ב"ה

Rambam: Maaseh HaKorbanos Chapter 19, Temidin uMusafim Chapter 1, 2

Start a Discussion