ב"ה

Shulchan Aruch, Chapter 56: Din Aniyas HaKiddush Al Y'dei HaKahal

Laws Relating to the Congregation’s Response to Kaddish

Related Topics