Genesis Chapter 30

28Then he said, "Specify your wages for me, and I will give [them]."   כחוַיֹּאמַ֑ר נָקְבָ֧ה שְׂכָֽרְךָ֛ עָלַ֖י וְאֶתֵּֽנָה:
Specify your wages: Heb. נָקְבָה, [to be interpreted] as the Targum renders: פָּרֵישׁ אגרך‏, specify your wages.   נקבה שכרך: כתרגומו פריש אגרך:
29And he said to him, "You know how I have worked for you and how your livestock was with me.   כטוַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו אַתָּ֣ה יָדַ֔עְתָּ אֵ֖ת אֲשֶׁ֣ר עֲבַדְתִּ֑יךָ וְאֵ֛ת אֲשֶׁר־הָיָ֥ה מִקְנְךָ֖ אִתִּֽי:
and how your livestock was with me: The small amount of your livestock that came into my hands-how many were they?   ואת אשר היה מקנך אתי: את חשבון מעוט מקנך שבא לידי מתחלה כמה היו:
30For the little that you had before me has increased in multitude, and the Lord blessed you upon my arrival; but now, when will I, too, provide [something] for my household?"   לכִּ֡י מְעַט֩ אֲשֶׁר־הָיָ֨ה לְךָ֤ לְפָנַי֙ וַיִּפְרֹ֣ץ לָרֹ֔ב וַיְבָ֧רֶךְ יְהֹוָ֛ה אֹֽתְךָ֖ לְרַגְלִ֑י וְעַתָּ֗ה מָתַ֛י אֶֽעֱשֶׂ֥ה גַם־אָֽנֹכִ֖י לְבֵיתִֽי:
upon my arrival: lit., to my foot, with my foot; because of the arrival of my foot, the blessing came to you, like (Exod. 11:8): “the people that follow you (בְּרַגְלֶי‏);” (Jud. 8:5): “to the people that follow me (בְּרַגְלִי),” who come with me. — [from Gen. Rabbah 73:8]   לרגלי: עם רגלי, בשביל ביאת רגלי באת אצלך הברכה, כמו (שמות יא ח) העם אשר ברגלך, (שופטים ח ה) לעם אשר ברגלי, הבאים עמי:
when will I, too, provide [something] for my household: For the needs of my household. Now only my children work for my needs, and I too must work with them to assist them. This is the meaning of “too.”   גם אנכי לביתי: לצורך ביתי, עכשיו אין עושין לצרכי אלא בני וצריך אני להיות עושה גם אני עמהם לסמכן, וזהו גם:
31And he said, "What shall I give you?" And Jacob said, "You shall give me nothing; if you do this thing for me, I will return, I will pasture your flocks, [and] I will watch [them].   לאוַיֹּ֖אמֶר מָ֣ה אֶתֶּן־לָ֑ךְ וַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ לֹֽא־תִתֶּן־לִ֣י מְא֔וּמָה אִם־תַּֽעֲשֶׂה־לִּי֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה אָשׁ֛וּבָה אֶרְעֶ֥ה צֹֽאנְךָ֖ אֶשְׁמֹֽר:
32I will pass throughout all your flocks today, removing from there every speckled and spotted kid, and every brown lamb among the sheep, and [every] spotted and speckled [one from] among the goats, and this shall be my wages.   לבאֶֽעֱבֹ֨ר בְּכָל־צֹֽאנְךָ֜ הַיּ֗וֹם הָסֵ֨ר מִשָּׁ֜ם כָּל־שֶׂ֣ה | נָקֹ֣ד וְטָל֗וּא וְכָל־שֶׂה־חוּם֙ בַּכְּשָׂבִ֔ים וְטָל֥וּא וְנָקֹ֖ד בָּֽעִזִּ֑ים וְהָיָ֖ה שְׂכָרִֽי:
speckled: Heb. נָקֹד, spotted with small patches like dots, poynture in Old French, speckled.   נקד: מנומר בחברבורות דקות, כמו נקודות, פוינטור"א בלעז [ניקוד]:
spotted: Heb. טָלוּא, an expression of patches, wide spots.   טלוא: לשון טלאים חברבורות רחבות:
brown: Heb. חוּם, [Onkelos renders] שְׁחוּם, somewhat reddish, ros in Old French. In the language of the Mishnah (B.B. 83b): “[If someone purchases] red (שְׁחַמְתִּית) [wheat] and it was found to be white,” regarding grain.   חום: שחום דומה לאדום, רוש בלעז [אדום] לשון משנה שחמתית ונמצאת לבנה, לענין התבואה:
and this shall be my wages: Those that will be born from now on speckled or spotted among the goats or brown among the sheep shall be mine. Those that are here now, separate from them and entrust them with your sons, so that you do not say to me concerning those born from now on, “These were there from the beginning,” and furthermore, so that you should not say to me, “Through the males that are speckled and spotted, the females will give birth to similar animals from now on.”   והיה שכרי: אותן שיולדו מכאן ולהבא נקודים וטלאים בעזים ושחומים בכשבים יהיו שלי ואותן שישנן עכשיו הפרש מהם והפקידם ביד בניך, שלא תאמר לי על הנולדים מעתה אלו היו שם מתחלה, ועוד שלא תאמר לי על ידי הזכרים שהן נקודים וטלואים תלדנה הנקבות דוגמתן מכאן ואילך:
33And my righteousness will testify for me at a future date for it will come upon my wages before you. Whatever is not speckled or spotted among the goats or brown among the sheep [shall be counted as] stolen with me."   לגוְעָֽנְתָה־בִּ֤י צִדְקָתִי֙ בְּי֣וֹם מָחָ֔ר כִּֽי־תָב֥וֹא עַל־שְׂכָרִ֖י לְפָנֶ֑יךָ כֹּ֣ל אֲשֶׁר־אֵינֶ֩נּוּ֩ נָקֹ֨ד וְטָל֜וּא בָּֽעִזִּ֗ים וְחוּם֙ בַּכְּשָׂבִ֔ים גָּנ֥וּב ה֖וּא אִתִּֽי:
And my righteousness will testify for me, etc.: If you suspect me of taking anything of yours, my righteousness will testify for me. My righteousness will come and testify about my wages before you, that you will find in my flock only speckled and spotted ones, and whatever you find among them that is not speckled or spotted or brown, I have obviously stolen from you, and [only] through theft is it in my possession.   וענתה בי וגו': אם תחשדני שאני נוטל משלך כלום, תענה בי צדקתי, כי תבא צדקתי ותעיד על שכרי לפניך, שלא תמצא בעדרי כי אם נקודים וטלואים, וכל שתמצא בהן שאינו נקוד או טלוא או חום בידוע שגנבתיו לך, ובגניבה הוא שרוי אצלי:
34And Laban said, "Very well! If only it would be as you say!"   לדוַיֹּ֥אמֶר לָבָ֖ן הֵ֑ן ל֖וּ יְהִ֥י כִדְבָרֶֽךָ:
Very well!: Heb. הֵן, an expression denoting the acceptance of terms.   הן: לשון הן, קבלת דברים:
If only it would be as you say: If only you would want this!   לו יהי כדברך: הלואי שתחפוץ בכך:
35And he removed on that day the ringed and the spotted male goats and all the speckled and spotted female goats, whichever had white on it, and all the brown [from] among the sheep, and he gave [them] into the hands of his sons.   להוַיָּ֣סַר בַּיּוֹם֩ הַה֨וּא אֶת־הַתְּיָשִׁ֜ים הָֽעֲקֻדִּ֣ים וְהַטְּלֻאִ֗ים וְאֵ֤ת כָּל־הָֽעִזִּים֙ הַנְּקֻדּ֣וֹת וְהַטְּלֻאֹ֔ת כֹּ֤ל אֲשֶׁר־לָבָן֙ בּ֔וֹ וְכָל־ח֖וּם בַּכְּשָׂבִ֑ים וַיִּתֵּ֖ן בְּיַד־בָּנָֽיו:
And he removed: [I.e.,] Laban [removed] on that day, etc.   ויסר: לבן ביום ההוא וגו':
the male goats: Heb. הַתְּיָשִׁים, male goats.   התישים: עזים זכרים:
whichever had white on it: whichever had white patches on it.   כל אשר לבן בו: כל אשר היתה בו חברבורת לבנה:
and he gave [them]: [I.e.] Laban [gave them] into the hands of his sons.   ויתן: לבן ביד בניו:
36And he set three days' journey between himself and Jacob, and Jacob tended Laban's remaining animals.   לווַיָּ֗שֶׂם דֶּ֚רֶךְ שְׁל֣שֶׁת יָמִ֔ים בֵּינ֖וֹ וּבֵ֣ין יַֽעֲקֹ֑ב וְיַֽעֲקֹ֗ב רֹעֶ֛ה אֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן הַנּֽוֹתָרֹֽת:
Laban’s remaining animals: The weakest among them, the sick and the barren, which are only leftovers, he gave over to him.   הנותרת: הרעועות שבהן החולות והעקרות, שאינן אלא שירים, אותן מסר לו:
37And Jacob took himself moist rod[s] of trembling poplar and hazelnut, and chestnut, and he peeled white streaks upon them, baring the white that was on the rods.   לזוַיִּקַּח־ל֣וֹ יַֽעֲקֹ֗ב מַקַּ֥ל לִבְנֶ֛ה לַ֖ח וְל֣וּז וְעַרְמ֑וֹן וַיְפַצֵּ֤ל בָּהֵן֙ פְּצָל֣וֹת לְבָנ֔וֹת מַחְשׂף֙ הַלָּבָ֔ן אֲשֶׁ֖ר עַל־הַמַּקְלֽוֹת:
rod[s] of trembling poplar: This is a tree named לִבְנֶה, as it is said (Hosea 4:13): “under oaks and trembling poplars (וְלִבְנֶה)” and I believe that לבנה is the one called trenble in Old French, trembling poplar and aspen, which is white (לָבָן).   מקל לבנה: עץ הוא ושמו לבנה, כמה דתימא (הושע ד יג) תחת אלון ולבנה, ואומר אני הוא שקורין טרינבל"א בלע"ז שהוא לבן [צפצפה עצנית]:
moist: When it was moist.   לח: כשהוא רטוב:
and hazelnut: And he took also a rod of לוּז, a tree upon which small nuts grow, coldre in Old French, hazelnut.   לוז: ועוד לקח מקל לוז, עץ שגדלין בו אגוזים דקים קולדר"א בלע"ז [אלסר]:
and chestnut: c(h)astanyer in Old French, chestnut.   וערמון: קשטיניי"ר בלע"ז [עץ ערמון]:
streaks: Many peelings, for it made it spotted.   פצלות: קלופים קלופים, שהיה עושהו מנומר:
baring the white: When he peeled it, its white appeared and was bared in the place where it was peeled.   מחשף הלבן: גלוי לובן של מקל. כשהיה קולפו היה נראה ונגלה לובן שלו במקום הקילוף:
38And he thrust the rods that he had peeled, into the gutters in the watering troughs where the animals would come to drink opposite the [other] animals, and they would come into heat when they came to drink.   לחוַיַּצֵּ֗ג אֶת־הַמַּקְלוֹת֙ אֲשֶׁ֣ר פִּצֵּ֔ל בָּֽרְהָטִ֖ים בְּשִֽׁקֲת֣וֹת הַמָּ֑יִם אֲשֶׁר֩ תָּבֹ֨אןָ הַצֹּ֤אן לִשְׁתּוֹת֙ לְנֹ֣כַח הַצֹּ֔אן וַיֵּחַ֖מְנָה בְּבֹאָ֥ן לִשְׁתּֽוֹת:
And he thrust: Heb. וַּיַּצֵג. The Targum renders וְדָעִיץ, an Aramaic term denoting thrusting and sticking in, of which there are many [examples] in the Talmud, [e.g.] (Shab. 50b): “he inserted it (דָּצָהּ) and pulled it out;” and (Chul. 93b): “If he thrust (דָץ) something into it.” [The word] דָּצָהּ is like דְּעָצָהּ, but it is a contracted form.   ויצג: תרגומו ודעיץ, לשון תחיבה ונעיצה הוא בלשון ארמית, והרבה יש בתלמוד (שבת נ ב) דצה ושלפה, (חולין צג ב) דץ ביה מידי. דצה כמו דעצה, אלא שמקצר את לשונו:
into the gutters: Where the water was running, in pools made in the ground in which to water the flocks. — [from Mishnath Rabbi Eliezer, ch. 7]   ברהטים: במרוצת המים, בבריכות העשויות בארץ, להשקות שם הצאן:
where…would come, etc.: In the gutters where the animals would come to drink, he thrust the rods opposite the animals. — [from Targumim]   אשר תבאן וגו': ברהטים, אשר תבאנה הצאן לשתות, שם הציג המקלות לנכח הצאן:
and they would come into heat, etc.: (Gen. Rabbah 73:10) The animal would see the rods, and she would be startled backwards. Then the male would mount her and she would give birth to offspring similar to him. Rabbi Hoshaya says: The water would become sperm in their innards, and they did not require a male, and that is the meaning of וַיֵחַמְנָה וגוֹ. (I.e, in this word, there is a combination of masculine and feminine forms, as mentioned by Rabbi Abraham Ibn Ezra.)   ויחמנה: הבהמה רואה את המקלות והיא נרתעת לאחוריה, והזכר רובעה ויולדת כיוצא בו. ר' הושעיא אומר המים נעשין זרע במעיהן ולא היו צריכות לזכר, וזהו ויחמנה וגו':
39And the flocks came into heat by the rods, and the animals bore ringed, spotted, and striped [young].   לטוַיֶּֽחֱמ֥וּ הַצֹּ֖אן אֶל־הַמַּקְל֑וֹת וַתֵּלַ֣דְןָ הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּטְלֻאִֽים:
by the rods: At the sight of the rods.   אל המקלות: אל מראות המקלות:
ringed: Unusual in the place where they are bound. Those are the joints of their forelegs and hind legs.   עקדים: משונים במקום עקידתן, הם קרסולי ידיהן ורגליהן:
40And Jacob separated the sheep, and he turned the faces of the animals toward the ringed one[s] and every brown one among Laban's animals, and he made himself flocks by himself, and he did not place them with Laban's animals.   מוְהַכְּשָׂבִים֘ הִפְרִ֣יד יַֽעֲקֹב֒ וַ֠יִּתֵּ֠ן פְּנֵ֨י הַצֹּ֧אן אֶל־עָקֹ֛ד וְכָל־ח֖וּם בְּצֹ֣אן לָבָ֑ן וַיָּ֨שֶׁת ל֤וֹ עֲדָרִים֙ לְבַדּ֔וֹ וְלֹ֥א שָׁתָ֖ם עַל־צֹ֥אן לָבָֽן:
And Jacob separated the sheep: Those born ringed or speckled he divided and separated for himself, and he made them [in a formation of] each flock separately, and he led the ringed flock ahead of the [ordinary] animals, and the faces of the animals following them gazed at them. This is what Scripture says [further]: “and he turned the faces of the animals toward the ringed one[s],” that the faces of the animals were directed toward the ringed ones and toward every brown one that he found in Laban’s flocks.   והכשבים הפריד יעקב: הנולדים עקודים נקודים הבדיל והפריד לעצמן ועשה אותן עדר עדר לבדו, והוליך אותו העדר העקוד לפני הצאן, ופני הצאן ההולכות אחריהם צופות אליהם, וזהו שנאמר ויתן פני הצאן אל עקוד, שהיו פני הצאן אל העקודים, ואל כל חום שמצא בצאן לבן:
and he made himself flocks: As I explained.   וישת לו עדרים: כמו שפרשתי:
41And it came to pass, that whenever the animals that were bearing their first would come into heat, Jacob would place the rods in the troughs, before the eyes of the animals, [in order] to bring them into heat by [means of] the rods.   מאוְהָיָ֗ה בְּכָל־יַחֵם֘ הַצֹּ֣אן הַֽמְקֻשָּׁרוֹת֒ וְשָׂ֨ם יַֽעֲקֹ֧ב אֶת־הַמַּקְל֛וֹת לְעֵינֵ֥י הַצֹּ֖אן בָּֽרְהָטִ֑ים לְיַחֲמֵ֖נָּה בַּמַּקְלֽוֹת:
that were bearing their first: הַמְקֻשָּׁרוֹת. [To be interpreted] according to the Targum: Those who were giving birth to their first, but [for this interpretation] there is no evidence in Scripture. (Machbereth Menachem p. 160), however, associated it with (II Sam. 15:31): “Ahithophel is among the conspirators (בַּקּוֹשְׁרִים);” (ibid. 12): “And the conspiracy (הַקֶּשֶׁר) was strong.” Those who bind themselves together to hasten their conception.   המקשרות: כתרגומו הבכירות ואין לו עד במקרא להוכיח עליו. ומנחם חברו עם (שמואל ב' טו לא) אחיתופל בקושרים, (שם טו י) ויהי הקשר אמיץ, אותן המתקשרות יחד למהר עיבורן:
42But if the animals would delay, he would not place them, so that the ones that delayed were Laban's, and the ones that bore their first became Jacob's.   מבוּבְהַֽעֲטִ֥יף הַצֹּ֖אן לֹ֣א יָשִׂ֑ים וְהָיָ֤ה הָֽעֲטֻפִים֙ לְלָבָ֔ן וְהַקְּשֻׁרִ֖ים לְיַֽעֲקֹֽב:
But if…would delay: Heb. וּבְהַעִטִיף, a term denoting delay, as the Targum renders וּבְלַקְשׁוּת, but Menachem (Machbereth Menachem p. 132) associated it with (Isa. 3:22): “the tunics and the wraps (וְהַמַּעִטָפוֹת),” a term denoting a wrap, meaning that they enwrapped themselves in their skin and their wool, and they did not desire to come into heat through the males.   ובהעטיף: לשון איחור, כתרגומו ובלקישות. ומנחם חברו עם (ישעיה ג כג) המחלצות והמעטפות, לשון עטיפת כסות, כלומר מתעטפות בעורן וצמרן ואינן מתאוות להתיחם על ידי הזכרים:
43And the man became exceedingly wealthy, and he had prolific animals, and maidservants and manservants, and camels and donkeys.   מגוַיִּפְרֹ֥ץ הָאִ֖ישׁ מְאֹ֣ד מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־לוֹ֙ צֹ֣אן רַבּ֔וֹת וּשְׁפָחוֹת֙ וַֽעֲבָדִ֔ים וּגְמַלִּ֖ים וַֽחֲמֹרִֽים:
prolific animals: Heb רַבּוֹת. They were fruitful and multiplied more than other animals. — [from Tanchuma Buber, Vayetze 24]   צאן רבות: פרות ורבות יותר משאר צאן:
and maidservants and manservants: He would sell his animals at a high price and purchase all these for himself. — [from Gen. Rabbah 74:5]   ושפחות ועבדים: מוכר צאנו בדמים יקרים ולוקח לו כל אלה:

Genesis Chapter 31

1And he heard the words of Laban's sons, saying, "Jacob has taken all that belonged to our father, and from what belonged to our father, he has amassed this entire fortune."   אוַיִּשְׁמַ֗ע אֶת־דִּבְרֵ֤י בְנֵֽי־לָבָן֙ לֵאמֹ֔ר לָקַ֣ח יַֽעֲקֹ֔ב אֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֣ר לְאָבִ֑ינוּ וּמֵֽאֲשֶׁ֣ר לְאָבִ֔ינוּ עָשָׂ֕ה אֵ֥ת כָּל־הַכָּבֹ֖ד הַזֶּֽה:
he has amassed: Heb. עָשָׂה, lit., made, acquired, like (I Sam. 14:48) “And he gathered (וַיַעַשׂ) an army, and he smote Amalek.”   עשה: כנס, כמו (ש"א יד מח) ויעש חיל ויך את עמלק:
2And Jacob saw Laban's countenance, that he was not disposed toward him as [he had been] yesterday and the day before.   בוַיַּ֥רְא יַֽעֲקֹ֖ב אֶת־פְּנֵ֣י לָבָ֑ן וְהִנֵּ֥ה אֵינֶ֛נּוּ עִמּ֖וֹ כִּתְמ֥וֹל שִׁלְשֽׁוֹם:
3And the Lord said to Jacob, "Return to the land of your forefathers and to your birthplace, and I will be with you."   גוַיֹּ֤אמֶר יְהֹוָה֙ אֶל־יַֽעֲקֹ֔ב שׁ֛וּב אֶל־אֶ֥רֶץ אֲבוֹתֶ֖יךָ וּלְמֽוֹלַדְתֶּ֑ךָ וְאֶֽהְיֶ֖ה עִמָּֽךְ:
Return to the land of your forefathers: And there I will be with you, but as long as you are still attached to the unclean one, it is impossible to cause My presence to rest upon you. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer , ch. 36]   שוב אל ארץ אבותיך: ושם אהיה עמך, אבל בעודך מחובר לטמא אי אפשר להשרות שכינתי עליך:
4So Jacob sent and called Rachel and Leah to the field, to his flocks.   דוַיִּשְׁלַ֣ח יַֽעֲקֹ֔ב וַיִּקְרָ֖א לְרָחֵ֣ל וּלְלֵאָ֑ה הַשָּׂדֶ֖ה אֶל־צֹאנֽוֹ:
and called Rachel and Leah: First Rachel and then Leah, because she (Rachel) was the mainstay of the household, because, on her account, Jacob had joined Laban. Even Leah’s children acknowledged this matter, for Boaz and his tribunal of the tribe of Judah say, “like Rachel and like Leah, both of whom built, etc.” (Ruth 4:11). They place Rachel before Leah. — [from Tanchuma Buber, Vayetze 15]   ויקרא לרחל וללאה: לרחל תחלה ואחר כך ללאה שהיא היתה עיקר הבית, שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן, ואף בניה של לאה מודים בדבר, שהרי בועז ובית דינו משבט יהודה אומרים (רות ד יא) כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם וגו', הקדימו רחל ללאה:  
5And he said to them, "I see your father's countenance, that he is not disposed toward me [as he was] yesterday and the day before, but the God of my father was with me.   הוַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֗ן רֹאֶ֤ה אָֽנֹכִי֙ אֶת־פְּנֵ֣י אֲבִיכֶ֔ן כִּֽי־אֵינֶ֥נּוּ אֵלַ֖י כִּתְמֹ֣ל שִׁלְשֹׁ֑ם וֵֽאלֹהֵ֣י אָבִ֔י הָיָ֖ה עִמָּדִֽי:
6And you know that with all my might I served your father.   ווְאַתֵּ֖נָה יְדַעְתֶּ֑ן כִּ֚י בְּכָל־כֹּחִ֔י עָבַ֖דְתִּי אֶת־אֲבִיכֶֽן:
7But your father mocked me and changed my wages ten times, but God did not permit him to harm me.   זוַֽאֲבִיכֶן֙ הֵ֣תֶל בִּ֔י וְהֶֽחֱלִ֥ף אֶת־מַשְׂכֻּרְתִּ֖י עֲשֶׂ֣רֶת מֹנִ֑ים וְלֹֽא־נְתָנ֣וֹ אֱלֹהִ֔ים לְהָרַ֖ע עִמָּדִֽי:
ten times ten times: Heb. עִשֶׂרֶת מֹנִים. מֹנִים is not less than ten.   עשרת מנים: אין מונים פחות מעשרה:
ten times: Heb. מֹנִים, a term denoting the base number, which is ten. We learn that he (Laban) changed his stipulation a hundred times.   מנים: לשון סכום כלל החשבון, והן עשיריות, למדנו שהחליף תנאו מאה פעמים:  
8If he would say thus, 'Speckled ones shall be your wages,' all the animals would bear speckled ones, and if he would say thus, 'Ringed ones shall be your wages,' all the animals would bear ringed ones.   חאִם־כֹּ֣ה יֹאמַ֗ר נְקֻדִּים֙ יִֽהְיֶ֣ה שְׂכָרֶ֔ךָ וְיָֽלְד֥וּ כָל־הַצֹּ֖אן נְקֻדִּ֑ים וְאִם־כֹּ֣ה יֹאמַ֗ר עֲקֻדִּים֙ יִֽהְיֶ֣ה שְׂכָרֶ֔ךָ וְיָֽלְד֥וּ כָל־הַצֹּ֖אן עֲקֻדִּֽים:
9Thus, God separated your father's livestock and gave it to me.   טוַיַּצֵּ֧ל אֱלֹהִ֛ים אֶת־מִקְנֵ֥ה אֲבִיכֶ֖ם וַיִּתֶּן־לִֽי:
10And it came to pass at the time the animals came into heat, that I lifted my eyes and saw in a dream, and behold, the he goats that mounted the animals were ringed, speckled, and striped.   יוַיְהִ֗י בְּעֵת֙ יַחֵ֣ם הַצֹּ֔אן וָֽאֶשָּׂ֥א עֵינַ֛י וָאֵ֖רֶא בַּֽחֲל֑וֹם וְהִנֵּ֤ה הָֽעֲתֻּדִים֙ הָֽעֹלִ֣ים עַל־הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּבְרֻדִּֽים:
and behold, the he-goats: Although Laban had separated them all, so that the animals would not conceive their likeness, the angels were bringing them from the flock that had been given over into the hands of Laban’s sons to the flock that was in Jacob’s hands. — [from Gen. Rabbah 73:10]   והנה העתודים: אף על פי שהבדילם לבן כולם שלא יתעברו הצאן דוגמתן, היו המלאכים מביאין אותן מעדר המסור ביד בני לבן לעדר שביד יעקב:
and striped: Heb. וּבְרֻדָּים [To be explained] as the Targum renders: וּפְצִיחִין and open, faissie in Old French, striped. A white thread encircles his body all around, and its stripes are open and penetrating from one to the other, but I have no evidence from Scripture.   וברדים: כתרגומו ופציחין פיישי"ד בלע"ז [מנומש], חוט של לבן מקיף את גופו סביב, חברבורת שלו פתוחה ומפולשת מזן אל זן, ואין לי להביא עד מן המקרא:  
11And an angel of God said to me in a dream, 'Jacob!' And I said, 'Here I am.'   יאוַיֹּ֨אמֶר אֵלַ֜י מַלְאַ֧ךְ הָֽאֱלֹהִ֛ים בַּֽחֲל֖וֹם יַֽעֲקֹ֑ב וָֽאֹמַ֖ר הִנֵּֽנִי:
12And he said, 'Now lift your eyes and see [that] all the he goats mounting the animals are ringed, speckled, and striped, for I have seen all that Laban is doing to you.   יבוַיֹּ֗אמֶר שָׂא־נָ֨א עֵינֶ֤יךָ וּרְאֵה֙ כָּל־הָֽעֲתֻּדִים֙ הָֽעֹלִ֣ים עַל־הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּבְרֻדִּ֑ים כִּ֣י רָאִ֔יתִי אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר לָבָ֖ן עֹ֥שֶׂה לָּֽךְ:
13I am the God of Beth el, where you anointed a monument, where you pronounced to Me a vow. Now, arise, go forth from this land and return to the land of your birth.'"   יגאָֽנֹכִ֤י הָאֵל֙ בֵּֽית־אֵ֔ל אֲשֶׁ֨ר מָשַׁ֤חְתָּ שָּׁם֙ מַצֵּבָ֔ה אֲשֶׁ֨ר נָדַ֥רְתָּ לִּ֛י שָׁ֖ם נֶ֑דֶר עַתָּ֗ה ק֥וּם צֵא֙ מִן־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את וְשׁ֖וּב אֶל־אֶ֥רֶץ מֽוֹלַדְתֶּֽךָ:
I am the God of Beth-el: Heb. הָאֵל בֵּית-אֵל, like אֵל בֵּית-אֵל. The “hey” is superfluous, and it is the way of the Scriptures to speak this way, like “For you are coming to the land of (הָאָרֶץ) Canaan” (Num. 34:2).   האל בית אל: כמו אל בית אל, הה"א יתירה, ודרך מקראות לדבר כן, כמו (במדבר לד ב) כי אתם באים אל הארץ כנען:
where you anointed: This is an expression of grandeur and greatness, just as one is anointed king. So [is the meaning of] “and he poured oil on top of it” (above, 28:18), to be anointed as an altar. — [following Targum Jonathan ben Uzziel]   משחת שם: לשון רבוי וגדולה כשנמשח למלכות, כך (לעיל כח יח) ויצק שמן על ראשה, להיות משוחה למזבח:
where you pronounced to Me a vow: And you must pay it up, for you said, “it shall be the house of God” (Gen. 28:22), that you would offer up sacrifices there. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer, ch. 35]   אשר נדרת לי: וצריך אתה לשלמו, שאמרת (שם כב) יהיה בית א-להים, שתקריב שם קרבנות:
14And Rachel and Leah replied and said to him, "Do we still have a share or an inheritance in our father's house?   ידוַתַּ֤עַן רָחֵל֨ וְלֵאָ֔ה וַתֹּאמַ֖רְנָה ל֑וֹ הַע֥וֹד לָ֛נוּ חֵ֥לֶק וְנַֽחֲלָ֖ה בְּבֵ֥ית אָבִֽינוּ:
Do we still have: Why should we stop you from returning? Do we still hope to inherit anything of our father’s property among the males?   העוד לנו חלק: למה נעכב על ידך מלשוב, כלום אנו מיחלות לירש בנכסי אבינו כלום בין הזכרים:
15Are we not considered by him as strangers, for he sold us and also consumed our money?   טוהֲל֧וֹא נָכְרִיּ֛וֹת נֶחְשַׁ֥בְנוּ ל֖וֹ כִּ֣י מְכָרָ֑נוּ וַיֹּ֥אכַל גַּם־אָכ֖וֹל אֶת־כַּסְפֵּֽנוּ:
Are we not considered by him as strangers: Even at a time when people usually give a dowry to their daughters, viz. at the time of marriage, he behaved toward us as [one behaves toward] strangers, for he sold us to you (for you served him fourteen years for us, and he gave us to you only) as wages for labor.   הלא נכריות נחשבנו לו: אפילו בשעה שדרך בני אדם לתת נדוניא לבנותיו בשעת נשואין, נהג עמנו כנכריות, כי מכרנו לך בשכר הפעולה:
our money: For he kept the wages for your labor.   את כספנו: שעכב דמי שכר פעולתך:
16But all the wealth that God separated from our father is ours and our children's. So now, all that God said to you, do."   טזכִּ֣י כָל־הָעֹ֗שֶׁר אֲשֶׁ֨ר הִצִּ֤יל אֱלֹהִים֙ מֵֽאָבִ֔ינוּ לָ֥נוּ ה֖וּא וּלְבָנֵ֑ינוּ וְעַתָּ֗ה כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר אָמַ֧ר אֱלֹהִ֛ים אֵלֶ֖יךָ עֲשֵֽׂה:
But all the wealth: Heb. כִּי. This כִּי here means“but.” That is, we have nothing of our father’s, but what the Holy One, blessed be He, separated from our father is ours.   כי כל העשר: כי זה משמש בלשון אלא, כלומר משל אבינו אין לנו כלום אלא מה שהציל הקדוש ברוך הוא מאבינו שלנו הוא:
separated: Heb. הִצִיל, a term meaning that he separated, and so every expression of הַצָלָה in Scripture means separation, that one separates another from harm or from the enemy.   הציל: לשון הפריש, וכן כל לשון הצלה שבמקרא לשון הפרשה, שמפרישו מן הרעה ומן האויב: