] to be exalted through them. There are [instances of] מְִִשִׁיחָה that are an expression of authority, like “I have given them to you for greatness (לְמָשְׁחָה)” (Num. 18:8); “Do not touch My great ones (בִמְשִׁיחָי)” (Ps. 105:15).   למשחה: להתגדל בהם, שיש משיחה שהיא לשון שררה, כמו (במדבר יח ח) לך נתתים למשחה, (תהלים קה טו) אל תגעו במשיחי:
and invested with full authority through them: Through the garments, he is invested with the Kehunah Gedolah.   ולמלא בם את ידם: על ידי הבגדים הוא מתלבש בכהונה גדולה:
30Seven days shall the one of his sons [who will be] the kohen in his place wear them, the one who is to enter the Tent of Meeting to serve in the Holy.   לשִׁבְעַ֣ת יָמִ֗ים יִלְבָּשָׁ֧ם הַכֹּהֵ֛ן תַּחְתָּ֖יו מִבָּנָ֑יו אֲשֶׁ֥ר יָבֹ֛א אֶל־אֹ֥הֶל מוֹעֵ֖ד לְשָׁרֵ֥ת בַּקֹּֽדֶשׁ:
Seven days: [I.e., seven] consecutive [days].   שבעת ימים: רצופין:
shall… [who will be] the kohen in his place wear them: [The son] who will arise from his [Aaron’s] sons in his place to the Kehunah Gedolah, whom they will appoint to be Kohen Gadol.   ילבשם הכהן: אשר יקום מבניו תחתיו לכהונה גדולה, כשימנוהו להיות כהן גדול:
the one who is to enter the Tent of Meeting: [I.e.,] that kohen who is prepared to enter the inner sanctum on Yom Kippur, and that is the Kohen Gadol, for the service of Yom Kippur is acceptable only through him. -[from Yoma 73a]   אשר יבא אל אהל מועד: אותו כהן המוכן ליכנס לפני ולפנים ביום הכפורים, וזהו כהן גדול, שאין עבודת יום הכפורים כשרה אלא בו:
one of his sons… in his place: [This] teaches [us] that if the Kohen Gadol has a son who equals him, they must appoint him Kohen Gadol in his place [i.e., after him]. -[from Sifra on Lev. 6:15]   תחתיו מבניו: מלמד שאם יש לו לכהן גדול בן ממלא את מקומו, ימנוהו כהן גדול תחתיו:
[who will be] the kohen in his place: From here there is proof that every expression of כֹּהֵן is an expression of doing, of actually serving. Therefore, the cantillation of the “tevir” extends before it [indicating a connection to the following word].   הכהן תחתיו מבניו: מכאן ראיה כל לשון כהן לשון פועל עובד ממש, לפיכך ניגון תביר נמשך לפניו:
31You shall take the ram of perfection and cook its flesh in a holy place.   לאוְאֵ֛ת אֵ֥יל הַמִּלֻּאִ֖ים תִּקָּ֑ח וּבִשַּׁלְתָּ֥ אֶת־בְּשָׂר֖וֹ בְּמָקֹ֥ם קָדֽשׁ:
in a holy place: [I.e.,] in the courtyard of the Tent of Meeting, for these peace offerings were most holy sacrifices [which had to be eaten in the courtyard of the Tent of Meeting or the courtyard of the Temple, and not in the camp of Israel or the city of Jerusalem].   במקום קדוש: בחצר אהל מועד, שהשלמים הללו קדשי קדשים היו:
32Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram and the bread that is in the basket, at the entrance of the Tent of Meeting.   לבוְאָכַ֨ל אַֽהֲרֹ֤ן וּבָנָיו֙ אֶת־בְּשַׂ֣ר הָאַ֔יִל וְאֶת־הַלֶּ֖חֶם אֲשֶׁ֣ר בַּסָּ֑ל פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
at the entrance of the Tent of Meeting: The entire courtyard is called thus.   פתח אהל מועד: כל החצר קרוי כן:
33They shall eat those things with which atonement has been effected, in order to invest them with full authority, to sanctify them, but a stranger shall not eat [of them], because they are a sacred thing.   לגוְאָֽכְל֤וּ אֹתָם֙ אֲשֶׁ֣ר כֻּפַּ֣ר בָּהֶ֔ם לְמַלֵּ֥א אֶת־יָדָ֖ם לְקַדֵּ֣שׁ אֹתָ֑ם וְזָ֥ר לֹֽא־יֹאכַ֖ל כִּי־קֹ֥דֶשׁ הֵֽם:
They shall eat those things: Aaron and his sons [shall eat them] because they are their [the ram’s and the bread’s] owners.   ואכלו אתם: אהרן ובניו, לפי שהם בעליהם:
with which atonement has been effected: [I.e., with which] all alienism and repugnance [have been atoned for] for them [Aaron and his sons].   אשר כפר בהם: כל זרות ותיעוב:
in order to invest them with full authority: with this ram and this bread.   למלא את ידם: באיל ולחם הללו:
to sanctify them: For through these investitures, they were fully initiated into and sanctified for the kehunah.   לקדש אותם: שעל ידי המלואים הללו נתמלאו ידיהם ונתקדשו לכהונה:
because they are a sacred thing: [I.e., they are] the most holy sacrifices. From here we learned a warning [a prohibition] against a stranger [a non-kohen] who eats the most holy sacrifices, since the Torah text gives as the reason for the matter, [the fact] that they are a sacred thing.   כי קדש הם: קדשי קודשים, ומכאן למדנו אזהרה לזר האוכל קודש קודשים, שנתן המקרא טעם לדבר משום דקדש הם:
34If any of the flesh of the perfection [offering] or of the bread is left over until the next morning, what is left over you shall burn in fire; it shall not be eaten because it is a sacred thing.   לדוְאִם־יִוָּתֵ֞ר מִבְּשַׂ֧ר הַמִּלֻּאִ֛ים וּמִן־הַלֶּ֖חֶם עַד־הַבֹּ֑קֶר וְשָֽׂרַפְתָּ֤ אֶת־הַנּוֹתָר֙ בָּאֵ֔שׁ לֹ֥א יֵֽאָכֵ֖ל כִּי־קֹ֥דֶשׁ הֽוּא:
35So shall you do to Aaron and his sons, according to all that I have commanded you; for seven days you shall perform their investiture.   להוְעָשִׂ֜יתָ לְאַֽהֲרֹ֤ן וּלְבָנָיו֙ כָּ֔כָה כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוִּ֖יתִי אֹתָ֑כָה שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים תְּמַלֵּ֥א יָדָֽם:
So shall you do to Aaron and his sons: The Torah text repeated this and doubled it to render it essential, that if he [Moses] omitted anything of all that was stated in [the section dealing with] this matter, they [Aaron and his sons] would not be invested to be kohanim, and their service would be invalid. -[from Yoma 5a]   ועשית לאהרן ולבניו ככה: שנה הכתוב וכפל לעכב, שאם חסר דבר אחד מכל האמור בענין, לא נתמלאו ידיהם להיות כהנים ועבודתם פסולה:
you: Heb. אֹתָכָה, like אוֹתָ.   אתכה: כמו אותך:
for seven days you shall perform their investiture: in this manner and with these sacrifices, daily.   שבעת ימים תמלא וגו': בענין הזה ובקרבנות הללו בכל יום:
36And a bull as a sin offering you shall offer up every day for the atonements, and you shall purify the altar by performing atonement upon it, and you shall anoint it, in order to sanctify it.   לווּפַ֨ר חַטָּ֜את תַּֽעֲשֶׂ֤ה לַיּוֹם֙ עַל־הַכִּפֻּרִ֔ים וְחִטֵּאתָ֙ עַל־הַמִּזְבֵּ֔חַ בְּכַפֶּרְךָ֖ עָלָ֑יו וּמָֽשַׁחְתָּ֥ אֹת֖וֹ לְקַדְּשֽׁוֹ:
for the atonements -: Heb. עַל-הַכִּפֻּרִים, for the atonements, [meaning] to atone for the altar for all alienism and repugnance. Since it is stated: “for seven days you shall perform their investiture,” I know only [that] what is offered up for their [the kohanim’s] sake [must be brought all seven days], such as the rams and the bread, but what is offered up for the sake of the altar, such as the bull, which is for the purification of the altar, we did not [yet] hear [that it must be brought for seven days]. Therefore, this verse was necessary. The midrash of Torath Kohanim (Lev. 8:14) states: The atonement for the altar was necessary because perhaps someone had donated a stolen article for the work of the Mishkan and the altar.   על הכפרים: בשביל הכפורים, לכפר על המזבח מכל זרות ותיעוב. ולפי שנאמר (פסוק לה) שבעת ימים תמלא ידם, אין לי אלא דבר הבא בשבילם, כגון האילים והלחם, אבל הבא בשביל המזבח, כגון פר שהוא לחטוי המזבח, לא שמענו, לכך הוצרך מקרא זה. ומדרש תורת כהנים אומר כפרת המזבח הוצרך, שמא התנדב איש דבר גזל במלאכת המשכן והמזבח:
and you shall purify: Heb. וְחִטֵאתָ, [which Onkelos renders:] וּתְדַכֵּי, and you shall purify. An expression of placing the blood that is applied with the finger is called חִטּוּי.   וחטאת: ותדכי, לשון מתנת דמים הנתונים באצבע קרוי חטוי:
and you shall anoint it: with the anointing oil [as below (Exod. 30:22-33)]. All anointings [were made] like a sort of Greek “chaff.” [See above on verse 2.]   ומשחת אותו: בשמן המשחה וכל המשיחות כמין כי יונית:
37For seven days you shall perform atonement upon the altar and sanctify it. Henceforth, the altar shall be a holy of holies. Whatever touches the altar will be holy.   לזשִׁבְעַ֣ת יָמִ֗ים תְּכַפֵּר֙ עַל־הַמִּזְבֵּ֔חַ וְקִדַּשְׁתָּ֖ אֹת֑וֹ וְהָיָ֤ה הַמִּזְבֵּ֨חַ֙ קֹ֣דֶשׁ קָֽדָשִׁ֔ים כָּל־הַנֹּגֵ֥עַ בַּמִּזְבֵּ֖חַ יִקְדָּֽשׁ:
Henceforth the altar shall be a holy: Now what was its [the altar’s] sanctity? “Whatever touches the altar will be holy.” Even an invalid sacrifice that was placed upon it-the altar sanctified it to render it fit so that it would not be taken off [the altar]. Since it is said: “Whatever touches the altar will be holy,” I understand it to mean whether it is fit or whether it is unfit, such as something whose disqualification did not come in the sanctuary, such as a male animal or a female animal that was intimate with a human, [or] an animal set aside for a sacrifice to idols, [or] an animal that was worshipped as a god, or an animal that suffered a mortal wound or terminal illness, or [any other disqualification] like them. Therefore, the Torah states: “And this is what you shall offer upon the altar,” immediately following it [this verse]. Just as the burnt offering is fit, so is it with anything that was already fit and became disqualified after entering the courtyard, such as a sacrifice that stayed overnight, a sacrifice that was taken out of the courtyard, a sacrifice that was ritually unclean, [a sacrifice] that was slaughtered with an intention of [offering it up or eating its flesh] outside the time allotted for it or outside the proper place, and [any other disqualification] like them. -[from Zev. 83a, Sifra on Lev. 6:2]   והיה המזבח קדש: ומה היא קדושתו, כל הנוגע במזבח יקדש, אפילו קרבן פסול שעלה עליו, קדשו המזבח להכשירו שלא ירד. מתוך שנאמר כל הנוגע במזבח יקדש, שומע אני בין ראוי בין שאינו ראוי, כגון דבר שלא היה פסולו בקדש, כגון הרובע והנרבע ומוקצה ונעבד והטרפה וכיוצא בהן, תלמוד לומר וזה אשר תעשה, הסמוך אחריו, מה עולה ראויה אף כל ראוי, שנראה לו כבר ונפסל משבא לעזרה, כגון הלן והיוצא והטמא ושנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו וכיוצא בהן: