ב"ה

Rambam: Avodat Kochavim

The Laws [Governing the Prohibition Against] Idolatry

Related Topics