ב"ה

Shulchan Aruch, Chapter 192: Birkas Zimun b'Shlosheh Oh b'Asarah 6 - 7

Start a Discussion

Related Topics