ב"ה

Shulchan Aruch, Chapter 168: Al Eizeh Minei Pas Mevarchin

[Rulings] Regarding the Loaves on which to Recite the Blessing [HaMotzi]

Related Topics