ב"ה

Shulchan Aruch, Chapter 58: Hilchos Krias Shema u'Virchoseha

Laws Relating to the Recitation of the Shema and Its Blessings

Related Topics