ב"ה

Shulchan Aruch, Chapter 53: Din Hara'uy Leireid Lifnei Hateivah

Laws Relating to Persons Fit to Lead the Communal Prayers

Related Topics